Tazminat HukukuARAÇ PERT BEDELİNE İTİRAZ NASIL YAPILIR

Araç pert bedeline itiraz, araç sahipleri için sıklıkla karşılaşılan bir konudur. Bir kaza sonucunda aracın ciddi şekilde hasar görmesi veya kullanılamaz hale gelmesi durumunda sigorta şirketleri aracın rayiç bedelini ve hasarın onarımı için gereken maliyetleri dikkate alarak bir pert bedeli belirlerler. Fakat, bu süreç zaman zaman taraflar arasında belirsizliklere ve anlaşmazlıklara neden olabilir. Araç sahipleri sigorta şirketinin sunduğu pert bedelini adil bulamadıklarında veya aracın değerini yansıtmadığını düşündüklerinde itiraz etme hakkına sahiptirler.

ARAÇ PERT KAYDI NEDİR?

Bir aracın kaza sonrasında ağır şekilde hasar alması ve araç onarım bedelinin, aracın değerini %50 ve üzeri oranda aşması nedeniyle oluşturulan belge, pert kaydı olarak adlandırılır. Belirtelim ki sigorta şirketleri pert kaydı için gereken değer kaybını farklı yorumlayabilir. Fakat Yargıtay, değer kaybını %50 ve üzeri olarak değerlendirmektedir. Hasarın ilk 5 gün içerisinde sigorta kuruluşuna bildirilmesiyle, sigorta şirketlerinden ağır şekilde hasar alan araçların maddi zararını karşılaması talep edilir.

ARAÇ PERT BEDELİ NASIL BELİRLENİR?

Araç pert bedelinin belirlenmesi, sigortalı araç sahibinin aracının tam hasarlı veya ağır hasarlı olması durumunda sigorta şirketinden alabileceği tutar açısından önemlidir. Araç pert ücreti şu şekilde belirlenir:

 • Aracın hasar durumunun belirlenebilmesi için sigorta şirketi tarafından eksper görevlendirilir.
 • Eksper, aracın masraflarına rapor haline getirir ve diğer evrakla birlikte gönderir.
 • Aracın kaza sonrasında ağır şekilde hasar alması ve değerinin %50 ve üzeri oranda kaybettiği yapılan incelemeler sonucunda anlaşılırsa araç pert olarak kabul edilir.
 • Sigorta şirketi aracın kaza tarihindeki sigorta rayiç bedelini
 • Hasar bedeli, araç rayiç bedelinden düşülerek araç pert bedeli belirlenir.
 • Pert bedeli, rayiç bedelden düşüldükten sonra kalan kısım sigorta ettirene ödenir.

ARACIN PERTE ÇIKMA KOŞULLARI NELERDİR?

Pert araç, bir kazadan sonra aracın tamamen hasar gördüğü ve artık işlevini yerine getiremeyecek duruma geldiği anlamına gelir. Yargıtay kararlarına göre aracın pert haline çıkma koşulu, hasar bedeli araç rayiç bedelinin %50’sini aşmasıdır.

BELİRLENEN ARAÇ PERT BEDELİNE İTİRAZ EDİLİR Mİ?

Sigorta şirketi tarafından araç sahibine ödenen pert bedelinin araç sahibi tarafından az bulunması halinde araç pert bedeline itiraz edilebilir. Peki, pert bedeline itiraz nasıl yapılır? Araç pert bedeline itiraz, araç sahibi tarafından sigorta şirketine karşı arabulucuya başvurduktan sonra Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açmak veya Sigorta Tahkim Komisyonu’na araç pert bedeline itiraz için başvurmak suretiyle gerçekleştirilebilir.

SİGORTA ŞİRKETİNİN PERT BEDELİ TEKLİFİNİ KABUL ETMEK MECBURİ Mİ?

Sigorta şirketinin pert ücreti teklifini kabul etmek mecburi olmamakla birlikte teklif edilen araç pert bedeline itiraz edilebilmesi mümkündür. Pert bedeline itiraz nasıl yapılır? Pert olmuş araçlar için gerekli evrak ve eksper raporu ile sigorta şirketine araç pert bedeline itiraz için başvuru yapıldıktan sonra sigorta şirketi 15 iş günü içerisinde karara bağlar. Söz konusu kararda araç sahibine piyasa bedelini teklif şeklinde sunar. Sigorta şirketinin sunmuş olduğu bu teklifi araç sahiplerinin kabul etmesi mecburi değildir. Teklif kabul edilebileceği gibi reddedilebilir.

SİGORTA ŞİRKETİNİN PERT BEDELİ TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİM, NE OLACAK?

Sigorta şirketinin sunmuş olduğu teklifi kabul etmek mecburi değildir, dolayısıyla araç sahibine sunulan araç pert bedeline itiraz edilebilmesi mümkündür.

ARAÇ PERT BEDELİNE İTİRAZ NEREYE YAPILIR?

Pert ücreti itirazı hakkında araç sahiplerini ilgilendiren önemli iki soru bulunmaktadır: Pert bedeline itiraz nasıl yapılır? Araç pert ücretine itiraz nereye yapılır?

Aracınız kaza sonucu hasara uğramış ve artık kullanılamayacak durumdaysa, öncelikle ilgili sigorta şirketine araç pert bedeline itiraz için başvurmanız gerekmektedir. Gerekli evrak ve eksper raporu ile sigorta şirketine araç pert bedeli için başvuru yapıldıktan sonra sigorta şirketi 15 iş günü içerisinde karara bağlar. Söz konusu kararda araç sahibine piyasa bedelini teklif şeklinde sunar. Sigorta şirketinin sunmuş olduğu bu teklifi araç sahiplerinin kabul etmesi mecburi değildir. Teklif kabul edilebileceği gibi reddedebilir.  Eğer sigorta şirketinin sunduğu teklif kabul edilirse, mutabakat formu imzalatılarak bu değeri kabul edildiğine dair onay verilecektir. Reddetmeniz durumunda veya 15 günlük karara bağlama süresi geçmiş ise belirtilen süre içerisinde aracın piyasa değerinin tespiti ve ücretinin tarafınıza ödenmesi için başvuru yapabilirsiniz. 

Peki pert bedeline itiraz nasıl yapılır?  Sigorta Tahkim Komisyonu’na araç pert bedeline itiraz için başvuru yapılırken aracın gerçek piyasa değeri, sunulan teklifin aracınızın piyasadaki gerçek değerini yansıtmadığı, kasko bedeli ve araç değeri arasında sunulan teklif arasında büyük farklılık olduğu dilekçede belirtilmelidir.

Araç pert bedeline itiraz, araç sahibi tarafından sigorta şirketine karşı arabulucuya başvurduktan sonra Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açmak veya tahkim yoluna başvurmak suretiyle gerçekleştirilebilir. Önemle belirtelim ki, Asliye Ticaret Mahkemesi’nde dava açmadan önce arabulucuya başvurmak dava şartıdır, dolayısıyla bu şart sağlanmadığı takdirde dava usulden reddedilecektir.

SİGORTA ŞİRKETİNE PERT BEDELİNE İTİRAZLARI NASIL DEĞERLENDİRİR?

Pert bedeli itirazı nasıl yapılır sorusu kadar sigorta şirketinin pert bedeline itirazları değerlendirirken hangi faktörleri göz önünde bulundurduğu da önemlidir. Bu faktörler genellikle şunlardır:

 • Aracın yaşı: Aracın yaşı kaza halinde hasar oranını yükseltmesi sebebiyle araç pert bedeline itirazları değerlendirirken önemli bir rol oynar
 • Hasarın boyutu ve nedeni: Sigorta şirketi, aracın zararını belirleyip bu zararın büyüklüğünü değerlendirir. Zararın nasıl meydana geldiği, aracın hangi kısımlarının zarar gördüğü ve zararın büyüklüğü gibi faktörler, aracın artık tamir edilemeyecek şekilde zarar görmüş olup olmadığının belirlenmesinde büyük önem taşır.
 • Araç değerinin belirlenmesi: Araç değeri, aracın markası, modeli, yaşı, kilometresi, genel durumu ve benzeri faktörler göz önünde bulundurularak aracın piyasa değerini belirlemek için çeşitli yöntemler kullanılır ve aracın piyasa değeri belirlenir. Pert bedeli, rayiç bedelden düşüldükten sonra kalan kısım sigortalıya ödeneceğinden bu hususu da göz önünde bulundurması önemlidir.
 • Sigorta poliçesinin koşulları: sigorta poliçesinde yer alan kapsam, teminatlar, istisnalar ve diğer şartlar pert bedelinin hesaplanmasında göz önünde bulundurulur.
 • Sigortalı itirazları: Pert araç sahibi eksperin belirlediği pert bedelinin gerçek piyasa değerine veya aracın gerçek durumuna uygun olmadığını düşünüyorsa itiraz dilekçesi ile eksik veya yanlış değerlendirilen hususları da belirterek düzeltme talebinde bulunabilir. Sigorta şirketi, sigortalının itirazlarını 15 iş günü içerisinde değerlendirip karara bağlamalıdır. Sigorta şirketi, sigortalının itirazını inceleyerek gereken değerlendirmeleri yapmalı ve pert bedelinin yeniden belirlenmesi gerektiğine karar verirse yine bir eksper görevlendirmeli veya sigortalının sunmuş olduğu delilleri değerlendirerek pert bedelini yeniden belirleyebilmelidir.

Sigorta şirketi pert bedeline itirazı kabul etmezse sigortalı sigorta tahkim komisyonuna başvurabilir, Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açabilir.

PERT BEDELİNE İTİRAZ VE SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUNA BAŞVURU PERT BEDELİNE İTİRAZ SÜRESİ KAÇ GÜNDÜR?

Pert bedeli itirazı nasıl yapılır ve itiraz süresi kaç gündür? Araç sahibi kazanın gerçekleştiği andan itibaren 5 iş günü içerisinde sigorta şirketine başvurarak araç pert bedelini talep edebilir. Sigorta şirketi tarafından ödenen araç pert bedeline itiraz etmek isteyen araç sahibi bedelin tarafına ödenmesinden itibaren 15 iş günü içerisinde sigorta tahkim komisyonuna veya mahkemeye başvurabilir.

Peki pert bedeline itiraz nasıl yapılır ve hangi sürelere uyulması gerekir? İlgili sigorta kuruluşuna uyuşmazlığın çözümü için gerekli belgelerle araç pert bedeline itiraz için başvurulmadan önce Sigorta Tahkim Komisyonu’na gidilememektedir. Ancak sigorta şirketinin talebe ilişkin olarak gönderdiği kararı, pert araç sahibinin talebini karşılamaması veya sigorta şirketinden 15 iş günü içerisinde cevap alınamaması durumlarında, ilgili belgelerle birlikte Sigorta Tahkim Komisyonu’na araç pert bedeline itiraz için başvurabilmek mümkündür. 15 iş günü içerisinde başvuru süresi, Sigorta Tahkim Komisyonu’na yapılacak başvurulara ilişkindir. Sigorta Tahkim Komisyonu’na yapılan başvuru ile hakemler tarafından uyuşmazlık konusu 4 ay içerisinde tamamlanır.

ARAÇ PERT BEDELİNE İTİRAZ NASIL YAPILIR

ARAÇ PERT BEDELİNE İTİRAZ NASIL YAPILIR

HARBİYE HUKUK BÜROSU PERT BEDELİNE İTİRAZ HUKUKİ HİZMETLERİMİZ

Araç sahiplerinin sigorta şirketine başvurarak pert bedelini talep etmesi mümkündür, talep edilen pert bedelinin eksik veya gerçeği yansıtmadığı hususunda araç sahiplerinin araç pert bedeline itiraz etme hakkı mevcuttur. Gerekli şartların varlığı halinde sigorta tahkim komisyonuna veya Asliye Ticaret Mahkemesi’nde dava açılarak mahkeme yoluna başvuran bilmeleri mümkündür. Araç pert bedeline itiraz nasıl yapılır ve araç pert bedeline itiraz için hukuki destek hususunda Harbiye Hukuk Bürosu Avukatları müvekkillere hukuki hizmet sunmaktadır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Pert Bedeli Nasıl Düzeltilir?

Araç sahibinin sigorta tahkim komisyonuna veya Asliye Ticaret Mahkemesi’ne dava açarak araç pert bedeline itiraz etmesi halinde veya Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurularak pert bedelinin düzeltilebilmesi mümkündür.

Pert Araç Rayiç Bedeli Nasıl Belirlenir?

Araç rayiç bedeli, aracın değerini belirleyen önemli bir kriterdir ve genellikle çeşitli faktörlerin bir kombinasyonuna dayanarak hesaplanır. Bu faktörler arasında aracın markası, modeli, yaşını, kilometre durumu, teknik ve estetik durumu, donanımı ve piyasa koşulları bulunmaktadır.

Araç rayiç bedeli belirlenirken, güvenilir kaynaklardan elde edilen veriler ve veri analizleri önemli bir rol oynar. Sigorta şirketleri, otomobil değerleme uzmanları ve benzeri kuruluşlar tarafından sağlanan bilgiler, aracın benzer modellerinin piyasada satış fiyatları, teknik durumu ve bakımlarının yapıldığı tarihler gibi çeşitli detayları içerir.

Ayrıca, araç rayiç bedeli belirlenirken aracın ek donanımları, kilometre durumu, muayene geçmişi ve diğer özellikler de göz önünde bulundurulur. Bununla birlikte, araçtaki mevcut hasarlar, geçmişte yaşanmış kazalar ve aracın taşıdığı riskler gibi faktörler de rayiç bedelini etkileyebilir ve bu da genellikle rayiç bedelinin belirlenmesi için daha detaylı bir değerlendirme gerektirebilir.

Bir Aracın Pert Bedeli Nasıl Hesaplanır?

Bir aracın pert bedeli, genellikle aracın piyasa değeri ile kazadan kaynaklanan hasarın onarımı için gereken maliyetlerin toplamı üzerinden hesaplanır. Pert bedelinin belirlenmesinde bir dizi faktör göz önünde bulundurulur.

İlk olarak, aracın piyasa değeri dikkate alınır. Aracın markası, modeli, yaşına ve kilometre durumuna bağlı olarak değeri belirlenir. Bu değer genellikle sigorta şirketleri veya bağımsız eksperler tarafından belirlenir.

Daha sonra, kaza sonucu oluşan hasarın onarımı için gereken maliyetler hesaplanır. Aracın hasarının boyutu, tipi ve onarım sürecine bağlı olarak bu maliyetler değişebilir.

Pert durumunu belirlemek için aracın sigorta değeri ile hasar tutarı karşılaştırılır. Sigorta poliçesinde belirtilen değer ile kaza sonrası oluşan zarar tutarı arasındaki fark, aracın pert olup olmadığını belirlemede önemli bir faktördür.

Ayrıca, bağımsız eksperler tarafından yapılan detaylı bir inceleme sonucunda hazırlanan ekspertiz raporu da pert durumunu belirlemede etkili olabilir. Bu rapor, aracın hasarının boyutunu, onarım maliyetlerini ve aracın değerini detaylı bir şekilde analiz eder.

Son olarak, aracın rayiç fiyatı belirlenerek pert bedeli hesaplanır. Rayiç fiyat, aracın piyasa değeri ve diğer faktörlerin dikkate alınarak belirlenen bir değerdir. Pert bedeli, aracın rayiç bedelinden düşülerek hesaplanır ve kalan tutar, sigortalı kişiye ödenir. Bu işlem, poliçede belirlenen teminat tutarını geçmemek koşuluyla gerçekleştirilir.

Pert Bedeline İtiraz Edebilir Miyim?

Sigorta tahkim komisyonuna veya Asliye Ticaret Mahkemesine dava açılarak araç pert bedeline itiraz edilebilmesi mümkündür.

Pert Bedeline İtiraz Nasıl Yapılır?

Peki pert bedeline itiraz nasıl yapılır? Araç pert bedeline itiraz, Sigorta Tahkim Komisyonuna veya Asliye ticaret mahkemesine dilekçe ile başvuru suretiyle gerçekleştirilir. Araç pert bedeline itiraz için Asliye ticaret mahkemesine dava açmadan önce arabulucuya başvurmak dava şartıdır. Arabulucuya başvuru yapılmadan dava açılması halinde dava usulden reddedilecektir.

Pert Bedeline İtirazın Sonuçları Nelerdir?

Araç pert bedeline itiraz kabul edilirse sigorta şirketi tarafından ödenen pert bedeli artırılarak tekrar belirlenebilir. Araç pert bedeline itiraz kabul edilmezse, araç sahibi ya da sigorta şirketi tarafından belirlenen bedel üzerinden ödeme gerçekleştirilir. Eğer araç sahibi ya da sigorta şirketi bu bedeli uygun bulmazsa, araç sahibinin sigorta tahkim komisyonuna veya Asliye Ticaret Mahkemesi’ne dava açarak araç pert bedeline itiraz ederek veya Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurarak pert bedelinin düzeltilebilmesi mümkündür.

                    Ahmet Eren SOLMAZ

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap