Tazminat HukukuPERT BEDELİNE İTİRAZ NASIL YAPILIR

PERT BEDELİNE İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Araç pert bedeline itiraz, kaza sonrasında araç sahibi tarafından sigorta şirketine karşı dava açmak veya tahkim yoluna başvurmak suretiyle gerçekleştirilebilir. Kaza sonrasında sigorta şirketi tarafından araç sahibine ödenen pert bedelinin araç sahibi tarafından az bulunması halinde araç pert bedeline itiraz edilebilir. Peki pert bedeline itiraz nasıl yapılır? Bunun için araç sahibi Asliye Ticaret Mahkemesinde açacağı dava öncesinde arabulucuya başvurması zorunludur. Zira araç pert bedeline itiraz için açılan davalarda arabulucuya başvurmak dava şartıdır. Arabulucuya ve yargı yoluna başvurmak yerine sürecin hızlandırılması amacıyla tahkim yoluna başvurulması da mümkündür.

Konuyla alakalı hukuki destek almak için iletişim numaramızdan buraya tıklayarak bizi arayabilirsiniz

ARAÇ PERT KAYDI NEDİR?

Kaza sonrasında ağır hasarlı aracın tamir masrafının, araç rayiç bedelinin %50’sini (Yargıtay’a göre) aştığı takdirde aracın pert olduğu ve bunu belgelendirmek maksadıyla oluşturulan belgeye araç pert kaydı denir.

ARAÇ PERT BEDELİ NASIL BELİRLENİR?

Kaza sonrasında tespit edilen hasar bedeli, araç rayiç bedelinden düşülerek araç pert bedeli belirlenir. Örneğin; rayiç bedeli 3.500.000,00 TL olan aracın hasar bedeli 2.000.000,00 TL ise aradaki fark olan 1.500.000,00 TL araç pert bedeli olarak hesaplanır.

ARACIN PERTE ÇIKMA KOŞULLARI NELERDİR?

Yargıtay’a göre; hasar bedeli, araç rayicinin %50’sini aştığında aracın tamirinin ekonomik olmadığı dolayısıyla perte çıktığı kabul edilmiştir. Yani aracın perte çıktığının kabulü için kaza sonrasında aracın tamir masrafının, piyasa değerinin %50’sini aşması gerekir.

BELİRLENEN ARAÇ PERT BEDELİNE İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ?

Kaza sonrasında eksper raporuna dayanarak sigorta şirketi tarafından araç sahibine öden araç pert bedeline itiraz edilmesi mümkündür. Peki pert bedeline itiraz nasıl yapılır? Araç pert bedeline itiraz etmek isteyen araç sahibi Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açmadan önce arabulucuya başvurması dava şartıdır. Ayrıca tahkim yoluna başvurularak daha hızlı çözüm sağlanması da mümkündür.

SİGORTA ŞİRKETİNİN PERT BEDELİ TEKLİFİNİ KABUL ETMEK MECBURİ Mİ?

Sonuçta kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadığı için sigorta şirketi tarafından teklif edilen araç pert bedeline itiraz edilebilmesi mümkündür. Araç pert bedeline itiraz etmek isteyen araç sahibi Asliye Ticaret Mahkemesi’nde dava açabileceği gibi tahkim yoluna da başvurabilir. Sigorta şirketinin teklifini fazlaya ilişkin haklarınızı saklı tutarak kabul etmek ve rayiç bedel farkıyla ilgili sürecin takibini sağlamak müvekkilleimizin menfaatine bir uygulamadır.

SİGORTA ŞİRKETİNİN PERT BEDELİ TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİM, NE OLACAK?

Sigorta şirketi tarafından sunulan araç pert bedeli teklifinin kabul edilmesi zorunlu değildir. Nitekim sigorta şirketi tarafından araç sahibine sunulan araç pert bedeline itiraz edilebilmesi mümkündür. Peki pert bedeline itiraz nasıl yapılır? Araç pert bedeline itiraz etmek isteyen araç sahibi bunun için Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açabileceği gibi daha hızlı çözüm sunan tahkim yoluna da başvurabilir.

ARAÇ PERT BEDELİNE İTİRAZ NEREYE YAPILIR?

Araç pert bedeline itiraz etmek isteyen araç sahibi bu hususta pert bedeline itiraz nasıl yapılır? diye araştırma içine girmektedir. Araç pert bedeline itiraz etmek isteyen araç sahibi Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açabilir. Bunun için arabulucuya başvurmak dava şartıdır. Yani arabulucuya başvurmadan dava açılamaz. Ayrıca arabulucuya ve mahkemeye başvurma sürecinin aksine tahkim yoluna başvurularak daha hızlı çözüm sağlanabilir.

SİGORTA ŞİRKETİ PERT BEDELİNE İTİRAZLARI NASIL DEĞERLENDİRİR?

Kaza sonrasında aracın pert olması halinde araç sahibinin başvurusu ile sigorta şirketi; aracın yaşı, modeli, kilometresi, hasarı gibi özellikleri esas alarak belirleyeceği pert bedelini araç sahibine sunar. Araç sahibi bu bedeli kabul edebileceği gibi araç pert bedeline itiraz da edebilir. Peki pert bedeline itiraz nasıl yapılır? Bunun için Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açılabileceği gibi Sigorta Tahkim Komisyonuna da başvurulabilir.

PERT BEDELİNE İTİRAZ VE SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUNA BAŞVURU

Kaza sonrasında perte çıkmış araç sahibi sigorta şirketine başvurarak pert bedeli talep edebilir. Ayrıca araç sahibi sigorta şirketi tarafından ödenen araç pert bedeline itiraz edebilme hakkına sahiptir. Peki pert bedeline itiraz nasıl yapılır? Bunun için Asliye Ticaret Mahkemesinde açılacak davadan önce arabulucuya başvurmak dava şartıdır. Aksi halde dava usulden reddedilecektir. Arabulucu ve yargılama sürecinin aksine daha hızlı çözüm imkânı sunan sigorta tahkim komisyonuna başvurularak da araç pert bedeline itiraz edilebilir. Hakemler tarafından uyuşmazlık konusu 4 ay içerisinde tamamlanır. Ayrıca Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuruda bulunulabilmesi için uyuşmazlığa konu rizikonun, hakkında başvuruda bulunulan sigorta kuruluşunun tahkim sistemine üye olması ve söz konusu rizikonun üye olunan tarihten sonra meydana gelmiş olması gerekmektedir.

PERT BEDELİNE İTİRAZ SÜRESİ KAÇ GÜNDÜR?

Perte çıkmış araç sahiplerinin en sık sorduğu soru, pert bedeline itiraz süresi ve pert bedeline itiraz nasıl yapılır? Araç sahibi, kazanın gerçekleştiği andan itibaren 5 iş günü içerisinde sigorta şirketine başvurarak araç pert bedelini talep edebilir. Sigorta şirketi tarafından ödenen araç pert bedeline itiraz etmek isteyen araç sahibi, bedelin tarafına ödenmesinden itibaren 15 iş günü içerisinde sigorta tahkim komisyonuna veya mahkemeye başvurabilir (Karayolları Trafik Kanunu m.97).

PERT BEDELİNE İTİRAZ NASIL YAPILIR

PERT BEDELİNE İTİRAZ NASIL YAPILIR

HARBİYE HUKUK BÜROSU PERT BEDELİNE İTİRAZ HUKUKİ HİZMETLERİMİZ

Perte çıkmış araç sahibi kazanın gerçekleşmesinden itibaren sigorta şirketine başvurarak pert bedeli talep edebilir. Daha sonrasında araç sahibi, araç pert bedeline itiraz etme hakkına sahiptir. Bu noktada araç sahiplerinin en sık sorduğu soru araç pert bedeline itiraz nasıl yapılır? Bunun için gerekli şartların varlığı halinde araç sahiplerinin sigorta tahkim komisyonuna veya mahkeme yoluna başvurabilmeleri mümkündür. Gerekli şartların yerine getirilmesi ve araç pert bedeline itiraz hususunda Harbiye Hukuk Bürosu Avukatları müvekkillere hukuki hizmet sunmaktadır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Pert Bedeli Nasıl Düzeltilir?

Sigorta şirketi tarafından ödenen pert bedeli az bulunursa araç pert bedeline itiraz edilebilmesi mümkündür. Peki pert bedeline itiraz nasıl yapılır? Bunun için araç sahibi Sigorta Tahkim Komisyonuna veya Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açabilir.

Pert Araç Rayiç Bedeli Nasıl Belirlenir?

Aracın yaşı, modeli, kilometresi, hasar kaydı esas alınarak pert araç rayiç bedeli belirlenir.

Bir Aracın Pert Bedeli Nasıl Hesaplanır?

Aracın rayiç fiyatı belirlenerek pert bedeli aracın rayiç bedelinden düşülür. Daha sonra kalan tutar, poliçede belirlenen teminat tutarını geçmemek koşuluyla sigortalı kişiye ödenir.

Pert Bedeline İtiraz Edebilir Miyim?

Araç pert bedeline itiraz edilebilmesi mümkündür. Peki pert bedeline itiraz nasıl yapılır? Bunun için Sigorta Tahkim Komisyonuna veya Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açılabilir.

Pert Bedeline İtiraz Nasıl Yapılır?

Perte çıkmış araç sahiplerinin en sık sorduğu soru, pert bedeline itiraz nasıl yapılır? Araç pert bedeline itiraz, Sigorta Tahkim Komisyonuna veya Asliye Ticaret Mahkemesine dilekçe ile başvuru suretiyle gerçekleştirilir. Hatırlatmak gerekir ki, araç pert bedeline itiraz için Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açmadan önce arabulucuya başvurmak dava şartı olup aksi halde dilekçeniz işleme alınmadan dava usulden reddedilir.

Pert Bedeline İtirazın Sonuçları Nelerdir?

Araç pert bedeline itiraz edilerek kabul edilirse sigorta şirketi tarafından ödenen pert bedeli artırılarak tekrar belirlenebilir.

PERT BEDELİNE İTİRAZ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

… ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

DAVACI                                           : ……

T.C. KİMLİK NUMARASI                       : ……

ADRESİ                                           : ……

VEKİLİ                                            : Av……

ADRESİ                                           : ……

DAVALI                                            : ……

ADRESİ                                           : ……

VEKİLİ                                            : Av..….

ADRESİ                                           : ……

KONU                                               : Araç pert bedeline itiraz

AÇIKLAMALAR

Sigorta şirketi tarafından ödenen pert bedelinin aracın yaşı, modeli, kilometresi değerleri göz önüne alınarak hesaplanması gerektiğinden sigorta şirketi tarafından yeterli incelemenin yapılmadan pert bedelinin belirlendiğini düşünen tarafların bu hususta yargı yoluna başvurmaları mümkün olup ayrıca Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurarak da araç pert bedeline itiraz etmesi mümkündür (Karayolları Trafik Kanunu m.97). Ayrıca söz konusu uyuşmazlık halinde arabulucuya başvurmak dava şartı olup, arabuluculuk karar tutanağı ekte mevcuttur. Bu bağlamda araç sahibi müvekkile ödenen pert bedeli gerekli kriterler göz önüne alınmadan belirlendiği, bu nedenle yeniden değerlendirme yapılarak pert bedelinin hakkaniyete uygun olarak hesaplanmasını arz ve talep ederiz.

EKLER

1- Arabuluculuk Karar Tutanağı

DAVACI VEKİLİ

Av……

TALHA AVCI

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap