HARBİYE HUKUK BÜROSU ŞİRKET HUKUKU AVUKATI HİZMETLERİ

Şirket avukatı, şirketinizin tüm hukuki iş ve işlemlerinde size yardımcı olarak şirketinizi en iyi şekilde temsil etmek görevini üstlenir. Şirketler hukuku avukatlığı, deneyim, bilgi, tecrübe ve ticari öngörü isteyen bir alandır. İstanbul Şirketler Hukuku Avukatı, arabuluculuk dava şartı bulunan ticari davalarda arabuluculuk hizmeti de vermelidir. Harbiye Hukuk Bürosu olarak tecrübeli ve uzman avukat-arabulucu kadromuzla müvekkil şirketlerimizin şirketler hukuku uyuşmazlıklarına ilişkin davalarını en hızlı şekilde sonuçlandırmak ve şirketler hukukuna dair her konuda hukuki desteği sağlamak bizim önceliğimizdir.

Şirket kurma, şirket esas sözleşmesi hazırlama, şirket faaliyetlerinden doğan ticari dava ve işleri takip etme, icra takibi yapma ve arabuluculuk hizmeti dahil şirketler hukukuna dair tüm hukuki iş ve işlemler ile dava takibinde büromuzdan (Harbiye Hukuk Bürosu) profesyonel hukuki yardım ve danışmanlık alabilirsiniz.

Şirketler hukuku konusunda sorun yaşıyor ve hukuki yardım almak istiyorsanız buraya tıklayarak şirket avukatımıza mesaj yazıp sorunlarınızı anlatabilir veya iletişim bölümünden bizimle direk iletişime geçebilirsiniz.

ŞİRKET AVUKATI İLETİŞİM BİLGİLERİ

✅ Şirket  Avukatı Avukat Haşim ELMAS
✅ Telefon : 05074330000
✅ Adres: Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Caddesi No:29/1 Kağıthane İSTANBUL
✅ Mail: [email protected]
 Hizmet Alanları: Şirket kuruluşu ve sonraki dönemlerde hukuki uyuşmazlıklara ilişkin davalar

İSTANBUL ŞİRKET AVUKATININ GÖREVLERİ NELERDİR?

İstanbul şirket avukatı şirketler hukukundan doğan tüm dava ve işlere bakmak, şirketler hukukuyla alakalı müvekkillerine hukuki danışmanlık vermek, şirketlerin kuruluşunda bulunup yasal süreci takip etmek ve hukuka uygunluğu sağlamak ve ticari nitelikte olan her faaliyetin hukuka uygun şekilde hayata geçmesinde hukuki destek veren kişidir. Şirket avukatının en yaygın görevleri:

 • Şirketlerin kuruluşunda hukuki danışmanlık vermek,
 • Şirketlerin tescil ve ilan işlemlerini yapmak,
 • Şirket esas sözleşmesinin hazırlanmasında bulunmak,
 • Şirketin kuruluşu için gereken izinleri almak,
 • Şirketin faaliyetlerinin her aşamasında hukuk destek vermek ve hukuka uygunluğu sağlamak,
 • Şirket faaliyetlerinden doğan ceza davalarına bakmak ve müvekkillerinin cezai sorumluluklarının olup olmayacağını gözetmek,
 • Şirket faaliyetlerinden doğan ticari nitelikteki davalara bakmak,
 • Şirketler arası haksız rekabetten doğan haksız rekabetin men’i davalarına bakmak,
 • Şirketler arası haksız rekabetten doğan haksız rekabetin ref’i davalarına bakmak,
 • Şirketler arası haksız rekabetten doğan tazminat davalarına bakmak,
 • Uluslararası ticari faaliyetlerden doğan uyuşmazlıkların görüleceği yargı yerini tespit etmek ve dava takibi yapmak,
 • Uluslararası ticari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklarda tahkim çözüm yoluna başvurmak,
 • Uluslararası ticari sözleşmelerden doğan ticari uyuşmazlıklarda yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi için gereken başvuruları yapmak,
 • Şirket faaliyetlerinden gümrük davalarının takibini yapmak,
 • Şirketlerin kurumsal işleyişi, genel kurul ve yönetim kurulu işleyişi, toplantıların usulü, kararların alınması, karar metinlerinin hazırlanması, ortakların toplantılarda temsili, gerekirse genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına karşı iptal davası açılması ve davanın takibi gibi konularda şirket avukatı olarak danışmanlık vermek,
 • Şirketin sona ermesinde, iflasında, feshinde ve tasfiyesinde şirket avukatı olarak süreci yönetmek ve hukuki danışmanlık vermek,
 • Şirketlerin birleşmesi, bölünmesi ve tür değişmesinde hukuki süreci yönetmek ve hukuki danışmanlık vermek,
 • Şirketlerin devrinde hukuki süreci yürütmek, devir işlemlerini gerçekleştirmek, ortaklık ilişkilerini düzenlemek, satım sözleşmelerini hazırlamak ve şirket avukatı olarak hukuki destek vermek,
 • Ortaklıktan çıkarılma/çıkarma iş ve davalarına bakmak,
 • Şirket alacaklarına ilişkin icra takibi başlatmak ve başlatılan icra takibi süreçlerini yönetmek,
 • Şirkete karşı başlatılan icra takiplerinde hukuki süreci yürütmek ve şirket tüzel kişisinin ve şirket ortaklarının menfaatlerini gözetmek.

ŞİRKET AVUKATLIĞI NEDİR?

Mesleki tanımı “hukuk müşavirliği” olan ancak halk arasında şirket avukatlığı olarak bilinen şirket avukatı ya da hukuk müşaviri, ticari şirketlerin kuruluş aşamasından tasfiyesine kadar yürütecekleri her türlü faaliyet için hukuki zemin hazırlayan ve hukuki danışmanlık veren kişidir. Şirket avukatlığı sadece kuruluş aşamasında gereken hukuki desteği sağlamakla kalmaz, aynı zamanda şirketin iç işleyişine ilişkin düzenlemelerde ve şirketin yapacağı her faaliyette bulunarak tüm süreçlerin hukuka uygun şekilde ilerlemesini sağlayan kurumdur.

Şirket avukatları, Türk Ticaret Kanunu’nda numerus clausus olarak düzenlenen ticaret şirketlerinde hizmet verir. Limited şirket, komandit şirket, anonim şirket ve kollektif şirketlerde hukuk müşaviri yani şirket avukatı bulunur. Hukuk müşavirleri, müvekkil şirketini tüm ticari dava ve işlerde temsil eder, bir şirketler hukuku avukatından beklenen tüm görevleri yerine getirir.

Şirket avukatının görevi şirketler hukuku ile sınırlı kalmamaktadır. Ticari şirkeler, doğası gereği bünyesinde işçi çalıştırmak durumunda olan şirketlerdir. Dolayısıyla şirket avukatının iyi bir ticaret ve şirketler hukuku bilgisi yanında iş hukuku bilgisinin de bulunması gerekir zira şirketin işçilerle işveren olarak yaptığı iş sözleşmelerinden doğan her türlü uyuşmazlığa yine şirket avukatı bakacaktır.

ŞİRKET AVUKATI BULUNDURMASI HANGİ HALLERDE ZORUNLU MUDUR?

Türk hukuk sisteminde kural olarak avukatla temsil zorunluluğu yoktur. Dava açmaya yeteneği, becerisi, okuma yazması olan herkes kendi dava dilekçesini yazabilir ve yargı mercilerinde davasını açabilir ve takibini yapabilir. Ancak ticaret şirketleri bakımından avukatla temsil serbestisine bir istisna getirilmiştir.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu m. 35/3’te öngörüldüğü üzere “Türk Ticaret Kanunu’nun 272’nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.”

Anonim şirketlerde en az sermaye tutarı TTK m. 332 gereği 50.000 Türk lirasıdır. Buna göre, esas sermaye miktarı 250.000 Türk lirası olan her anonim şirket hukuk müşaviri yani şirket avukatı bulundurmak zorundadır. Üye sayısı 100 veya daha fazla olan kooperatif şirketler de bir şirket avukatı tutmak zorundadırlar.

Kanunda öngörülen koşullar sağlandığı halde şirket avukatı bulundurmayan şirketlere ne olacağı yine Avukatlık Kanunu’nda belirlenmiştir. Buna göre kanuna aykırı davranan şirketlere Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir. Kanun, limited, komandit ve kollektif şirketler için avukat bulundurma zorunluluğu getirmemiştir. Ancak, şirketler hukukunun içerdiği teknik alanlar ve ticari hayatın barındırdığı dinamizm nedeniyle bir İstanbul Şirketler Hukuku Avukatı ile çalışmak, her zaman için daha avantajlı ve en güvenilir yol olacaktır.

2024 ŞİRKET HUKUKU AVUKATI ÜCRETLERİ

Avukatlık ücretleri her yıl Barolar Birliği tarafından yayınlanan bir tebliğle belirlenir. Bu tebliğde avukatlık hizmetlerinin asgari ücret tutarları yer alır. Avukatlar bu asgari ücret tarifesinde yer alan miktarlardan daha aşağı bir tutarda ücret kararlaştırması yapamazlar. Avukatlık asgari ücret tarifesiyle getirilen alt sınır sabit olup üst sınır avukatın tecrübesine, yetkinliğine, bilgi birikimine, kıdemine, dava türüne, dava konusuna ve taraflarına göre değişebilmektedir.

2023-2024 İstanbul Şirketler hukuku avukatı ücretleri ticaret ve şirketler hukuku alanının karmaşıklığı ve zorluğu nedeniyle verilen hizmetin niteliğine ve avukatın kıdemi ve tecrübesine göre değişmektedir. Anonim şirketlerde bulundurulması zorunlu sözleşmeli avukat ücreti asgari 15.500 Türk lirası olup, takip edilen işlerde avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde ise aradaki eksik miktar ayrıca ödenir. Güncel Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine bakarak İstanbul Tazminat Avukatı ücretleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

ŞİRKETLER HUKUKU AVUKATI VE ŞİRKETLER HUKUKU HİZMETLERİ

Şirketler hukuku avukatı, Ticaret Hukuku’nun en önemli ve en detaylı alanlarından olan şirketler hukukuna dair her türlü iş ve işlemler ile şirketler bünyesinde meydana gelen ticari uyuşmazlıklarda hizmet veren kişidir. Şirketler hukuku niteliği gereği oldukça geniş ve teknik bir alandır. Şirketler dünyasına dair her türlü iş ve işlemlerde profesyonel hukuki destek almak, atılacak yanlış adımların önüne geçecek, tazmini mümkün olmayan zararların doğmasını engelleyecek ve ticari faaliyetlerin hukuki açıdan güvenli bir şekilde devam etmesini sağlayarak cezai sorumlulukları da bertaraf edecektir.

ŞİRKETLER HUKUKU NEDİR?

Şirketler hukuku, ticaret hukukunun bir alt dalıdır. Ticaret hukuku bünyesinde yer alır ve şirketler hukukuna ilişkin kanuni düzenlemeler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yer alır. Şirketler hukuku, ticari hayatın büyük bir bölümünü oluşturan ticaret şirketlerin kuruluşunu, şirket esaslarını, şirket esas sözleşmelerini, sermayelerini, bölünmelerini, birleşmelerini, tür değişmesini, tasfiyesini kapsayan, şirketlerin her türlü ticari faaliyetlerini düzenleyen ve şirketlere dair diğer tüm konuları kapsayan hukuk dalıdır.

Şirketler hukuku, şirket faaliyetleri ile şirketler arası rekabeti de düzenler. Şirket faaliyetlerinden doğan ticari uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin düzenlemeler de şirketler hukuku kapsamındadır.

ŞİRKETLER HUKUKUNDA HANGİ HİZMETLER VERİLİR?

Şirketler hukuku teknik ve kapsamı oldukça geniş bir hukuk dalıdır. Şirketler hukuku ticaret hukukunun bir parçası olsa da niteliği ve önemi gereği hizmet alanı diğer ticaret hukuku alanlarına nazaran daha büyüktür. Şirket avukatı olarak Şirketler hukuku alanında verilen başlıca hizmetler şunlardır:

 • Kanuna uygun şekilde ticaret şirketlerinin kurulması
 • Kanuna uygun şekilde ticaret şirketlerinin birleşmesi, bölünmesi ve tür değişmesi
 • Ticaret şirketlerinin devri
 • Ticaret şirketlerinin sona ermesi, iflası ve kanuna uygun şekilde tasfiyesi
 • Esas sözleşmenin hazırlanması ve kanuni şartların sağlanması
 • Şirket sermayesinin belirlenmesi
 • Şirket ortaklığı kurulması ya da ortaklığın sona ermesi
 • Genel kurul, yönetim kurulu gibi şirket organlarına ilişkin düzenlemeler
 • Şirketler arası rekabet, rekabetin şartları, sınırları ve rekabetten kaynaklanan uyuşmazlıklar
 • Şirketler hukuku uyuşmazlıklarında tahkim yolu
 • Ticaret şirketlerinde alacak takibi ve icra işlemleri
 • Şirketlere ait menkul kıymetlere dair işlemler
 • Ticaret şirketlerinin tüzel kişiliği ve ehliyeti
 • Hukuki durum tespiti yapılması ve raporlanması (Due Dilligence)
 • Ticaret şirketlerinin tescili, ilanı ve hukuki sonuçları gibi pek çok konu şirketler hukukunun hizmet kapsamındadır.

ŞİRKET TÜRLERİ NELERDİR?

Şirketler hukukunda şirket türleri Türk Ticaret Kanunu m. 124’te sıralanmıştır. Buna göre ticaret şirketleri türleri kollektif şirket, komandit şirket, anonim şirket, limited şirket ve kooperatif şirkettir. Kanunda sayılan bu türlerden başka ticaret şirketi yoktur. Bu türler dışında kalan her şirket, adi şirket olarak kabul edilir ve Türk Borçlar Kanunu’na tabiidir.

Kollektif ile komandit şirket şahıs şirketleridir. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketi sayılır. Ticaret şirketlerinin tüzel kişiliği vardır.

ŞİRKETLER NASIL KURULUR? ŞİRKET KURULUŞUNDA ŞİRKETLER HUKUKU AVUKATININ ROLÜ NEDİR?

Şirketler hukuku, Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiştir. Ticaret şirketlerinin kuruluşu da yine Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiştir ve kuruluş şartları ve usulü her şirket türüne göre değişmektedir. Türü ne olursa olsun şirketlerin kuruluşunda mutlaka profesyonel hukuki destek alınmalıdır. Şirketler hukuku avukatı şirketin kuruluş aşamasında şirket esas sözleşmesinin hazırlanmasından Ticaret Siciline kaydına kadar tüm usul işlemlerini takip edip tüm sürecin kanuna ve hukuka uygun şekilde ilerlemesini sağlayacak kişidir. Bu bakımdan ticaret şirketlerin kuruluşunda İstanbul şirketler hukuku avukatları, tüm teknik ve hukuki ayrıntıların titizlikle yerine getirilmesi açısından kilit rol oynamaktadır.

Kollektif Şirketin Kuruluşu: kollektif şirket, yazılı şekilde hazırlanmış kollektif şirket sözleşmesi ile kurulur. Şirket sözleşmesinde yer alan imzalar noterce onaylanmış olmalıdır. Şirket sözleşmesi TTK m. 213’te yer alan zorunlu kayıtlara uygun şekilde hazırlanmış olmalıdır. Kollektif şirketin kurucuları, şirket sözleşmesinin noterce onaylanmış bir suretini onay tarihinden itibaren 15 gün içinde şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline vererek şirketin tescilini ister. Tescilden sonra ticaret sicil gazetesinde ilanı istenir ve şirket kurulmuş sayılır.

Komandit Şirketin Kuruluşu: komandit şirketlerin kuruluşunda kollektif şirket hükümleri geçerlidir. Ancak komandit şirketin kuruluşunda kollektif şirketten farklı olarak şirket sözleşmesinde komanditerlerin adları ve her birinin koymayı taahhüt ettiği ya da koyduğu sermaye miktarı şirket sözleşmesine yazılır ve bu şekilde tescil ve ilan ettirilir.

Anonim Şirketin Kuruluşu: Anonim şirketler kanuna uygun olarak düzenlenen, sermayenin tamamımı ödemeyi şartsız şekilde kabul ettikleri şirket esas sözleşmesinin noterce onaylı imzalı suretinin şirketin merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline şirket kuruluşunu izleyen 30 gün içinde tescili ve ticaret sicil gazetesine ilanı ile kurulur. Fakat anonim şirketlerin kendine özgü kuruluş şartları vardır. Anonim şirket, esas sermaye sistemi ile kurulduysa sermaye miktarı en az elli bin Türk lirası, kayıtlı sermaye sistemi ile kurulmuşsa sermaye miktarı en az yüz bin Türk lirası olmalıdır. Pay sahibi olan en az bir kurucunun varlığı şarttır. Kurucular, ödemeyi taahhüt ettikleri sermaye payının en az %25’ini tescilden önce, kalanı ise tescili izleyen 24 ay içinde ödemek zorundadırlar.

Limited Şirketin Kuruluşu: Limited şirket, kanuna uygun olarak düzenlenmiş ve sermayenin tamamını ödemeyi şartsız olarak taahhüt ettikleri şirket esas sözleşmesinin ticaret sicil müdürlüklerince yetkilendirilmiş personel huzurunda imzalanmasıyla kurulur. Şirket esas sözleşmesinin imzalandığı tarihi izleyen 30 gün içinde ticaret siciline tescil olunur ve ticaret sicil gazetesine ilan edilir. Limited şirketin sermayesi en az 10.000 Türk lirası olmak zorundadır. Limited şirketin ortak sayısı ise elliyi aşamaz.

ŞİRKETLER HUKUKUNDAN DOĞAN DAVALAR NELERDİR?

Ticari hayat, insanlığın her döneminde dinamikliğini koruyan bir alan olmuştur. Özellikle günümüzde globalleşmeyle birlikte artan ticaret şirketi sayısı beraberinde ticari uyuşmazlıkları da getirmiştir. Ticaret hukuku ve şirketler hukuku bünyesinde ortaya çıkan belli başlı uyuşmazlıklar, dava ve işler şunlardır:

 • Anonim şirketler yönetim kurulu kararlarına karşı açılan davalar,
 • Şirketler arasında haksız rekabete ilişkin davalar
 • Uluslararası ticari sözleşmelerden doğan davalar
 • Anonim şirketlerde genel kurul kararlarına karşı açılan davalar
 • Ortaklıktan çıkarma ve ortaklıktan çıkarılma davaları
 • Ticari faaliyetlerin iflasına, feshine ve tasfiyesine ilişkin davalar
 • Şirketlerin devri, birleşmesi, bölünmesi, tür değişmesine ilişkin davalar
 • Şirket ortaklarının sermaye borcuna ilişkin davalar
 • Şirket alacaklarının, kıymetli evrak alacaklarının, çek ve senetlerinin icra takipleri
 • Ticari temsilcilerin ya da ticari vekillerin iş ve işlemlerinden ötürü açılacak ceza davaları ya da alacak davaları veya tazminat davaları
 • Şirketlerin cari hesaplarına ilişkin alacak davaları
 • Konkordato işlemleri ve konkordato davası
 • Ticari şirketlerin faaliyetlerinden doğan tazminat ve alacak davaları

ŞİRKET HUKUKU DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME NERESİDİR?

Şirketler hukukundan doğan uyuşmazlıklar ticari dava olarak nitelendirilir. Ticari davalarda görevli mahkeme ise 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 5/1 gereği Asliye Ticaret Mahkemeleridir. Asliye Ticaret Mahkemesi dava olunan şeyin miktarına ve değerine bakmaksızın tüm ticari davalara ve ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine bakmakla görevlidir. Asliye Ticaret Mahkemesinin bulunmadığı yargı yerlerinde ise davalar Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülür.

ŞİRKET HUKUKU DAVALARINDA YETKİLİ MAHKEME NERESİDİR?

Şirketler hukukundan doğan davalar ticari nitelikte davalar olsa da yetkili mahkemenin belirlenmesi Türk Ticaret Kanunu’na göre değil Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre olur. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu genel yetki kuralına göre davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesi genel yetkili mahkemedir.

ŞİRKET AVUKATI ARIYORUM

Şirket avukatı arıyorsanız, Harbiye Hukuk Bürosu ekibi olarak Ticaret Hukuku’ndan kaynaklanan tüm hukuki iş ve işlemlerinize profesyonel destek sunmaktayız.

Şirket avukatı, Ticaret Hukuku’nun uzmanlık gerektiren bir alan olmasından, tacirin basiretli bir iş adamı gibi davranması gerektiğinden her tacirin destek alması gereken kişidir. Harbiye Hukuk Bürosu olarak gerek Kıymetli Evrak gerek Şirketler Hukuku Gerek ise İş Hukuku’ndan kaynaklanan her ihtilafın çözümünde hukuki destek sunmaktayız.

ŞİRKET AVUKATI

Şirket avukatı, şirketinizin tüm hukuki iş ve işlemlerinde size yardımcı olarak şirketinizi en iyi şekilde temsil etmek görevini üstlenir. Devam eden dava dosyalarınızın yürütülmesi, duruşmaların takip edilmesi, insan kaynakları birimine iş hukuku desteği sağlanmasının yanı sıra;

 • İnsan kaynakları birimlerine hukuki destek vermek,
 • İş sözleşmelerinin revize edilmesi,
 • İşçi özlük dosyalarının ileride uyuşmazlığa mahal vermeyecek şekilde revizesi,
 • Ücret bordrolarında iş mahkemesi davalarında lehe sonuç almaya uygun değişikliklerin yapılması/denetlenmesi
 • Maaş hacizlerine cevap verilmesi
 • Fesih evraklarının tanzimi
 • İşçilere yapılacak ihtarların iş hukuku mevzuatına uygun olarak düzenlenmesi/revize edilmesi
 • İcra takiplerinin başlatılması ve haciz işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Vergi hukuku ve idare hukuku alanlarında davaların açılması ve itirazların yapılması gibi her alanda şirketinize hukuki destek sağlayacaktır.

Merve Sara Muğlu

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap