Şirketler HukukuŞAHIS ŞİRKETİ NASIL KURULUR GEREKLİ EVRAKLAR

Şahıs şirketi nasıl kurulur? Şahıs şirketi, kişi unsurunun ön planda olduğu ve bu kişi ya da kişilerin genelde tüm sorumluluğu üstlendiği şirketlerdir. Genellikle küçük işletmeler için tercih edilen bir yapıdır çünkü kuruluşu ve yönetimi oldukça basittir. Ayrıca bu şirketlerde işletme sahibinin kişisel varlıklarıyla işletmenin varlığı arasında bir ayrım yapılmaz, yani işletmenin borçları ve yükümlülükleri sahibinin kişisel varlıklarını etkileyebilir.

Şahıs şirketi kurmak için başlıca izlenmesi gereken adımlar ise genellikle şunlardır:

 1. İş Planı Hazırlama: İş planı, işletmeninin amaçlarını, hedeflerini, faaliyetlerini ve finansal tahminlerini içeren bir belgedir.
 2. İşletme İsmi Belirleme: İşletmenin ismi seçilmelidir. Bazı bölgelerde işletme isimlerinin benzersiz olması gerekebilir.
 3. Kayıt ve Lisanslar: İşletmeyi kaydetmek ve gerekli izinleri almak için yerel iş yasalarına uygun şekilde hareket edilmesi gerekir.
 4. Vergi Numarası Alımı: İşletme için bir vergi numarası alınması gerekebilir. Bu, işletmenin vergi yasalarına uygun şekilde işlemesini sağlar.
 5. Finansal Planlama: İşletmenin finansal yapısının oluşturulması gerekir. Gelir ve gider tahminleri yapılmalı, gerekirse bir iş banka hesabı da açılmalıdır.
 6. Ofis veya İş Yeri Kiralama: İşletme için bir ofis veya iş yeri kiralanması gerekebilir veya iş evden yürütüleceği takdirde bu konuda uygun düzenlemelerin yapılması gerekir.
 7. Hesap Defteri ve Kayıt Tutma: İşletmenin finansal kayıtlarının düzenli olarak tutulması gerekir. Vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için bu kayıtlara ihtiyaç olacaktır.
 8. Pazarlama Planı: İşletmenin ürün veya hizmetlerini tanıtmak için bir pazarlama planı oluşturulması da gereklidir.

Şahıs şirketi kurmak bu adımların tamamlanması ile gerçekleşmiş olur.

ŞİRKET NASIL TANIMLANIR?

Şirket, genellikle iki veya daha fazla kişinin ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelerek kurdukları bir işletme veya ticari organizasyondur. Şirketler, belirli bir hukuki yapı altında faaliyet gösterirler ve genellikle belirli bir ticari faaliyeti yürütmek, belirli bir ürünü veya hizmeti sağlamak, kar elde etmek veya belirli bir sosyal veya ticari amacı gerçekleştirmek amacıyla kurulurlar. Şirketler, adi ortaklık, limited şirket, anonim şirket, kooperatif, vakıf veya dernek gibi farklı hukuki yapılar altında kurulabilirler.

TÜRK TİCARET KANUNU’NDA YER ALAN ŞİRKET TÜRLERİ

Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan şirket türleri şunlardır:

 1. Kollektif Şirket: Gerçek kişilerin bir araya gelerek ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla oluşturduğu bir şahıs şirketi türüdür. Ortaklar, şirket borçlarından dolayı sınırsız şekilde sorumludur.
 2. Komandit Şirket: En az bir ortağın sınırsız sorumlu olduğu ve en az bir ortağın ise sadece koyduğu sermaye miktarıyla sorumlu olduğu bir şirket türüdür. Bu şirket türünde komandite ortaklar sınırsız, komanditer ortaklar ise sadece koydukları sermaye miktarıyla sınırlı olarak sorumludur.
 3. Anonim Şirket: En az bir ortak tarafından kurulan, sermayesi paylara bölünmüş ve pay sahiplerinin sorumluluğunun yalnızca ödedikleri paylarla sınırlı olduğu bir sermaye şirketi türüdür.
 4. Limited Şirket: En az bir veya daha fazla gerçek veya tüzel kişinin bir araya gelerek kurduğu, sermayesi paylara bölünmüş ve ortakların sorumluluğunun sermaye paylarıyla sınırlı olduğu bir sermaye şirketi türüdür. Limited şirketler, anonim şirketlere göre daha az yönetim zorunluluğuna tabidir ve daha esnek bir yapıya sahiptirler.
 5. Kooperatif: Üyelerin ekonomik faaliyetlerini ortaklaşa yürüttükleri, kâr amacı gütmeyen bir işletme türüdür. Kooperatifler, üyelerin ekonomik ve sosyal çıkarlarını korumayı amaçlarlar ve demokratik bir yönetim yapısına sahiptirler.

ŞAHIS ŞİRKETİ NEDİR?

Şahıs şirketi, kişi unsurunun ön plana çıktığı ve bu kişi ya da kişilerin genelde tüm sorumluluğu üstlendiği şirketlerdir. Bu tür şirketlerde güven esastır, sermaye unsuru ön planda değildir. Şahıs şirketlerinin başlıca temel özellikleri ise  şunlardır:

 1. Kişisel Sorumluluk: İşletmenin borçları ve yükümlülükleri, işletmenin sahibinin kişisel varlıklarını etkiler. Bu nedenle, örneğin işletmenin iflası durumunda, sahibi kişisel olarak sorumlu olabilir.
 2. Basit Yapı: Şahıs şirketi, diğer işletme türlerine göre genellikle daha basit bir kuruluş ve işletme sürecine sahiptir. Yönetim ve karar alma süreçleri daha esnektir.
 3. Vergi Durumu: Vergi açısından, işletmenin geliri sahibinin kişisel geliri olarak kabul edilir ve bu nedenle işletme geliri, sahibinin bireysel vergi beyannamesine dahil edilir.

TTK’DE KAÇ ÇEŞİT ŞAHIS ŞİRKETİ VARDIR?

Türk Ticaret Kanunu’nda, biri kollektif şirket ve diğeri de komandit şirket olmak üzere iki tür şahıs şirketi bulunmaktadır. Bu şirketlerin temel özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

1)Kollektif Şirket: Gerçek kişilerin bir araya gelerek ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla oluşturduğu bir şahıs şirketi türüdür. Ortaklar, şirket borçlarından dolayı sınırsız şekilde sorumludur.

2)Komandit Şirket: En az bir ortağın sınırsız sorumlu olduğu ve en az bir ortağın ise sadece koyduğu sermaye miktarıyla sorumlu olduğu bir şirket türüdür. Komandite ortaklar sınırsız, komanditer ortaklar ise sadece koydukları sermaye miktarıyla sınırlı olarak sorumludur.

ŞAHIS ŞİRKETİNİN TÜZEL KİŞİLİĞİ VAR MIDIR?

Şahıs şirketinin tüzel kişilikleri vardır. Bu nedenle, bir şahıs şirketi olan kollektif şirkette ortaklar şirket borçlarından sınırsız şekilde sorumludur. Ancak, öncelikle şirketin tüzel kişiliğine başvurulmalı, bir sonuç alınamadığı takdirde ortakların sorumluluğuna gidilmedir. Diğer şahıs şirketi olan komandit şirkette ise komandite ortaklar sınırsız, komanditer ortaklar ise sadece koydukları sermaye miktarıyla sınırlı olarak sorumludur. Dolayısı ile bu durumda da öncelikle şirketin tüzel kişiliğine başvurulmalı, bir sonuç alınamadığı takdirde ortakların sorumluluğuna gidilmedir.

ŞAHIS ŞİRKETİ KURMAK İÇİN GEREKEN BELGELER

Şahıs şirketi nasıl kurulur? Şahıs şirketi kurmak için gereken belgeler şunlardır:

 1. Ticaret Sicil Müdürlüğü Başvuru Formu: İşletme sahibi tarafından doldurulacak olan başvuru formu, işletmenin temel bilgilerini içerir. Bu formda, işletme adı, işletme adresi, işletme amacı gibi bilgiler yer alır.
 2. Kimlik Belgesi ve Fotokopisi: İşletme sahibinin nüfus cüzdanı veya pasaport gibi resmi bir kimlik belgesi ve bu belgenin fotokopisi sunulmalıdır.
 3. Vergi Kimlik Numarası: İşletme sahibinin vergi kimlik numarasını temin etmesi gerekir. Bu numara, işletmenin vergi yükümlülüklerini yerine getirmesi için gereklidir.
 4. İmza Beyannamesi: İşletme sahibinin imza örneğini içeren bir imza beyannamesi sunulmalıdır.
 5. İşletme Açılış Bildirgesi: İşletme sahibinin işletmeyi açtığını ve faaliyete geçtiğini resmi olarak bildiren bir açılış bildirgesi sunulmalıdır.

Şahıs şirketi kurmak bu adımların atılmasıyla beraber kurulmuş olur.

ŞAHIS ŞİRKETİ NASIL KURULUR? HANGİ PROSEDÜRLERİ İÇERİR?

Şahıs şirketi nasıl kurulur? Şahıs şirketi kurmak için öncelikle şu adımların tamamlanması   gerekir:

 1. Ticaret Sicil Müdürlüğü Başvuru Formu: İşletme sahibi tarafından doldurulacak olan başvuru formu, işletmenin temel bilgilerini içerir. Bu formda, işletme adı, işletme adresi, işletme amacı gibi bilgiler yer alır.
 2. Kimlik Belgesi ve Fotokopisi: İşletme sahibinin nüfus cüzdanı veya pasaport gibi resmi bir kimlik belgesi ve bu belgenin fotokopisi sunulmalıdır.
 3. Vergi Kimlik Numarası: İşletme sahibinin vergi kimlik numarasını temin etmesi gerekir. Bu numara, işletmenin vergi yükümlülüklerini yerine getirmesi için gereklidir.
 4. İmza Beyannamesi: İşletme sahibinin imza örneğini içeren bir imza beyannamesi sunulmalıdır.
 5. İşletme Açılış Bildirgesi: İşletme sahibinin işletmeyi açtığını ve faaliyete geçtiğini resmi olarak bildiren bir açılış bildirgesi sunulmalıdır.
 6. Ticaret Sicil Gazetesi İlanı: Şahıs şirketinin kuruluşuna ilişkin bilgilerin Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmesi gerekmektedir.
 7. Gerekli Ücretlerin Ödenmesi: İşletmenin kaydı için gerekli olan ücretlerin Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne ödenmesi gerekmektedir.

Şahıs şirketi kurmak bu adımların geçilmesiyle tamamlanmış olacaktır.

KİMLER ŞAHIS ŞİRKETİ KURABİLİR? KİMLER KURAMAZ?

Şahıs şirketi nasıl kurulur? sorusundan sonra kişinin Şahıs şirketini kurmak için aşağıdaki yeterliliğe sahip olması gerekir:

 1. Türk Vatandaşları: Türkiye’de ikamet eden ve Türk vatandaşı olanlar şahıs şirketi kurabilirler.
 2. Yabancı Uyruklular: Türkiye’de ikamet izni olan ve yasal olarak çalışma iznine sahip olan yabancı uyruklular da şahıs şirketi kurabilirler.
 3. Reşit Kişiler: Yasal olarak reşit olan kişiler (18 yaşını doldurmuş olanlar) şahıs şirketi kurabilirler.
 4. Hukuki Yeteneği Olan Kişiler: Hukuki ehliyeti olan, yani kısıtlama altında olmayan kişiler şahıs şirketi kurabilirler.
 5. Şahıs şirketi nasıl kurulur? sorusundan sonra Şahıs şirketi kurmak için yeterliliğe sahip olamayan kişilerin değerlendirilmesi de gerekir:
 6. Kısıtlı Kişiler: Hukuki ehliyeti olmayan veya kısıtlı olan kişiler şahıs şirketi kuramazlar.
 7. Kanunen Yasaklı Faaliyetlerde Bulunma Yasağı Olanlar: Yasal düzenlemelere göre belirli meslek grupları veya kişiler, belirli faaliyetlerde bulunma yasağına tabi olabilirler. Bu kişiler, yasaklanan faaliyetlerde bulunan bir işletme kuramazlar.
 8. Ticaret Sicil Kaydı Dondurulmuş Olanlar: Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından kaydı dondurulan veya işletme sahibi olan kişinin ticari faaliyetlerini geçici veya kalıcı olarak durdurduğunu beyan edenler, şahıs şirketi kuramazlar.

ŞAHIS ŞİRKETLERİNDE İSİM

Şahıs şirketi nasıl kurulur? sorusundan sonra yapılması gereken belki de en önemli adım Şahıs şirketi kurmak için işletme adının seçilmesidir.. İşletme adı, işletmenin kimliğini ve algısını belirleyen önemli bir unsurdur. İşletme adı seçerken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

 1. Benzersizlik: İşletme adının benzersiz olması önemlidir. Türkiye’de her işletme için benzersiz bir ad belirlenmelidir. Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne yapılan başvurularda, işletme adının benzersiz olduğu kontrol edilir.
 2. Anlaşılırlık: İşletme adı, işletmenin faaliyet alanıyla ilişkilendirilebilir ve kolayca anlaşılabilir olmalıdır. Potansiyel müşteriler ve iş ortakları için anlaşılır bir isim seçmek önemlidir.
 3. Yasal Düzenlemelere Uyum: İşletme adı seçilirken Türkiye’deki ticaret ve marka yasalarına uygun olması gerekmektedir. Örneğin, kamu düzenini bozacak veya genel ahlaka aykırı olan isimler seçilemez.
 4. Alan Adı Uygunluğu: İşletme adının internet alan adı olarak kullanılacak bir domain ile uyumlu olması da önemlidir. İşletme adı ile alan adı arasında uyum sağlanması, dijital varlığın güçlendirilmesine yardımcı olabilir.
 5. Uzun Vadeli Düşünme: İşletme adının uzun vadede işletmenin büyümesi ve gelişmesi için uygun olması önemlidir. İşletme adının sektördeki değişikliklere ve genişlemelere uygun olması tercih edilir.

ŞAHIS ŞİRKETİNİN VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Şahıs şirketi nasıl kurulur? sorusunun bir sonucu olarak vergi yükümlülükleri doğar. Şahıs şirketlerinin vergi yükümlülükleri genel olarak Vergi Usul Kanunu ve Vergi Kanunu hükümlerine göre belirlenir. Şahıs şirketlerinin vergi yükümlülükleri şu şekildedir:

 1. Gelir Vergisi: Şahıs şirketinin işletme kazancı, sahibinin bireysel gelir vergisi beyannamesinde beyan edilir. Şahıs şirketinin elde ettiği işletme kazancı, sahibinin diğer gelirleriyle birlikte değerlendirilir ve buna göre vergilendirilir.
 2. Kurumlar Vergisi: Türkiye’de şahıs şirketleri, işletme kazançları üzerinden kurumlar vergisine tabi değildirler. İşletme sahibi, işletme kazancını bireysel gelir vergisi beyannamesinde beyan eder.
 3. Katma Değer Vergisi: Şahıs şirketlerinin işletmeleri üzerinden yaptığı mal ve hizmet satışları KDV’ye tabidir. Şirket, belirli bir gelir sınırını aştığı takdirde KDV mükellefi olur ve KDV’yi satışlarında faturalandırarak toplar. Toplanan KDV, belirli dönemlerde Vergi Dairesi’ne ödenir.
 4. Diğer Vergi ve Harçlar: İşletmenin faaliyet alanına göre, çeşitli vergi ve harçlar ödenebilir. Örneğin, gayrimenkul sermaye iradı, damga vergisi gibi özel durumlarda ilgili vergi ve harçlar ödenir.
 5. SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) Primi: Şahıs şirketinin çalışanları varsa, bunların SGK primleri işveren tarafından düzenli olarak ödenmelidir. Ayrıca işverenin kendisi de SGK primleri ödemekle yükümlüdür.

ŞAHIS ŞİRKETİNİN MALİYETLERİ

Şahıs şirketi nasıl kurulur? sorusunun bir diğer sonucu da maliyetin gündeme gelmesidir. Şahıs şirketi kurmak için gerekli maliyetler, işletmenin faaliyet alanı, büyüklüğü, işletme yönetimi ve yerel düzenlemelere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak, genel olarak şahıs şirketinin maliyetleri şunları içerebilir:

 1. Kuruluş Maliyetleri: İşletmenin kurulması için gerekli olan belgelerin hazırlanması, Ticaret Siciline kayıt ücretleri, vergi danışmanlığı hizmetleri gibi kuruluş maliyetleri bulunmaktadır.
 2. İşletme Giderleri: İşletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli olan giderler, işletme giderleri olarak adlandırılır. Bunlar arasında kira, elektrik, su, doğalgaz gibi işletme giderleri, personel maaşları, sigorta primleri, ofis malzemeleri, iletişim giderleri gibi masraflar yer alabilir.
 3. Vergi ve Harçlar: İşletme faaliyetlerinden doğan vergi ve harçlar, işletmenin maliyetlerinin önemli bir kısmını oluşturur. Örneğin, gelir vergisi, KDV, işletme sahipleri tarafından ödenen sosyal güvenlik primleri gibi vergi ve harçlar işletmenin maliyetlerini artırabilir.
 4. Pazarlama ve Reklam Giderleri: İşletmenin tanıtımı ve pazarlama faaliyetleri için harcanan bütçe, pazarlama ve reklam giderlerini oluşturur. Bu giderler, işletmenin tanıtımı, müşteri çekme ve satışların artırılması için kullanılır.
 5. Ekipman ve Teknoloji Maliyetleri: İşletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli olan ekipmanlar ve teknolojiye yapılan yatırımlar, işletmenin maliyetlerini oluşturur. Bu, bilgisayarlar, yazıcılar, yazılımlar, üretim ekipmanları gibi masrafları içerir.
 6. Muhasebe ve Denetim Hizmetleri: İşletmenin finansal kayıtlarının tutulması, mali raporların hazırlanması ve denetlenmesi için muhasebe ve denetim hizmetleri alınması gerekir. Bu da işletmenin maliyetlerini artırabilir.

ŞAHIS ŞİRKETİ KURMAK MI SERMAYE ŞİRKETİ KURMAK MI DAHA MANTIKLI?

Şahıs şirketi kurmak ve sermaye şirketi kurmak arasında tercih yaparken dikkate alınması gereken birkaç önemli faktör bulunmaktadır. Her iki işletme yapısının kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır ve hangi yapının daha mantıklı olduğu, işletmenin spesifik ihtiyaçlarına, hedeflerine ve sahip olduğu koşullara bağlıdır. Her iki türü şu ölçütlere göre kıyaslayabiliriz:

 1. Kişisel Sorumluluk:

Şahıs Şirketi: Şahıs şirketi, işletme sahibinin kişisel varlıklarını işletme borçlarına karşı riske atar. Bu, işletme sahibinin kişisel mal varlığını koruma konusunda daha az güvence sağlar.

Sermaye Şirketi: Sermaye şirketleri, işletmenin borçlarına karşı sınırlı sorumluluk sağlar. Şirketin borçları, genellikle şirket varlıklarıyla sınırlıdır ve hissedarlar kişisel mal varlıklarını riske atmazlar.

 1. Sermaye Gereksinimleri:

Şahıs Şirketi: Şahıs şirketlerinin sermaye gereksinimleri daha esnektir ve genellikle daha az sermaye ile kurulabilirler.

Sermaye Şirketi: Sermaye şirketlerinin kuruluşu için daha yüksek bir sermaye gereksinimi vardır. Bu, işletme sahiplerinin daha büyük bir başlangıç sermayesi yatırmasını gerektirebilir.

 1. İşletme Yapısı ve Yönetim Esnekliği:

Şahıs Şirketi: Şahıs şirketleri, tek bir kişi tarafından yönetildiği için karar alma süreçleri daha hızlı olabilir ve işletme sahibine daha fazla kontrol ve esneklik sağlar.

Sermaye Şirketi: Sermaye şirketleri, birden fazla ortak veya hissedarın katılımını gerektirir ve bu nedenle karar alma süreçleri daha karmaşık olabilir. Ancak, sermaye şirketleri daha geniş bir işletme yapısı sağlayabilir ve daha büyük işletmeleri yönetmek için daha uygundur.

 1. Vergi Durumu:

Şahıs Şirketi: Şahıs şirketlerinin geliri, işletme sahibinin bireysel vergi beyannamesinde beyan edilir ve bireysel vergi oranlarına tabidir.

Sermaye Şirketi: Sermaye şirketlerinin geliri, kurumlar vergisine tabidir. Bu vergi oranları genellikle bireysel vergi oranlarından farklılık gösterir ve işletme sahipleri için vergi avantajları sağlayabilir.

ŞAHIS ŞİRKETİ KURMAKTA AVUKAT DESTEĞİNİN ÖNEMİ

Şahıs şirketi nasıl kurulur? sorusu bu tür şirketleri özellikle ilk defa kuracaklar için büyük bir soruyu oluşturmaktadır. Şahıs şirketi kurmakta bu nedenle avukat desteğinin önemi büyüktür ve birkaç açıdan şu şekilde değerlendirilebilir:

 1. Hukuki Danışmanlık ve Bilgi Sahipliği: Bir avukat, işletme sahibine Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer yasal düzenlemeler hakkında bilgi sağlayabilir. İşletme sahibi, işletmenin kuruluş sürecinde karşılaşabileceği hukuki sorunlar hakkında bilgilendirilir ve uygun adımları atmak konusunda yönlendirilir.
 2. Belge Hazırlama ve İşlemler: Avukat, işletme sahibine gerekli belgelerin hazırlanması konusunda yardımcı olabilir. Ticaret Siciline sunulacak belgelerin doğru ve eksiksiz bir şekilde hazırlanması, işletmenin sorunsuz bir şekilde kaydedilmesini sağlar.
 3. Sözleşmelerin Hazırlanması: İşletme sahibi, iş ortakları, müşteriler veya tedarikçilerle yapılacak sözleşmelerin hazırlanması ve gözden geçirilmesi konusunda avukattan destek alabilir. Bu sözleşmelerin yasal olarak bağlayıcı olması ve işletmenin haklarını koruması önemlidir.
 4. Vergi ve Ticaret Hukuku Konularında Danışmanlık: Avukat, işletme sahibine vergi hukuku ve ticaret hukuku konularında danışmanlık sağlayabilir. İşletmenin vergi yükümlülükleri, vergi avantajları, ticaret kanunlarına uyum ve diğer hukuki konular hakkında bilgilendirme yapabilir.
 5. Risklerin Azaltılması: Avukatın sağladığı hukuki danışmanlık ve destek, işletme sahibinin hukuki risklerini azaltmasına yardımcı olabilir. İşletme, kuruluş aşamasında doğru adımları atarak ileride karşılaşabileceği hukuki sorunları minimize edebilir.
 6. Ticaret Sicili ve Diğer Kurumlarla İletişim: Avukat, Ticaret Sicili ve diğer ilgili kurumlarla işletme adına iletişim kurabilir ve işletmenin gerekli izinleri ve belgeleri almasına yardımcı olabilir.
 7. Şahıs şirketi kurmakta tüm bu hususlar avukat desteği almanın ne kadar mühim olduğunu göstermektedir.
ŞAHIS ŞİRKETİ NASIL KURULUR GEREKLİ EVRAKLAR

ŞAHIS ŞİRKETİ NASIL KURULUR GEREKLİ EVRAKLAR

HARBİYE HUKUK BÜROSU ŞİRKETLER HUKUKU AVUKATLIĞI HİZMETLERİMİZ

Şahıs şirketi nasıl kurulur? Şahıs şirketi kurmak ve genel olarak Şirketler Hukuku hakkındaki her türlü sorularınız ve sorunlarınız için bize ulaşın!

Harbiye Hukuk Bürosu avukatları müvekkillerinin haklarını tam anlamıyla koruyan onlara her konuda destek veren bir hukuk bürosudur. Harbiye Hukuk bürosuna güvenerek haklarınızın güvenle korunduğundan emin olabilirsiniz. Zira Harbiye Hukuk Bürosu her alanda olduğu gibi bu alanında da uzman avukatlarla beraber müvekkillerine en iyi ve kaliteli hizmeti sunmaktadır. Siz de Harbiye Hukuk sayfasında bulunan iletişim sütununa tıklayarak bu hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Harbiye Hukuk bürosu alanında uzman kadrosuyla, çözüm odaklı, hızlı ve etkili çözümleriyle sizlere hizmet vermeye her zaman hazırdır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Şahıs Şirketi Kaç TL ile Kurulur?

Şahıs şirketi kurmak için yaklaşık olarak 50.000 TL gereklidir.

Şahıs Şirketi Kurmak İçin Neler Gerekli?

Şahıs şirketi nasıl kurulur? Şahıs şirketi kurmak için aşağıdakiler gereklidir:

 1. İş Planı Hazırlama: İş planı, işletmenizin hedeflerini, faaliyetlerini, pazar analizini, hedef kitlenizi, finansal tahminlerinizi ve diğer detayları içeren bir belgedir. İş planı, işletmenizin başarılı bir şekilde faaliyet göstermesi için kılavuz niteliğindedir.
 2. İşletme Adı Belirleme: İşletme adı seçerken, benzersiz, anlaşılır ve ticaret sicili kurallarına uygun bir isim belirlenmelidir.
 3. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Başvuru: İşletmenin ticaret siciline kaydetmek için ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvurmanız gerekmektedir.
 4. İşletme Türünü Belirleme: Şahıs şirketi olarak kaydolmak seçildiği takdirde, bu durumu başvuru sırasında belirtmelidir.
 5. İşletme Adresi Belirleme: İşletmenin resmi adresinin belirlenmesi gerekir. Bu adres Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne bildirilecektir.
 6. Gerekli Belgeleri Hazırlamalı: Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne sunmak üzere gerekli belgelerin hazırlanması gerekir. Bu belgeler arasında işletme sahibinin kimlik belgesi ve fotokopisi, vergi kimlik numarası, imza beyannamesi ve işletme açılış bildirgesi bulunabilir.
 7. Ticaret Sicilinde Kayıt: Belgelerinin Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekir ve işletmenin kaydının tamamlanması gerekir.
 8. Şahıs şirketi kurmak bu adımların atılmasıyla beraber kurulmuş olur.

Şahıs Şirketi Kurmak kaç TL 2024?

Şahıs şirketi kurmak için yaklaşık olarak 50.000 TL gereklidir.

E-Devletten Şahıs Şirketi Kurulur Mu?

Şahıs şirketi kurmak için e-Devlet üzerinden online olarak başvuru yapma imkânı bulunmamaktadır. Şahıs şirketi kurmak için Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne başvurulması gerekmektedir.

Kimler Şahıs Şirketi Kuramaz?

Şahıs şirketi kurmak için yeterliliğe sahip olmayanlar şunlardır:

 1. Kısıtlı Kişiler: Hukuki ehliyeti olmayan veya kısıtlı olan kişiler şahıs şirketi kuramazlar.
 2. Kanunen Yasaklı Faaliyetlerde Bulunma Yasağı Olanlar: Yasal düzenlemelere göre belirli meslek grupları veya kişiler, belirli faaliyetlerde bulunma yasağına tabi olabilirler. Bu kişiler, yasaklanan faaliyetlerde bulunan bir işletme kuramazlar.
 3. Ticaret Sicil Kaydı Dondurulmuş Olanlar: Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından kaydı dondurulan veya işletme sahibi olan kişinin ticari faaliyetlerini geçici veya kalıcı olarak durdurduğunu beyan edenler, şahıs şirketi kuramazlar.

En İyi Şirket Türü Hangisi?

En iyi şirket türü, işletmenin spesifik ihtiyaçlarına, hedeflerine, faaliyet gösterdiği sektöre ve işletme sahibinin tercihlerine bağlı olarak değişir. Her şirket türünün kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır ve hangi şirket türünün en uygun olduğunu belirlemek için dikkatlice değerlendirme yapılması gerekir.

Şahıs Şirketi Kurmak Ne Kadar Sürer?

Şahıs şirketi kurmak için gereken süre, başvurunun yapıldığı yerdeki Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün iş yoğunluğuna ve başvuru işlemlerinin tamamlanma hızına bağlı olarak değişebilir. Şahıs şirketi kurmak genel olarak birkaç gün ile birkaç hafta arasında sürer.

HARBİYE HUKUK BÜROSU ŞİRKETLER HUKUKU AVUKATLIĞI HİZMETLERİMİZ

Şahıs şirketi nasıl kurulur? Şahıs şirketi kurmak ve genel olarak Şirketler Hukuku hakkındaki her türlü sorularınız ve sorunlarınız için bize ulaşın!

Harbiye Hukuk Bürosu avukatları müvekkillerinin haklarını tam anlamıyla koruyan onlara her konuda destek veren bir hukuk bürosudur. Harbiye Hukuk bürosuna güvenerek haklarınızın güvenle korunduğundan emin olabilirsiniz. Zira Harbiye Hukuk Bürosu her alanda olduğu gibi bu alanında da uzman avukatlarla beraber müvekkillerine en iyi ve kaliteli hizmeti sunmaktadır. Siz de Harbiye Hukuk sayfasında bulunan iletişim sütununa tıklayarak bu hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Harbiye Hukuk bürosu alanında uzman kadrosuyla, çözüm odaklı, hızlı ve etkili çözümleriyle sizlere hizmet vermeye her zaman hazırdır.

 

Adi Ortaklığın Sona Ermesi – Harbiye Hukuk

Kollektif Ortaklıkta Fesih Davası – Harbiye Hukuk

Kollektif Ortaklığın Şartları – Harbiye Hukuk

                                                                                                                NİSANUR CEBECİ

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap