İMAR PLANININ İPTALİ DAVASI

İmar planlarının iptali davaları, toplumun genelini ve özel mülkiyet haklarını doğrudan etkileyen önemli hukuki süreçlerdir. Bu tür davalarda, imar planlarının hukuka uygunluğu ve kamu yararı gözetilir. İmar planının iptali davası, genellikle planın hazırlanması ve uygulanması aşamasında yaşanan hatalar, eksiklikler veya hukuksuzluklar nedeniyle açılır. Bu makale, imar planlarının iptali davalarının temel dinamiklerini, sürecin nasıl işlediğini ve…

İMAR UYGULAMASININ İPTALİ DAVASI (18 UYGULAMASI)

3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesinde yer verilen imar uygulaması bu nedenle 18 uygulaması olarak da adlandırılabilmektedir. İmar uygulaması; üzerinde tek bir yapı kurulabilecek biçimde bölümlenmiş arazinin yola cepheli şekilde inşaat yapılabilir hale getirilmesi işlemidir. Taşınmazı üzerinde hukuka aykırı imar düzenlemesi veya parselasyon işleminin gerçekleştiğini düşünen malik, İmar Uygulamasının İptali Davası açabilir. İMAR KANUNU 18.…

RİSKLİ YAPILARDA KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ

RİSKLİ YAPILARDA KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Riskli yapılarda kentsel dönüşüm süreci, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliği gibi kanunlarla birlikte düzenlenir. Kanun bağlamında riskli alan ve riskli yapı tanımı ayrı ayrı yer almaktadır. Her iki alana da kentsel dönüşüm uygulamaları yapılmaktadır fakat farklılıkları vardır. Bu yazımızda, Riskli Yapılarda Kentsel Dönüşüm Süreci anlatılacaktır.…

Çevre Düzeni Planları İle İlgili Davalar

Çevre Düzeni Planları İle İlgili Davalar

Çevre düzeni planlarına karşı açılan davalarda; Mahkeme kararlarında genel hatlarıyla aşağıdaki hususların önem arz ettiği anlaşılmıştır: Çevre düzeni planları hazırlanırken veya çevre düzeni planına ilişkin değişiklik yapılırken yeni bir araştırma raporu hazırlanması gerektiği yani eski planlara dair araştırma raporlarının kullanılmaması gerektiği, Plana ilişkin verilerin, ilgili kurumların güncel bilgi ve belgelerinden elde edilmesi ve eksik olmaması…