İdare HukukuCeza HukukuKORSAN TAKSİ CEZASI VE ARAÇ BAĞLANMASI İPTALİ

Günümüzde şehir içi ulaşımın vazgeçilmez unsurlarından biri olan taksiler, hem yerel halkın hem de turistlerin sıklıkla tercih ettiği ulaşım araçları arasında yer alıyor. Ancak bu alanda yaşanan en büyük sorunlardan biri, lisanssız ve kayıt dışı olarak hizmet veren korsan taksiler. Korsan taksi faaliyetleri, hem yasal taksi işletmecilerini hem de yolcuları olumsuz etkileyen bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Bu makalede, korsan taksi faaliyetlerine yönelik uygulanan cezai işlemler, araç bağlanması ve bu durumların iptali süreçleri ele alınacak. Ayrıca, korsan taksi cezasının hukuki dayanakları, uygulanma şekilleri ve bu cezalara itiraz etme yolları üzerinde durulacak.

KORSAN TAKSİ NEDİR?

Korsan taksi, hiçbir taşımacılık ya da turizm şirketi adına kaydedilmeyen, zorunlu olan taksi plakası kaydı bulunmayan ve tüm bunlar olmadığı için doğal olarak resmi taşıma belgesine sahip olmayan taksicilik tipidir. Bu taksicilik tipi belli bir ücret karşılığında yolcu taşımacılığı yapılan bir gayri resmi sektördür.

Korsan taksiler genellikle normal taksilere oranla daha düşük ücretlerle hizmet verirler. Ancak, bu taksilerin kullanılması ve işletilmesi yasal değildir. Korsan taksi işleten kişilere ve bu taksileri kullananlara belirli bir para cezası uygulanır.

KORSAN TAKSİ YAPTIRIMLARI NELERDİR?

Korsan taksi faaliyetlerine karşı Türkiye’de çeşitli yaptırımlar uygulanmaktadır:

İdari Para Cezası: Korsan taksi işleten kişilere ve bu taksileri kullananlara belirli bir para cezası uygulanır. 2023 yılında Ek-2/3-a trafik cezası tutarı 20.342 TL olarak belirlenmiştir. Bu meblağ her yıl belirli oranlarda artırılarak güncellenmektedir. Cezanın 15 gün içerisinde ödenmesi durumunda ¼ indirim uygulanarak Ek-2/3-a trafik cezası tutarı 15.256,50 TL olarak ödenecektir.

Trafikten Men: Korsan taksi işleten araçlar belirli bir süre trafikten men edilir. Araç, bu maddenin üçüncü fıkrasının;

 1.  bendinin ihlali hâlinde altmış gün,
 2.  bendinin ihlali hâlinde otuz gün,
 3.  bendinin ihlali hâlinde ise on beş gün süreyle trafikten men edilir.

Tekerrür Halinde Cezaların İki Katı: Fiilin işlendiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde tekerrürü hâlinde, bu fıkrada yer alan idari para cezaları iki kat olarak uygulanır.

İtiraz Hakkı: Korsan taksi cezasına itiraz edilebilir. Ancak, bu süreçte bir avukatın yardımı önemlidir.

Bu bilgiler, korsan taksi faaliyetlerinin yasal olmadığını ve ciddi yaptırımlarla karşılaşılabileceğini göstermektedir. Bu nedenle, hem sürücülerin hem de yolcuların bu tür faaliyetlerden kaçınması önemlidir.

KORSAN TAŞIMACILIK PARA CEZASI

Korsan taksi cezası, korsan taksi işi yapan sürücüye veya korsan taksi ile yolculuk yapan kişilere (yolculara) uygulanan cezalardır. Korsan taksi kullanmanın cezası iki şekildedir. Korsan taksi cezası hem idari hem de cezai olarak uygulanabilir. Korsan taksi yakalanma cezası, idari olarak 2024 yılı için, korsan taksi işi yapanlara 32.233,00 TL idari para cezası (% 25 İndirimli 24.174,75 TL) ve aracın 60 gün trafikten men edilmesidir.

Korsan taksi ile yolcu cezası 2.143,00 TL para cezasıdır. Korsan taksi kullanmanın cezası, cezai olarak ise korsan taksi işi yapanlara 2 yıla kadar hapis cezası, korsan taksi ile yolculuk yapanlara ise 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezasıdır.

Bir yıl içerisinde tekerrür halinde; korsan taksi kullanma cezası 64.466,00 TL’dir.  %25 İndirimli hali ise 48.349,50 TL’dir.

KORSAN TAKSİ NASIL TESPİT EDİLİR?

Korsan taksiler genellikle belirli özelliklere sahiptir. İşte bunları tespit etmenize yardımcı olabilecek bazı ipuçları:

 1. Resmi İzinler: Resmi taksiler genellikle belirgin bir şekilde görülebilen bir taksi plakası ve izin belgesine sahip olmalıdır. Eğer bu belgeler yoksa veya sahte görünüyorsa, araç bir korsan taksi olabilir.
 2. Taksi Ücreti: Resmi taksiler genellikle belirli bir tarifeye göre ücret alır. Eğer sürücü ücreti pazarlıkla belirlemeye çalışıyorsa, bu bir korsan taksi belirtisi olabilir.
 3. Profesyonel Davranış: Resmi taksiciler genellikle profesyonel bir şekilde davranır. Eğer sürücü profesyonel olmayan bir tutum sergiliyorsa, bu da bir korsan taksi belirtisi olabilir.

KORSAN TAKSİ POLİS TUTANAĞI VE YOLCUNUN İFADESİ

Korsan taksi durumunda polis tutanağı ve yolcunun ifadesi, olayın aydınlatılması ve hukuki sürecin işlemesi için önemlidir. İşte bu konuda bilmeniz gerekenler:

 1. Polis Tutanağı: Korsan taksi durumunda, polis tarafından bir tutanak düzenlenir. Bu tutanakta, olayın tarih ve saati, tespit edilen korsan taksi hakkında bilgiler, sürücünün kimlik bilgileri ve olayla ilgili diğer detaylar yer alır.
 2. Yolcunun İfadesi: Yolcunun ifadesi, olayın aydınlatılması için kritik öneme sahiptir. Yolcu, korsan taksiye nasıl bindiğini, sürücünün davranışlarını ve diğer önemli detayları ifade eder. Yolcunun ifadesi, korsan taksi hizmeti veren kişiye uygulanacak cezanın belirlenmesinde önemli bir rol oynar.
 3. Hukuki Süreç: Korsan taksi hizmeti veren kişiye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun Ek-2/3-a maddesi uyarınca 5.010 Türk lirası idari para cezası verilir. Ayrıca, korsan taksi hizmeti veren kişinin aracına da el konulabilir. Bu cezalar, hem korsan taksiciliği caydırmak hem de yolcuları korumak için uygulanır.

KORSAN TAŞIMACILIK NEDENİYLE TRAFİKTEN MEN ARACIN BAĞLANMASI

Araçlarını motorlu araç tescil ve trafik belgesinde gösterilen maksadın dışında kullananlar ile sürülmesine izin veren araç sahipleri para cezası ile cezalandırılırlar. Ayrıca, araç belirli bir süre trafikten men edilir.

Belediye sınırları içinde izin veya ruhsat almadan ticari amaçlı yolcu taşıyan kişiye, araç sahibine, bağlı bulunduğu durak, işyeri ve işletmelerin sorumlularına idari para cezası uygulanır. Eğer bu durum tekrarlanırsa, ceza miktarı artar ve araç daha uzun bir süre trafikten men edilir.

Örneğin, İzmir 6’ncı İdare Mahkemesi, ‘Martı Tag’ uygulaması üzerinden yolcu taşımacılığı yapılmasının, korsan taşımacılık faaliyeti olduğuna karar vermiştir. Belediyeden izin alınmaksızın ücret karşılığı korsan taşımacılık yaptığı gerekçesiyle araç 60 gün trafikten men edilmiş ve 20 bin 342 lira idari para cezası kesilmiştir.

KORSAN TAŞIMACILIK NEDENİYLE TRAFİKTEN MEN VE ARAÇ BAĞLANMASININ İPTALİ DAVASI

Korsan taşımacılık nedeniyle trafikten men ve araç bağlanmasının iptali davası, aracın korsan taşımacılık yaptığı iddiasıyla trafikten men edilmesi ve bağlanması durumunda başvurulabilecek bir hukuki süreçtir.

Bu dava, 2918 Sayılı Kanun’un EK2/3-A maddesine muhalefetten dolayı aracın 60 gün süreyle trafikten men edilmesi ve bağlanması durumunda, bu işlemin iptali için idari yargıda açılabilir. İdari işlem sonucunda trafikten men edilen araç 60 gün boyunca kullanılamayacak. Bu işlemin iptali için başvurmanız gereken süre içinde (60 gün içerisinde) dava açmalısınız.

Davayı açacağınız mahkeme, idari yargıya yetkili olan bir mahkeme olmalıdır. Örneğin, eğer araç sahibi Konyalı ise ve mesela araç Niğde’de bağlandı ise bağlamayı yapan trafik şube nerede ve kim ise onun bulunduğu yerde dava açmak gerekecektir.

KORSAN TAKSİ CEZASINA İTİRAZ VE İPTALİNDE GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Korsan taksi faaliyetlerine karşı Türkiye’de ciddi yaptırımlar bulunmaktadır. Korsan taksi cezası, bu faaliyetlerin önlenmesi ve halkın güvenliğinin sağlanması amacıyla uygulanır. Ancak, her bireyin hukuki haklarını kullanma ve itiraz etme hakkı bulunmaktadır.

Eğer bir kişi korsan taksi cezasına itiraz etmek istiyorsa, öncelikle hangi mahkemenin görevli ve yetkili olduğunu bilmelidir. Genellikle, bu tür cezalarla ilgili itirazlar İdare Mahkemeleri tarafından incelenir. İtiraz süreci, cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren belirli bir süre içinde başlatılmalıdır.

İtiraz dilekçesi, cezanın iptali talebiyle birlikte, ilgili mahkemeye sunulmalıdır. Dilekçede, cezanın neden haksız veya hatalı olduğuna dair açık ve net bilgiler verilmelidir. Ayrıca, varsa deliller de dilekçeye eklenmelidir.

Sonuç olarak, korsan taksi cezasına itiraz ve iptal süreci, hukuki hakların kullanılması ve adil bir yargılama için önemlidir. Ancak, bu sürecin başarılı olabilmesi için, hukuki prosedürlerin doğru bir şekilde takip edilmesi ve yetkili mahkemeye başvurulması gerekmektedir.

KORSAN TAKSİ CEZASI DAVA MASRAFLARI VE AVUKAT ÜCRETİ

Korsan taksi cezası konusu, hem korsan taksi işletenler hem de bu hizmeti kullananlar için önemli bir meseledir. Korsan taksi işletmek, yasalarımızda belirli bir cezayı gerektirir. Korsan taksi cezası, genellikle yüksek miktarda para cezası ve bazen de hapis cezasını içerir.

Bununla birlikte, korsan taksi cezası ile ilgili dava masrafları ve avukat ücretleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Dava masrafları genellikle davanın karmaşıklığına, süresine ve mahkemenin yerine bağlı olarak değişir. Avukat ücretleri ise genellikle avukatın deneyimine, uzmanlık alanına ve davanın karmaşıklığına bağlıdır.

Özellikle korsan taksi cezası konusunda dava açmayı düşünen bir kişi, bu masrafları göz önünde bulundurmalıdır. Bu nedenle, korsan taksi işletmeyi düşünen bir kişi, hem korsan taksi cezasını hem de potansiyel dava masraflarını ve avukat ücretlerini dikkate almalıdır.

Sonuç olarak, korsan taksi cezası, dava masrafları ve avukat ücretleri, korsan taksi işletmeyi düşünen bir kişi için önemli maliyetlerdir. Bu maliyetler, korsan taksi işletmenin risklerini ve potansiyel sonuçlarını anlamak için dikkate alınmalıdır. Bu bilgiler, kişinin bu tür bir faaliyete girişmeden önce bilinçli bir karar vermesine yardımcı olabilir.

KORSAN TAKSİ CEZASINA İTİRAZ DAVASINDA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Korsan taksi cezasına itiraz konusu, son zamanlarda birçok kişinin gündeminde. Korsan taksi işletenler, yasalar gereği ciddi cezalarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Ancak bazı durumlarda, bu cezaların haksız yere verildiğini düşünen kişiler, korsan taksi cezasına itiraz hakkını kullanabiliyorlar.

Bir örnekle açıklamak gerekirse; Ahmet Bey, kendi özel aracını kullanarak bir arkadaşını havaalanına bıraktı. Bu sırada trafik polisleri tarafından durduruldu ve korsan taksi işlettiği gerekçesiyle ceza yedi. Ahmet Bey, bu durumun haksız olduğunu düşünerek korsan taksi cezasına itiraz etme kararı aldı.

Ahmet Bey’in avukatı, durumu mahkemeye taşıdı ve yürütmeyi durdurma kararı talep etti. Avukat, Ahmet Bey’in korsan taksi işletmediğini, sadece bir arkadaşını havaalanına bıraktığını belirtti. Bu durumun, korsan taksi işletmek olarak kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Mahkeme, sunulan deliller ve argümanlar ışığında yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu karar, Ahmet Bey’in korsan taksi cezasına itiraz sürecinde önemli bir adım oldu. Ancak bu kararın, davanın sonucunu belirlemeyeceğini unutmamak gerekir. Davanın sonucu, mahkemenin tüm delilleri değerlendirmesinin ardından verilecek karara bağlı olacak.

KORSAN TAŞIMACILIK NEDENİYLE TRAFİKTEN MEN İPTAL NEDENLERİ

Korsan taşımacılık nedeniyle trafikten men edilen bir aracın iptal nedenleri genellikle aşağıdaki durumları içerir:

 1. İdari Yargı İptal Davası Açma: Korsan taksi cezasını iptal etmek isterseniz, 2918 Sayılı Kanun’un EK2/3-A maddesine muhalefetten 60 gün süreyle bağlanmışsa, bu işlemin iptali için idari yargıda dava açmanız gerekmektedir.
 2. İtiraz Süresi: İdari işlem sonucunda trafikten men edilen araç 60 gün boyunca kullanılamayacak. Bu işlemin iptali için başvurmanız gereken süre içinde (60 gün içerisinde) dava açmalısınız.
 3. Yetkili Mahkeme: İdari yargıda dava açabilmek için ilgili kanunlara ve yasal düzenlemelere dayanmalısınız. Davayı açacağınız mahkeme, idari yargıya yetkili olan bir mahkeme olmalıdır.
 4. Delil Eksikliği: Mahkemeler, delil eksikliği durumunda korsan taşımacılık iddiasıyla verilen cezaları iptal edebilir.

UBER KORSAN TAŞIMACILIK MI?

Uber’in korsan taşımacılık olup olmadığı konusu, ülkeden ülkeye ve yerel yasal düzenlemelere bağlı olarak değişiklik gösterir. Türkiye’deki duruma bakacak olursak, Uber hakkında çeşitli görüşler ve kararlar bulunmaktadır.

Bazı yetkililer, Uber’in yetkisiz taşımacılık yaptığını, yani korsan taşımacılık olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, Uber’in faaliyetlerinin haksız rekabet oluşturduğuna karar veren bir mahkeme, Uber’in tüm faaliyetlerinin durdurulmasına ve internet sitelerine erişimin engellenmesine karar vermiştir.

Öte yandan, Uber, kendi faaliyetlerinin yasal olduğunu ve korsan taşımacılık yapmadığını iddia etmektedir. Ancak, bu konuda nihai bir karar verilene kadar, Uber’in Türkiye’deki durumu belirsizliğini korumaktadır.

MARTI TAG KORSAN TAŞIMACILIK MI?

Martı Tag’ uygulaması hakkında İzmir 6’ncı İdare Mahkemesi, uygulamanın korsan taşımacılık faaliyeti olduğuna karar vermiştir. Ancak, Antalya 2. İdare Mahkemesi, Martı TAG kullanıcısına verilen korsan taşımacılık cezalarını delil eksikliği nedeniyle iptal etmiştir.

PAYLAŞIMLI YOLCULUK YÖNETMELİĞİ NEDİR?

Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği, birçok ülkede uygulanan ve ulaşım sorunlarına çözüm getiren bir yönetmeliktir. Bu yönetmelik, çevreci taşımacılığın ve güvenli ulaşımın temel taşıdır. Paylaşımlı yolculuk, kullanıcıların aynı rotada seyahat etmek üzere bir araçta birleşmelerini sağlar. Bu, trafik yoğunluğunu azaltabilir ve çevresel etkileri sınırlayabilir.

Türkiye’de bu yönetmeliğin olmaması, ülkenin global ekonomideki yerini sağlamlaştırmak ve modern taşımacılık modelini benimsemek için bir engel oluşturuyor. Martı şirketi kurucusu Oğuz Alper Öktem, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) paylaşımlı yolculuk yönetmeliğinin getirilmesi talebiyle imzalanan 376 bin dilekçeyi teslim etmiştir.

Bu yönetmelik, teknolojik ve ekonomik ilerlemenin bir parçası olarak görülüyor. Ayrıca, bu yönetmelik taksiciler ve yolcular için avantajlar sunabilir ve dijitalleşmenin getireceği vergi düzenlemeleri sektöre büyük etki yapabilir.

KORSAN TAŞIMACILIK RUHSAT SAHİBİNE VERİLECEK CEZA

Korsan taşımacılık, ilgili belediyeden izin veya ruhsat almadan, ticari amaçlı yolcu taşıma faaliyeti olarak kabul edilir. Bu tür bir faaliyetin cezaları şunlardır:

Araçlarını motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullananlar ile sürülmesine izin veren araç sahiplerine 1.002 Türk lirası idari para cezası uygulanır. Ayrıca, araç on beş gün süre ile trafikten men edilir.

Belediye sınırları içerisinde yalnızca Ulaştırma Bakanlığı’ndan yetki belgesi sahibi turizm araçları ve taksi plakasına sahip taksiler yolcu taşımacılığı yapabilir.

İlgili belediyeden izin/ruhsat almadan yolcu taşıyanlara 5.010 Türk lirası, izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında yolcu taşıyanlara 2.018 Türk lirası, izin/ruhsatta belirtilen çalışma bölgesi/güzergâh dışında yolcu taşıyanlara 1.002 Türk lirası idari para cezası verilir.

İhlal durumunda, araç altmış gün (izin/ruhsat almadan), otuz gün (faaliyet konusu dışında), veya on beş gün (çalışma bölgesi/güzergâh dışında) süreyle trafikten men edilir.

Bu cezalara karşı itiraz etmek isterseniz, İdari Yargı’da iptal davası açabilirsiniz.

KORSAN TAŞIMACILIKTA YOLCUYA VERİLECEK CEZA

Türkiye’de korsan taşımacılık yapan araçlarda yolcu olarak bulunan kişilere, mahkeme kararıyla cezai işlem uygulanabileceği belirtilmiştir. İzmir 6. İdari Mahkemesi’nin kararına göre, bu tür taşımacılığın ‘paralı yolcu taşımacılığı’ olduğu ve ruhsata tabi olması gerektiği vurgulanmıştır. Özel araçlara ruhsat alınabilmesi mümkün olmadığından, bu uygulamayı kullanan yolculara da ceza kesileceği ifade edilmiştir. Ayrıca, korsan taksi işi yapan ve aracın sahibi olan kişilere ceza kesilmeyeceği, ancak araç 60 gün süreyle trafikten men edileceği ve araçta yolcu varsa bu kişilere de 607 TL ceza kesileceği belirtilmiştir. Bu durum, online hizmet veren uygulamaları kullanan sürücü ve yolcular için de geçerlidir.

HARBİYE HUKUK BÜROSU İDARE HUKUKU AVUKATI HİZMETLERİMİZ

Harbiye Hukuk Bürosu olarak, İdare Hukuku’nun karmaşık dünyasında sizin rehberiniz olmaya hazırız.

Hukukun bu önemli dalında, devletin ve diğer kamu kurumlarının faaliyetlerinin hukuka uygunluğunu denetlemek ve siz değerli vatandaşlarımızın haklarını korumak bizim için onur verici bir görevdir. İster bir idari işlemin iptali, ister bir kamu ihalesine itiraz, isterse de bir vergi davası olsun; her bir hukuki süreçte yanınızda yer alarak, adaletin tecellisine katkıda bulunmak bizim en büyük amacımızdır.

Siz hayatınıza devam ederken, biz hukuki süreçlerinizi yönetiyoruz. Harbiye Hukuk Bürosu’nda, hukukun adaletle buluştuğu yerdesiniz.

KORSAN TAKSİ CEZASI VE ARAÇ BAĞLANMASI İPTALİ

KORSAN TAKSİ CEZASI VE ARAÇ BAĞLANMASI İPTALİ

SIKÇA SORULAN SORULAR

Korsan Taksi Cezası Ne Kadar?

   – 2023 yılı için Ek 2/3-A kapsamında korsan taksi cezası 20.342 TL olarak uygulanmaktadır. Bu ceza, çalışma izni almadan yolcu taşıyan araçlara verilir.

   – İkinci kez korsan taksiden ceza uygulanıyorsa, ceza miktarı iki kat olarak uygulanır¹.

Aracım Korsandan Bağlandı, Ne Yapmalıyım?

   – Korsan taksi cezası nedeniyle aracınız trafikten men edildiyse, ilgili belediyeye başvurarak çalışma izni almanız gerekmektedir.

Korsandan Bağlanan Araç Satılabilir Mi?

   – Korsan taksi cezası alan araçlar, çalışma izni alınmadan yolcu taşıdıkları için satışa çıkarılamaz.

Korsan Taksiden Ehliyete El Konulur Mu?

   – Korsan taksiden dolayı ehliyete el konulmaz. Ancak aracın trafikten men edilmesi söz konusu olabilir.

Korsandan İkinci Kez Yakalanırsa Ne Olur?

   – İkinci kez korsan taksiden ceza uygulanıyorsa, ceza miktarı iki kat olarak uygulanır.

Korsan Taksi Cezası Sicile İşler Mi?

   – Evet, korsan taksi cezası sicile işlenir.

Korsan Cezası Erken Ödeme İndirimi Var Mı?

   – Korsan taksi cezasında erken ödeme indirimi yoktur.

Korsandan Bağlanan Araç Nasıl Çıkarılır?

   – Aracınızın trafikten men edilmesi durumunda, çalışma izni almanız gerekmektedir.

Korsan Taksi Ehliyet Ceza Puanı Var Mı?

   – Korsan taksi cezası ehliyet ceza puanına işlenmez.

Kiralık Aracın Korsandan Bağlanması Durumunda Ne Yapılmalı?

    – Kiralık aracınız korsan taksi cezası nedeniyle trafikten men edildiyse, kiralama şirketi ile iletişime geçmelisiniz.

Korsan Taksi Cezasına İtiraz Süresi Nedir?

    – Korsan taksi cezasına itiraz süresi, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gündür.

Personel Servisleri Korsan Taşımacılık Olur Mu?

    – Personel servisleri de korsan taşımacılık yaparsa aynı cezalar uygulanır.

Yürütmeyi Durdurma Kararı İle Alınan Araç Yeniden Bağlanır Mı?

    – Yürütmeyi durdurma kararı ile alınan araç, yeniden bağlanabilir.

SULTAN DİLARA BARDİ

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap