Polislik güvenlik soruşturması, adayların geçmişlerinin ve kişisel özelliklerinin, polislik mesleğinin gerektirdiği yüksek standartlara uygun olup olmadığını değerlendirmek için yapılan kapsamlı bir incelemedir. Bu süreç, adayların adli sicil kayıtlarından, sosyal ilişkilerine, eğitim geçmişlerinden, kamu düzeni ve güvenliği ile ilgili herhangi bir risk taşıyıp taşımadıklarına kadar geniş bir yelpazede bilgi toplamayı içerir.

İÇİNDEKİLER

GÜVENLİK SORUŞTURMASI NEDİR? NE İÇİN YAPILIR?

Güvenlik soruşturması, kamu görevine girişte veya belirli görevlerde çalışacak kişiler hakkında yapılan bir incelemedir. Bu inceleme, adayın devlete sadakat yükümlülüğüne uygun davranıp davranmayacağını, herhangi bir suç kaydının olup olmadığını, terör örgütleri veya suç işlemek amacıyla kurulan örgütlerle ilişkisinin bulunup bulunmadığını tespit etmek için yapılır.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, adayın adli sicil kaydı, kolluk kuvvetleri tarafından aranıp aranmadığı, hakkında herhangi bir tehdit olup olmadığı, yabancı devlet kurumları ve yabancılarla ilişiği gibi konuları kapsar. Ayrıca, adayın yaşadığı yerde de saha araştırması yapılır. Bu süreç, özellikle gizlilik dereceli birimlerde çalışacak memurlar için önemlidir. Güvenlik soruşturması, adayın geçmişi ve mevcut durumu hakkında detaylı bilgi toplamak amacıyla titizlikle yürütülür.

POLİSLİK GÜVENLİK SORUŞTURMASI NEDİR?

Polislik güvenlik soruşturması, Polis Akademisi’ne bağlı okullarda (PAEM, PMYO, POMEM) eğitim görecek aday polisler için yapılan bir incelemedir. Bu soruşturma, adayların kamu güvenliğini tehdit edecek bir geçmişe veya ilişkilere sahip olup olmadığını değerlendirmek için yapılır.

Soruşturma sırasında adayların adli sicil kayıtları, herhangi bir suç örgütüyle ilişkileri, otel kayıtları ve diğer soruşturma dosyaları gibi çeşitli faktörler incelenir.

Polislik güvenlik soruşturması, adayların mesleğe kabul edilmeden önce ve eğitimleri sırasında gerçekleştirilir ve bu süreç, adayların kamu düzeni ve güvenliğini koruma görevlerini yerine getirebilecek durumda olup olmadıklarını belirlemek için önemlidir.

POLİS ADAYI GÜVENLİK SORUŞTURMASI NE İÇİN YAPILIR?

Polislik güvenlik soruşturması, adayların kamu düzeni ve güvenliğini sağlama görevlerini yerine getirebilecek durumda olup olmadıklarını belirlemek için yapılır. Bu süreçte, adayların geçmişteki ve mevcut durumdaki davranışları, suç kayıtları, terör örgütleriyle ilişkileri ve diğer risk faktörleri incelenir.

Bu soruşturma, adayların polislik mesleğinin gerektirdiği yüksek güvenlik standartlarına ve etik değerlere uygun olup olmadığını tespit etmek amacıyla titizlikle yürütülür. Polis Meslek Yüksek Okulları ve Polis Meslek Eğitim Merkezleri gibi eğitim kurumlarına girişte ve polis memuru olarak atanmadan önce bu soruşturma zorunludur. Polislik güvenlik soruşturması sonucunda elde edilen bilgiler, adayın polislik mesleğine uygunluğunu değerlendirmede önemli bir rol oynar.

PAEM GİRİŞTE GÜVENLİK SORUŞTURMASI YAPILIR MI?

PAEM (Polis Amirleri Eğitimi Merkezi) girişinde güvenlik soruşturması yapılır. Adayların mesleğe girişte belirli bir aşamaya geldiklerinde, son aşama olarak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması uygulanır. Bu süreç, adayların kamu güvenliğini sarsacak nitelikteki geçmişleri veya genel güvenlik algısını etkileyebilecek boyutta ilişkilerinin olup olmadığını değerlendirmek için yapılır. PAEM’e alınacak adaylarda aranacak şartlar ve öğrencilerin sınav ve değerlendirme esasları, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 30’uncu maddesine dayanılarak hazırlanan yönetmelikte düzenlenmiştir. Güvenlik soruşturması, adayların polislik mesleğinin gerektirdiği yüksek güvenlik standartlarına ve etik değerlere uygun olup olmadığını tespit etmek amacıyla titizlikle yürütülür.

PAEM GÜVENLİK SORUŞTURMASI NASIL YAPILIR?

PAEM (Polis Amirleri Eğitimi Merkezi) güvenlik soruşturması, adayların polislik mesleği için gerekli güvenlik ve etik standartlara uygun olup olmadığını değerlendirmek amacıyla yapılan bir incelemedir. Bu süreçte, adayların adli sicil kayıtları, kolluk kuvvetleri ve istihbarat birimlerindeki ilişkileri, hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığı gibi konular incelenir.

Soruşturma, adayların kamu güvenliğini tehdit edecek nitelikteki geçmişleri veya genel güvenlik algısını etkileyebilecek boyutta ilişkilerinin olup olmadığını belirlemek için yapılır. Adayların her yönüyle incelendiği bu süreç, fiziksel yeterlilik testleri ve sözlü mülakatları geçen adaylar için son aşamadır ve aylarca sürebilir.

PAEM’e başvuracak adaylar için güvenlik soruşturması formunu Polis Akademisi’nin resmi internet sitesinden indirebilir ve bu form aracılığıyla gerekli bilgileri sağlayabilirler. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, adayların eğitim-öğretim başlamadan ve başladıktan sonra eğitim süresince devam eder. Bu süreç, adayların polislik mesleğine uygunluğunu değerlendirmede önemli bir rol oynar.

POMEM GİRİŞTE GÜVENLİK SORUŞTURMASI YAPILIR MI?

POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezleri) girişinde güvenlik soruşturması yapılır. Adayların polislik mesleğine uygun olup olmadığını değerlendirmek için adli sicil kayıtları, kolluk kuvvetleri ve istihbarat birimlerindeki ilişkileri, hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığı gibi konular incelenir. Bu süreç, adayların kamu güvenliğini tehdit edecek nitelikteki geçmişleri veya genel güvenlik algısını etkileyebilecek boyutta ilişkilerinin olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılır ve aylarca sürebilir.

POMEM’e başvuracak adaylar için güvenlik soruşturması formunu Polis Akademisi’nin resmi internet sitesinden indirebilir ve bu form aracılığıyla gerekli bilgileri sağlayabilirler. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, adayların eğitim-öğretim başlamadan ve başladıktan sonra eğitim süresince devam eder. Bu süreç, adayların polislik mesleğine uygunluğunu değerlendirmede önemli bir rol oynar.

POLİSLİK GÜVENLİK SORUŞTURMASI

POMEM GÜVENLİK SORUŞTURMASI NASIL YAPILIR? KİM YAPAR?

POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezleri) güvenlik soruşturması, adayların polislik mesleği için gerekli güvenlik ve etik standartlara uygun olup olmadığını değerlendirmek amacıyla yapılan bir incelemedir. Bu süreçte, adayların adli sicil kayıtları, kolluk kuvvetleri ve istihbarat birimlerindeki ilişkileri, hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığı gibi konular incelenir.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Mahalli Mülki İdare Amirlikleri tarafından yürütülür. Bu birimler, adayın geçmişteki ve mevcut durumdaki davranışları, suç kayıtları, terör örgütleriyle ilişkileri ve diğer risk faktörleri hakkında detaylı bilgi toplar. Adayların her yönüyle incelendiği bu süreç, KPSS, fiziksel yeterlilik testleri ve sözlü mülakatları geçen adaylar için son aşamadır ve aylarca sürebilir.

POMEM’e başvuracak adaylar için güvenlik soruşturması formunu Polis Akademisi’nin resmi internet sitesinden indirebilir ve bu form aracılığıyla gerekli bilgileri sağlayabilirler. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, adayların eğitim-öğretim başlamadan ve başladıktan sonra eğitim süresince devam eder. Bu süreç, adayların polislik mesleğine uygunluğunu değerlendirmede önemli bir rol oynar.

PMYO GİRİŞTE GÜVENLİK SORUŞTURMASI YAPILIR MI? NASIL YAPILIR? KİM YAPAR?

Evet, PMYO (Polis Meslek Yüksek Okulu) girişinde güvenlik soruşturması yapılır. Bu soruşturma, adayların polislik mesleği için gerekli güvenlik ve etik standartlara uygun olup olmadığını değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilir. Güvenlik soruşturması sırasında adayların adli sicil kayıtları, herhangi bir suç örgütüyle ilişkileri, otel kayıtları, soruşturma dosyaları gibi çeşitli faktörler incelenir.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Mahalli mülki idare amirlikleri tarafından yürütülür. Adayların her yönüyle incelendiği bu süreç, fiziksel yeterlilik testleri ve sözlü mülakatları geçen adaylar için son aşamadır ve aylarca sürebilir.

PMYO’ye başvuracak adaylar için güvenlik soruşturması formunu Polis Akademisi’nin resmi internet sitesinden indirebilir ve bu form aracılığıyla gerekli bilgileri sağlayabilirler. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, adayların eğitim-öğretim başlamadan ve başladıktan sonra eğitim süresince devam eder. Bu süreç, adayların polislik mesleğine uygunluğunu değerlendirmede önemli bir rol oynar.

POLİSLİK GÜVENLİK SORUŞTURMASI İÇİN EVE GELEN POLİS ZİYARETİ

Polislik güvenlik soruşturması kapsamında eve gelen polis ziyareti, adayın güvenlik geçmişini ve arka planını araştırmak için yapılan bir prosedürdür. Bu ziyaret sırasında, polis memurları adayın yaşadığı çevre hakkında bilgi toplar, komşuları ve yerel otoritelerle görüşmeler yapar. Adayın karakteri, davranışları ve sosyal ilişkileri hakkında detaylı bilgi edinmeye çalışır.

Bu süreç, adayın kamu güvenliğini tehdit edecek nitelikteki geçmişi veya genel güvenlik algısını etkileyebilecek boyutta ilişkilerinin olup olmadığını değerlendirmek için önemlidir. Güvenlik soruşturması, adayın polislik mesleğine uygunluğunu tespit etmek amacıyla titizlikle yürütülür ve polislik mesleği için genel bir şart olarak kabul edilir.

POLİSLİK GÜVENLİK SORUŞTURMASINDA NEYE BAKILIR?

Polislik güvenlik soruşturmasında, adayların kamu güvenliği ve düzeni ile ilgili görevleri yerine getirebilecek durumda olup olmadıklarını değerlendirmek için bir dizi kriter incelenir. İşte bu kriterlerden bazıları:

 • Kimlik bilgileri: Adayın kimlik kayıtlarının doğruluğu ve uyrukluğu.
 • Adli sicil kaydı: Adayın kolluk kuvvetleri tarafından aranıp aranmadığı, adli sicil kaydı ve herhangi bir tahditin olup olmadığı.
 • Yıkıcı ve bölücü faaliyetler: Adayın yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığı.
 • Ahlaki durum: Adayın şeref ve haysiyetini ihlal edecek davranışlarda bulunup bulunmadığı, kumara, uyuşturucuya, içkiye, paraya ve menfaate düşkün olup olmadığı.
 • Yabancılarla ilişki: Adayın yabancılarla, özellikle düşman veya düşman olması muhtemel devlet mensupları ve temsilcileriyle ilişkisi.
 • Sır saklama yeteneği: Adayın sır saklama yeteneğinin olup olmadığı.

Bu kriterler, adayın polislik mesleğinin gerektirdiği yüksek güvenlik standartlarına ve etik değerlere uygun olup olmadığını tespit etmek için titizlikle değerlendirilir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları, adayın polislik mesleğine uygunluğunu değerlendirmede önemli bir rol oynar.

POLİSLİK GÜVENLİK SORUŞTURMASINI GEÇME KRİTERLERİ NELERDİR?

Polislik güvenlik soruşturmasını geçme kriterleri, adayların polislik mesleğinin gerektirdiği güvenlik ve etik standartlara uygun olup olmadığını değerlendirmek için belirlenmiş bir dizi şartı içerir. Bu kriterler genellikle şunları kapsar:

 • Adli Sicil: Adayın herhangi bir suç kaydının olmaması ve kolluk kuvvetleri tarafından aranmamış olması.
 • Terörle İlişki: Adayın terör örgütleriyle veya suç işlemek amacıyla kurulan örgütlerle herhangi bir ilişkisinin olmaması.
 • Ahlaki Durum: Adayın ahlaki ve etik değerlere uygun bir geçmişe sahip olması.
 • Sır Saklama Yeteneği: Adayın gizlilik gerektiren bilgileri koruyabilecek yetkinlikte olması.
 • Yabancılarla İlişki: Adayın yabancı devletlerle veya düşman olarak kabul edilebilecek kişi veya kurumlarla ilişkisinin olmaması.
 • Sosyal Çevre: Adayın sosyal çevresinin de benzer güvenlik standartlarına uygun olması.

Bu kriterler, adayın polislik mesleğine uygunluğunu değerlendirmede önemli bir rol oynar ve güvenlik soruşturması sonucunda elde edilen bilgiler, adayın mesleğe kabul edilip edilmeyeceğine karar vermede kullanılır. Güvenlik soruşturması süreci, adayların eğitim-öğretim başlamadan ve başladıktan sonra eğitim süresince devam eder ve bu süreç aylarca sürebilir. Güvenlik soruşturması sonuçları, adayların polislik mesleğine uygunluğunu değerlendirmede kritik bir faktördür.

POLİSLİK GÜVENLİK SORUŞTURMASINDAN GEÇMEME NEDENLERİ NELERDİR?

Polislik güvenlik soruşturmasından geçememe nedenleri genellikle şunları içerebilir:

 • Adli Sicil: Adayın adli sicil kaydında suç bulunması veya kolluk kuvvetleri tarafından aranıyor olması.
 • Terörle İlişki: Adayın terör örgütleriyle ilişkisi olması veya suç işlemek amacıyla kurulan örgütlerle bağlantısı bulunması.
 • Ahlaki Durum: Adayın ahlaki ve etik değerlere aykırı davranışlarının olması, şeref ve haysiyetini ihlal edecek davranışlarda bulunması.
 • Yabancılarla İlişki: Adayın yabancı devletlerle veya düşman olarak kabul edilebilecek kişi veya kurumlarla ilişkisinin olması.
 • Sır Saklama Yeteneği: Adayın gizlilik gerektiren bilgileri koruyamayacak durumda olması.

Bu nedenler, adayın polislik mesleğine uygunluğunu değerlendirmede önemli bir rol oynar ve güvenlik soruşturması sonucunda elde edilen bilgiler, adayın mesleğe kabul edilip edilmeyeceğine karar vermede kullanılır. Güvenlik soruşturması süreci, adayların eğitim-öğretim başlamadan ve başladıktan sonra eğitim süresince devam eder ve bu süreç aylarca sürebilir. Güvenlik soruşturması sonuçları, adayların polislik mesleğine uygunluğunu değerlendirmede kritik bir faktördür.

POLİSLİK GÜVENLİK SORUŞTURMASI NE KADAR SÜREDE TAMAMLANIR?

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’na göre, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının süresi belirli bir zaman dilimi ile sınırlı değildir. Ancak, 12/04/2020 tarihli ve 24018 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’nde, arşiv araştırmasının sonuçlarının talebin ilgili makama ulaşmasından itibaren en geç 30 iş günü içinde, güvenlik soruşturması sonuçlarının ise en geç 60 iş günü içinde cevaplandırılması gerektiği belirtilmiştir. Ancak bu süreler düzenleyici süreler olup, idare bu süreler içinde işlemi tamamlamazsa yetkisinin sona ermediği, yani işlemin bu süreler dışında da yapılabilme imkanının olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle, uygulamada güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının süresi, belirtilen iş günlerini aşarak 4-6 ay gibi daha uzun sürelerde tamamlanabilmektedir. Bu durumda, bireylerin hukuki durumları sürüncemede kalabilmekte ve bu süreçte profesyonel hukuki yardım almak önem taşımaktadır.

POLİSLİK GÜVENLİK SORUŞTURMASI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması süreçlerinin gizliliği, önemli bir husustur. Bu süreçlerin sonuçları genellikle ilgili kurumlar tarafından adaylara resmi yollarla bildirilir. Ancak, bu sonuçların nedenleri ve detayları hakkında bilgi almak genellikle mümkün olmamaktadır çünkü bu bilgiler gizli tutulur.

Eğer bir adayın güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanırsa ve bu durumun nedenleri hakkında bilgi almak isterse, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında başvuruda bulunabilir. İdare bu bilgiyi vermeyi reddederse, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na veya idare mahkemesine dava açarak bilgi edinme hakkını kullanabilir.

Ayrıca, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması durumunda, bu işlemin iptali için idare mahkemesine dava açılabilir. Dava sürecinde, idare mahkemesi emniyet ve jandarma birimlerinden alınan bilgileri dosyaya ekleyebilir ve böylece soruşturmanın neden olumsuz olduğu bilgilerine ulaşılabilir. Ancak, bu bilgilerin gizlilik derecesi nedeniyle UYAP sistemine kaydedilmediğini ve bu durumun Anayasa Mahkemesi tarafından adil yargılama hakkının ihlali olarak değerlendirildiğini belirtmek gerekir.

Sonuç olarak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları hakkında bilgi almak için resmi yolların takip edilmesi ve gerekirse hukuki destek alınması önemlidir. Şeffaf bir idare anlayışı çerçevesinde, vatandaşların kendileriyle ilgili bilgilere erişim hakkı bulunmaktadır.

POLİSLİK GÜVENLİK SORUŞTURMASI OLUMSUZ SONUÇLANANLARIN BAŞVURABİLECEĞİ HUKUKİ YOLLAR NELERDİR?

Polislik güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananlar için başvurulabilecek hukuki yollar şunlardır:

 1. Bilgi Edinme Hakkı: 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında, güvenlik soruşturmasının neden olumsuz olduğu bilgisine erişim talep edilebilir. İdarenin bu bilgiyi vermemesi durumunda Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na veya idare mahkemesine başvurulabilir.
 2. İdare Mahkemesine Dava Açma: Polislik güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan adaylar, 60 gün içinde idare mahkemesine yürütmenin durdurulması istemli iptal davası açabilirler.
 3. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru: Eğer idari yargı kararlarından sonra hak ihlali olduğuna inanılıyorsa, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapılabilir.
 4. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM): Ulusal yargı yolları tükenmiş ve hak ihlali olduğuna inanılıyorsa, AİHM’e başvurulabilir.

Bu süreçlerde profesyonel hukuki yardım almak, sürecin doğru yönetilmesi ve hakların korunması açısından önemlidir. Güvenlik soruşturması sonuçlarına itiraz etmek ve hukuki süreçleri yönetmek için bir avukatla çalışmak faydalı olacaktır.

POLİSLİK GÜVENLİK SORUŞTURMASI OLUMSUZ SONUÇLANANLAR TEKRAR BAŞVURABİLİR Mİ?

Polislik güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan adaylar, sonuçlarına itiraz etmek için 60 gün içinde idare mahkemesine yürütmenin durdurulması istemli iptal davası açabilirler. Bu süreçte, adayların haklarında yapılan güvenlik soruşturmasının neden olumsuz sonuçlandığına dair detayları öğrenmeleri ve bu bilgilerle birlikte hukuki yollara başvurmaları önemlidir. Eğer mahkeme kararı lehlerine çıkarsa, tekrar başvuru yapma hakları olabilir. Ancak, her durumun kendine özgü koşulları olduğundan, bu konuda bir avukattan hukuki danışmanlık almak en doğru yol olacaktır.

GÜVENLİK SORUŞTURMASININ OLUMSUZ SONUÇLANMA NEDENİNİ ÖĞRENEBİLİR MİYİM?

Güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanma nedenini öğrenmek için, adayların genellikle resmi bir tebligat alması beklenir. Ancak, bu tebligatta olumsuz sonucun nedeni her zaman detaylı olarak yer almayabilir. Eğer olumsuz sonucun nedeni tebligatta belirtilmemişse, adaylar CİMER gibi resmi iletişim kanalları üzerinden durumları hakkında bilgi talep edebilirler. Eğer bu yolla sonuç alınamazsa ve bu durumun nedenleri hakkında bilgi almak isterse adaylar 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında başvuruda bulunabilir. İdare bu bilgiyi vermeyi reddederse, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na veya idare mahkemesine dava açarak bilgi edinme hakkını kullanabilir.

HARBİYE HUKUK BÜROSU İDARE HUKUKU AVUKATI HİZMETLERİMİZ

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçlarına itiraz etmek ve iptal davası açmak isteyen adaylar için, bu sürecin doğru ve usulüne uygun bir şekilde yürütülmesi çok önemlidir. Bu konuda alanından uzman bir idare hukuku avukatından destek almak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması iptal davası gibi karmaşık hukuki süreçlerde yol gösterici olabilir.

Harbiye Hukuk Bürosu, polislik güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile ilgili olumsuz sonuçlara karşı iptal davası açma konusunda alanında tecrübeli avukat kadrosuyla hizmet veren bir hukuk bürosudur. Bu kapsamda atama iptal ve tam yargı davalarının açılmasından, yürütmenin durdurulması taleplerine, delillerin hazırlanmasından Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvurulara kadar geniş bir yelpazede hukuki destek sağlar.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Polislik Güvenlik Soruşturmasında Nelere Bakılır?

Polislik güvenlik soruşturmasında, adayların adli sicil kayıtları, herhangi bir terör örgütü veya suç işlemek amacıyla kurulan örgütlerle ilişkileri, yabancı devlet kurumları ve yabancılarla ilişkileri gibi bir dizi faktör incelenir. Ayrıca, adayın sosyal çevresi, otel kayıtları ve diğer resmi belgeler üzerinden detaylı bir araştırma yapılır. Bu soruşturma, adayın polislik mesleğinin gerektirdiği güvenilirlik ve dürüstlük standartlarını karşılayıp karşılamadığını değerlendirmek için yapılır.

Polislik Güvenlik Soruşturmasından Kimler Geçemez?

Polislik güvenlik soruşturmasından geçememe durumları genellikle şu durumlarla ilişkilendirilir:

 • Memuriyete engel adli sicil kaydı olanlar,
 • Terör örgütleri veya suç işlemek amacıyla kurulan örgütlerle ilişkisi bulunanlar,
 • Yabancı devlet kurumları ve yabancılarla belirli bir düzeyin üzerinde ilişkisi olanlar,
 • Kamu güvenliğini sarsacak nitelikte geçmişi olanlar.

Bu kriterler, polislik mesleğinin gerektirdiği güvenilirlik ve dürüstlük standartlarını karşılayıp karşılamadığını değerlendirmek için kullanılır. Güvenlik soruşturması, kamu düzeni ve güvenliğini koruma görevini üstlenecek bireylerin bu göreve uygun olup olmadıklarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilir.

Babasının Sicili Olan Polis Olabilir Mi?

Polislik başvurusunda adayın kendi adli sicil durumu değerlendirilir; babasının veya annesinin adli sicil kayıtlarına bakılmaz. Yani, bir bireyin babasının adli sicil kaydı olması, o bireyin polis olmasına engel teşkil etmez.

Güvenlik Soruşturmasını Emniyette Hangi Birim Yapar?

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Mahalli Mülki İdare Amirlikleri tarafından yürütülür. Emniyette ise bünyesindeki istihbarat birimleri tarafından gerçekleştirilir.

POMEM Güvenlik Soruşturması Ne Zaman Yapılır?

POMEM güvenlik soruşturması, Polis Akademisi’ne bağlı okullarda (PAEM, PMYO, POMEM) eğitim-öğretim başlamadan ve başladıktan sonra eğitim süresince yapılır. Adaylar, KPSS, fiziksel yeterlilik ve sözlü mülakat aşamalarını geçtikten sonra güvenlik soruşturmasına tabi tutulurlar. Bu süreç, adayların detaylı bir şekilde incelenmesini içerir ve zaman alabilir.

Güvenlik Soruşturması Sorgulama E-Devletten Yapılır Mı?

Güvenlik soruşturması sonuçlarının sorgulanması için E-devlet üzerinden bir sistem bulunmamaktadır.

Polislik Güvenlik Soruşturması Mülakattan Önce Mi Sonra Mı Yapılır?

Polislik güvenlik soruşturması genellikle, adayların mülakat sürecinden geçtikten sonra yapılır. Ancak, bazı durumlarda mülakata kalan adaylara önceden de güvenlik soruşturması yapılabilir. Bu, kurumun tercihine ve uyguladığı prosedürlere bağlı olarak değişebilir. Güvenlik soruşturması, adayların polislik mesleği için gerekli güvenilirlik ve dürüstlük standartlarını karşılayıp karşılamadığını değerlendirmek amacıyla yapılır ve bu süreç 4-5 ay sürebilir.

Polislik Güvenlik Soruşturmasında Aileye Bakılıyor Mu?

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’na göre, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yalnızca başvuran kişi hakkında yapılacak ve birinci derece akrabalar veya diğer yakınlar hakkında herhangi bir araştırma yapılmayacaktır. Bu düzenleme, polislik güvenlik soruşturmasında adayların aile üyelerinin geçmişinin, adayın güvenlik soruşturması sonuçları üzerinde bir etkisi olmayacağı anlamına gelir.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU ÖRNEĞİ

 

 

 

Fotoğraf

 

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU

 

SOYADI VE ADI                    :

1-İKAMETGAH ADRESİ       :

 

2-HALEN OTURMA ADRESİ :

 

3-ÖĞRENİM DURUMU         :

 

EN SON BİTİRDİĞİ OKULUN ADI VE YERİ TARİHTEN / TARİHE
   

 

4-AİLEYE DAİR BİLGİLER:

  SOYADI – ADI DOĞUM YERİ

TARİHİ

UYRUĞU YAŞAYANLARIN

ADRESLERİ

Babasının        

 

Annesinin        

 

Eşinin        

 

Kardeşlerinin

(18 Yaşından

Büyük Olanlar)

       

 

       

 

       

 

 

5-EN SON ÇALIŞTIĞINIZ YER:

İşinin Çeşidi Tarihten Tarihe İşverenin Adresi Ayrılış Sebebi
       

 

6-HAKKINIZDA VERİLMİŞ BULUNAN MAHKÛMİYET HÜKMÜ VEYA HALEN DEVAM EDEN CEZA DAVASI BULUNUP BULUNMADIĞI

VAR       [   ]                           YOK    [   ]

 

YUKARIDAKİ BİLGİLERİN DOĞRU OLDUĞUNU BİLDİRİRİM

 

İMZA  TARİH

 

NÜFUS CÜZDAN BİLGİLERİ

T.C KİMLİK NO   CİLT NO  
SOYADI   AİLE SIRA NO  
ADI   SIRA NO  
BABA ADI   VERİLİŞ SEBEBİ  
ANA ADI   VERİLİŞ TARİHİ  
DOĞUM YERİ   SERİ NO  
DOĞUM TARİHİ   KAYITLI OLDUĞU

NÜFUS İDARESİ

 
MEDENİ HALİ  
UYRUKLUĞU   ASKERLİK HİZMETİ BAŞLAMA TARİHİ  
DİNİ   ASKERLİK HİZMETİ

TERHİS TARİHİ

 
İL   ASKERLİK BİRLİĞİNİN

ADI VE YERİ

 
İLÇE   CEZALARI  
MAHALLE – KÖY  

 

NÜFUS CÜZDANI SURETİNİ ONAYLAYANIN

SOYADI ADI GÖREVİ İMZA -MÜHÜR TARİH
         

 

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap