Son dönemde insanların sıkça maruz kaldığı dolandırıcılık türlerinden birisi de Kapora dolandırıcılığıdır. Her gün başka bir mağdurun şikayeti ile gündeme gelen Kapora dolandırıcılığı sıklıkla kullanılan dolandırıcılık yöntemlerinden biridir. İnternetin de artık hayatımızın her anında yer aldığını düşündüğümüzde bu suçun işlenmesi daha kolay bir hale gelmektedir. Zira bu suç niteliği itibariyle internet ortamında kolayca işlenebilmektedir. Yargıtay kararlarında da gördüğümüz üzere bu suç nitelikli dolandırıcılık olarak kabul edilmektedir. Kapora dolandırıcılığını işlediğimiz bu makalemizi, mağdurlara iletebilir, böylelikle mağdurların söz konusu dolandırıcılık sebebiyle süreci hukuk çerçevesinde yürütebilmelerine yardımcı olabilirsiniz.

Sizler de Kapora dolandırıcılığı mağduruysanız buraya tıklayarak iletişime geçebilir, alanında uzman ceza avukatlarımız vasıtasıyla ilgili kişiler hakkında yasal süreci başlatabilirsiniz.

DOLANDIRICILIK SUÇU NEDİR?

Suçlu, hileli yöntemler kullanarak mağduru kandırıp zararına neden olurken kendisine ya da üçüncü şahıslara fayda sağlaması durumu, dolandırıcılık suçunun oluşmasında etkili bir unsurdur. Dolandırıcılık eylemi planlı bir şekilde gerçekleştirilebilir; bu durumda kanun koyucu daha ağır yaptırımları uygular.

Dolandırıcılık suçu ve nitelikli dolandırıcılık suçu arasında cezai farklar bulunmaktadır. Nitelikli dolandırıcılık suçu, dolandırıcılık suçunun basit bir şeklinden daha karmaşık bir şekilde işlenmiştir. Nitelikli dolandırıcılık suçu işlenmesi için belirli koşulların mevcut olması gerekir.

DOLANDIRICILIK SUÇU NASIL OLUŞUR? UNSURLARI NELERDİR?

Basit ve nitelikli dolandırıcılık suçu, çeşitli yöntemlerle işlenebilen bir suç olup serbest hareketli bir yapıya sahiptir. Ancak bu suçun işlenmesinde 2 farklı unsur vardır onlar şu şekildedir:

Maddi Unsur:

   1.1. Fail:

Dolandırıcılık suçunda herkes fail olabilir.

   1.2. Mağdur:

Suç, mağdur bakımından özel bir özellik göstermez. Malvarlığı zarar gören gerçek kişiler suçun mağduru olabilir. Suçun faili ile kendisine yarar sağlayan kişi aynı olmak zorunda değildir. Kanun, “kendisine veya başkasına yarar sağlayan” ifadesiyle bu durumu açıklamıştır. Önemli bir husus, dolandırılan kişi ile malvarlığında zarara uğrayan kişinin aynı olmasının gerekmemesidir. Örneğin, market çalışanını dolandıran kişi hileli davranışı çalışana karşı gerçekleştirse de malvarlığı zarara uğrayan kişi market sahibi olabilir.

   1.3. Suçun Konusu:

Dolandırıcılık suçunun konusu, failin kendisi veya başkası için elde ettiği ekonomik yarardır. Bu yarar, malvarlığına ilişkin herhangi bir değeri içerebilir. Kanun, “kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan” ifadesiyle herhangi bir özellik aranmadığını belirtir. Bu yarar, taşınır, taşınmaz, hatta alacak hakkı olabilir.

Manevi Unsur:

Bu suç genel kastla işlenir. Failin, hileli davranışlarla bir kişiyi aldatıp mağdurun veya başkasının zararına olarak kendisine veya başkasına bir yarar sağlamayı bilme ve isteme durumu gereklidir. Özel kast aranmaz; dolayısıyla, failin, hile ile mağduru hataya düşürebileceğini tahmin ettiği halde bunu göze alıp yarar sağlamayı kabul etmesi durumunda da suç işlemiş olacaktır.

KAPORA DOLANDIRICILIĞI SUÇU NEDİR?

Kapora dolandırıcılığı, gerek dijital ortamlarda gerekse fiziki alanlarda işlenebilen bir nitelikli dolandırıcılık suçudur. Suçun işlendiği duruma göre kanun tarafından öngörülen yaptırımlar, sanık ya da sanıkların yargılanmasının ardından uygulanır. Bu suçu işleyen kişi, karşısındaki kişiyi hileli davranışlarla aldatarak kendi ya da üçüncü kişiler adına menfaat sağlamaya çalışır. Bu durumda, yasada öngörülen nitelikli dolandırıcılık cezaları somut olayın durumuna göre belirlenir ve dava ceza davası olarak görülür.

Günlük alışverişler yahut ticari faaliyetler sırasında, özellikle ödemelerin belirli bir süre sonra tahsil edilecekse ya da şehirler arası bir satış gerçekleşecek olup alıcının ilgili eşyanın bulunduğu şehre gelmesi bekleniyorsa ya da üzerine mutabakat yapılan eşyanın üretim, tezyin, talebe göre eklemeler yapılma sürecinde gibi daha fazla örneklemeler yapılabilecek durumlarda satıcı alıcıdan ürün ya da hizmetin satın alındığını kanıtlayan bir Kapora isteyebilir. Ancak bu Kapora alınırken hileli davranışlar sergilemek ve alıcıyı kandırmak, dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilir.

KAPORA DOLANDIRICILIĞI ÖRNEKLERİ NELERDİR?

Online alışveriş sitelerine kayıt yaptıran dolandırıcılar, düşük fiyatlı sahte ilanlar ekleyerek alıcıları kandırmaya çalışmaktadılar. Özellikle sahibinden.com, arabam.com gibi toplumun genelinin rağbet ettiği sitelere eklenen sahte ilanlarda genellikle başka araçlara ait fotoğraflar ve bilgiler kullanılıp insanlar tuzağa düşürülmektedir. Söz konusu art niyetli kişilerin yüklediği ilana düşen alıcılar, telefonla aracın detayları hakkında bilgi alırken dolandırıcılar, başka alıcıların da ilgilendiğini söyleyerek ilanı kaldırmak için bir miktar Kapora talep etmektedirler. Bu şekilde, ihtiyaç sahibi insanları üzerinde psikolojik bir baskı oluşturup insanların iyi niyetleri suiistimal edilmektedir.

Kapora alan dolandırıcılar kaybolurken, kandırılan vatandaşlar ise savcılıkta hak arama yoluna başvuruyor. Uzmanlar, “Kapora dolandırıcılığı yöntemi ciddi bir şekilde artıyor. Dolandırıcılar, piyasa değeri yüksek araçları sahte ilanlarla daha düşük fiyata gösterip, alıcıları Kapora alıyorlar. İnsanlar, ev aldım, arazi alıyorum gibi bahanelerle kandırılarak Kapora ödemeye yönlendiriliyorlar. Bu yöntemle bir günde 30-40 kişiden Kapora alınıyor. Vatandaşlarımız kesinlikle araçları görmeden ve kontrolleri yapmadan parasal ilişkilere girmemeli, dikkatli olmalıdır” şeklinde uyarıda bulunuyor.

Dolandırıcılar, kendilerini insanlara güven sağlayacak farklı meslek gruplarından insanlar olarak tanıtarak “Ucuza alıyorum, zararı karşılıyorum” gibi söylemlerle insanları kandırmaya çalışmaktadırlar. Burada dikkat edilmesi gereken husus, alıcı konumundakilerin tedbirli olması, araştırma ve kontrollerini yapmadan alışveriş ilişkisini başlatmamalarıdır.

KAPORA DOLANDIRICILIĞI SUÇU NASIL İŞLİYOR?

Kapora dolandırıcılığı, genellikle sahte ilanlar ve yanıltıcı yöntemlerle potansiyel alıcıları kandırmayı içeren bir suç türüdür. İşte Kapora dolandırıcılığı nasıl yapılır, aşamalarıyla örnek bir senaryo:

  1. Sahte İlan Oluşturma:

Dolandırıcılar, popüler online alım-satım platformlarında sahte ilanlar oluşturur. Genellikle talep gören ürünleri veya hizmetleri düşük fiyatlarla sunarak potansiyel alıcıları cezbetmeye çalışırlar. Özellikle bu tür ilanlar, rayiç bedellerin altında gösterilmekte olup albenisi yüksek görseller ve ürün tanıtımları ihtiva ederek insanları kendilerine bağlar hale getirilmektedir.

  1. İlgilenen Alıcıları Çekme:

Sahte ilanlar aracılığıyla dolandırıcılar, düşük fiyatlı ürün veya hizmete ilgi gösteren kişilere ulaşırlar. Bu kişileri etkilemek ve güvenlerini kazanmak için çeşitli hileli yöntemlere başvurabilirler.

  1. Telefon veya Mesaj İletişimi:

Dolandırıcılar, potansiyel alıcıları telefonla arayarak veya mesaj yoluyla iletişim kurarak sahte bir senaryo oluştururlar. Araç Kapora dolandırıcılığı örneğinde, aracın acele satılması gerektiğini ve diğer alıcıların da ilgili olduğunu iddia ederler.

  1. Kapora Talebi:

Dolandırıcılar, alıcıdan aracı “rezerve etmek” veya işlemi hızlandırmak amacıyla belirli bir miktar Kapora ödemesi talep ederler. Kapora ödenmesi durumunda, alıcıya aracın tutulacağı ve başka alıcılarla paylaşılmayacağı sözü verilir.

  1. Kapora Ödendikten Sonra Kaybolma:

Mağdur alıcı, dolandırıcının talep ettiği Kapora ödedikten sonra dolandırıcılar iletişimi keser ve ortadan kaybolur. Sahte ilan, sahte iletişim bilgileri ve dolandırıcıların izini bulmak genellikle zordur.

KAPORA DOLANDIRICILIĞI MAĞDURLARI NE YAPMALI

Kapora dolandırıcılığı mağduru olarak, yaşadığınız durumu en etkili şekilde çözmek için savcılığa veya karakola başvurmalısınız. Dolandırıcılık suçu, fiil ve faili öğrendiğiniz tarihten itibaren 6 ay içinde suç duyurusunda bulunma hakkınızı içerir. Suç duyurusunda bulunma hakkını kullanmazsanız, dolandırıcılığın basit halinde şikâyet hakkınız sona erer. Ancak, internet üzerinden işlenen dolandırıcılık suçları nitelikli hal oluşturduğu için zamanaşımı süresi 8 ile 15 yıl arasında değişebilir.

Dolandırıcılık suçlarında mağdurun iradesinin hileli davranışlarla sakatlandığını delillendirmek savcılık sürecinde kritik bir öneme sahiptir. Delilsiz yapılan şikayetler genellikle hukuki ihtilaf olarak değerlendirilir ve “Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar” alabilir.

KAPORA DOLANDIRICILARINA ÖDEDİĞİM PARAYI NASIL ALABİLİRİM?

Kapora dolandırıcılığına maruz kalanlar, paralarını geri almak için ceza davası yanında hukuk davası açmalıdırlar. Zararın giderilmesi için farklı yöntemlere başvurulabilir. Dolandırıcılık suçundan kaynaklanan maddi ve manevi zararlar, hukuk mahkemelerinde açılacak tazminat davasıyla talep edilebilir. Dolandırılan kişilerin paralarını geri alabilmek için kullanabilecekleri yöntemler şunlardır:

  1. Dolandırıcıya karşı icra takibi başlatılabilir.
  2. Dolandırıcıya karşı alacak davası açılabilir.
  3. Dolandırıcı hakkında suç duyurusunda bulunulabilir. Soruşturma veya kovuşturma aşamasında, zararın giderilmesi için sanık tarafından teklif sunulabilir.

KAPORA DOLANDIRICILIĞI SUÇU TAZMİNAT TALEBİ

Kapora dolandırıcılarına maruz kalan vatandaşlar, bu durumu fark ettikten sonra hemen ilgili mahkemeye başvurarak uğradıkları maddi zararın karşılığını almak ve dolandırıcıların en kısa zamanda hapis cezasına çarptırılmaları için dava açmalıdırlar. Vatandaşlar, açtıkları dava dosyasında dolandırıldıklarına dair kanıtları sunmalıdır. Mahkeme tarafından incelenen bu deliller yeterli bulunduğunda, Kapora dolandırıcılarına en az 3 yıl ile 8 yıl arasında hapis cezası verilir. Mahkeme ayrıca, mağdur olan vatandaşların maddi zararlarının giderilmesi için dolandırıcılardan tazminat talep etmeleri için bir karar verebilir. Böylece suçlu olan dolandırıcılar, hem para hem de hapis cezasına çarptırılarak mağdur olanların tüketici hakları koruma altına alınmış olur.

KAPORA DOLANDIRICILĞI SUÇU ŞİKÂYETE TABİ Mİ?

Kapora dolandırıcılığı suçu, şikâyete tabi olmayan suçlar arasında yer alır. Suçun işlenmesi durumunda savcılığın haberdar olması, soruşturma başlatması için yeterlidir. Özellikle nitelikli dolandırıcılık kapsamına giren Kapora dolandırıcılığı, ceza davası olarak değerlendirilir. Bu suçun mağdurları, savcılığa başvurarak suçun işlendiğini bildirmeleri durumunda, savcılık resen soruşturma başlatabilir.

KAPORA DOLANDIRICILIĞI SUÇU NASIL SORUŞTURULUR?

Türk Ceza Kanunu’nun 158/1 numaralı maddesi, nitelikli dolandırıcılık suçunu düzenlemektedir. Nitelikli dolandırıcılık suçu işlenmesi durumunda Ağır Ceza Mahkemesi görevlidir.

Savcılık, bu suçun işlendiği iddiasını öğrendiğinde resen soruşturma başlatır ve bir iddianame hazırlar. Hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildiğinde, savcılık kamu davası açarak ceza davasına müdahil olur. Bu süreçte şikâyetin yapılıp yapılmaması dava sürecini etkilemez.

Şikâyetin geri çekilmesi durumunda dava dosyası kapanmaz; çünkü kamu davası niteliğindeki bu davalarda, şikâyetin sonlanması davayı düşürücü bir sebep değildir. Savcılık, dava sürecinde iddia makamı olarak görevine devam eder ve davayı sonuçlandırmayı bekler.

KAPORA DOLANDIRICILIĞI SUÇU DAVA SÜRECİ

Kapora dolandırıcılığı, TCK 158/1 hükmüne göre nitelikli bir dolandırıcılık suçu olarak kabul edilir. Bu suçun işlenmesi durumunda, Asliye Ceza Mahkemesi basit dolandırıcılık durumlarına yetkili iken, nitelikli dolandırıcılık durumunda Ağır Ceza Mahkemesi görevlidir.

Kapora dolandırıcılığı suçu, şikâyete tabi olmayan suçlar arasında yer alır. Savcılık, suçun işlendiği iddiasını öğrendiğinde resen soruşturma başlatma yetkisine sahiptir. Şikâyetin yapılıp yapılmaması, bu suçun soruşturulmasında etkili değildir.

Savcılık, soruşturma sürecini tamamladıktan sonra iddianame hazırlar. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianame sonrasında savcılık, kamu davası açarak ceza davasında taraf olur. Şikâyetin geri çekilmesi, davayı etkilemez; çünkü kamu davası niteliğindeki bu davalarda şikâyetin sonlanması, davanın düşmesine neden olmaz.

Kapora dolandırıcılığı mağdurları, savcılığın resen başlattığı soruşturma sürecinde önemli delillerle desteklenmiş şikâyetlerini sunarak, hukuki sürecin adaletle sonuçlanmasına katkıda bulunabilirler.

KAPORA DOLANDIRICILIĞI CEZASI NEDİR?

Türk Ceza Kanunu kapsamında yer alan 158. Madde nitelikli dolandırıcılık suçunu düzenlemektedir. Nitelikli dolandırıcılık suçunun cezası üç yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasını içermektedir. Ancak belirli durumlar (e), (f), (j), (k) ve (l) bentlerinde sayılan hallerde hapis cezasının alt sınırı dört yıldan, adli para cezasının miktarı ise suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.

Dolandırıcılık suçunun, basit ya da nitelikli olmasına bakılmaksızın, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi durumunda verilecek ceza yarı oranında; suçun işlemesi amacıyla oluşturulan bir örgütün faaliyetleri çerçevesinde işlenmesi durumunda ise ceza bir kat artırılır.

Dolandırıcılık suçuna ilişkin duyurular, suça ilişkin ihbar veya şikayet, Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına yapılabilir. Dolandırıcılık suç duyurusu, Valilik veya kaymakamlığa ya da mahkemeye yapılan ihbar veya şikayet, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. İhbar veya şikayet, yazılı veya tutanağa geçirilmek üzere sözlü olarak da yapılabilir. Asliye Ceza Mahkemesi, dolandırıcılık suçu için görevli mahkemedir; ancak suçun nitelikli olması halinde görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesidir.

KAPORA DOLANDIRICILIĞI MAĞDURLARININ AVUKATA DANIŞMASININ ÖNEMİ

Harbiye Hukuk Bürosu, sunduğu hukuki destekle müvekkillerine kapsamlı bir yaklaşım sunmaktadır. Her dava için özelleştirilmiş bir durum analizi yaparak müvekkillerin spesifik ihtiyaçlarına yönelik en etkili hukuki stratejiyi belirler. Gizlilik ilkesine büyük önem vererek müvekkil bilgilerini en üst düzeyde korur ve hukuki süreci gizlilik ilkesine uygun bir titizlikle yönetir.

Ayrıca, hukuki sürecin mümkün olan en kısa sürede sonuçlanması için çaba sarf edilir ve müvekkilin hakları hızlı bir şekilde savunulur. Harbiye Hukuk Bürosu, sürekli müvekkillerle etkileşim içinde olup şeffaf iletişim sağlar ve süreçle ilgili güncel bilgileri düzenli olarak paylaşır. Profesyonel ekibi, uzman avukat kadrosuyla güncel bilgi ve becerilere sahiptir, müvekkillerine en iyi hukuki hizmeti sunmak üzere donatılmıştır.

Harbiye Hukuk Bürosu, müvekkillerinin dolandırıcılık suçlarına karşı adil bir hukuk mücadelesi vermesini sağlamak ve haklarını en üst düzeyde korumak için kararlılıkla çalışmaktadır.

                                                               Sultan Dilara Bardi

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap