İSTANBUL SÖZLEŞME HUKUKU AVUKATI KİMDİR?

İstanbul Sözleşme Avukatı, sözleşmeler hukukuna dair tüm teknik konulara hâkim, sözleşmelerin hazırlanması, yürütülmesi, sözleşmelerin feshi ve sona ermesi, sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların dava yoluyla çözümü hizmetleri veren ve sözleşme türleri ve sözleşme türüne göre uygulanacak hukuku tespitte gereken uzmanlığı ve tecrübeyi edinmiş avukattır.

İstanbul sözleşme hukuku avukatı, İstanbul içinde ya da İstanbul dışında akdedilen tüm sözleşmelerde danışanlarına hukuki destek verir, müvekkillerinin sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarının iş ve dava takibini yapar. Sözleşme avukatı arıyorsanız ya da sözleşme hukukuna dair danışmanlık almak istiyorsanız Harbiye hukuk bürosunu ziyaret edebilir, alanında uzman ve tecrübeli avukatlarımızla görüşebilirsiniz.

Sözleşme hazırlama konusunda sorun yaşıyor ve hukuki yardım almak istiyorsanız buraya tıklayarak sözleşme avukatımıza mesaj yazıp sorunlarınızı anlatabilir veya iletişim bölümünden bizimle direk iletişime geçebilirsiniz.

SÖZLEŞME AVUKATI İLETİŞİM BİLGİLERİ

✅ Sözleşme Avukatı Avukat Haşim ELMAS
✅ Telefon : 05074330000
✅ Adres: Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Caddesi No:29/1 Kağıthane İSTANBUL
✅ Mail: [email protected]
 Hizmet Alanları: Sözleşmeler Hukuku

İSTANBUL SÖZLEŞME AVUKATININ GÖREVLERİ NELERDİR?

İstanbul Sözleşme Hukuku Avukatı en az iki tarafın karşılıklı borç ve edim yüklenmeyi taahhüt ettikleri irade beyanlarını içeren sözleşmelerin hazırlık, yürürlük ve sona erme sürecinde hukuki danışmanlık hizmeti verir ve sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde müvekkillerinin iş ve dava takibini yapar.

İstanbul Sözleşme Hukuku Avukatının başlıca görevleri şunlardır:

 • Kira sözleşmelerinin hazırlanmasında rol almak ve kira sözleşmesinden doğan davalara bakmak,
 • Alım-satım sözleşmelerinin hazırlanması ve sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların davalarına ilişkin işlemler,
 • İnşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların davalarına ilişkin işlemler,
 • Acente, distribütörlük ve abonelik sözleşmelerinin hazırlanması ve buna ilişkin uyuşmazlıkların çözümü,
 • Gayrimenkul satış sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin hazırlanması ve tapuya şerhi,
 • Evlilikte Mal rejimi sözleşmelerine ilişkin hukuki danışmanlık,
 • Kefalet ve bağışlama sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Hizmet sözleşmelerinin hazırlanması ve hizmet sözleşmesine ilişkin uyuşmazlıkların çözümü, iş ve davaların takibi,
 • İş kanunu kapsamında düzenlenen iş sözleşmelerinin hazırlanması, hukuki danışmanlık verilmesi ve iş sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların İş Mahkemelerinde dava yoluyla çözümü,
 • Şirket kuruluşunda şirket esas sözleşmesinin hazırlanmasında hukuki danışmanlık vermek ve sözleşmenin kanuna uygun şekilde yürürlüğünü sağlamak,
 • Uluslararası Mal Satım Sözleşmeleri (CISG) hazırlamak ve buna ilişkin hukuki danışmanlık vermek,
 • Marka ve patent hukuku sözleşmelerinin hazırlanması ve uyuşmazlıklarının çözümü,
 • Süreli kullanım hakkı sözleşmelerinin hazırlanması ve uyuşmazlıklarının çözümü,
 • Danışmanlık sözleşmeleri hazırlanması,
 • Eser sözleşmesinin hazırlanması ve eser sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Tahkim sözleşmesine ilişkin hukuki hizmetleri sağlamak, tahkim sözleşmesi yapmak ve tahkim yargılaması başlatmak,
 • Yetki sözleşmelerinin hazırlanmasında hukuki danışmanlık vermek,
 • Finansal kiralama sözleşmeleri hazırlamak,
 • Şirketler hukuku kapsamında ortalık sözleşmelerinin hazırlanması ve ortaklık sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların giderilmesi gerekirse dava yoluna gidilerek dava takibi yapmak,
 • Miras sözleşmeleri hazırlamak veya hazırlanmasında hukuki danışmanlık vermek,
 • Sigorta sözleşmelerine ilişkin hukuki hizmetler vermek,

2024 İSTANBUL SÖZLEŞME AVUKATI ÜCRETİ NEDİR?

Avukatlık ücretleri her yıl Barolar Birliği tarafından yayınlanan bir tebliğle belirlenir. Bu tebliğde avukatlık hizmetlerinin asgari ücret tutarları yer alır. Avukatlar bu asgari ücret tarifesinde yer alan miktarlardan daha aşağı bir tutarda ücret kararlaştırması yapamazlar. Avukatlık asgari ücret tarifesiyle getirilen alt sınır sabit olup üst sınır avukatın tecrübesine, yetkinliğine, bilgi birikimine, kıdemine, dava türüne, dava konusuna ve taraflarına göre değişebilmektedir.

2024 İstanbul Sözleşme Hukuku Avukatı ücretleri sözleşme hukuku alanının kapsamına, verilen hizmetin niteliğine ve avukatın kıdemi ve tecrübesine göre değişmektedir. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre bazı sözleşme hazırlama hizmetleri ücretleri, kira sözleşmesi ve benzeri sözleşmelerin hazırlanmasında 4400 Türk lirası, miras sözleşmesi ve vasiyetname gibi sözleşmelerin hazırlanmasında 19.000 Türk lirası, şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmelerin hazırlanmasında 11.400 Türk lirasından başlamaktadır. Güncel Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine bakarak İstanbul Sözleşme Avukatı ücretleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

HARBİYE HUKUK BÜROSU SÖZLEŞME AVUKATI HİZMETLERİ NELERDİR?

Sözleşme hukuku yeknesaklığın olmadığı bir hukuk alanı olduğu için kanunda düzenlenmiş olup olmadığı fark etmeksizin bünyesinde pek çok sözleşme türünü barındırabilen bir alandır. Böylesine geniş bir alada iş yapmak profesyonel hukuki destek gerektirebilmektedir. Harbiye Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimizin ve danışanlarımızın sözleşme hukukuna dair tüm hizmetlerini eksiksiz şekilde yerine getirmek ve uzman avukat-arabulucu kadromuzla sözleşme hukukundan doğan davalarının takibi ve çözümü için çalışmak önceliklerimizdendir.

Finansal kiralama sözleşmeleri hazırlamak, kira sözleşmesi hazırlamak ve kira sözleşmesinden doğan davalara bakmak, alım-satım sözleşmesi hazırlamak ve sözleşmeden doğan uyuşmazlıklara bakmak, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi hazırlamak ve sözleşmeden doğan davalara bakmak, iş kanunu kapsamında düzenlenen iş sözleşmesi hazırlamak ve iş sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların İş Mahkemelerindeki davalarına bakmak Harbiye Hukuk Bürosu’nun sözleşme hukukunda verdiği hizmetlerin yalnızca bir kısmıdır.

İSTANBUL SÖZLEŞME HUKUKU AVUKATLIĞI VE SÖZLEŞME HUKUKU HİZMETLERİ

İstanbul sözleşme hukuku avukatlığı, sözleşme hukuku kapsamında sözleşmelerin hazırlanması, yürürlüğe girmesi veya bir sözleşmenin sona ermesinde hukuki danışmanlık veren ve sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların dava ya da sözleşmede öngörülmüşse tahkim ve arabuluculuk gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle çözümünde rol alan bir kurumdur. İstanbul sözleşme hukuku avukatı müvekkillerine sözleşme hukukuna dair tüm hukuki hizmetleri bilgi ve tecrübesiyle sağlayan kişidir.

SÖZLEŞME HUKUKU NEDİR?

Sözleşme hukuku, kökleri Antik Roma Hukukuna uzanan bir hukuk dalı olup, tarafların karşılıklı menfaatlerini en üst seviyeye çıkarmak ve bir değer oluşturmak için kurulan sözleşmelerin disipline edilmesi ve bir standartta tutulması için oluşan bir hukuk dalıdır. Esasında sözleşme hukukunun amacı, ekonomik etkinliği sağlamaktır. Zira hem sözleşmelerin ortaya çıkış nedeni hem de günümüzde sözleşmelerin en sık karşılaşıldığı ve en yaygın olarak kullanıldığı alan, ekonomidir.

Sözleşme hukuku, taraflar arasındaki sözleşme ilişkilerini düzenler ve bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünü konu edinir. Sözleşme hukukunun kaynağı pek çok hukuk disiplini olsa da sözleşme hukuku temel dayanağını Türk Borçlar Kanunu’ndan alır.

SÖZLEŞME AVUKATI HİZMETLERİ NELERDİR?

Sözleşme hukuku alanında verilen hizmetler, sözleşme hukukunun da temelini oluşturan gerçek veya tüzel kişiler arasında akdedilen sözleşmelerin kurulması, geçerli bir hüküm doğurması ya da mevcut sözleşmelerin sona ermesine yöneliktir. Sözleşme hukuku avukatları, Türk hukuk sisteminde ve uluslararası hukukta yer alan her türlü sözleşme için gereken hukuki alt yapıyı hazırlamak ve sözleşmeden doğan her türlü uyuşmazlığa yönelik hizmetleri yürütür.

Sözleşmeler hukukunda verilen başlıca hizmetler şunlardır:

 • Kira sözleşmelerine ilişkin hukuki hizmetler
 • Alım-satım sözleşmelerine ilişkin hukuki hizmetler
 • İnşaat sözleşmelerine ilişkin hukuki hizmetler
 • Acente, distribütörlük ve abonelik sözleşmelerine ilişkin hukuki hizmetler
 • Gayrimenkul satış sözleşmelerine ilişkin hukuki hizmetler
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesine ilişkin hukuki hizmetler
 • Evlilikte Mal rejimi sözleşmelerine ilişkin hukuki hizmetler
 • Kefalet be bağışlama sözleşmelerine ilişkin hukuki hizmetler
 • Borçlar Kanunu kapsamında düzenlenen hizmet sözleşmelerine ilişkin hukuki hizmetler
 • İş kanunu kapsamında düzenlenen iş sözleşmelerine ilişkin hukuki hizmetler
 • Şirket kuruluşunda şirket esas sözleşmesine ilişkin hukuki hizmetler
 • Uluslararası mal satım sözleşmelerine (CISG) ilişkin hukuki hizmetler
 • Marka ve patent hukuku sözleşmelerine ilişkin hukuki hizmetler
 • Süreli kullanım hakkı sözleşmelerine ilişkin hukuki hizmetler
 • Danışmanlık sözleşmelerine ilişkin hizmetler
 • Eser sözleşmesine ilişkin hukuki hizmetler
 • Tahkim sözleşmesine ilişkin hukuki hizmetler
 • Yetki sözleşmesine ilişkin hukuki hizmetler
 • Finansal kiralamaya ilişkin hukuki hizmetler
 • Şirketler hukuku kapsamında ortalık sözleşmelerine ilişkin hukuki hizmetler
 • Miras sözleşmelerine ilişkin hukuki hizmetler
 • Sigorta sözleşmelerine ilişkin hukuki hizmetler

Sözleşme avukatı arıyorsanız ya da sözleşme hukukuna dair danışmanlık almak istiyorsanız Harbiye hukuk bürosunu ziyaret edebilir, alanında uzman ve tecrübeli sözleşme avukatlarımızla görüşebilirsiniz.

SÖZLEŞME HUKUKUNDA SÖZLEŞME NASIL KURULUR?

Sözleşme, borç doğuran bir hukuki işlem olduğundan sözleşmelere dair genel hükümler de Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Hatta 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun ilk maddesi sözleşmenin nasıl kurulacağına ilişkindir. Buna göre “sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla” kurulur.

Kanun, sözleşmenin kuruluşunu çok temel iki kurala bağlamıştır. Biri irade beyanı diğeri ise bu irade beyanının birbirine uygun olmasıdır. Bu iki temel şartın bir arada olması sözleşmenin kurulması için yeterli olsa da yine kanuni düzenlemeler gereği bazı sözleşmelerin kurulması resmi şekil şartına tabi kılınmıştır. Sözleşmenin hukuk düzeninde doğurduğu etkisi göz önüne alındığında sözleşmelerin hazırlanması önemli hale gelmektedir. Sözleşme avukatı arıyorsanız ya da sözleşme hukukuna dair danışmanlık almak istiyorsanız Harbiye hukuk bürosunu ziyaret edebilir, alanında uzman ve tecrübeli avukatlarımızla görüşebilirsiniz.

İSTANBUL SÖZLEŞME HUKUKU AVUKATININ ÖNEMİ NEDİR?

Sözleşmenin hukuk düzeninde doğurduğu etkisi göz önüne alındığında bir sözleşmenin hazırlanması, tarafların iradelerini açık şekilde içermesi, yürürlüğe konması gibi durumlar önemli hale gelmektedir. Bu önemin gereğinin yerine getirilmesi ve sözleşmelerin hukuka uygun şekilde hayata geçmesi Sözleşme Hukuku Avukatı ile olur. Sözleşmeler kanunda öngörülen tüm geçerlilik şartlarını taşımalıdır. Aksi halde hükümsüz olacaktır. Bununla beraber sözleşme akdetmek isteyen taraflar üzerinde anlaşmaya vardığı her hususu sözleşmeye yazmalıdır. İleride sözleşmeden kaynaklanacak bir uyuşmazlık meydana geldiğinde imzacı taraflar sözleşmede yer alan hususlara dayanarak haklarını elde etmek veya korumak için hukuki yollara başvuracaktır.

Kural olarak sözleşmelerin yazılı yapılması şart değilse de ispat hukuku açısından tüm sözleşmelerin yazılı yapılması ve her hususun sözleşmede yer alması oldukça önemlidir. Bu sebeple sözleşme akdedecek tarafların mutlaka iyi bir İstanbul Sözleşme Hukuku Avukatı ile çalışması ve sözleşme hazırlık sürecinde hukuki danışmanlık alması daha avantajlı olacaktır. Ayrıca sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların dava yoluyla çözümlenmesinde İstanbul Sözleşme Hukuku Avukatı tarafların sözleşmede doğan haklarını en etkili şekilde muhafaza edecek ve müvekkillerinin menfaatine bir sonuç elde etmeye çalışacak yegâne kişidir.

SÖZLEŞME HUKUKUNDA SÖZLEŞMENİN ESASLI UNSURLARI NELERDİR?

Sözleşme hukukunda bir sözleşme hazırlanırken, hukuk düzeninde geçerli bir sonuç doğurması ve taraflar arasında sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıkların meydana gelmesini engellemek için bazı asgari unsurların bulunması gerekir. Bu asgari unsurlarla bir sözleşme tam ve eksiksiz bir sözleşme halini alır.

Bir sözleşmede yer alması gereken esaslı unsurlar şunlardır:

 • Sözleşme Adı (Sözleşmenin türünün belirlenmesi açısından önemlidir.)
 • Sözleşmenin Yürürlük Tarihi (Sözleşmede yer alan hak ve borçların doğumunun tespiti açısından önemlidir.)
 • Taraflar
 • Sözleşmenin Konusu (Sözleşmenin geçerliliği açısından önemlidir)
 • Sözleşmenin Şartları ve diğer esaslı unsurlar (Ödeme-teslim, yan yükümlülükler vb. ikincil unsurlardır, sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümü açısından önemlidir)
 • İmza (Tarafların rıza beyanlarını ifade etmesi açısından önemlidir)

Sözleşme konusu, kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı olarak düzenlenemez ve sözleşme konusu imkânsız olamaz. Bu şekilde bir sözleşme düzenlenmiş olsa dahi TBK m. 27 gereği kesin hükümsüzdür.

Eğer sözleşmenin taraflarından biri tüzel kişi ise, imza kısmında mutlaka imza sirküsü, vergi numarası, ticaret sicil numarası, MERSİS numarası gibi hususların da yer alması gerekir. Eğer elektronik imza (e-imza) kullanılacaksa, bunların geçerliliği için de onaylanmış olmaları gerekir.

Sözleşmeler hazırlanırken sözleşme taraflarının anlaşmış oldukları iş ve hizmetle alakalı tüm tanımlara ve işin sonucuna yer verilmelidir. Edime ilişkin tüm bilgilerin, edimin nasıl yapılacağına ilişkin yönergelerin de yer alması, ileride doğacak uyuşmazlıkların çözümü açısından yerinde olacaktır. Sözleşme hazırlamaya ilişkin daha fazla bilgi ve yardım için Harbiye Hukuk Bürosu sözleşme avukatıyla ile iletişime geçebilirsiniz.

SÖZLEŞME HUKUKUNDA SÖZLEŞME TÜRLERİ NELERDİR?

Hukukta sözleşme türleri doğurdukları hukuki sonuca göre üç kategoriye ayrılır. Bu kategoriler, borçlandırıcı sözleşmeler, tasarruf sözleşmeleri ve statü sözleşmeleridir. Borç sözleşmeleri taraflar arasında bir borç ilişkisi kuran sözleşmelerdir. Satış sözleşmesi, kira sözleşmesi ya da hizmet sözleşmeleri borçlandırıcı sözleşmelerin en yaygın örnekleridir.

Tasarruf sözleşmeleri, sözleşmenin bir tarafının diğer taraf yararına bir hakkı devrettiği, değiştirdiği, kısıtladığı ya da tamamen ortadan kaldırdığı sözleşmelerdir. Alacağın devri sözleşmeleri, borcun ibrası sözleşmeleri bu sözleşme türünün örnekleridir. Statü sözleşmeleri ise sözleşme tarafları arasında bir sosyal ilişki kurmak ya da mevcut bir sosyal ilişkiyi ortadan kaldırmak amacıyla yapılan, kişilerin hukuki statülerinde değişikliğe neden olan sözleşmelerdir.

Türk Hukukuna hâkim olan sözleşme serbestisi ilkesi gereği, taraflar dilediği türde bir sözleşme akdedebilecekleri gibi hukuk düzeninde hiç var olmamış türde bir sözleşme de akdedebilirler.

SÖZLEŞME HUKUKUNDAN DOĞAN DAVALAR NELERDİR?

Sözleşme hukukuna hâkim olan sözleşme serbestisi ilkesi gereği, tek bir türde sözleşme olmayıp kanuna ve genel ahlaka aykırı olmamak koşuluyla pek çok sözleşme bulunmaktadır. Bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar ise yeknesaklık olmadığı için pek çok dava türünün oluşmasına neden olmaktadır. Sözleşme hukukundan doğan davalar genel olarak sözleşme adıyla anılmaktadır.

En yaygın sözleşme hukuku davalarına örnek verecek olursak bunlar kira sözleşmesi davaları, satış sözleşmesi davaları, inşaat sözleşmesi davaları, acente, distribütörlük ve abonelik sözleşmesi davaları, hizmet sözleşmesi davaları, sigorta sözleşmesi davaları, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi davaları, marka ve patent sözleşmesi davaları, iş sözleşmesi davaları, ortaklık sözleşmesi davaları, uluslararası mal satım sözleşmesi davaları, eser sözleşmesi davaları, mal rejimi sözleşmesi davaları, miras sözleşmeleri davaları ve diğer sözleşme türü davalarıdır. Sözleşme avukatı arıyorsanız ya da sözleşme hukukuna dair danışmanlık almak istiyorsanız Harbiye hukuk bürosunu ziyaret edebilir, alanında uzman ve tecrübeli avukatlarımızla görüşebilirsiniz.

Merve Sara Muğlu

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap