Kendi isteğiyle ayrılan işçi ihbar tazminatı hakkı alabilir mi? İstifa eden işçinin ihbar tazminatı hakkı gibi konuları makalemizde sizlere anlatmaya çalıştık. sonuna kadar okumanızı tavsiye ediyoruz.

İHBAR TAZMİNATI NEDİR?

İhbar tazminatı; belirsiz süreli iş sözleşmelerinde işçinin kanunda belirtilen süreler boyunca önceden haber verilmeden veya ihbar süresinin dolması beklenmeden işten çıkarılması durumunda işçiye ödenmesi gereken tazminattır. Belirtilen süre bildirimini işçi işten ayrılırken yapmadığı takdirde işçinin işverene ihbar tazminatı ödemesi gerekmektedir.

İhbar Tazminatının Şartları:

Belirsiz Süreli bir sözleşme olmalıdır

İşçi veya işveren bakımından haklı bir fesih sebebi bulunmamalıdır

Kanunda öngörülen ihbar sürelerine uyulmadan iş akdi feshedilmiş olmalıdır.

İşten ayrılmak isteyen işçi kıdem ve diğer işçilik alacaklarının yanında ihbar tazminatını da talep ettiğine birçok kez şahit olduk, peki işten kendisi ayrılan işçi ihbar tazminatını alabilir mi?

Cevap hayır. Çünkü yukarıda ihbar tazminatının tanımını yaparken de bahsettiğimiz üzere ihbar tazminatı sadece işverenin işten çıkarması durumunda alınabilecek bir tazminat türüdür. İşçinin kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda, ayrılmanın nedeni önem taşımaksızın ihbar tazminatı hakkı oluşmamakta, böylesi bir talepte bulunulamamaktadır

İşçi iş sözleşmesini ister haklı sebeple ister geçerli sebeple isterse hiçbir sebep olmaksızın keyfi olarak feshetsin, işverenden ihbar tazminatı talep edemez. Bu konuda maddi kayıp yaşamamak adına mutlaka alanında uzman bir iş hukuku avukat desteği alınmalıdır.

Bu konuda sorun yaşıyor iseniz ister iletişim kısmından arayarak isterseniz avukata sor linkinden mail ile sorununuzu yazarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

İŞYERİNDEN HAKLI NEDENE AYRILAN İŞÇİ İHBAR TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

İş yerinden haklı nedenle ayrılan işçi geçerli haklı nedenlerinin varlığı halinde kıdem tazminatına hak kazanır. Ancak kendisi işten ayrılan işçi ihbar tazminatı talep edemez.

İşçinin haklı nedenle fesih nedenleri:

 1. İşçi çalıştığı işyerinde maaşını 20 günlük ödeme süresi geçmiş olmasına rağmen alamamışsa haklı nedenle işyerinden istifa edip kıdem tazminatı alabilir.
 2. İşçi çalıştığı işyerinde fazla mesai ücretlerini eksik veya geç alıyorsa haklı nedenle işyerinden istifa edip kıdem tazminatını alabilir.
 3. İşçinin SGK primleri gerçek aldığı maaş üzerinden ödenmiyorsa, işyerinde maaşı, fazla mesaileri veya diğer ücret alacakları elden ödeniyorsa işçi haklı nedenle istifa edip kıdem tazminatı alabilir.
 4. İşçinin SGK girişi gerçek işe başlangıç tarihinden sonraki bir tarihte yapılmışsa veya hiç yapılmamışsa işçi işyerinden haklı nedenle istifa edip kıdem tazminatı alabilir.
 5. İşçi işveren veya işyerinde çalışan diğer kişiler tarafından hakaret veya mobbinge maruz kalmışsa haklı nedenle istifa edip kıdem tazminatı alabilir.
 6. İşçinin resmi tatil çalışmalarının karşılığı kendisine ödenmiyorsa işçi haklı nedenle işyerinden istifa edip kıdem tazminatı alabilir.
 7. İşçi talep etmiş olmasına rağmen yıllık izinleri kullandırılmıyor veya eksik kullandırılıyorsa işçi istifa edip kıdem tazminatı alabilir.
 8. İşçi çalıştığı iş yerinde işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı hareket etmesi nedeniyle işyerinden istifa edip kıdem tazminatını alabilir.
 9. İşçi çalışamaz duruma gelir ise ve bu durumu doktor raporuyla kanıtlarsa işyerinde istifa edip kıdem tazminatı alabilir.
 10. İşçi askerlik dönemi geldiğinde kıdem tazminatına hak kazanır.
 11. Bayan işçi evlendiği tarihten itibaren 1 yıllık süre içerisinde istifa edip kıdem tazminatını alma hakkı vardır.
 12. Pandemi döneminde işçi tam zamanlı olarak çalışmış olmasına rağmen işveren işçisini kısa çalışma ödeneği veya nakdi ödenekte göstererek usulsüzlük yapmış ise işçi işyerinden istifa edip kıdem tazminatını alabilir.
 13. İşçi ve işveren karşılıklı anlaşarak iş sözleşmesini sona erdirmesi durumunda işçi kıdem tazminatına hak kazanır.
 14. İşveren işçisine baskıyla istifa dilekçesi imzalatmışsa işçi kıdem tazminatına hak kazanır.
 15. İşyerinde iş kanuna aykırı vb. diğer usulsüzlükler durumunda yine işçi iş akdini haklı nedenle fesih edip kıdem tazminatına hak kazanır.

İş sözleşmesinin haklı sebeple feshi halinde ihbar tazminatına hak kazanılmaz, ancak kıdem tazminatına hak kazanılmaktadır.

İHBAR SÜRELERİ NELERDİR?

4857 sayılı İş Kanunu’na göre ihbar bildirim süreleri ve ihbar tazminatının hesaplanmasında esas alınacak süreler aşağıdaki şekildedir. Bu süreler asgari olup sözleşme ile artırılabilir.

(6) altı aydan az (2) iki hafta
(6) altı ay ile (18) on sekiz ay arasında (4) dört hafta
(18) on sekiz ay ile (3) üç yıl arasında (6) altı hafta
(3) üç yıldan fazla (8) sekiz hafta

İHBAR TAZMİNATI HANGİ HALLERDE ÖDENMEKTEDİR?

İş sözleşmelerinin feshinden önce bildirim süresine bağlı kalınarak diğer tarafa yazılı bildirimde bulunulması esastır. İşten ayrılmak isteyen işçi,  haklı nedenle iş akdinin feshi, sağlık nedenleri, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık veya işin durması benzeri haklı nedenler dışındaki işten ayrılmalarda işverenine bildirim süresini dikkate alarak yazılı bildirimde bulunmakla zorundadır. İşçinin kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda, ayrılmanın nedeni önem taşımaksızın ihbar tazminatı hakkı oluşmamakta, böylesi bir talepte bulunulamamaktadır. İşten ayrılmanın yukarıda sayılan nedenler dışında bir gerekçeye dayanması ve işçinin bildirim süresine uymaksızın işi bırakması halinde, işverenin talep etmesine bağlı olarak işi bildirim süresine uymadan bırakan işçi ihbar tazminatı ödemek durumunda kalacaktır.

İş sözleşmesinin feshi, fesih ihtarı oldukça önemlidir. Fesih ihtarında değinilmeyen fesih sebebine daha sonra işçi haklı olsa dahi değinemeyecek, bu da belki davanın kaybına sebep olacaktır. İş sözleşmesinin sona erme sürecinde mutlaka İstanbul işçi avukatından hukuki yardım alınmalıdır.

Büromuz İstanbul ve çevre illerde İş Hukuku alanında İstanbul avukat olarak avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Detaylı bilgi için randevu alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap