RİSKLİ YAPILARDA KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ

RİSKLİ YAPILARDA KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Riskli yapılarda kentsel dönüşüm süreci, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliği gibi kanunlarla birlikte düzenlenir. Kanun bağlamında riskli alan ve riskli yapı tanımı ayrı ayrı yer almaktadır. Her iki alana da kentsel dönüşüm uygulamaları yapılmaktadır fakat farklılıkları vardır. Bu yazımızda, Riskli Yapılarda Kentsel Dönüşüm Süreci anlatılacaktır.…

Çevre Düzeni Planları İle İlgili Davalar

Çevre Düzeni Planları İle İlgili Davalar

Çevre düzeni planlarına karşı açılan davalarda; Mahkeme kararlarında genel hatlarıyla aşağıdaki hususların önem arz ettiği anlaşılmıştır: Çevre düzeni planları hazırlanırken veya çevre düzeni planına ilişkin değişiklik yapılırken yeni bir araştırma raporu hazırlanması gerektiği yani eski planlara dair araştırma raporlarının kullanılmaması gerektiği, Plana ilişkin verilerin, ilgili kurumların güncel bilgi ve belgelerinden elde edilmesi ve eksik olmaması…