Tazminat HukukuPERT FARKI TAZMİNATI KİMDEN ALINIR

Pert Farkı Tazminatı kimden alınır sorusunun cevabı birden fazla olup bunlar; aracı pert olmuş kişinin pert tazminatını karşı tarafın sigorta şirketinden talep etmesi halinde ödenen tazminat asıl talep edilen tazminat bedelini karşılamayan düzeyde ise bu halde davacı Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurup yeniden bilirkişi incelemesi de yapılmasını talep ederek ilam niteliğinde olan sonuç ile alacağını talep edebileceği gibi doğrudan Asliye Ticaret Mahkemesinde Pert Farkı Tazminatı davasını açabilecektir.

Pert farkı tazminatı taleplerinizle alakalı buraya tıklayarak avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

PERT FARKI TAZMİNATI NEDİR?

Trafik kazası sonrası aracın trafikte kullanılmayacak hale gelmesine pert olması denilmekte olup aracın sahibi, karşı tarafa maddi zararın karşılanması için pert tazminatı talep etme hakkına sahiptir. Şayet karşı taraf talep edilen bedelin altında bir miktar ile ödemeyi gerçekleştirdi ise bu durumda talep edilen tazminat ile ödenen tazminat arasındaki farka pert farkı tazminatı, işbu davaya da Pert Farkı Tazminat Davası denilmektedir. Sonuç olarak Pert Farkı Tazminatı, aracın perte çıkmasından önceki mevcut rayiç piyasa değeri ile perte çıktıktan sonra sigorta şirketi tarafından ödenen tazminat arasındaki fiyat farkıdır.

ARAÇ PERT FARKI TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR ?

Araç Pert Farkı Tazminatını hesaplamak için, öncelikle kaza yapan aracın hasarı almadan yani pert olmadan önceki piyasa rayiç değeri tespit edilmelidir. Bu tespitten sonra karşı tarafın sigorta şirketinin hasarı karşılamak için ödemiş olduğu bedelin tespiti yapılmalıdır. Son olarak aracın pert olmadan önceki bedeli ile şirketin ödemiş olduğu bedel arasındaki fiyat farkı Araç Pert Farkı Tazminatını ifade etmektedir. Tazminatı almak için dava yolu tercih edilecek ise bu hesaplamalar bilirkişi tarafından yapılmaktadır.

PERT FARKI TAZMİNATI KİMDEN ALINIR ?

Pert Farkı Tazminatı kimden alınır sorusunun cevabı aracı perte çıkan sürücüler için merak edilen bir husustur. Şöyle ki; pert tazminatı kazaya sebebiyet veren aracın sigorta şirketinden talep edilecektir. Şayet sigorta şirketi tarafından ödenen tazminatın piyasa rayiç bedelinin altında kalındığı düşünülüyorsa aradaki fiyat farkınını da araç pert farkı tazminatı adı altında Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurarak veya doğrudan mahkeme yoluyla da talep etmek mümkündür. Pert farkı tazminatı kimden alınır sorusunun beraberinde nasıl alınacağı da önemli bir husustur. Bu aşamada hak kaybına uğramamanız için bir avukattan hukuki danışmanlık almanız ve süreci birlikte takip etmeniz faydalı olacaktır

PERT FARKI TAZMİNATI NASIL ALINIR?

Pert farkı tazminatı kimden alınır sorusunun beraberinde nasıl alınacağı önem arzetmektedir. Şöyle ki aracın perte çıkmasına neden olan kazada karşı taraftaki aracın sigorta şirketine başvuruda bulunarak aracın perte çıktığını ve ödenen pert tazminatının zararı karşılamayacak miktarda olduğunu ispat ederek pert farkı tazminatı talep edilebilmektedir. Burada önemli olan husus aracın kazadan önceki rayiç bedelinin ne olduğunun ispatı olmakla birlikte daha evvelinde pert bedeli talep edilirken ”fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla” şerhi düşülürse mahkemeden pert farkı tazminatı talep etmek mümkün olacaktır.  Emsal olan araçların piyasa bedeli de öne sürülerek ispat sağlanmış olacaktır.

PERT FARKI TAZMİNATI ALABİLMENİN KOŞULLARI NELERDİR?

Öncelikle kaza gerçekleştikten sonra aracın perte çıkmasıyla beraber karşı tarafın sigorta şirketinden aracın pert olmadan önceki piyasa rayiç bedeli dikkate alınarak  pert tazminatı talep edilmelidir. Sigorta şirketinden talep edilen miktarın genellikle tamamı ödenmeyip kısmi ödeme gerçekleştirilir. Devamında aracı pert olan taraf, karşı tarafın sigorta şirketine başvurduğunu, ödemenin yapıldığını ancak yapılan ödemenin piyasa rayiç bedelin altında kalmasından dolayı zararının tam anlamıyla giderilmediğini , bu nedenle Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurarak araç pert farkı tazminatı talebinde bulunmanın kendisi için zorunluluk olduğunu içeren bir dilekçe ile başvuruda bulunmalıdır.

Yapılacak olan işlemler uzmanlık gerektiren hukuki işlemler olduğundan hak kaybına uğramamak adına bir avukattan hukuki danışmanlık almanız faydalı olacaktır. Nitekim pert farkı tazminatı kimden alınır?, nasıl alınır?, hangi şartların varlığı halinde tazminat talep edilmektedir? gibi soruların cevabı alanında uzman bir avukatta bulunmaktadır.

SİGORTA ŞİRKETİ PERT FARKI TAZMİNATINI ÖDER Mİ?

Aracın perte çıkmasına sebep olan kazanın neticesinde karşı tarafın sigorta şirketi pert tazminatı ödedikten sonra şayet talep edilen değerin oldukça altında bir ödeme yapılmış ise bu durumda  tekrar sigorta şirketinden yapılan ödemenin rayiç bedelin altında kaldığı, bu nedenle ek ödeme talep edildiği (pert farkı tazminatı) iletilir.

Ancak sigorta şirketi bu çağrıya karşılık tekrar ödeme yapmış olsa bile yüksek ihtimalle uygulamada görülen o ki talep edilenin altındadır. Sonuç olarak sigorta şirketi talep edilen ödemeyi tamamıyla yapmadığından aracı pert olan taraf ya pert farkı tazminatı adı altında dava açacak ve mahkemeden ilam çıkacağından sigorta şirketi ödemek zorunda kalacaktır ya da davacı taraf yargıya taşımak yerine daha kısa süre de lehe sonuç alacağı kanaatinde ise Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuruda bulunabilecektir. İzah edildiği üzere pert farkı tazminatını kimden alınır sorusunun cevabı duruma ve davacının talebine göre değişmektedir.

KASKO PERT FARKI TAZMİNAT BEDELİNİ KARŞILAR MI?

Aracın pert olması halinde zarar gören kişiyi daha evvelinde yaptırmış olduğu Pert Kasko maddi açıdan güvenceye almaktadır. Şöyle ki; örneğin 300.000 tl tutarında pert kasko güvencesi sağlanmıştır ancak aracın pert olmasından kaynaklı bu hasar çok daha yüksek miktarlar olabilmektedir. 300.000 TL’yi aşan bedel için kasko ödeme yapmak istememekte ise bu durumda pert farkı tazminatını kimden alınacağı zarara uğrayan kişiyi düşündürmektedir. Kaskonun pert farkı tazminatı bedelini karşılamayacağı durumlarda Sigorta Tahkim Komisyonundan veya dava yolu tercih edilerek zararın giderilmesi mümkündür.

PERT FARKI BEDELİNİN DAVA YOLUYLA ALINMASI

Yukarıda izah ettiğimiz üzere aracın gerçekleşen kaza neticesinde pert niteliğinde olması halinde sigorta şirketinden pert tazminatı istenmektedir. Pert tazminatı talep edilen rayiç piyasa değerinin oldukça altında bir ödeme yapılması ile ile birlikte tekrar sigorta şirketinden ödemenin talep edilenden az olduğu, bu nedenle ek ödeme yapılması talep edilecektir. Yani araç pert farkı tazminatı talep edilecektir. Talep edilen araç pert farkı tazminatı karşılığında sigorta şirketi hiç ödeme yapmaz veya yaptıkları yeni ödeme halen talep edilen bedel değil ise bu durumda aracı pert olan kişi, dava yoluyla pert farkı tazminatı talep edebilecektir. Açacağı dava alacak davasının türü olacaktır.

İşbu uyuşmazlığın yargı yoluna taşınması ile mahkemelerin iş yoğunluğu nedeniyle geç sonuçlanabilmektedir. Bu sebeple taraflar bir an önce zararını giderme amacı güttüğünden öncelikle  daha kısa sürede sonuç alma ihtimalini değerlendirerek Sigorta Tahkim Komisyonuna da başvurabilmektedir. Tercih davacının olacaktır.

PERT FARKI TAZMİNAT DAVASININ AÇILACAĞI GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Karayolları Trafik Kanunu madde 10/2 kapsamında ” Motorlu araç kazalarından dolayı hukuki sorumluluğa ilişkin davalar, sigortacının şubesinin veya sigorta sözleşmesini yapan acentenin bulunduğu yer mahkemelerinden birinde açılabileceği gibi kazanın vuku bulduğu yer mahkemesinde de açılabilir. ” denilmektedir.

Anlaşıldığı üzere sigortacının şubesinin bulunduğu veya acentenin şubesinin bulunduğu veya kazanın gerçekleştiği yer mahkemesinde dava açılabilmektedir.

Görevli mahkeme ise Asliye Ticaret Mahkemesidir. Şayet dava açılacak yerde Asliye Ticaret Mahkemesi bulunmuyorsa Asliye Hukuk Mahkemesinde de Ticaret Mahkemesi sıfatıyla dava görülebilmektedir.

PERT FARKI TAZMİNATI KİMDEN ALINIR

PERT FARKI TAZMİNATI KİMDEN ALINIR

SIKÇA SORULAN SORULAR

Araç Pert Farkı Kimden Alınır?

Sigorta şirketinden araç pert farkı bedeli istenebilmektedir. Şayet yeterli ödeme yapılmazsa  davacı dilerse Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurarak dilerse dava yolunu tercih ederek alacağını tahsil edebilme imkanına sahiptir.

Pert Farkı Tazminatı Davası Kime Açılır?

Pert farkı tazminatı davası, aracın pert olmasına sebebiyet veren kazada Sİgorta Tahkim Komisyonuna gidilmediği takdirde kusurlu olan aracın sürücüsüne, sahibine veya karşı tarafın sigorta şirketine karşı açılabilmektedir. Sonuç olarak pert farkı tazminatı kimden alınır hususu davacıya kalmış olup lehe olan hangi durum ise onu tercih etmelidir. Davacı dilerse birden fazla kişiyi de davalı olarak gösterebilir.

Pert Farkı Nedir?

Pert farkı, aracı pert olan sürücünün karşı tarafın sigorta şirketinden aracın pert olmadan önceki rayiç bedeli esas alınarak talep ettiği bedelin tam olarak ödenmemesi halinde ödenen miktar ile ödenmesi talep edilen miktar arasındaki farktır. Pert farkı tazminatı adı altında dava açmak veya sigorta tahkim komisyonuna başvurmak mümkündür.

Perte Çıkan Araçta Değer Kaybı Olur Mu?

Perte çıkan araç demek, trafikte kullanılmayacak araç demektir. Bu nedenle araçta ciddi miktarda değer kaybı olacaktır. Genellikle sigorta şirketleri aracın %70 ve üzeri hasarın varlığı halinde, trafiğe çıkamayacağı kanaatine varıp aracın pert niteliğinde olduğunu ileri sürmektedir. Ancak bu yüzdelik sigorta şirketine göre değişkenlik göstermektedir.

Pert Farkı Tazminatını Nasıl Alırım?

Aracı pert olan taraf dilerse tekrar pert farkı tazminatını sigorta şirketinden talep edebilir ancak uzlaşmaya varılması uygulamada pek rastlanılan bir durum değildir. Olumlu geri dönüş alınamadığında pert farkı tazminatı alacağını sigorta tahkim komisyonundan veya dava yolunu tercih ederek Asliye Ticaret Mahkemesinden tahsil etmesi mümkündür.

Pert Farkı Tazminatı Ne Kadar? Nasıl Hesaplanır?

Pert farkı tazminat nasıl hesaplanacağını örnek üzerinden somutlaştırarak anlatmak daha faydalı olacaktır. Bu nedenle örneğin pert olan aracın kaza yapmadan önceki piyasa değeri 1.000.000 TL ise ve sigorta şirketi tarafından pert tazminatı talebinin sonucunda yapılan ödeme 350.000 TL ise talep edilen ile ödenen bedel arasındaki bedel farkı 650.000 TL’dir. Aradaki farkı tekrar sigorta şirketinden talep etmek mümkündür ancak uygulama çoğunlukla sigorta şirketleri tarafından tatmin edici bir geri dönüş sağlanmamaktadır. Bunun sonucunda aracı pert olan kişinin pert farkı tazminatını kimden alır sorusunun cevabı ya Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru yoluyla ya da dava yolunu tercih ederek mahkeme kararı ile alacağı şeklindedir.

PERT FARKI TAZMİNATI DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

İSTANBUL NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

                                                                                  

DAVACI                     : ……   …….

VEKİLİ                        : Av. ……. ……

DAVALILAR              : ……. ………

  …..… SİGORTA ŞİRKETİ

KONU                        : 03/03/2024 tarihinde gerçekleşen mezkur kaza sonucu müvekkilin pert olan aracında oluşan değer kaybının tespitinin yapılması ve fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla belirsiz alacak davası (pert farkı tazminat alacağı) olarak açtığımız işbu davanın dava dilekçesini içerir.

HARCA ESAS DEĞER        : Bilirkişi incelemesi neticesinde ortaya çıkacak fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 500 TL

      AÇIKLAMALAR

03/03/2024 tarihinde …… plakalı araç ile müvekkile ait olan ……. plakalı aracın kaza yapması sonucunda müvekkile ait araç pert olmuştur. (rapor ekte sunulmuştur.)

Davalı karşı tarafın Sigorta Şirketi olan ….. Sigorta Şirketinden kaza gerçekleşmeden önce aracın piyasa değeri tutarında (tarafımızca emsal piyasa değerleri araştırılmış, ekte sunulmuştur)  pert tazminatı talebinde bulunmuş olmamıza karşılık Sigorta Şirketi tarafından yapılan ödeme piyasa rayiç bedelin oldukça altında kalmaktadır. Talep ettiğimiz bedelin tamamlanması için Sigorta Şirketine tekrar başvuruda bulunmuş olsak da yeni bir ödeme yapılmamıştır. Sigorta Şirketine iletmiş olduğumuz ve bize iletilen evrakların tümü ekte sunulmuştur.

Sayın Mahkemeniz tarafından görevlendirilecek olan bilirkişi tarafından pert olan aracın kaza yapmadan önce emsal piyasa rayiç değer araştırması sonucunda talep edeceğimiz tazminat miktarında değişiklik olacağından fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla davalı tarafın sebep olduğu kaza neticesinde müvekkilin pert olan aracında oluşan değer kaybının pert farkı tazminatını talep etmekteyiz.

Yukarıda açıkladığımız nedenlerden ötürü müvekkilin …… plakalı aracının davalının …. plakalı aracının %100 kusurlu olması nedeniyle sebebiyet verdiği kaza sonucu pert olmasından kaynaklı davalının …… Sigorta Şirketi yeterli pert tazminatı ödemesini tarafımıza yapmamıştır. bu nedenle pert farkı tazminatı talebimiz doğrultusunda işbu davayı açma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER                       : 2918 Sayılı Kanun, HMK ve ilgili sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER              : Kaza tespit tutanağı, pert hasar kaydı, sigorta şirketinin ödeme dekontları ve mailler, müvekkile ait aracın emsal piyasa fiyat araştırması, bilirkişi ve ilgili her türlü sair delil.

NETİCE-İ TALEP                  : Yukarıda arz ve izah edilen ve Sayın Mahkemenizce gözetilecek nedenlerle fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

  • dava dilekçemizin kabulüne,
  • müvekkilin 03.03.2024 tarihinde davalı tarafın %100 kusurlu olduğu kaza neticesinde uğramış olduğu zararın tespitine,
  • yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerine bırakılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz.

                                                                                                          DAVACI VEKİLİ

                                                                                                          Av. ….. ……..

EKLER                       :

  • aracın pert kaydı
  • davalının %100 kusurlu olduğunu gösteren rapor
  • kaza tespit tutanağı
  • sigorta şirketinin ödeme yapmayacağını içeren belgeler
  • sigorta şirketinin ödeme dekontu
  • vekaletname

                                                                                   KADER DOĞAN

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap