Şirketler HukukuANONİM ŞİRKET NEDİR NASIL KURULUR

Anonim şirket nasıl kurulur? Anonim şirket nedir? Anonim Şirket (A.Ş.), sermayesi paylara bölünmüş, en az bir kurucu ortak ve en az bir sermaye ortağı tarafından kurulan ve sermaye şirketi olarak tanımlanan bir işletme türüdür. Anonim şirket, Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre düzenlenmiş ve belirli yasal kurallara tabidir. İşte anonim şirketin temel özellikleri şunlardır:

 1. Sermaye ve Paylar: Anonim şirketin sermayesi, paylara bölünmüştür. Ortaklar, sahip oldukları paylar oranında şirket karından pay alır ve oy kullanma hakkına sahiptirler.
 2. Sorumluluk Sınırlaması: Ortaklar, şirketin borçlarından sadece sahip oldukları paylar oranında sorumludurlar. Kişisel malvarlıkları, şirket borçlarından ayrıdır.
 3. Yönetim Kurulu ve Genel Kurul: Anonim şirketin yönetimi, genel kurul tarafından seçilen yönetim kurulu tarafından yürütülür. Genel kurul, şirketin en üst karar organıdır ve ortakların toplandığı bir platformdur.
 4. Hisse Senetleri ve Borsada İşlem Görebilme: Anonim şirketin hisse senetleri, halka açık olabilir ve borsada işlem görebilir. Bu, anonim şirketin sermayesinin kısmen veya tamamen halka arz edilmesi anlamına gelir.

ANONİM ŞİRKET NEDİR?

Anonim Şirket (A.Ş.), sermayesi paylara bölünmüş, en az bir kurucu ortak ve en az bir sermaye ortağı tarafından kurulan ve sermaye şirketi olarak tanımlanan bir işletme türüdür. Anonim şirket, Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre düzenlenmiş ve belirli yasal kurallara tabidir. İşte anonim şirketin temel özellikleri şunlardır:

 1. Sermaye ve Paylar: Anonim şirketin sermayesi, paylara bölünmüştür. Ortaklar, sahip oldukları paylar oranında şirket karından pay alır ve oy kullanma hakkına sahiptirler.
 2. Sorumluluk Sınırlaması: Ortaklar, şirketin borçlarından sadece sahip oldukları paylar oranında sorumludurlar. Kişisel malvarlıkları, şirket borçlarından ayrıdır.
 3. Yönetim Kurulu ve Genel Kurul: Anonim şirketin yönetimi, genel kurul tarafından seçilen yönetim kurulu tarafından yürütülür. Genel kurul, şirketin en üst karar organıdır ve ortakların toplandığı bir platformdur.
 4. Hisse Senetleri ve Borsada İşlem Görebilme: Anonim şirketin hisse senetleri, halka açık olabilir ve borsada işlem görebilir. Bu, anonim şirketin sermayesinin kısmen veya tamamen halka arz edilmesi anlamına gelir.

TÜRK HUKUKUNDA SERMAYE ŞİRKETLERİ

Sermaye şirketi, ortakların belirli bir ticari amacı gerçekleştirmek üzere bir araya gelerek, bir ticari işletmeyi oluşturdukları bir tür işletme yapısıdır. Sermaye şirketlerinin temel özelliği, ortakların sorumluluğunun, yatırdıkları sermaye miktarı ile sınırlı olmasıdır. Bu da, şirketin borçlarından dolayı ortakların kişisel varlıklarının riske atılmadığı anlamına gelir. Sermaye şirketleri, genellikle hisse senetleri veya paylar aracılığıyla sermaye toplarlar. Bu hisse senetleri veya paylar, şirketin sahipliğini temsil eder ve ortaklar, sahip oldukları hisse miktarına göre kâr payı ve oy hakkı gibi haklara sahip olabilirler.

TTK’ye göre, sermaye şirketleri 3 tanedir:

 1. Anonim Şirket (A.Ş.): Bu tür sermaye şirketinde, sermaye payları hisse senetleri halinde bölünmüştür. Ortakların sorumluluğu, sahip oldukları hisse senetleriyle sınırlıdır.
 2. Limited Şirket (Ltd. Şti.): Ortakların sorumluluğunun sınırlı olduğu bir diğer sermaye şirketi türüdür. Limited şirketlerde, sermaye payları paylara bölünmüş ve ortakların sorumluluğu ödedikleri sermaye payı miktarıyla sınırlıdır.
 3. Paylı Komandit Şirket: Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket, sermayesi paylara bölünen ve ortaklarından bir veya birkaçı şirket alacaklarına karşı bir kollektif şirket, diğerleri bir anonim şirket ortağı gibi mesul olan şirkettir.

ANONİM ŞİRKETLERİN TÜZEL KİŞİLİĞİ KAZANMA ANI?

Anonim şirketlerin tüzel kişilik kazanma anı, şirketin ticaret siciline kaydedilmesi ve Ticaret Sicilince tescil edilmesiyle gerçekleşir. Anonim şirket, ana sözleşmesinde belirtilen şartlara uygun olarak kurulduktan sonra, tüzel kişilik kazanmak için Ticaret Siciline başvurulması gerekir. Ticaret Sicili, şirketin tescil başvurusunu inceledikten sonra, gerekli şartların sağlandığını tespit eder ve şirketi ticaret siciline kaydeder.

Ticaret Siciline yapılan başvuruda, şirketin ana sözleşmesi, kurucuların kimlik bilgileri, sermaye yapısı, yönetim organları ve diğer önemli bilgiler sunulur. Bu belgelerin Ticaret Sicillince incelenmesinin ardından, şirketin tüzel kişilik kazanması için Ticaret Sicili kaydı tamamlanır ve Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından şirketin tescili yapılır. Ticaret Sicillince tescil edilmesiyle birlikte anonim şirketin tüzel kişilik kazanma anı, resmi olarak ilan edilir ve bu ilan, Ticaret Sicilinde ve Ticaret Sicili Gazetesi’nde yapılır. Bu ilanlarla birlikte, şirketin tüzel kişilik kazandığı resmi olarak duyurulur.

ANONİM ŞİRKET KURMAK İÇİN GEREKEN BELGELER

Anonim şirket nasıl kurulur? Anonim şirket kurmak için gerekli belgeler, Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen düzenlemelere ve Ticaret Sicili Müdürlüğü’nün taleplerine göre değişebilir. Anonim şirket kurmak için genel olarak aşağıdaki belgeler gereklidir:

 1. Ana Sözleşme: Şirketin kuruluş amacı, unvanı, merkezi, sermaye yapısı, yönetim organları ve diğer önemli hususların belirtildiği bir belgedir. Ana sözleşme, noter huzurunda düzenlenir ve taraflarca imzalanır.
 2. Kurucuların Kimlik Belgesi: Anonim şirketi kuran kişilerin kimlik gereklidir.
 3. Sermaye Yatırım Belgesi: Şirketin sermayesinin en az %25’inin bankaya yatırıldığını gösteren belgedir.
 4. Ticaret Sicili Başvuru Formu: Anonim şirketin tescili için Ticaret Siciline verilecek başvuru formudur. Bu formda şirketin temel bilgileri ve kurucuların imzaları yer alır.
 5. Yönetim Kurulu Kararı: Yönetim kurulu kararı, şirketin kurulması ve ticaret siciline tescil edilmesi için alınmış bir karardır. Bu karar yönetim kurulu toplantısında alınır ve karar defterine kaydedilir.
 6. Sermaye Taahhütnamesi: Kurucuların, sermayenin tamamının ödeneceğine dair taahhütlerini içeren belgedir.
 7. Vergi Numarası ve Vergi Kimlik Numarası: Şirketin kuruluşu için gereken vergi numarası ve vergi kimlik numarası başvurularının yapıldığını gösteren belgelerdir.
 8. Şirket Unvanı Rezervasyon Belgesi: Ticaret Siciline başvurmadan önce şirket unvanının rezerve edildiğini gösteren belgedir.
 9. İlan Beyannamesi: Şirketin kuruluşu ile ilgili resmi ilanların Ticaret Sicili Gazetesi’nde yapılacağını beyan eden bir belgedir.

Anonim şirket kurmak bu belgelerin toplanması ile tamamlanmış olunur.

ANONİM ŞİRKET NASIL KURULUR? NASIL BİR USUL İÇERİR?

Anonim şirket nasıl kurulur? Anonim şirket kurmak belirli bir usul ve adımlar dizisi izleyerek gerçekleştirilir. Anonim şirketin kurmak için genel olarak izlenen usul şunlardır:

 1. Şirket Unvanının Belirlenmesi ve Rezervasyon: Şirketin kullanacağı unvan belirlenir ve Ticaret Siciline başvurarak unvanın rezerve edilmesi sağlanır.
 2. Ana Sözleşmenin Hazırlanması: Şirketin ana sözleşmesi hazırlanır. Ana sözleşmede şirketin amacı, unvanı, merkezi, sermaye yapısı, yönetim organları ve diğer önemli hususlar belirtilir.
 3. Sermaye Yatırımı: Belirlenen sermayenin en az %25’inin bankaya yatırılması sağlanır. Bu işlem için bankaya sermaye yatırım belgesi düzenlenir.
 4.  Noter Onayı ve Ticaret Siciline Başvuru: Ana sözleşme, kurucuların kimlik belgeleri ve diğer gerekli belgeler noter huzurunda düzenlenir ve noter onayından geçirilir. Ardından Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne başvuru yapılır ve şirketin tescil edilmesi için gerekli evraklar sunulur.
 5. Vergi Dairesine Kayıt: Şirketin vergi dairesine kaydı yapılır ve vergi numarası alınır.
 6. Resmi İlanlar: Şirketin kuruluşu ile ilgili resmi ilanlar Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve Ticaret Sicilinde yapılır.
 7. Ticaret Sicili Tescili: Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından şirketin tescil edilmesi sağlanır. Bu aşamadan sonra şirket resmen kurulmuş ve tüzel kişilik kazanmış olur.
 8. Vergi ve Diğer İşlemler: Şirketin kuruluşu ile ilgili vergi daireleri ve diğer resmî kurumlarla gerekli işlemler tamamlanır. Şirketin faaliyete geçmesi için gerekli izinler alınır.

Anonim şirket kurmak tüm bu aşamaların geçilmesi ile tamamlanmış olunur.

ANONİM ŞİRKET KURMAK NE KADAR SÜRER?

Anonim şirket kurmak için gereken süre, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Özellikle işlem yoğunluğu, kullanılan hizmet sağlayıcıların hızı ve resmî kurumlardaki işlem süreleri bu süreyi etkileyebilir. Anonim şirketin kurmak için gereken süre birkaç hafta olabilecektir.

ANONİM ŞİRKETTE ANA SÖZLEŞME NEDİR? NASIL HAZIRLANIR?

Anonim şirketin ana sözleşmesi, şirketin kuruluş aşamasında hazırlanan ve şirketin temel işleyişini, amaçlarını, sermaye yapısını, yönetim organlarını ve diğer önemli hususları belirleyen temel bir belgedir. Ana sözleşme, aşağıdaki unsurları içerecek şekilde hazırlanır:

 1. Şirketin Unvanı ve Merkezi: Şirketin ismi (unvanı) ve merkezinin nerede bulunduğu belirtilir.
 2. Şirketin Amacı: Şirketin kuruluş amacı açıklanır. Şirketin faaliyet göstereceği sektör veya sektörler, iş kolları belirtilir.
 3. Sermaye Yapısı: Şirketin sermaye yapısı belirlenir. Sermaye tutarı ve sermayenin ne kadarının ödenmiş olduğu belirtilir.
 4. Pay Sahipleri ve Paylar: Şirketin pay sahipleri ve paylarının dağılımı hakkında bilgi verilir.
 5. Yönetim Organları ve Görevleri: Şirketin yönetim organları (Yönetim Kurulu, Genel Kurul, vb.) belirlenir ve bu organların görevleri açıklanır.
 6. Kar Dağıtımı ve Karar Alma Usulleri: Şirket karının dağıtımı ve karar alma usulleri hakkında hükümler yer alır.
 7. Şirketin Hukuki Durumu ve Yetkileri: Şirketin hukuki durumu, yetkileri ve sınırları belirlenir.
 8. Diğer Hususlar: Ana sözleşmede şirketin yönetimi, denetimi, temsil ve ilzam konuları gibi diğer önemli hususlar da belirtilir.

ANONİM ŞİRKETTE ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİMİ

Anonim şirketin ana sözleşmesi, şirketin kuruluş aşamasında hazırlanan ve şirketin temel işleyişini, amaçlarını, sermaye yapısını, yönetim organlarını ve diğer önemli hususları belirleyen bir belgedir. Ancak, zamanla şirketin faaliyetleri, büyüklüğü veya stratejik hedefleri değişebilir ve bu durumda ana sözleşmenin güncellenmesi gerekebilir. Ana sözleşmede değişiklik yapılması için genelde şu adımlar izlenir:

 1. Yönetim Kurulu Kararı Alınması: Ana sözleşmede değişiklik yapılması için öncelikle yönetim kurulu kararı alınır. Yönetim kurulu, değişikliklerin şirketin yararına olduğuna kanaat getirmelidir.
 2. Genel Kurul Toplantısı ve Karar Alınması: Yönetim kurulu kararıyla ana sözleşmede yapılacak değişiklikler, genel kurul toplantısında kabul edilir.
 3. Ana Sözleşme Taslağının Hazırlanması: Yapılacak değişikliklere ilişkin ana sözleşme taslağı hazırlanır. Bu taslak, değişiklik yapılacak maddelerin eski ve yeni şekillerini içerir.
 4. Noter Huzurunda İmzalanması ve Onaylanması: Genel kurul kararı ve ana sözleşme taslağı, noter huzurunda imzalanır ve noter tarafından onaylanır.
 5. Ticaret Siciline Başvuru ve Tescil: Onaylanmış ana sözleşme değişiklikleri, Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne başvurularak tescil edilir. Bu işlem sonucunda, şirketin ana sözleşmesindeki değişiklikler resmi olarak kaydedilir.

ANONİM ŞİRKETTE ORGANLAR

Anonim şirketin yönetim ve denetim organları, şirketin işleyişini düzenleyen ve yöneten yapıları ifade eder. Bu organlar, genellikle şirketin ana sözleşmesinde belirtilir ve Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre şekillenir. İşte anonim şirketin temel organları şunlardır:

 1. Genel Kurul: Anonim şirketin en üst karar organıdır. Şirketin tüm ortaklarının katılımı ile oluşturulur. Genel kurul, önemli kararları alır, yönetim kurulu ve denetçileri seçer, ana sözleşme değişikliklerini onaylar ve şirketin genel işleyişine ilişkin diğer önemli kararları alır.
 2. Yönetim Kurulu: Genel kurul tarafından seçilen ve şirketin günlük işlerinden sorumlu olan organıdır. Yönetim kurulu, şirketin stratejik planlarını belirler, iş operasyonlarını yönetir, karar alır ve yürütür. Ayrıca, şirketi temsil eder ve işlemleri gerçekleştirir.
 3. Denetçiler (Bağımsız Denetçi): Genel kurul tarafından seçilen ve şirketin mali durumunu, işlemlerini ve faaliyetlerini denetleyen organıdır. Denetçiler, şirketin finansal raporlarını ve hesaplarını inceler, şeffaflığı sağlar ve ortakların haklarını korur.

ANONİM ŞİRKET ORGANLARINDA KARAR YETER SAYILARI

Anonim şirket organlarında alınacak kararların geçerli olması için belirli bir yeter sayıya ulaşılması gerekmektedir. Bu yeter sayılar, Türk Ticaret Kanunu’nda ve şirketin ana sözleşmesinde belirtilen hükümlere göre belirlenir. İşte anonim şirket organlarında karar yeter sayılarına ilişkin genel bilgiler şunlardır:

 1. Genel Kurul Karar Yeter Sayısı: Genel kurul kararları, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Ancak, Türk Ticaret Kanunu veya ana sözleşme hükümleri uyarınca belirli konularda alınacak kararlar için özel çoğunluk gerekliliği öngörülebilir. Örneğin, ana sözleşme değişikliği için genel kurulda karar alınması, genel kurulun en az üçte iki çoğunlukla kabul etmesi gerekebilir.
 2. Yönetim Kurulu Karar Yeter Sayısı: Yönetim kurulu kararları, toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Ancak, yönetim kurulu kararları için özel çoğunluk gerekliliği, şirketin ana sözleşmesinde veya iç yönetmelikte belirtilebilir. Örneğin, önemli bir işlem için yönetim kurulunun üçte ikisinin oyuna ihtiyaç duyulabilir.
 3. Denetçi Karar Yeter Sayısı: Denetçiler, genel kurul tarafından seçilen bağımsız denetçilerdir. Denetçilerin kararları genellikle oybirliği ile alınır. Ancak, denetim raporları ve diğer önemli konularda da oybirliği gerekliliği öngörülebilir.

ANONİM ŞİRKETİN VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Anonim şirketler de diğer ticari işletmeler gibi vergi yükümlülüklerine tabidirler. Türkiye’de anonim şirketlerin vergi yükümlülükleri genel olarak şunlardır:

 1. Kurumlar Vergisi: Anonim şirketler, elde ettikleri kazançlar üzerinden kurumlar vergisine tabidirler. Ancak, bazı şirketler ve faaliyetler için indirimli oranlar veya vergi istisnaları söz konusu olabilir.
 2. Gelir Vergisi Stopajı: Anonim şirketler, belirli ödemeleri yaparken (örneğin, personel maaşları, tedarikçi faturaları, kira ödemeleri gibi) bu ödemeler üzerinden gelir vergisi stopajı yapmakla yükümlüdürler.
 3. KDV (Katma Değer Vergisi): Anonim şirketler, satışlarından elde ettikleri gelirler üzerinden KDV’ye tabidirler.
 4. Diğer Vergi ve Harçlar: Şirketin faaliyet alanına ve büyüklüğüne bağlı olarak diğer vergi ve harçlar da ödenebilir. Örneğin, şehirler arası taşımacılık yapan bir şirketin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödemesi gerekebilir.

ANONİM ŞİRKET KURMANIN MALİYETLERİ

Anonim şirket kurmak için gereken maliyetler bir dizi faktöre bağlı olarak değişebilir ve ülkeye, şirketin büyüklüğüne, faaliyet gösterdiği sektöre ve kullanılan hizmet sağlayıcılara göre değişiklik gösterebilir. Anonim şirket kurmak için gereken maliyetler şunları içerebilir:

 1. Ticaret Sicili Harçları ve Masrafları: Anonim şirketin ticaret siciline kaydedilmesi için gerekli olan harçlar ve diğer masraflar bu sürecin maliyetlerini oluşturur. Bu harçlar, şirketin sermayesine ve tescil edilen bilgilere göre değişiklik gösterebilir.
 2. Noter Ücretleri: Ana sözleşmenin noter huzurunda düzenlenmesi ve onaylanması için noter ücretleri ödenir.
 3. Avukat ve Danışmanlık Ücretleri: Anonim şirket kurma sürecinde hukuki danışmanlık almak önemlidir. Avukat veya danışmanın hizmetlerinden kaynaklanan ücretler, şirketin kuruluş maliyetlerini artırabilir.
 4. Sermaye Yatırımı: Anonim şirketin kuruluşunda belirli bir sermaye yatırımı yapılması gerekebilir. Bu, şirketin sermaye yapısına ve iş modeline bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
 5. Muhasebe ve Finansal Yönetim Maliyetleri: Şirketin muhasebe kayıtlarının tutulması, vergi beyannamelerinin hazırlanması ve diğer finansal yönetim faaliyetleri için muhasebeci veya finansal danışmanın ücretleri de maliyetler arasında yer alır.
 6. Gerekli Belgelerin Düzenlenmesi: Ana sözleşme, yönetim kurulu kararları ve diğer gerekli belgelerin düzenlenmesi ve onaylanması için yapılan masraflar da kuruluş maliyetlerini artırabilir.

Anonim şirketin kurmak için gereken maliyetler için, belirli bir rakam vermek zor olsa da genellikle birkaç bin TL ile on binlerce TL arasında değişebilir.

ANONİM ŞİRKET KURMAK İÇİN NE KADAR SERMAYE GEREKİR?

Anonim şirket kurmak için gereken asgari sermaye miktarı, Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen düzenlemelere göre belirlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu’na göre, anonim şirketin asgari sermaye tutarı en az 250.000 Türk lirasıdır. Bu sermaye, şirketin kuruluş aşamasında ortaklar tarafından şirket hesabına yatırılması gerekmektedir. Anonim şirket kurmak için gereken asgari sermaye miktarı sonuç olarak 2024 yılı itibar ile 250.000TL’dir.

KAÇ ORTAKLA ANONİM ŞİRKET KURULUR?

Anonim şirket nasıl kurulur? Anonim şirket kurmak için en az bir ortak gerekmektedir. Türk Ticaret Kanunu’na göre, anonim şirketin en az bir ortağı bulunmalıdır. Bu nedenle, bir kişi tek başına da anonim şirket kurabilir. Anonim şirket kurmak için birden fazla ortak da yeterli olabilir. Anonim şirketin kurmak için ayrıca yasal olarak belirlenmiş bir üst sınır bulunmamaktadır. Bu nedenle anonim şirketin kurulmasında ortak sayısı belirli bir minimumdan fazla olabilir. Bu konuda, şirketin özel ihtiyaçları ve hedefleri dikkate alınarak karar verilir.

ANONİM ŞİRKETİN ÖZELLİKLERİ

Anonim şirketin temel özellikleri şunlardır:

 1. Sermaye Ortaklığı: Anonim şirket, sermaye ortaklığı esasına dayalı bir ticari işletmedir. Ortaklar, şirkete sermaye koyarak pay sahibi olurlar ve bu paylar oranında şirketin kâr ve zararına katılırlar.
 2. Sınırlı Sorumluluk: Ortaklar, şirketin borçlarından dolayı yalnızca koydukları sermaye oranında sorumludur.
 3. Tüzel Kişilik: Anonim şirket, sahip olduğu tüzel kişilik sayesinde bağımsız bir varlık olarak hareket eder. Bu, şirketin kendine özgü hak ve yükümlülüklerinin bulunduğu anlamına gelir.
 4. Ana Sözleşme ve Tescil Zorunluluğu: Anonim şirket, kuruluş aşamasında bir ana sözleşme düzenlemek ve bu sözleşmenin Ticaret Siciline tescil ettirilmesi zorunluluğuna sahiptir.
 5. Ortak Sayısında Esneklik: Anonim şirketin kuruluşunda en az bir ortak bulunması zorunludur, ancak ortak sayısı belirli bir sınırla sınırlı değildir.
 6. Yönetim Organları: Genel kurul, yönetim kurulu ve denetçiler gibi yönetim organları aracılığıyla yönetilir. Bu organlar, şirketin işlerini yürütür, karar alır ve denetler.
 7. Payların Devredilebilirliği: Anonim şirketin hisse senetleri, kolaylıkla devredilebilir ve başka kişilere devredilebilir.
 8. Hisse Senetleri ve Sermaye Piyasalarına Erişim: Anonim şirketler, halka açık olabilme ve sermaye piyasalarında hisse senetleriyle işlem görebilme imkanına sahiptirler.

ANONİM ŞİRKET VE LİMİTED ŞİRKET FARKLARI

Limited şirket (Ltd. Şti.) ve anonim şirket (A.Ş.), Türkiye’de en yaygın olarak tercih edilen iki işletme türüdür. İşte bu iki işletme türü arasındaki temel farklar şunlardır:

Ortaklık Yapısı:

Limited Şirket (Ltd. Şti.): Limited şirketin en az bir ortağı olmalıdır, ancak maksimum sayıda ortak sınırlıdır. Ortaklar, şirketin sorumluluğunu sınırlarlar ve ortaklık payları oranında şirket karlarından pay alırlar.

Anonim Şirket (A.Ş.): Anonim şirketin en az bir kurucu ortağı (tek kişi tarafından kurulabilir) ve en az bir sermaye ortağı olmalıdır. Anonim şirketin hisse senetleri halka açılabilir ve şirketin sermayesi hisse senetleri aracılığıyla temsil edilir.

Sermaye Gereksinimi:

Limited Şirket (Ltd. Şti.): Türkiye’de bir limited şirket kurmak için minimum sermaye gereksinimi 2022’de yapılan yasal değişikliklerle 50.000 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Anonim Şirket (A.Ş.): Anonim şirketin minimum sermaye gereksinimi 250.000 Türk Lirasıdır. Bu sermayenin en az %25’i kuruluş sırasında ödenmelidir.

Hisse Senetleri ve Ortaklık Değişimi:

Limited Şirket (Ltd. Şti.): Limited şirket hisse senetleri yoktur. Ortakların payları, şirketin ana sözleşmesinde belirtilen oranlarda paylara bölünür ve transferi kısıtlıdır.

Anonim Şirket (A.Ş.): Anonim şirket hisse senetlerine bölünmüştür. Bu hisse senetleri halka açılabilir ve hissedarlar hisse senetlerini serbestçe devredebilirler.

Yönetim ve Denetim:

Limited Şirket (Ltd. Şti.): Limited şirketin yönetim organı genellikle ortaklar tarafından oluşturulan bir yönetim kurulu veya müdürler tarafından yönetilir. Denetim organı mecburi değildir.

Anonim Şirket (A.Ş.): Anonim şirketin yönetimi, genel kurul tarafından seçilen bir yönetim kurulu tarafından yapılır. Ayrıca, anonim şirketlerin denetçi atanması zorunludur ve finansal raporlar denetlenir.

ANONİM ŞİRKET LİMİTED ŞİRKETE DÖNÜŞTÜRÜLÜR MÜ?

Türkiye’de anonim şirketlerin limited şirketlere dönüştürülmesi mümkündür. Bu işlem, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde belirli şartlar ve prosedürlere tabidir. Anonim şirketin limited şirkete dönüştürülmesi, genellikle şirketin hukuki yapılanması, iş modeli veya yönetim yapısında değişiklik yapmak istendiğinde veya daha esnek bir yapıya geçmek istendiğinde tercih edilebilir. Anonim şirketin limited şirkete dönüştürülmesi için genel olarak aşağıdaki adımlar izlenir:

 1. Karar Alınması: Anonim şirketin genel kurulu veya yönetim kurulu, limited şirkete dönüş kararı alır.
 2. Ana Sözleşme Değişikliği: Anonim şirketin ana sözleşmesi, limited şirketin ana sözleşmesine uygun olarak değiştirilir. Bu değişiklikler, noter huzurunda yapılır.
 3. Ticaret Siciline Başvuru: Ana sözleşme değişiklikleri Ticaret Siciline başvurularak tescil edilir.
 4. Vergi Dairesine Bildirim: Ticaret Siciline yapılan tescilin ardından, vergi dairesine limited şirket olarak kaydolma işlemi yapılır.
 5. Diğer Gerekli İşlemler: İlgili kurumlara ve yetkililere gerekli bildirimler yapılır ve diğer idari işlemler tamamlanır.

HALKA ARZ NEDİR? ANONİM ŞİRKETLER NEDEN HALKA ARZ EDİLİR?

Halka arz, bir şirketin sahip olduğu sermaye paylarını halka açarak, yatırımcılara satışını ifade eder. Bu süreçte, şirketin hisse senetleri borsada veya sermaye piyasası araçları olarak halka sunulur ve yatırımcılar tarafından satın alınabilir hale gelir. Halka arz, şirketin büyümesini finanse etmek, sermaye artırımı sağlamak, likidite sağlamak, şirketin görünürlüğünü artırmak ve kurumsal itibarını güçlendirmek gibi amaçlarla gerçekleştirilebilir. Anonim şirketler, halka arzı genellikle aşağıdaki nedenlerle tercih ederler:

 1. Sermaye Artırımı: Halka arz, şirketin büyüme ve genişleme hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli olan sermayeyi sağlar. Yeni sermaye, yeni projelerin finansmanı, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, yatırım yapma veya mevcut borçların azaltılması gibi amaçlarla kullanılabilir.
 2. Likidite Sağlama: Şirketin hisse senetlerinin halka arz edilmesi, mevcut ortaklara likidite sağlar. Halka arz sonrasında, hisse senetleri borsada işlem görebilir ve ortaklar, sahip oldukları hisseleri istedikleri zaman satabilirler.
 3. Şirketin Değerini Artırma: Halka arz, şirketin değerini artırabilir ve şirketin kurumsal itibarını güçlendirebilir. Halka açık olmak, şeffaflık ve hesap verebilirlik gerektirir, bu da yatırımcıların güvenini kazanmak ve şirketin değerini artırmak için önemlidir.
 4. Genişleyen İş Fırsatları: Halka arz, şirketin faaliyet gösterdiği sektördeki büyüme ve rekabet fırsatlarından daha fazla yararlanmasını sağlayabilir. Daha fazla sermaye, yeni pazarlara giriş, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve inovasyon için daha fazla kaynak sağlayabilir.

ANONİM ŞİRKET KURMAKTA AVUKAT DESTEĞİNİN ÖNEMİ

Anonim şirket nasıl kurulur? Anonim şirket kurmak sürecinde avukat desteğinin önemi oldukça büyüktür. Anonim şirket kurmak sürecindeki avukatın rolü ve önemi şudur:

 1. Hukuki Danışmanlık: Avukat, şirket kurma sürecinde hukuki danışmanlık sağlar. Şirketin tüzel kişiliğini ve yasal statüsünü belirleyen ana sözleşmenin hazırlanması ve diğer hukuki belgelerin düzenlenmesi konularında uzmanlığıyla yönlendirme yapar.
 2. Belge Hazırlığı ve Tescil İşlemleri: Avukat, Ticaret Siciline sunulacak belgelerin hazırlanmasında ve tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı olur. Bu belgelerin doğru ve eksiksiz bir şekilde hazırlanması, şirketin kuruluş sürecinin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlar.
 3. Yasal Uyum ve Yönetmelikler: Avukat, şirketin kuruluşunda ve faaliyetlerinde yasal uyumun sağlanmasına yardımcı olur. Şirketin faaliyet göstereceği sektöre ve iş modeline uygun olarak gerekli yasal düzenlemelere uyulmasını sağlar.
 4. Risk Yönetimi: Avukat, şirketin kuruluşunda ve faaliyetlerinde karşılaşabileceği hukuki riskleri değerlendirir ve bunlara karşı önlemler alınmasını sağlar. Bu, şirketin gelecekte hukuki sorunlarla karşılaşma olasılığını azaltır.
 5. Çatışma Çözümü: Şirketin ortakları arasında veya şirket ile üçüncü taraflar arasında hukuki anlaşmazlıklar yaşandığında, avukat şirketin çıkarlarını korur ve çatışma çözümü sürecinde müdahale eder.
 6. Uzmanlık ve Deneyim: Avukatın sahip olduğu hukuki uzmanlık ve deneyim, şirketin kuruluş sürecinde karşılaşabileceği karmaşık hukuki konuların çözümüne yardımcı olur. Bu sayede, şirketin hukuki olarak güvende olması ve etkili bir şekilde faaliyet gösterebilmesi sağlanır.

Anonim şirket kurmak sürecinde bu nedenle bir avukattan profesyonel destek almak önemlidir. Avukat, şirketin hukuki olarak güvende olmasını sağlar ve şirketin hukuki ihtiyaçlarını etkili bir şekilde karşılar.

ANONİM ŞİRKET NEDİR NASIL KURULUR

ANONİM ŞİRKET NEDİR NASIL KURULUR

HARBİYE HUKUK BÜROSU ŞİRKETLER HUKUKU AVUKATLIĞI HİZMETLERİMİZ

Anonim şirket nasıl kurulur? Anonim şirket kurmak ve şirketler Hukuku hakkındaki her türlü sorularınız ve sorunlarınız için bize ulaşın!

Harbiye Hukuk Bürosu avukatları müvekkillerinin haklarını tam anlamıyla koruyan onlara her konuda destek veren bir hukuk bürosudur. Harbiye Hukuk bürosuna güvenerek haklarınızın güvenle korunduğundan emin olabilirsiniz. Zira Harbiye Hukuk Bürosu her alanda olduğu gibi bu alanında da uzman avukatlarla beraber müvekkillerine en iyi ve kaliteli hizmeti sunmaktadır. Siz de Harbiye Hukuk sayfasında bulunan iletişim sütununa tıklayarak bu hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Harbiye Hukuk bürosu alanında uzman kadrosuyla, çözüm odaklı, hızlı ve etkili çözümleriyle sizlere hizmet vermeye her zaman hazırdır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Anonim şirket kurmak için ne lazım?

Anonim şirket nasıl kurulur? Anonim şirket kurmak, belirli bir usul ve adımlar dizisi izleyerek gerçekleştirilir. Anonim şirketin kurmak için genel olarak izlenen usul şunlardır:

 1. Şirket Unvanının Belirlenmesi ve Rezervasyon: Şirketin kullanacağı unvan belirlenir ve Ticaret Siciline başvurarak unvanın rezerve edilmesi sağlanır.
 2. Ana Sözleşmenin Hazırlanması: Şirketin ana sözleşmesi hazırlanır. Ana sözleşmede şirketin amacı, unvanı, merkezi, sermaye yapısı, yönetim organları ve diğer önemli hususlar belirtilir.
 3. Sermaye Yatırımı: Belirlenen sermayenin en az %25’inin bankaya yatırılması sağlanır. Bu işlem için bankaya sermaye yatırım belgesi düzenlenir.
 4. Noter Onayı ve Ticaret Siciline Başvuru: Ana sözleşme, kurucuların kimlik belgeleri ve diğer gerekli belgeler noter huzurunda düzenlenir ve noter onayından geçirilir. Ardından Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne başvuru yapılır ve şirketin tescil edilmesi için gerekli evraklar sunulur.
 5. Vergi Dairesine Kayıt: Şirketin vergi dairesine kaydı yapılır ve vergi numarası alınır.
 6. Resmi İlanlar: Şirketin kuruluşu ile ilgili resmi ilanlar Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve Ticaret Sicilinde yapılır.
 7. Ticaret Sicili Tescili: Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından şirketin tescil edilmesi sağlanır. Bu aşamadan sonra şirket resmen kurulmuş ve tüzel kişilik kazanmış olur.
 8. Vergi ve Diğer İşlemler: Şirketin kuruluşu ile ilgili vergi daireleri ve diğer resmî kurumlarla gerekli işlemler tamamlanır. Şirketin faaliyete geçmesi için gerekli izinler alınır.

Anonim şirket kurmak süreci bu aşamalarla beraber tamamlanmış olunur.

Anonim şirket kurmak kaç para?

Anonim şirket nasıl kurulur? Anonim şirket kurmak için gereken maliyet, bir dizi faktöre bağlı olarak değişir. Bunlar arasında şirketin sermaye miktarı, profesyonel danışmanlık hizmetlerinin alınıp alınmaması, resmi ücretler, harçlar ve vergiler bulunur. Bu maliyetlerin toplamı, genellikle birkaç bin Türk lirasından başlayarak daha yüksek seviyelere çıkabilir, özellikle şirketin sermaye miktarı büyüdükçe maliyet de artabilir. Anonim şirket kurmak için asgari 250.000TL asgari sermayenin gerekli olduğu da unutulmamalıdır.

Neden anonim şirket kurulur?

Anonim şirket nasıl kurulur? Anonim şirket kurmak birçok işletme için tercih edilen bir yapıdır. Anonim şirket kurmak çeşitli nedenlerle olabilmektedir:

 1. Sermaye Yapısı: Anonim şirketler, hisse senetlerinin halka açık olması nedeniyle sermaye toplamak için ideal bir yapıya sahiptir. Bu, büyük ölçekli yatırımların finansmanı için önemli bir avantaj sağlar.
 2. Risk Dağılımı: Anonim şirketler, hissedarlar arasında riski dağıtan bir yapıya sahiptir. Bir anonim şirketin iflas etmesi durumunda, hissedarlar yatırdıkları sermayeyle sınırlı bir risk taşır. Bu, şirket sahipleri için kişisel mal varlıklarını koruma açısından önemlidir.
 3. Kurumsal Yönetişim: Anonim şirketler, daha karmaşık bir yönetim yapısına sahip olabilirler. Bu, profesyonel yöneticilerin atanması ve şirketin daha etkin bir şekilde yönetilmesi için fırsatlar sunar. Ayrıca, yönetim kurulu gibi organlar aracılığıyla karar alma süreçleri daha şeffaf hale gelebilir.
 4. İşletme Büyümesi: Anonim şirketler, işletmelerin büyümesini ve genişlemesini kolaylaştırır. Hisse senetlerinin halka açık olması, şirketin daha geniş bir yatırımcı tabanından sermaye toplamasını sağlar. Bu da işletmenin büyümesi için gerekli finansmanı sağlayabilir.
 5. Kamu Güveni ve İtibar: Anonim şirketler, genellikle daha büyük ve kurumsal bir yapıya sahip oldukları için kamuoyunda daha fazla güven ve itibar kazanabilirler. Bu, işletmelerin daha geniş bir pazarlama ve büyüme potansiyeline sahip olmalarını sağlayabilir.

Bu nedenlerden dolayı, büyük ölçekli işletmeler genellikle anonim şirket yapısını tercih ederler.

Kimler anonim şirket kurabilir?

Anonim şirket nasıl kurulur? Anonim şirket kurmak için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir:

 1. Reşit Olma Şartı: Anonim şirket kurma işlemi, Türk Ticaret Kanunu’na göre reşit olan kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir. Türkiye’de reşitlik yaşı 18’dir, bu nedenle 18 yaşını doldurmuş olanlar anonim şirket kurabilirler.
 2. Türk Vatandaşlığı veya Yabancı Uyruklu Olma Şartı: Anonim şirket kurma konusunda Türk vatandaşları ile yabancı uyrukluların farklı yasal düzenlemelere tabi olabilirler. Ancak, yabancı uyrukluların Türkiye’de şirket kurmalarına izin verilmiştir.
 3. Ticari Yetki: Şirket kurma işlemi, ticari yetkisi olan kişiler tarafından yapılmalıdır. Ticari yetki, ticari işlemleri gerçekleştirebilecek yasal yetkiye sahip olmayı ifade eder.
 4. Belirli Meslek Mensuplarının Kısıtlamaları: Bazı meslek gruplarındaki kişiler, anonim şirket kurma konusunda belirli kısıtlamalara tabi olabilirler. Örneğin, avukatlar, doktorlar, mühendisler gibi bazı meslek mensupları için meslek kuralları ve düzenlemeleri anonim şirket kurma sürecini etkileyebilir.

Anonim şirket esas sözleşme nedir?

Anonim şirketin ana sözleşmesi, şirketin kuruluş aşamasında hazırlanan ve şirketin temel işleyişini, amaçlarını, sermaye yapısını, yönetim organlarını ve diğer önemli hususları belirleyen temel bir belgedir. Ana sözleşme, aşağıdaki unsurları içerecek şekilde hazırlanır:

 1. Şirketin Unvanı ve Merkezi: Şirketin ismi (unvanı) ve merkezinin nerede bulunduğu belirtilir.
 2. Şirketin Amacı: Şirketin kuruluş amacı açıklanır. Şirketin faaliyet göstereceği sektör veya sektörler, iş kolları belirtilir.
 3. Sermaye Yapısı: Şirketin sermaye yapısı belirlenir. Sermaye tutarı ve sermayenin ne kadarının ödenmiş olduğu belirtilir.
 4. Pay Sahipleri ve Paylar: Şirketin pay sahipleri ve paylarının dağılımı hakkında bilgi verilir.
 5. Yönetim Organları ve Görevleri: Şirketin yönetim organları (Yönetim Kurulu, Genel Kurul, vb.) belirlenir ve bu organların görevleri açıklanır.
 6. Kar Dağıtımı ve Karar Alma Usulleri: Şirket karının dağıtımı ve karar alma usulleri hakkında hükümler yer alır.
 7. Şirketin Hukuki Durumu ve Yetkileri: Şirketin hukuki durumu, yetkileri ve sınırları belirlenir.
 8. Diğer Hususlar: Ana sözleşmede şirketin yönetimi, denetimi, temsil ve ilzam konuları gibi diğer önemli hususlar da belirtilir.

En iyi şirket türü hangisi?

En iyi şirket türü, işletmenin spesifik ihtiyaçlarına, hedeflerine, faaliyet gösterdiği sektöre ve işletme sahibinin tercihlerine bağlı olarak değişir. Her şirket türünün kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır ve hangi şirket türünün en uygun olduğunu belirlemek için dikkatlice değerlendirme yapılması gerekir.

Anonim şirket borsaya girebilir mi?

Evet, anonim şirketler borsaya girebilirler. Bir anonim şirketin hisselerini halka arz ederek veya halka arz sonrasında borsada işlem görmek üzere başvuruda bulunarak borsaya girmesi mümkündür.

Anonim şirket ne zaman halka açık hale gelir?

Anonim şirketler, halka açık hale gelmek için genellikle belirli bir büyüklüğe ve piyasa değerine ulaştıktan sonra halka arz (IPO) yaparlar. Bu genellikle şirketin yönetim kurulu ve hissedarlarının kararıyla belirlenir. Şirket, büyümesini finanse etmek, hisse senetlerini halka sunarak sermaye elde etmek ve hissedarlarına likidite sağlamak gibi çeşitli nedenlerle halka açılabilir.

HARBİYE HUKUK BÜROSU ŞİRKETLER HUKUKU AVUKATLIĞI HİZMETLERİMİZ

Anonim şirket nasıl kurulur? Anonim şirket kurmak ve şirketler Hukuku avukatı hakkındaki her türlü sorularınız ve sorunlarınız için bize ulaşın!

Harbiye Hukuk Bürosu avukatları müvekkillerinin haklarını tam anlamıyla koruyan onlara her konuda destek veren bir hukuk bürosudur. Harbiye Hukuk bürosuna güvenerek haklarınızın güvenle korunduğundan emin olabilirsiniz. Zira Harbiye Hukuk Bürosu her alanda olduğu gibi bu alanında da uzman avukatlarla beraber müvekkillerine en iyi ve kaliteli hizmeti sunmaktadır. Siz de Harbiye Hukuk sayfasında bulunan iletişim sütununa tıklayarak bu hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Harbiye Hukuk bürosu alanında uzman kadrosuyla, çözüm odaklı, hızlı ve etkili çözümleriyle sizlere hizmet vermeye her zaman hazırdır.

Adi Ortaklığın Sona Ermesi – Harbiye Hukuk

Kollektif Ortaklıkta Fesih Davası – Harbiye Hukuk

Kollektif Ortaklığın Şartları – Harbiye Hukuk

                                                                                                               NİSANUR CEBECİ

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap