İcra ve İflas HukukuİCRA DOSYASI KAPATMA SÜRECİ

İcra dosyası kapatma, borçlunun borcunu ödedikten veya alacaklının alacağından vazgeçtikten sonra icra dairesine başvurarak icra takibinin sonlandırılması işlemidir. Bu işlem, hem borçlunun hem de alacaklının haklarını korumak ve icra kayıtlarının güncellenmesi için önemlidir. Bu makalede, icra dosya kapatma işlemlerinin nasıl yapıldığı, hangi durumlarda yapılması gerektiği ve yapılması halinde doğuracağı sonuçlar hakkında bilgi verilecektir.

İcra Hukuku Avukatı

İCRA TAKİBİ NEDİR?

İcra takibi, borçların tahsil edilmesi amacıyla yasal bir süreçtir. Bu süreçte alacaklı, borçlusunun mal varlığına el koyma hakkına sahiptir. İcra takibi, borçlunun ödeme yapmaması durumunda başvurulan bir yoldur ve çeşitli evrakların sunulmasıyla gerçekleştirilir.

İcra takibi, alacaklı olan bir kişinin, borçlunun ödemeyi yapmaması durumunda, alacağını tahsil etmek için başvurduğu hukuki bir süreçtir. Bu süreçte alacaklı, icra müdürlüğü veya icra dairesi aracılığıyla borçluya ödeme emri gönderir. Borçlu bu ödeme emrine uymazsa, icra takibi devam eder ve alacaklı, borçludan alacağını yasal yollarla tahsil etmeye çalışır.

İCRA DOSYASI NASIL KAPANIR?

İcra dosyası kapatma süreci, borçlunun borcunu tamamen ödedikten sonra başlar. Bu süreçte, borçlu veya alacaklı, icra dosyasının kapatılması için icra dairesine başvurabilir. İcra dosyasını kapatmanın üç yolu vardır:

 1. İcra Dairesine Başvuru: Borçlu, icra dairesine bizzat giderek borcun tamamını ödeyebilir. Bu durumda, icra dairesi borcun tamamının ödendiğini teyit ettikten sonra icra dosyasını kapatabilir.
 2. Avukat ile Anlaşma: Borçlu, borcunu avukat aracılığıyla ödeyebilir. Bu durumda, avukat, borcun tamamının ödendiğini teyit ettikten sonra icra dosyasını kapatma talebinde bulunabilir.
 3. Uyap Vatandaş Portalı: Borçlu, Uyap Vatandaş Portalı üzerinden online ödeme yapabilir. Bu durumda, ödeme işlemi tamamlandıktan sonra icra dosyası otomatik olarak kapatılır.

Borcun tamamının ödenmesi durumunda, alacaklı veya alacaklının avukatı, borcun haricen tahsil edildiğine dair bir dilekçe yazıp dosyanın kapatılması için icra dairelerine talebini iletebilir. Ancak, borcun tamamı ödenmeden dosyanın kapatılması mümkün değildir. İcra dosyasının kapatılması, borçlunun borcun tamamını ödedikten sonra yapması gereken bir işlemdir.

İCRA TAKİBİ NE ZAMAN DÜŞER?

İcra dosyası kapatma süreci, borcun tamamen ödenmesi durumunda başlar. Ancak, icra takibinin düşmesi ve icra dosyasının kapanması farklı süreçlerdir.

İcra takibi, genellikle 10 yıl sonra düşer. Ancak, bu süreç bazı şartlara bağlıdır. Örneğin, icra takip dosyası, dosya icraya verildiği an itibariyle 1 yıl içerisinde işlem görmemesi durumunda işlemden kaldırılır. Bu durumda, icra takibinin düşmesi denir. Ancak, 1 yıl sonrasında kapanan dosyaları yenileyerek bu durum düzeltilebilir.

Öte yandan, icra dosyası kapatma süreci, borcun tamamen ödenmesi durumunda başlar. Borçlu, borcunu tamamen ödedikten sonra icra dosyasını kapatmak için icra dairesine başvurabilir. Bu süreçte, borçlu veya alacaklı, icra dosyasının kapatılması için icra dairesine başvurabilir.

Sonuç olarak, icra takibinin düşmesi ve icra dosya kapatma , borcun tamamen ödenmesi ve belirli bir sürenin geçmesi gibi farklı şartlara bağlıdır.

KAPANAN İCRA DOSYASI TEKRAR AÇILIR MI?

İcra dosyası kapatma konusu, icra hukuku içerisinde önemli bir yer tutar. İcra dosyası kapatması  genellikle borcun tamamen ödenmesi veya borçlunun iflası gibi durumlar sonucunda gerçekleşir. Ancak, kapanan bir icra dosyasının tekrar açılması mümkün müdür?

Bir icra dosyası kapatma sürecinden sonra ardından, dosyanın tekrar açılması genellikle mümkün olmaz. Ancak, bazı özel durumlar söz konusu olduğunda, kapatılan bir icra dosyasının tekrar açılması mümkün olabilir. Örneğin, borcun tamamen ödendiği düşünülerek kapatılan bir dosya, daha sonra yapılan bir inceleme sonucunda borcun tamamen ödenmediğinin anlaşılması durumunda tekrar açılabilir.

Bununla birlikte, bu tür durumlar oldukça nadirdir ve genellikle icra dosyası kapatma sürecinin ardından dosyanın tekrar açılması için ciddi bir hata veya yanılgının olması gerekmektedir. Bu nedenle, icra dosyası kapatma işlemleri genellikle son derece dikkatli bir şekilde gerçekleştirilir ve dosyanın tekrar açılması ihtimali en aza indirgenir.

Sonuç olarak, kapatılan bir icra dosya kapatma sürecinden sonra dosyanın tekrar açılması genellikle mümkün olmamakla birlikte, bazı özel durumlar bu ihtimali ortaya çıkarabilir.

BORCU ÖDENEN İCRA DOSYASI NE ZAMAN KAPANIR?

İcra dosyası kapatma süreci, borcun tamamen ödenmesinin ardından başlar. Borcu ödenen bir icra dosyasının ne zaman kapanacağı, ödemenin tamamlanmasının ardından gerçekleşen bir dizi işlem ve prosedüre bağlıdır.

Borcun tamamen ödendiği tespit edildiğinde, alacaklı tarafından icra dairesine bir talep gönderilir. Bu talep, borcun tamamen ödendiğini ve icra dosyası kapatma işleminin gerçekleştirilmesini istediğini belirtir. İcra dairesi, alacaklının talebini aldıktan sonra, borcun tamamen ödendiğini doğrular.

Bu doğrulama işlemi tamamlandıktan sonra, icra dairesi icra dosyası kapatma işlemini başlatır. İcra dosya kapatma süreci, birkaç gün ile birkaç hafta arasında değişebilir. Ancak, genellikle borcun tamamen ödendiği tespit edildikten sonra icra dosya kapatma işlemi hızlı bir şekilde gerçekleşir.

Sonuç olarak, borcu ödenen bir icra dosyasının ne zaman kapatılacağı, ödemenin tamamlanmasının ardından gerçekleşen işlemlere ve prosedürlere bağlıdır. Bu nedenle, icra dosyası kapatma sürecinin hızlı ve sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için, borçlunun ödemelerini zamanında ve tam olarak yapması önemlidir.

İBRANAME İLE İCRA DOSYASI KAPATMA

İcra dosya kapatma, borçlunun borcunu tamamen ödemesi veya alacaklının alacağından vazgeçmesi durumunda gerçekleşir. Ancak, bazen borçlunun tüm borcunu ödeyememesi durumunda, alacaklı ve borçlu arasında bir anlaşmaya varılabilir. Bu anlaşma, genellikle bir ibraname ile belgelendirilir.

İbraname, borçlunun borcunu kısmen veya tamamen ödediğini ve alacaklının bu ödemeyi kabul ettiğini belirten resmi bir belgedir. İbraname ile icra dosya kapatma işlemi, borçlunun mali yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda uygulanabilir bir çözüm olabilir. Bu, borçlunun mali durumunu iyileştirebilir ve alacaklının alacağını kısmen geri almasını sağlar.

İbraname ile icra dosyası kapatma süreci, taraflar arasında yapılan anlaşmaya bağlıdır. Genellikle, borçlu ve alacaklı arasında bir anlaşma yapılır ve bu anlaşma bir İbraname ile belgelendirilir. Daha sonra, İbraname, icra dairesine sunulur ve icra dosyası resmi olarak kapatılır.

Sonuç olarak, İbraname ile icra dosyası kapatma, borçlunun borcunu tamamen ödeyememesi durumunda uygulanabilir bir çözüm olabilir. İcra dosya kapatma süreci, hem borçlunun mali durumunu iyileştirebilir hem de alacaklının alacağını kısmen geri almasını sağlar.

HACİZ NE ZAMAN DÜŞER?

Haciz, borçlunun borcunu ödemesi durumunda veya mahkeme kararıyla kaldırılabilir. İcra ve İflas Kanunumuzun 106. Maddesi’ne göre, haczolunan mal taşınır ise hacizden itibaren altı ay, taşınmaz ise hacizden itibaren bir yıl içinde satılmasını isteyebilir. Eğer alacaklı, haczolunan malın satışını bu süre zarfında talep etmezse, haciz düşer. Ancak, alacaklı eğer 1 yıl içerisinde satışı talep edip daha sonra talebinden vazgeçerse, haciz düşmez. Taşınmaz üzerindeki haciz ancak sürenin geçmesiyle düşer.

ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN HACİZ NASIL KALDIRILIR?

Zamanaşımına uğrayan bir haczin kaldırılması için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Hukuki Danışmanlık: Zamanaşımına uğrayan bir haciz durumunu belirlemek için bir avukatla veya hukuki bir uzmanla görüşmek önemlidir. Uzman, ilgili kanunları ve zaman aşımı sürelerini değerlendirebilir ve size en doğru bilgiyi verebilir.
 2. Belge Toplama: Zamanaşımına uğradığına dair bir belge veya kanıt toplamanız gerekebilir. Bu, mahkeme kararının tarihini, icra takibinin başlangıç tarihini veya ilgili diğer belgeleri içerebilir.
 3. İcra Dairesine Başvuru: Haciz işleminin kaldırılması için icra dairesine başvurmanız gerekebilir. Bu başvuruyu mahkeme aracılığıyla yapabilir veya doğrudan icra dairesine başvurabilirsiniz. Başvuruda, haciz işleminin zamanaşımına uğradığını, gerekli belgeleri ve kanıtları sunmanız gerekmektedir.
 4. İcra Dairesinin Değerlendirmesi: İcra dairesi, başvurunuzu değerlendirecek ve gerekli incelemeleri yapacaktır. Eğer zamanaşımı gerçekten söz konusu ise, icra dairesi haciz işlemini kaldıracaktır.

ONLİNE İCRA DOSYASI KAPATILABİLİR Mİ?

Online platformlar, icra dosyası kapatma sürecini daha hızlı ve kolay hale getirebilir. İcra dosya kapatma işlemi, borçlunun borcunu tamamen ödemesi veya alacaklının alacağından vazgeçmesi durumunda gerçekleşir. Online platformlar, icra dosya kapama sürecini daha verimli hale getirerek, borçluların ve alacaklıların zaman ve kaynak tasarrufu yapmalarını sağlar.

E devlet icra silme , dosya kapak hesabının ödenmesi, zamanaşımı, dava ile takibin iptali ya da alacaklının alacağından feragat etmesi halinde e devlet üzerinden borçlu olduğunuz dosyanın kaldırılmasıdır.

 Bu durum genellikle alacaklının, borcu haricen tahsil ettiği durumlarda ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki; borçlunun, borcunu icra dairesi kanalıyla değil de alacaklıya yahut alacaklı vekiline ödediği durumlarda e devlet üzerinde icra dosyasının hala açık olduğu görülebilmektedir. Borcun tamamı ödenmiş olsa bile örneğin kredi çekmek isteyen bir vatandaş icra dosyasının açık görünmesi nedeniyle kredi çekemeyebilir. Bu gibi durumlarda vatandaş için e devlet icra silme ve icra dosya kapatma zaruriye ti doğmaktadır. E devlet icra silme işlemlerinin hızlı ve kesin şekilde sonuçlanması için mutlaka bir avukata danışmanızı, İstanbul avukat ve danışmanlık hizmeti almanızı öneririz.

ÖDENEN İCRA DOSYASI E-DEVLETTEN NE ZAMAN DÜŞER?

Ödenen bir icra dosyasının e-Devlet üzerinden düşmesi, genellikle ödemenin ardından birkaç günü bulabilir. Yargıtay kararlarına göre, icra dosyasının elektronik ortamda düşmesi için mahkeme kararının icra dairelerine ulaşmasından sonra en geç 3 gün içinde e-Devlet sistemi üzerinden güncellenmesi gerekmektedir.

Bu icra dosyası kapatma süreci, icra dairesinin yoğunluğu, ödeme yapılan bankanın hızı ve sistem üzerindeki güncelleme süreçleri gibi faktörler, dosyanın e-Devlet üzerinden düşme süresini etkileyebilir. Eğer dosyanın düştüğüne dair bir bilgi alınamıyorsa, icra müdürlüğüne başvurarak dosyanın durumunu öğrenmek mümkündür.

Ödenen icra dosyasının e-Devletten düşmesi, icra dosyası kapatma sürecinin önemli bir parçasıdır. İcra dosyası kapatma süreci, borçlunun mali yükümlülüklerini yerine getirmesini ve alacaklının alacağını geri almasını sağlar.

Sonuç olarak, ödenen bir icra dosyasının e-Devlet üzerinden düşmesi, genellikle ödemenin ardından birkaç gün içinde gerçekleşir.

İCRA DOSYASI KENDİLİĞİNDEN KAPANIR MI?

Bir icra dosyası, belirli durumlar altında kendiliğinden kapanabilir. Ancak, bu süreç belirli sürelerin geçmesini gerektirir. İcra dosyasının kendiliğinden kapanması genellikle, icra takibinin başlatılmasından itibaren belirli bir süre boyunca herhangi bir işlem yapılmaması durumunda gerçekleşir.

Örneğin, bir yıl boyunca işlem yapılmamış olan icra dosyaları otomatik olarak kapanma özelliğine sahiptir. Bu nedenle, dosyanın kapanmasını istemeyen kişilerin her yıl işlemde bulunması gerekir. İşlemde bulunulmamış olan dosyanın kapatılması sağlanmaktadır.

Ancak, icra dosyasının kendiliğinden kapanması, borçlunun borcunu tamamen ödemesi anlamına gelmez. Bu nedenle, borçlunun borcunu tamamen ödemesi ve icra dosyasını kapatması için icra dairesine başvurması gerekmektedir.

Sonuç olarak, bir icra dosyası belirli durumlar altında kendiliğinden kapanabilir. Ancak, bu süreç belirli sürelerin geçmesini gerektirir ve borçlunun borcunu tamamen ödemesi anlamına gelmez. Bu nedenle, icra dosyasını kapatmak için borçlunun icra dairesine başvurması gerekmektedir.

HARBİYE HUKUK BÜROSU İCRA AVUKATI HİZMETLERİMİZ

Harbiye Hukuk Bürosu, İstanbul İcra Avukatı olarak, icra hukukuna tabi tüm iş ve işlemlerinde hizmet vermektedir. İşte Harbiye Hukuk Bürosu’nun İcra Avukatı olarak sunduğu hizmetlerin bazıları:

 • Müvekkillerinin tahsilini yapamadığı alacaklarına ilişkin icra takibi başlatmak.
 • Hakkında icra takibi başlatılacak kişinin malvarlığına ilişkin araştırma yapmak.
 • Müvekkillerine karşı başlatılan icra takiplerine itiraz başvurusunda bulunmak.
 • Müvekkilleri adına başlattığı icra takibine itirazın kaldırılması için İcra Mahkemelerine başvuruda bulunmak.
 • Menfi tespit davası açmak ve takibini yapmak.
 • İstirdat davası açmak ve takibini yapmak.
 • İpotek ve rehinin paraya çevrilmesi yoluyla icra takip işlemleri.

Bu hizmetlerin yanı sıra, Harbiye Hukuk Bürosu, ilamsız icra takibi konusunda da hizmet vermektedir. İlamsız icra takibi, mahkeme kararı olmaksızın, alacaklının borçlu aleyhine icra işlemlerini başlatabildiği bir icra takibi yöntemidir.

İCRA DOSYASI KAPATMA SÜRECİ

İCRA DOSYASI KAPATMA SÜRECİ

İCRA DOSYA KAPATMA SIKÇA SORULAN SORULAR

Hakkımda icra takibi başlatılmış ne yapmalıyım?

    – Hakkınızda başlatılan takibin haksız olduğunu düşünüyorsanız, ilamsız icra takibinde ödeme emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde itiraz edilebilir.

İcra dosyası açık ne demek?

    – İcra davasında dosya durumu açık demek; dosyanızın inceleme aşamasında olduğunu ve henüz karara bağlanmadığı ifade eder. İcra işleminde bu ifade borcun henüz ödenmediğini açıklamak istemektedir.

E-devletten icra kaldırma mümkün mü?

    – E-Devlet üzerinden icra dosyalarını sorgulama ve takip etme imkanı bulunmaktadır. Ancak, e-Devlet üzerinden icra dosyalarını silme veya kaldırma işlemi mümkün değildir.

Avukata ödeme yapılarak icra dosyası kapatılır mı?

    – Eğer borçlu olan kişi, icraya konu olan borcunu avukata ödemişse, avukat icra dairesine borcun ödendiğine dair bir yazı sunar. Yazının işleme alınmasından birkaç gün sonra, icra dosyası kapatılır.

Haricen tahsil ne demek?

    – Haricen tahsil, alacaklıya ya da alacaklının vekiline gerekli ödeme yapılmasıdır.

Ödendiği halde kapanmayan icra dosyası için ne yapılır?

    – Ödeme yapıldığı takdirde icra dosyasının kapanmaması durumunda, ödemeye ilişkin dekont veya “borcu yoktur” yazısıyla birlikte dosyanın bulunduğu icra dairesine müracaat etmek gerekir.

İcra dosyasının düştüğü nasıl öğrenilir?

    – İcra dosyasının düştüğü, dosyanın bulunduğu icra müdürlüğünden veya e-devletteki “icra dosyalarım” sekmesinden öğrenilebilir.

İcra tebligatından kaç gün sonra haciz gelir?

    – İcra takibi yapıldıktan sonra icra/ödeme emri tebliğe çıkarılır. Süresi içinde (7 veya 5 günlük süreler olabilir) itiraz edilmemesi durumunda haciz işlemleri başlar. İcra tebligatı geldikten sonra ortalama 15 gün içinde icra gelebilir.

İcra dosyasına nasıl itiraz edilir?

    – Bir kişi kendisine tebliğ edilen icra takibine itiraz etmek için icra dairesine dilekçeyle müracaatı gereklidir. Tebligatta itiraz süresi belirtilmiş ise bu süreler içerisinde itiraz edilmelidir.

İCRA DOSYASININ İŞLEMDEN KALDIRILMASI-HACİZ FEKKİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

………………………………… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya Esas No: …/…

HACZİN KALDIRILMASI

TALEBİNDE BULUNAN

BORÇLU : Adı ve Soyadı,…………… (T.C. Kimlik No)……………..

ADRESİ :…………………………………………………………………..

AÇIKLAMALAR :

Yukarıda esas numarası yazılı borçlusu bulunduğum dosyanız ile ………..ili,…….. ilçesi ………Mahalle ,………Caddesi ,…… pafta ,……ada, ……..parselde kayıtlı taşınmazım üzerine haciz konulmuş olup haciz tarihinden itibaren 1 yıl içinde satışı istenilip satış avansı dosyaya yatırılmamıştır. İş bu nedenle İcra ve İflas Kanununun 106 – 110 maddeleri gereğince haczin fekki için talepte bulunmak zaruretimiz hâsıl olmuştur.

DELİLLER :

1-İcra dosyası

2- Ve her türlü yasal delil.

HUKUKİ NEDENLER : İİK. Md. 106-110 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklanan ve tapu bilgileri belirtilen….ili,….ilçesi,….Mahallesi,…Caddesi,…Pafta,…Ada,…Parsel de kayıtlı gayrimenkulün üzerine dosyanızdan konulan haczin İcra ve İflas Kanununun 106–110 maddeleri gereğince fekkine karar verilerek …..Tapu Sicil Müdürlüğüne konulan haczin kaldırılması için müzekkere yazılmasına karar verilmesini, dosyanız borçlusu olarak saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/2015

Borçlu, Talepte bulunan

Adı ve Soyadı

İmza

Sultan Dilara BARDİ

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap