JİGOLO SİTESİ DOLANDIRICILIĞI MAĞDURLARI

Jigolo sitesi dolandırıcılığı ülkemizde son yıllarda hızla yaygınlaşan bir dolandırıcılık yöntemidir. Jigololuk yaparak kazanç elde etmeye çalışan saf Vatandaşları kimliği belirsiz şahıslar jigolo sitesine üye olmuşsunuz diyerek aramakta kendilerini adliyeye bağlı resmi avukat veya uzlaştırmacı gibi tanıtmakta SAHTE KİMLİK,UZLAŞTIRMA EVRAĞI göndermekte ve dava açılacağı yönünde tehdit ederek para talep etmektedirler.

Peki bu jigolo sitesi dolandırıcılığı yapan kişiler bizim veya yakınlarımızın TC kimlik numaralarımızı nasıl bulmaktadır? Cevabı basit tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kimlik bilgileri internet korsanları tarafından e devlet sızıntısı nedeniyle ele geçirilmiş ve bu dolandırıcıların eline geçmiştir.

Genelde internette bulunan yasaklı sitelere jigolo olacağı hayaliyle kayıt yapan veya +18 sitelere video izlemek için giren vatandaşlar bu jigolo sitesi dolandırıcılığı yapan kişilerin ağına düşmektedir. Gelen telefon üzerine korkan panikleyen vatandaşlar çevrenine bu olayın duyulmaması için hemen para göndermeye çalışmakta dolandırıldığının farkına çok sonra varmaktadır.

Sizi uzlaştırmacıyız diye arayan Jigolo sitesine üye olmuşsunuz diyerek para isteyen kişiler olduğunda hemen en yakın polis karakoluna giderek şikayette bulunmanız ve jigolo sitesi dolandırıcılığı yapan kişiler yakalanmasını sağlamanız bir vatandaşlık borcudur. Ülkemizde her geçen gün jigolo dolandırıcıları mağdurları artmaktadır. Jigolo sitesi dolandırıcılığı yapan kişiler Sizinle iletişim kurdukları telefon numaraları ve size gönderdikleri İBAN numaralarını polise vermeniz bu kişilerin yakalanmasını kolaylaştıracaktır.

Bazen de jigolo sitesi dolandırıcılığı yapan kişiler çeşitli yasak siteler üzerinden jigololuk teklifiyle insanlara kazanç sağlayacaklarını vaat etmekte, siteye giriş için ücret talep etmektedir. Yine benzer şekilde bu vatandaşları daha sonrasında korkutarak dolandırmaktadırlar.

Jigolo sitesi dolandırıcılığı mağduruysanız para göndermişseniz bizimle buraya tıklayarak iletişime geçebilir ilgili kişiler hakkında yasal süreci başlatabilirsiniz.

Sizin şikâyetiniz üzerine kolluk güçleri ilgili İBAN numarası sahibini ve telefon numarası sahibini kolayca bularak cezai süreci başlatacaktır. Unutulmamalıdır ki dolandırıcılık suçu şikâyete bağlı bir suç değildir. Kolluk kuvvetleri olayı haber alır almaz resen soruşturma başlatmak zorundandır.

DOLANDIRICILIK SUÇU NEDİR?

Dolandırıcılık suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun mal varlığına karşı işlenen suçlar kısmında 157. maddede temel hali ve 158. maddesinde nitelikli hali olmak üzere;

Madde 157- (1) Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası verilir. 

 Madde 158- (1) Dolandırıcılık suçunun; a) Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle, 

 1. f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle, 
 2. j) Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla, İşlenmesi halinde, üç yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. ve (l) bentlerinde sayılan hâllerde hapis cezasının alt sınırı dört yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz. 

(2) Kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat temin eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır. Şeklinde düzenlenmiştir.

jigolo sitesi dolandırıcılığı suçunda sizleri arayan şahıslar hem kendilerini avukat veya uzlaştırmacı olarak tanıttığı hem de internet yoluyla bu suçu işlediği için verilecek ceza artırılacaktır.

JİGOLO SİTESİ DOLANDIRICILIĞI MAĞDURLARI NE YAPMALI

Sizleri jigolo sitesine üye olmuşsunuz dosyanız uzlaştırmaya gönderildi diyerek arayan olursa hemen en yakın karakola giderek şikâyet etmeniz gerekmektedir. Eğer para göndermişseniz bir avukat bürosuna giderek hem savcılık şikâyeti hem de ödediğiniz paranın iadesi için hukuk davası açmanız gerekmektedir.

Türk Ceza Kanunu uyarınca jigololuk dolandırıcılık olarak kabul edilen bir eylemdir. Jigolo dolandırıcılığı suçu finansal kazanç elde etmek amacı ile işlenebilen bir suçtur. Bu kazanç elde edilirken jigolo sitesi dolandırıcılığı yapan kişiler hileli hareketleri ile mağduru aldatma amacı güder ve haksız bir çıkar sağlar. Jigolo Dolandırıcılığı Suçu için öngörülen hapis cezası 3-10 yıl aralığında değişir.

 Jigolo dolandırıcılığı suçunda yargılama yapılırken dikkate alınacak kanıtlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • WhatsApp mesajları,
 • Sizinle iletişim kurmuş oldukları telefon numarası,
 • Şikâyet dilekçeniz,
 • Ödeme yapmış iseniz banka dekontu.

İSTANBUL CEZA AVUKATI

JİGOLO DOLANDIRICILIĞI SUÇU TAZMİNAT TALEBİ

Jigolo dolandırıcılarına para göndermiş iseniz bu süreçte gönderdiğiniz paranın iadesi için icra takibi yapabileceğiniz gibi sizleri böyle bir olarak maruz bırakan insanlara manevi tazminat davası da açabilirsiniz.

Jigolo dolandırıcılığı suçu Nitelikli dolandırıcılık suçuna girer

Dolandırıcılık suçu basit hali ile ve nitelikli hali ile Türk Ceza Kanunu uyarınca cezalandırılır. Nitelikli olarak dolandırıcılık suçu işlendiğinde verilecek cezada artışa gidilir. Dolandırıcılık suçunun nitelikli hale gelmesi için hileli davranışların çeşitli araçlar kullanılarak gerçekleştirilmesi gerekir.

TCK 158 Nitelikli Dolandırıcılık Suçu

Nitelikli dolandırıcılık suçunda TCK 158 uyarınca hareket edilir. Dolandırıcılık suçunu nitelikli hale getiren çok sayıda unsur vardır.  Bu suçun nitelikli kabul edilmesinin sebebi;

 • Kamu kurum ve kuruluşları, banka ve kredi kurumlarının kullanılması,
 • Bilişim sistemlerinin suça aracı edilmesi,
 • Failin kamu görevlileri ile ilişkisi olduğunu öne sürmesi ve menfaat temin etmesidir.

JİGOLO SİTESİNE ÜYE OLMAK SUÇ MU?

Jigolo sitesine üye olmak suç değildir. Mevcut Türk ceza kanununda jigolo olarak bu işi maddi menfaat karşılığında eylem gerçekleştirirseniz yanı bir kadınla jigolo olarak birlikte olursanız bu suçu işlemiş sayılırsınız. Ama asla unutmamanız gerekiyor sizi polis dışında kimse arayarak hakkınızda şikâyet var demez. Para gönderin dosyayı kapatalım diyorlarsa kesinlikle dolandırılıyorsunuz.

JİGOLO SİTESİNE ÜYE OLMANIN CEZASI NEDİR?

Jigolo sitesine üye olmanın bir cezası YOKTUR. Sizleri üye oldunuz diyerek arayanlar veya ücret karşılığında jigolo sitesine üye olmanızı isteyen dolandırıcılar muhakkak olacaktır. Tam aksine onları savcılığa şikayet ederek ceza verdirebilirsiniz.

JİGOLO SİTESİNDEN CEZA GELİR Mİ?

Jigolo sitesinden ceza gelmez. Ülkemizde bu tarz siteler jigolo faaliyetleri için değil insanları dolandırmak üye olanları korkutarak maddi menfaat elde etmek için kurulmaktadır.

JİGOLO DOLANDIRICILIĞI SUÇU NASIL SORUŞTURULUR?

Dolandırıcılık suçu şikâyete tabi bir suç olmadığından Cumhuriyet savcısı olayı haber alır almaz soruşturma başlatır. Suçla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yeterli suç şüphesi oluşturacak kanıt toplandığında savcılık iddia makamı sıfatı ile kamu davası açar. Kamu davaları ceza davası olarak görülen dava türleri arasındadır.

TCK 157 ve TCK 158 uyarınca dolandırıcılık suçuyla ilgili verilen cezalar belirlenir. Bu suçların sonuçlarından biri de mağdurun zararının yanı sıra kamunun zararıdır. Kamunun uğradığı zararın giderilmesi ve kamunun korunması için devlet savcılık makamı aracılığı ile hareket edeceğinden dolandırıcılık suçu ceza davası kapsamında görülür. Nitelikli dolandırıcılık suçlarında Ağır Ceza Mahkemesi görev alır.

Bu suçta öngörülen cezalarda artışa gidilmiştir. Bu kanun uyarınca faile verilecek ceza 3-10 yıl hapsolabileceği Nitelikli dolandırıcılık suçunda verilen cezalarda artış söz konusudur. Dolandırıcılık suçunu nitelikli hale getiren failin hileli davranışlarına çeşitli araçları vesile etmesidir. Jigolo sitesi dolandırıcılığı yapan kişiler mağduru hileli davranışları ile kandırırken birçok araçtan istifade edebilir.

Nitelikli dolandırıcılık suçunda aşağıdaki hallerin varlığı söz konusu ise verilen ceza 4 yıldan az olamayacağı gibi adli para cezası miktarı da suçtan oluşan menfaatin iki katından az hesaplanamaz.

 • Kamu kurum ve kuruluşlarının zarara uğratılması sırasında çeşitli araçlar kullanıldığında,
 • Dolandırıcılık bilişim sistemleri ile gerçekleştiğinde,
 • Banka veya kredi kurumları araç olarak kullanılırsa,
 • Sigorta bedelini almak için nitelikli dolandırıcılığa başvurulduğunda,
 • Failin kendisini kamu görevlisi gibi tanıttığı hallerde,
 • Fail kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan hareketle aldatma amacı güderse.

Jigolo sitesi dolandırıcılığı yapan kişilere Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından görülen nitelikli dolandırıcılık suçunda 3 veya daha fazla kişi ile hareket edilirse ya da suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgüt faaliyet kapsamında dolandırıcılık fiili gerçekleştiğinde verilecek cezada artışa gidilir.

JİGOLO DOLANDIRICILIĞI SUÇU ŞİKÂYET DİLEKÇESİ

Jigolo sitesi dolandırıcılığı yapan kişilerin mağduruysanız Dolandırıcılık suçuna ilişkin dilekçe örneği üzerinden hareket etmek, gelecekte hak veya zaman kaybı yaşanmasına sebep olabileceğinden dolayı tecrübeli bir ceza avukatından dilekçe hususunda ve sonraki sürecin takibi noktasında yardım almak son derece yararlı olacaktır. Bu konuda mağduriyetiniz var ise iletişim bölümünden bizlerle irtibat kurabilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

DOLANDIRICILIK SUÇU NASIL OLUŞUR?

Jigolo sitesi dolandırıcılığı yapan kişiler hileli davranışlar sergileyerek mağduru aldatması ve bunun sonucunda da kendisi ya da bir başkası adına menfaat elde etmesi ile dolandırıcılık suçu oluşur. Dolandırıcılık suçu şikâyete tabi bir suç olmadığından savcılık tarafından kendiliğinden soruşturulan bir suçtur.

JİGOLO DOLANDIRICILIĞI SUÇU NEDİR?

Yukarıda detaylı olarak açıkladığımız üzere internet korsanları tarafından ele geçirilen kimlik bilgileri ve iletişim numaralarımıza ulaşarak vatandaşları arayarak para isteyen, kendisini avukat veya uzlaştırmacı olarak tanıtan jigolo sitesi dolandırıcılığı yapan kişilerin işlediği bir suç tipidir.

JİGOLO DOLANDIRICILIĞI DAVASI NASIL SORUŞTURULUR?

Jigolo dolandırıcılığı suçu resen soruşturulan bir suçtur. Ancak o kadar çoğaldı ki kolluk kuvvetleri kendiliğinden bu durumdan haberdar olması mümkün değildir. Böyle bir durumla karşı karşıya gelirseniz hemen en yakın kolluk kuvvetlerine başvuru yapmanız gerekmektedir.

JİGOLO SİTESİ DOLANDIRICILARI KİMLİK BİLGİLERİMİZİ NEREDEN BULUYOR

İnternet korsanları tarafından tüm vatandaşların kimlik bilgileri akrabalarının kimlik bilgileri telefon bilgileri adres kayırları ele geçirilmiştir. Bu dolandırıcılar yasak sitelere kandırarak üye ettikleri vatandaşların kimlik bilgilerine bu korsanlardan aldıkları datalar vasıtasıyla vatandaşlara ulaşmaktadır.

JİGOLO SİTESİ DAVA AÇAR MI?

Jigolo sitesi dava açamaz. Jigolo sitesinin sahipleri genelde internet dolandırıcılığı işi yapan insanlardır. Sizi dava açılacak diyerek tehdit edip para almaya çalışırlar.

JİGOLO SİTESİ DOLANDIRICILIĞI CEZASI

jigolo sitesi dolandırıcılığı yapan kişiler için Jigolo Dolandırıcılığı Suçu için öngörülen hapis cezası 3-10 yıl aralığında değişir.

JİGOLO SİTESİNE ÜYE OLMAK SUÇ MUDUR?

Jigolo silesilerine üye olmak suç değildir. Eğer birisi kendini avukat veya uzlaştırmacı olarak tanıtarak arayıp para istiyor ise bu kişi jigolo sitesi dolandırıcılığı yapan şahıstır. Sakın para göndermeyin.

3 yorum

  • yapcak birsey yok benide dolandirdilar 3 bin 850 tl aldilar sonra bas avukat aradi sozde 9 tane ajansa uyeligin var dediler 7500tl para istediler vermedim savciliga dosyani verecez dediler tcmi annemin adini soylediler ondan korktum

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap