İdare HukukuSAĞLIK KURULU RAPORUNA İTİRAZ

Sağlık kurulu raporları, bireylerin sağlık durumunu ve engellilik seviyesini belirlemek amacıyla düzenlenir. Ancak bazen bu raporlar, kişinin gerçek sağlık durumunu tam olarak yansıtmayabilir. Bu noktada, sağlık kurulu raporuna itiraz hakkınız devreye girer. Yanlış veya eksik bilgi içeren bir rapor, kişinin haklarını ve sağlık hizmetlerinden yararlanma düzeyini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, heyet raporunuzun içeriğine itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. İtiraz süreci, raporun tebliğinden itibaren belirli bir süre içinde başlatılmalı ve gerekli tıbbi belgelerle desteklenmelidir. Bu yazıda, nasıl ve hangi şartlarda sağlık kurulu raporuna itiraz edebileceğiniz üzerinde duracağız.

SAĞLIK KURULU RAPORU (HEYET RAPORU) NEDİR?

Sağlık kurulu raporu, alanında uzman olan farklı alanlardaki doktorların kişinin sağlık durumu hakkında yazdığı bir rapordur. Sağlık kurulu raporu yani heyet raporu, Sağlık Bakanlığı tarafından onay verilmiş tam teşekküllü devlet hastaneleri ve özel hastanelerde belirli koşullar altında değerlendirme yaparak verilir. Bu rapor, kişinin sağlık durumunu ve engellilik seviyesini belirlemek amacıyla düzenlenir ve birçok hak ve hizmetten yararlanmak için temel belge niteliğindedir.

SAĞLIK KURULU RAPORU NASIL ALINIR?

Heyet raporu, Sağlık Bakanlığı tarafından onay verilmiş tam teşekküllü devlet hastaneleri ve özel hastanelerde bu belgeyi düzenlemeye yetkisi olan alanından uzman özel bir kurul tarafından verilen bir sağlık raporudur. Tam teşekküllü sağlık raporu olarak da adlandırılır. Sağlık Bakanlığı onaylı sağlık kuruluşlarından alınır ve bazı belgelerle birlikte başvurulmalıdır.

Heyet raporu, bireyin mevcut sağlık durumunu, bu durumun günlük yaşam aktiviteleri ve işlevselliği üzerindeki etkilerini objektif bir biçimde yansıtmakta ve çeşitli resmi işlemlerde kullanılmaktadır.

Raporun alınma süreci şu adımları içermektedir:

 1. Randevu Alınması: Bireyin, ilgili sağlık kuruluşundan randevu alması gerekmektedir. Bu randevu, genellikle Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) ilgili birimlerinden veya resmi internet portallarından temin edilebilir.
 2. Gerekli Belgelerin Hazırlanması: Rapor talebinde bulunacak bireyin, muayene için gerekli olan resmi belgeleri ve varsa önceki sağlık kayıtlarını hazırlaması ve randevu gününde yanında bulundurması beklenmektedir.
 3. Muayene Süreci: Belirlenen tarihte, bireyin multidisipliner sağlık ekibi tarafından muayene edilmesi ve sağlık durumunun detaylı bir şekilde değerlendirilmesi gerçekleştirilir.
 4. Raporun Düzenlenmesi ve Teslimi: Muayene ve değerlendirme sonucunda, bireyin sağlık durumu raporlanır ve bu rapor, resmi bir belge olarak bireye teslim edilir. Raporun geçerlilik süresi, bireyin sağlık durumuna ve raporun kullanılacağı alana göre değişkenlik gösterebilir.

Bu süreç, bireyin sağlık durumunun resmi olarak tescillenmesi ve ilgili kurumlar nezdinde geçerli bir belge haline gelmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

SAĞLIK KURULU RAPORU HANGİ HASTANELERDEN ALINIR?

Sağlık Kurulu Raporu, birçok resmi işlemde gereken ve kişinin sağlık durumunu belgeleyen önemli bir rapordur. Bu raporu almak için tam teşekküllü sağlık kuruluşlarına başvurmanız gerekmektedir. Genellikle tam teşekküllü kamu hastanelerinden veya özel hastanelerden alınabilir. Bu raporu alırken hastanenin SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) anlaşmalı bir hastane olması önemlidir.

SAĞLIK KURULU RAPORU HANGİ DURUMLARDA İSTENİR?

Sağlık Kurulu Raporu, birçok farklı durumda talep edilebilen önemli bir belgedir. İşte bu durumlar:

 1. Engellilik Tespiti: Engellilik durumunun resmi olarak belirlenmesi için sağlık kurulu raporu gereklidir.
 2. Emeklilik Başvurusu: Emeklilik hakkı kazanmak için sağlık kurulu raporu talep edilebilir.
 3. İşten Ayrılma: Sağlık sorunları nedeniyle işten ayrılmak isteyen kişilerden sağlık kurulu raporu istenebilir.
 4. Sürücü Ehliyeti: Sürücü ehliyeti almak veya yenilemek için sağlık kurulu raporu gereklidir.
 5. Özel Eğitim Hizmetleri: Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin özel eğitim hizmetlerine erişimi için sağlık kurulu raporu talep edilebilir.
 6. Adli Süreçler: Adli süreçlerde sağlık raporu ispat amacıyla talep edilebilir.
 7. Sigorta İşlemleri: Sigorta talepleri için sağlık kurulu raporu gerekebilir.
 8. Meslek Girişi: Belirli mesleklerde çalışmak isteyen kişilerden sağlık kurulu raporu talep edilebilir.
 9. İş Kazası veya Meslek Hastalığı Tazminatı: İş kazası veya meslek hastalığı sonucu tazminat taleplerinde sağlık kurulu raporu istenebilir.

Bu durumlar dışında da sağlık kurulu raporu, çeşitli hakların kullanılması veya sağlık hizmetlerine erişim için heyet raporu alınması gerekli olabilir.

SAĞLIK KURULU RAPORUNA İTİRAZ USULÜ

Sağlık kurulu raporuna itiraz, bireyin kendisi, velisi veya raporu talep eden kurum tarafından yapılabilir. Sağlık kurulu raporuna itirazlar, İl Sağlık Müdürlüğüne yazılı olarak sunulur. Bireysel olarak sağlık kurulu raporuna itirazlar için, raporun elinize geçtiği tarihten itibaren 30 gün içinde itirazda bulunulması gerekir. Bu süre aşıldığında sağlık kurulu raporuna itirazlar dikkate alınmaz. Kurumların sağlık kurulu raporlarına itirazları için ise belirli bir zaman sınırlaması bulunmamaktadır.

İtiraz sonrasında, bireyler, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen başka bir sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Eğer sağlık kurulu raporuna itiraz sonucu alınan yeni rapor ile önceki rapor aynı sonuca işaret ediyorsa, rapor kesinleşmiş olur. Farklılık gösteren durumlarda ise, itiraz süreci devam eder ve birey, hakem hastaneye sevk edilir. Hakem hastanenin verdiği ilk veya ikinci rapor nihai ve bağlayıcıdır.

Hakem hastane kararı ile kesinleşen bir raporun üzerinden altı ay geçmeden, aynı gereksinim alanı için yeni bir rapor talebinde bulunulamaz. Yeni bir rapor başvurusu için bu altı aylık sürenin tamamlanması beklenmelidir.

SAĞLIK KURULU RAPORUNA İTİRAZ SÜRESİ

Sağlık Kurulu Raporuna itiraz etme süresi, raporun ilgiliye tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gündür. Sağlık kurulu raporuna itiraz, 30 günlük süre içerisinde ilgili yer olan İl Sağlık Müdürlüğüne yapılmalı aksi halde sürenin geçmesinden sonra yapılacak sağlık kurulu raporuna itirazlar dikkate alınmayacaktır.

SAĞLIK KURULU RAPORUNA KİMLER İTİRAZ EDEBİLİR?

Sağlık Kurulu Raporuna İtiraz, raporu alan kişi, raporu alan kişinin velisi veya vasisi veya raporu isteyen kurum tarafından yapılabilir. İtiraz, raporun kişiye teslimi ya da tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içinde ilgili yer olan İl Sağlık Müdürlüğüne yapılmalıdır. 30 günlük sürenin geçmesinden sonra yapılacak olan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtiraz hakkı, kişinin haklarını korumak ve adil bir değerlendirme sağlamak için oldukça önemlidir.

İTİRAZ SONRASI ALINAN RAPORLA İLK RAPOR ARASINDA ÇELİŞKİ HALİ

Sağlık kurulu raporuna itiraz, engelli bireyler, velileri veya raporu isteyen kurumlar tarafından yapılabilir. İtirazlar, İl Sağlık Müdürlüğüne yöneltilir ve sağlık kurulu raporuna itiraz için, raporun elinize ulaştığı tarihten itibaren 30 günlük bir süre tanınır. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar geçersiz sayılır. Kurumsal itirazlarda ise zaman sınırlaması bulunmamaktadır ve gerekçeler yazılı olarak belirtilmelidir.

Sağlık Kurulu raporuna itiraz işlemi sonrasında, bireyler İl Sağlık Müdürlüğünce en yakın yetkili farklı bir sağlık kuruluşuna sevk edilir. Eğer sağlık kurulu raporuna itiraz sonucunda alınan yeni rapor, ilk raporla aynı sonuçları içeriyorsa, rapor nihai hale gelir. Farklılık gösteren durumlarda, itiraz süreci devam eder ve birey, hakem hastaneye yönlendirilir. Hakem hastanenin verdiği karar, her iki rapor arasındaki çelişkileri çözümlemek için kesin ve nihaidir.

HAKEM HASTANE RAPORU

Hakem hastane raporu, sağlık kurulu raporuna itiraz edildiğinde, bireyin yönlendirildiği ve iki farklı sağlık kurumundan alınan raporlar arasında çelişki olduğunda başvurulan bir süreçtir.

Hakem hastane raporu, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş sağlık kuruluşları tarafından verilir. Bu hastaneler, sağlık kurulu raporuna itiraz edilen durumlarda çelişkiyi çözmek amacıyla kullanılır.

Heyet raporunun çelişkili olduğu düşünüldüğünde, birey müdürlük tarafından en yakın hakem hastaneye yönlendirilir. Hakem hastane tarafından verilen karar kesindir. Hakem hastane raporu, genellikle engelli raporları ve diğer sağlık raporları için kullanılır. İtiraz sonucu verilen yeni rapor, aynı sonuca varırsa rapor kesinleşir. Sağlık kurulu raporu ile hakem hastane raporu arasındaki farklılık çözüldüğünde, rapor kesinleşir.

Hakem hastane raporu, aynı gereksinim alanı ile ilgili yeni bir rapor başvurusu için en erken altı ay sonra kabul edilir.

HAKEM HASTANE RAPORUNA KARŞI İPTAL DAVASI

Hakem hastane raporu kesin ve bağlayıcıdır. Eğer hakem hastane raporuna itiraz edilecekse ve bu rapor da kesinleşmişse, son çare olarak idare mahkemesinde dava açma hakkınız bulunmaktadır. Hakem hastane raporu alındıktan sonra, idare mahkemesine dava açma süresi genellikle 60 gündür. Ancak bu süre, raporun tebliğ edildiği tarihe ve raporun türüne göre değişiklik gösterebilir.

Dava dilekçesinde, itiraz edilen rapor ve hakem hastane raporu detaylı bir şekilde belirtilmeli, itirazın gerekçeleri ve talepler net bir şekilde ifade edilmelidir.  Dava açılırken, hakem hastane raporu ve diğer ilgili sağlık raporları da mahkemeye sunulmalıdır. Ayrıca, raporun yanlış olduğunu kanıtlayabilecek tıbbi belge ve deliller de eklenmelidir.

Mahkeme, sunulan belgeler ve deliller ışığında raporun iptali veya düzeltilmesi yönünde karar verebilir. Mahkeme kararı sonrasında, gerekli düzeltmelerin yapılması için ilgili sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Bu süreçte bir avukatla çalışmak, sürecin doğru ve etkili bir şekilde yönetilmesine yardımcı olacaktır.

HARBİYE HUKUK BÜROSU HEYET RAPORUNA İTİRAZ HİZMETLERİMİZ

Harbiye Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimize sağlık kurulu raporuna itiraz süreçlerinde kapsamlı hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Bu süreç, multidisipliner bir yaklaşım gerektirir ve hukukun yanı sıra tıbbi, etik ve sosyal boyutları da içermektedir. Harbiye Hukuk Bürosu olarak sunduğumuz hizmetler:

 • Heyet Raporuna İtiraz Hakkının Kullanılması
 • Sağlık Kurulu Raporuna İtiraz Dilekçesinin Hazırlanması
 • Yargı Sürecinin Yönetimi
 • Mahkeme Kararı ve Sonrasında Yapılacak İşlemler

Tüm bu süreçlerde hukuki prosedürlerin doğru bir şekilde takip edilmesi ve müvekkillerimizin haklarının korunması için titiz bir çalışma yürütülmektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sağlık kurulu raporuna itiraz edilirse ne olur?

İtiraz işlemi sonrasında, bireyler İl Sağlık Müdürlüğünce en yakın yetkili farklı bir sağlık kuruluşuna sevk edilir. Eğer sağlık kurulu raporuna itiraz sonucunda alınan yeni rapor, ilk raporla aynı sonuçları içeriyorsa, rapor nihai hale gelir. Farklılık gösteren durumlarda, itiraz süreci devam eder ve birey, hakem hastaneye yönlendirilir. Hakem hastanenin verdiği karar, her iki rapor arasındaki çelişkileri çözümlemek için kesin ve nihaidir.

Engelli sağlık kurulu raporuna itiraz nereye yapılır?

Engelli sağlık kurulu raporuna itiraz, Sağlık Bakanlığı İl Müdürlüğüne yapılır. İtirazın sebepleri belirlenerek engelli sağlık kurulu raporu itiraz dilekçesi hazırlanarak bulunduğunuz ilin sağlık müdürlüğüne iletmeniz gerekir. Burada itiraz ederken, itirazın nedenleri, haklı gerekçelerin neler olduğu açıkça beyan edilmeli ve ona göre sağlık kurulu raporuna itiraz işlemi gerçekleştirilmelidir.

Sürekli engelli raporu ömür boyu geçerli mi?

Sürekli ya da diğer adı ile süresiz olarak düzenlenen engelli raporları tedavisi mümkün olmayan hastalıklar ve engel durumu için verilen raporlar vardır. Bu raporlar engelli kişi kendisi başvurmadığı takdirde ömür boyu geçerli olacaktır. Engel oranının yükselmesi veya başka hastalıklar eklenmesi halinde hastanın talebi hâlinde yeniden rapor düzenlenir ve engel oranı güncellenir. Eğer raporda sürekli ibaresi varsa bu raporun yenilenmesi gerekmez ve bu raporlar ömür boyu geçerlidir. Süreli olarak verilenlerden ise raporun veriliş tarihinden itibaren kaç yıl ve ne kadar süreyle geçerli olacağı raporun üzerinde yazar kontrole tabi tutulacak olan süreli raporlarda kişinin raporunun bitiş tarihinden 3 ay öncesinden başvuruda bulunarak yeniden rapor çıkartması gerekir.

Eski tarihli engelli raporu geçerli mi?

Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ve Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik’e göre; sağlık kurulu raporlarında doldurulması gereken alanlardan biri de raporun geçerli olduğu süredir. Buna göre raporlar “sürekli” ya da süre/yıl belirtilerek “süreli” olarak düzenlenmek zorundadır. İlaç tedavisi, cerrahi müdahale veya rehabilitasyon ile zaman içinde düzelme ihtimali olan durumlar için “süreli” rapor düzenlenirken, durumun değişken olmaması veya artması söz konusu ise “sürekli” rapor düzenlenir. “Sürekli” raporlar ömür boyu geçerli iken, “süreli” raporlar süresi bitimine dek geçerlidir. Süreli raporlarda, mevzuata göre süresi bitimine 6 aydan az süre kaldığında rapor yenileme yapılabilir.

Engelli raporu yüzde kaçtan başlar?

Engelli raporu, kişinin sağlık durumuna ve engellilik seviyesine göre belirlenir. Yasa koyucu, bir kişinin yasal olarak engelli sayılabilmesi için alacağı sağlık kurulu rapor oranının en az yüzde 40 olması gerektiğini hükmetmiştir. Bu oran, kişinin engellilik seviyesine ve hastalığın etkisine bağlı olarak değişebilir. Engelli raporu almak isteyen bireyler, sağlık kuruluşlarına başvurarak detaylı sağlık raporu almalı ve bu raporun oranını belirlemelidir.

Bir yılda en fazla kaç gün heyet raporu alınabilir?         

Bir kişiye bir yılda toplamda en fazla 40 gün heyet raporu verilebilir. Bu süre, bir hekim tarafından bir hastaya tek seferde en fazla 10 gün rapor verilebileceği anlamına gelir. Yıllık rapor hakkı, 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasını kapsar. Yani bir çalışan bu süre içerisinde tek bir hekim imzası ile en fazla 40 gün rapor alabilir. 1 Ocak tarihinden itibaren bu 40 günlük rapor hakkı tekrar başlar. Önceki yıldan 40 güne tamamlanmamış olan rapor hakları yeni yıla devretmez.

Yeniden rapor başvurusu ne zaman yapılabilir?

Engelli raporu süresi dolmuşsa, raporun yenilenmesi gerekmektedir. “Sürekli” raporlar ömür boyu geçerli iken, “süreli” raporlar süresi bitimine dek geçerlidir. Süreli raporlarda, mevzuata göre süresi bitimine 6 aydan az süre kaldığında rapor yenileme yapılabilir.

SAĞLIK KURULU RAPORUNA İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

… İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İTİRAZ EDEN                                   :

İTİRAZ EDİLEN RAPOR NO         :

İTİRAZ EDİLEN RAPOR TARİHİ :

İTİRAZ KONUSU                               :  …/…/… Tarihli … Hastanesi Tarafından Düzenlenen Kalıcı Maluliyet Gösterir Sağlık Kurulu Raporuna Karşı İtirazlarım ve Yeniden Rapor Aldırılması Talebimdir.

AÇIKLAMALAR                                :

Tarafıma …/…/… tarihinde tebellüğ eden kalıcı maluliyet gösterir sağlık kurulu raporuna süresinde itiraz etmekteyim. Şöyle ki:

1) Raporda maluliyetime ilişkin %… oran verilmiştir. Verilen orana katılmak mümkün değildir. Vücudumda … yere platin takılmıştır. Ayrıca … tanısı konmuştur. Tüm bu açıklamalar neticesinde maluliyetimin …  mevcut rapordaki orana göre daha fazla olduğu açıktır.

2) Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik 12. Madde’nin 2. Fıkrası; “(2) Rapora itiraz edilmesi hâlinde birey, müdürlük tarafından yetkili en yakın farklı bir sağlık kuruluşuna ya da önceki raporu farklı sağlık kuruluşundan alınmış ise sürekli izleminin yapıldığı sağlık kuruluşuna gönderilir.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle itirazımın kabul edilerek, sağlık durumumun yeniden değerlendirilmesini ve raporun düzeltilmesini saygılarımla arz ederim …/…/…

 

İTİRAZ EDEN

ADI SOYADI

İMZA

Ekler:1. İtiraz edilen sağlık kurulu raporunun fotokopisi.

2. Var ise, itirazınızı destekleyen tıbbi belge ve raporların fotokopileri.

 

İDARİ İŞLEMLERE İTİRAZ NASIL YAPILIR?

İDARİ İŞLEMİN İPTALİ DAVASI VE ŞARTLARI

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap