Tüketici HukukuTÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

Tüketici Hakem Heyeti başvurusu, çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Tüketiciler, şahsen veya avukatları aracılığıyla, elden ya da posta yoluyla başvuruda bulunabilirler. Tüketici Hakem Heyetleri, tüketicilerin mal veya hizmet alımı sırasında karşılaştıkları ve satıcılarla çözemedikleri uyuşmazlıkları bağımsız ve tarafsız bir şekilde çözmek üzere 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kurulmuştur. Bu heyetler, özellikle küçük çaplı mali değere sahip uyuşmazlıklarda, tüketicilerin mahkemeye gitmeden sorunlarını çözebilmeleri için hızlı ve etkin bir çözüm yolu sunarlar.

Tüketici hakları konusunda bilinçlenme ve bu tür mekanizmaların varlığı, tüketicilerin haklarını daha güçlü bir şekilde savunmalarına olanak tanır. Bu yazımızda, Tüketici Hakem Heyeti başvurusunun adımlarını, başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken noktaları ve başvurunun nasıl yapıldığını detaylı bir şekilde ele alacağız.

İÇİNDEKİLER

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ NEDİR?

Tüketici Hakem Heyetleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, tüketicilerin mal veya hizmet alımı sırasında karşılaştıkları ve satıcılarla çözemedikleri uyuşmazlıkları çözmek için kurulmuştur. Bu heyetler, tüketicilerin haklarını korumak ve hızlı bir şekilde adil bir çözüme ulaşmalarını sağlamak amacıyla faaliyet gösterirler. İl düzeyindeki heyetlerin başkanlığını Ticaret İl Müdürü yaparken, ilçe düzeyindeki heyetlerin başkanlığını Kaymakam veya onların görevlendireceği bir memur üstlenir. Heyetin diğer üyeleri ise, ilgili belediyenin, baronun, yerel tacir veya esnaf örgütlerinin ve tüketici örgütlerinin temsilcilerinden oluşur. Bu çeşitlilik, heyetin tüm tarafların görüşlerini dikkate alarak adil ve dengeli kararlar vermesini sağlar.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURU ŞARTLARI

Tüketici Hakem Heyeti başvurusu yapabilmek için belirli şartlar bulunmaktadır. İşte başvuru şartları ve dikkat edilmesi gerekenler:

 • Başvuru Yapabilecek Kişiler:Tüketici işlemini kapsayan ve parasal sınırlar dahilinde olan tüm tüketiciler ile şikayet edilen satıcı veya sağlayıcılar başvurabilir.
 • Uyuşmazlık Miktarı:2024 yılı itibarıyla, uyuşmazlığın değeri 104.000 TL’nin altındaysa il veya ilçe Tüketici Hakem Heyetine, bu değerin üzerindeyse Tüketici Mahkemelerine başvurulması gerekmektedir.
 • Başvuru Şekli:Başvurular, tarafların kimlik bilgilerini, adreslerini, varsa unvanlarını, iletişim bilgilerini, uyuşmazlık konusunu ve başvuru sahibinin seçimlik haklarından hangisini tercih ettiğini içeren dilekçe ile yapılır.
 • Başvuru Yeri:Başvurular, mal veya hizmetin satın alındığı yer veya başvuru sahibinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine yapılır.
 • Başvuru Ücreti:Başvurudan herhangi bir ücret alınmamaktadır.
 • Dilekçe Zorunluluğu:Tüketici Hakem Heyetine başvuruda bulunulabilmesi için dilekçe doldurulması zorunludur ve dilekçenin tam ve eksiksiz olarak doldurulması, son sayfasının da başvuru sahibi ya da yetkili temsilcisi tarafından imzalanması gerekmektedir.
 • Gerekli Belgeler:Başvuruda dilekçeyle birlikte, ayıplı mal veya hizmette fatura, servis fişi, sözleşme gibi belgelerle başvurulması gerekmektedir.

Bu şartlar ve belgeler, Tüketici Hakem Heyeti başvurusu sürecinde dikkate alınması gereken temel unsurlardır.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURU USULÜ

Tüketici Hakem Heyeti başvurusu, çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Tüketiciler, şahsen veya avukatları aracılığıyla, elden ya da posta yoluyla başvuruda bulunabilirler. Ayrıca, e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) (https://tuketicisikayeti.ticaret.gov.tr) aracılığıyla elektronik ortamda da başvuru yapmak mümkündür. Ancak, önemli bir nokta olarak, Tüketici Hakem Heyetlerine sözlü başvurular kabul edilmemektedir.

Tüketici Hakem Heyeti başvurusunun geçerli sayılabilmesi için, uyuşmazlık konusunu içeren dilekçenin ilgili belgelerle birlikte heyete sunulması gerekmektedir. Ticaret Bakanlığı’nın internet sayfasında yer alan başvuru formunun kullanılması tavsiye edilir. Başvuru formunda, başvuru sahibinin kişisel ve iletişim bilgileri, uyuşmazlık konusu ve talepleri, Türk Lirası cinsinden uyuşmazlık değeri gibi bilgiler eksiksiz bir şekilde yer almalıdır. Eğer uyuşmazlık değeri döviz cinsinden ise, bu değer Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın güncel efektif döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilmelidir.

Elektronik ortamda yapılan başvuruların geçerli olabilmesi için, TÜBİS ile başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve gerekli belgelerin sisteme yüklenmiş olması şarttır. Bu adımların her biri, başvurunun doğru ve hızlı bir şekilde işleme alınabilmesi için büyük önem taşımaktadır.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ PARASAL SINIRLARI 2024

2024 yılı için Tüketici Hakem Heyeti başvurusu için uygulanacak parasal sınır şu şekildedir: Değeri 104.000 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda, İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir.

104.000 Türk Lirası’nın üzerindeki uyuşmazlıklar için ise Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvurulamaz. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 73/A maddesine göre, tarafların öncelikle arabuluculuk müessesesine başvurarak uyuşmazlığı çözme yoluna gitmeleri gerekir. Eğer bu yolla bir çözüm sağlanamazsa tüketici mahkemelerine başvurulur. Tüketici mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ise, uyuşmazlıkların çözümü için asliye hukuk mahkemelerine müracaat edilir.

Bu sınırlar, tüketicilerin hangi durumlarda Tüketici Hakem Heyetlerine başvurabileceklerini belirler ve her yıl yeniden değerleme oranına göre güncellenir.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURU DİLEKÇESİ

Tüketiciler, tüketici hakem heyetine başvuruda bulunmak için yazılı bir dilekçe doldurmalarI gerekmektedir. Tüketici hakem heyetine başvuru dilekçesi yazarken, dilekçenizde şikayet edenin adı, soyadı, adresi ve iletişim bilgileri; şikayet edilen firma veya kişinin adı ve adresi; şikayet konusu ve detayları; talep edilen çözüm ve uyuşmazlık değeri gibi temel bilgiler yer almalıdır

Tüketici Hakem Heyetine başvuru dilekçesi hazırlarken aşağıdaki bilgileri içermesi önemlidir:

 • Başvuru Sahibinin Bilgileri:Tüketicinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, adresi ve iletişim bilgileri
 • Şikayet Edilen Firma Bilgileri:Şikayet edilen firmanın adı, adresi ve iletişim bilgileri
 • Şikayet Konusu:Şikayet konusu ve yaşanılan sorunun açıkça belirtilmesi
 • Talep Edilen Çözüm:Tüketicinin seçimlik haklarından hangisini tercih ettiğini açıkça belirtilmesi
 • Ek Belgeler:Fatura, garanti belgesi, servis fişi gibi şikayet ilgili tüm belgeler

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞVURU ÜCRETİ

Tüketici Hakem Heyeti başvurusu yaparken herhangi bir ücret ödemeniz gerekmez. Başvurular ücretsizdir ve başvuru sırasında oluşabilecek masraflar da Tüketici Hakem Heyeti tarafından karşılanır. Bu, tüketicilerin haklarını ararken ek bir mali yük altına girmemelerini sağlamak için düzenlenmiştir.

YETKİLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ

İl Tüketici Hakem Heyetleri, il sınırları içerisindeki uyuşmazlıklar için; İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ise ilçe sınırları içerisindeki uyuşmazlıklar için yetkilendirilmiştir. Eğer bir ilçede Tüketici Hakem Heyeti kurulmamışsa, Bakanlıkça o ilçe için belirlenen başka bir Tüketici Hakem Heyeti görev yapar. İlçede Tüketici Hakem Heyeti mevcut değilse, tüketiciler başvurularını ilçe kaymakamlığına yapabilirler. Kaymakamlıklar, başvuruları alarak Tüketici Bilgi Sistemine kaydeder ve gereği için Bakanlıkça belirlenen yetkili Tüketici Hakem Heyetine iletirler.

Yetkili Tüketici Hakem Heyeti ise:

 • tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya
 • tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti’dir

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNİN BAŞVURUSU VE İNCELEMESİ

Tüketici Hakem Heyetlerinin başvuruları incelemesi, başvurunun alınmasından itibaren belirli bir süreç içerisinde gerçekleşir. Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine yapılır. Eğer ilgili ilçede Tüketici Hakem Heyeti kurulmamışsa, başvurular ilçe kaymakamlığına yapılır ve kaymakamlıklarca gereği yapılmak üzere Tüketici Bilgi Sistemine kaydedilerek yetkili Tüketici Hakem Heyetine iletilir.

Tüketici Hakem Heyetleri, başvuruları aldıktan sonra, tüketicilerin haklarını korumak ve uyuşmazlıkları çözmek amacıyla, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde incelemelerini yapar. Tüketici Hakem Heyetleri, başvuruları dosya üzerinden detaylı bir şekilde inceleyerek karar verme sürecini yürütür. İnceleme sırasında, eğer gerekli görülürse, tarafların ve bilirkişilerin dinlenmesi mümkündür. Heyetler, uyuşmazlıkla ilgili tüm bilgi ve belgeleri taraflardan veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan talep edebilir. Bu bilgi ve belgelerin sunulması için taraflara tebliğ tarihinden itibaren en fazla 30 gün süre tanınır. Duruma göre ve Tüketici Hakem Heyeti başkanının uygun görmesi halinde bu süre uzatılabilir. Eğer istenilen bilgi ve belgeler belirlenen süre içinde sunulmazsa, heyet mevcut bilgi ve belgelerle kararını verir.

Özel veya teknik bilgi gerektiren durumlarda, Tüketici Hakem Heyeti başkanı, taraflardan birinin talebi üzerine veya re’sen bir bilirkişi görevlendirebilir. Bilirkişi, kendisine görevlendirme yazısının tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 iş günü içinde raporunu hazırlamalıdır. Gerekli hallerde, bu süre bilirkişinin talebi ve sadece bir defaya mahsus olmak üzere 15 iş günü daha uzatılabilir

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ NE KADAR SÜREDE KARAR VERİR?

Tüketici Hakem Heyeti, başvuruları başvuru tarih ve sırasına göre en geç altı ay içinde görüşür ve karara bağlar. Ancak, başvurunun niteliğine bağlı olarak, bu süre en fazla altı ay daha uzatılabilir. Bu, başvuruların zamanında ve etkin bir şekilde işlenmesini sağlamak için belirlenmiş bir süredir.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI

Tüketici Hakem Heyeti, kendisine yapılan başvuruları en geç 6 aylık bir süreç içerisinde karara bağlamakla yükümlüdür. Alınan kararlar, 5 günlük bir süreç içerisinde İl Müdürlüklerine ya da Kaymakamlık binalarında yer alan duyuru panosuna asılır.

Karar tarafınıza tebliğ edildikten 15 gün içinde, firmaya müracaat ederek kararın uygulanmasını talep edebilirsiniz. Ayrıca, Tüketici Hakem Heyeti kararlarının icrası için verilen kararların kesinleşmiş olması zorunlu değildir ve hakem heyetinin kararının kesinleşmesi beklenmeden ilamlı icra yoluna başvurulabilir. Bu, borçlu olan firmanın heyetin verdiği tüketici lehine olan karara itirazı icra takibini durdurmaz

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARININ İCRASI

Tüketici Hakem Heyeti kararlarının icrası, tüketicilerin lehine verilen kararların uygulanması sürecidir. Tüketici Hakem Heyeti tarafından verilen kararlar, ilamlı icra takibi yoluyla icra edilebilir ve bu kararların kesinleşmiş olması gerekmez. Yani, tüketici lehine verilen bir karar, firmanın itiraz etmesi durumunda dahi, icra takibini durdurmaz ve doğrudan icra edilebilir.

Firmanın, Tüketici Hakem Heyeti kararına itiraz etmesi için kararın kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde tüketici mahkemesine dava açması gerekmektedir. Ancak, firmanın itirazı icra takibini durdurmaz ve tüketici, alacağını ilamlı icra yoluyla tahsil edebilir.

Tüketici Hakem Heyeti kararlarının icrası sırasında dikkat edilmesi gereken usuli işlemler bulunmaktadır. Bu nedenle, sürecin hukuka uygun ve hatasız bir şekilde yürütülmesi için, konu hakkında uzman bir avukattan yardım almak faydalı olabilir.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ

Tüketici Hakem Heyeti kararlarına itiraz, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde yapılabilir. İtiraz, tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemesine veya tüketici mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesine yapılır.  Tüketiciler, 492 sayılı Harçlar Kanunu’na göre harçlardan muaftır, ancak 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince gider avansı ödemekle yükümlüdürler. Bu avans, dava sürecinde oluşacak tebligat, posta, keşif, bilirkişi ve tanık ücretleri gibi masrafları kapsar ve dava açılırken mahkeme veznesine yatırılması gereken bir tutardır.

HARBİYE HUKUK BÜROSU TÜKETİCİ AVUKATI HİZMETLERİMİZ

Tüketici hukuku, ayıplı veya hasarlı mal ve hizmetlerde satıcı ve tüketici arasında çıkan uyuşmazlıklar için uygulanan prosedürleri içerir. Bu alanda avukatlar, tüketici haklarının korunması ve savunulması konusunda kritik bir role sahiptir. Özellikle tüketici işlemlerinin ve uyuşmazlıkların çözümünde yasal süreçlerin doğru bir şekilde yönetilmesi ve tüketicinin haklarının etkin bir şekilde kullanılabilmesi oldukça önemlidir.

Harbiye Hukuk Bürosu, tüketici hakları konusunda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamına giren uyuşmazlıklarda, tüketicilere hukuki destek sağlayarak, ilgili dava ve başvuruların takibi etkin bir şekilde yürütülür. Bu kapsamda tüketici mahkemelerinde ve tüketici hakem heyetlerinde tüketici haklarının savunulmasında ve tüketici uyuşmazlıklarının çözümünde uzmanlık ve tecrübe gerektiren konularda danışmanlık ve temsil hizmeti sunar.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

SIKÇA SORULAN SORULAR

Tüketici hakem heyetine başvuru nasıl yapılır?

Tüketici Hakem Heyetine yapılacak başvurular, çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Tüketiciler, şahsen veya avukatları aracılığıyla, elden ya da posta yoluyla başvuruda bulunabilirler. Ayrıca, e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla elektronik ortamda da başvuru yapmak mümkündür. Ancak, önemli bir nokta olarak, Tüketici Hakem Heyetlerine sözlü başvurular kabul edilmemektedir.

Tüketici Hakem Heyeti Başvuru ücreti var mı?

Hayır, Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru yaparken herhangi bir ücret talep edilmez. Başvurunun değerlendirilmesi sırasında yapılacak olan masraflar da tüketici tarafından karşılanmaz.

Tüketici Hakem Heyeti masrafları kim öder?

Tüketici Hakem Heyeti’ne yapılan başvurularda herhangi bir masraf tüketiciye yüklenmez. Tüketici Hakem Heyeti başvurusu işlemleri sırasında oluşabilecek tüm masraflar, Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanır. Bu, tüketicilerin haklarını ararken ek bir mali yük altına girmemelerini sağlamak için düzenlenmiştir. Dolayısıyla, tüketici hakem heyeti başvurusunda bulunmak isteyen tüketiciler, masraf endişesi taşımadan haklarını arayabilirler.

Tüketici Hakem Heyeti para iadesi nasıl alınır?

Tüketici Hakem Heyeti tarafından verilen para iadesi kararı, satıcı veya sağlayıcıya tebliğ edildikten sonra 15 gün içinde itiraz edilebilir. İtiraz edilmezse karar kesinleşir. Kararın kesinleşmesinin ardından, tüketici satıcıya veya sağlayıcıya başvurarak para iadesini talep edebilir. Eğer satıcı veya sağlayıcı para iadesi kararını yerine getirmezse, tüketici icra yoluyla para iadesini talep edebilir.

Tüketici hakem heyetine başvurmak için neler gerekli?

Tüketici hakem heyetine başvurmak için, başvuranın adı, soyadı, TC kimlik numarası, adresi ve iletişim bilgileri; varsa vekile ait bilgiler; şikayet edilene ilişkin bilgiler; uyuşmazlığın konusu; uyuşmazlığın Türk Lirası olarak değeri; talep ve istekler gibi bilgileri içeren bir dilekçe hazırlamanız gerekmektedir. Tüketici Hakem Heyeti başvurusu, şahsen yapılabileceği gibi avukat aracılığıyla da elden, posta yoluyla veya e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) ile yapılabilir.

Tüketici hakları ihlal edildiğinde nereye başvurulur?

Tüketicilerin karşılaştıkları sorunlar hakkında bilgi almak ve şikayetlerini iletmek için Alo 175 Tüketici Danışma Hattı’nı aramaları mümkündür. Ayrıca, 104.000 Türk Lirası’nın altındaki uyuşmazlıklar için, tüketiciler mal veya hizmeti satın aldıkları yerdeki veya ikametgahlarının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetlerine doğrudan başvurabilirler. 104.000 Türk Lirası’nın üzerindeki uyuşmazlıklarda ise, Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılamaz ve tarafların öncelikle arabuluculuk yoluyla çözüm aramaları, bu yöntemle çözüm bulunamazsa tüketici mahkemelerine veya tüketici mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemelerine başvurmaları gerekmektedir.

Ürün şikayetleri nereye yapılır?

Tüketiciler, Alo 175 numarasını arayarak karşılaştıkları sorunlar hakkında bilgi alabilir ve şikayetlerini iletebilir. Aynı zamanda tüketiciler, Değeri 104.000 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklar için mal veya hizmeti satın aldıkları yerdeki veya ikametgahlarının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetlerine şikayetlerini doğrudan iletebilir. 104.000 Türk Lirası’nın üzerindeki uyuşmazlıklar için ise Tüketici Hakem Heyetlerine başvurulamaz. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 73/A maddesine göre, tarafların öncelikle arabuluculuk müessesesine başvurarak uyuşmazlığı çözme yoluna gitmeleri gerekir. Eğer bu yolla bir çözüm sağlanamazsa tüketici mahkemelerine başvurulur. Tüketici mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ise, uyuşmazlıkların çözümü için asliye hukuk mahkemelerine müracaat edilir.

Tüketici Hakem Heyeti online başvuru nasıl yapılır?

Tüketici Hakem Heyeti’ne online başvuru yapmak için e-Devlet sistemi kullanılır. İşte adım adım başvuru süreci:

 1. e-Devlet Kapısı’na (turkiye.gov.tr) giriş yapın.
 2. “Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru İşlemi” sayfasını açın.
 3. e-Devlet şifreniz, mobil imzanız veya elektronik imzanız ile sisteme giriş yapın.
 4. “Uygulamaya Git” butonuna tıklayın.
 5. “Tüketici Başvuruları” seçeneğine tıklayın.
 6. Şikayet edilen firma bilgilerini ve şikayet konusu ile ilgili detayları girin.
 7. Firma ile uyuşmazlığınızı gösteren belgeyi sisteme yükleyin.
 8. Başvuruyu tamamlamak için “Başvuruyu Tamamla” butonuna tıklayın.

Bu adımları takip ederek Tüketici Hakem Heyeti’ne online olarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Kusurlu ürün nereye şikâyet edilir?

Kusurlu bir ürünle karşılaştığınızda, şikayetinizi çeşitli yollarla iletebilirsiniz. İlk olarak, Alo 175 Tüketici Danışma Hattı aracılığıyla telefonla şikayetinizi bildirebilirsiniz. Ayrıca, 104.000 Türk Lirası’nın altındaki uyuşmazlıklar için, tüketiciler mal veya hizmeti satın aldıkları yerdeki veya ikametgahlarının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetlerine doğrudan başvurabilirler. 104.000 Türk Lirası’nın üzerindeki uyuşmazlıklarda ise, Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılamaz ve tarafların öncelikle arabuluculuk yoluyla çözüm aramaları, bu yöntemle çözüm bulunamazsa tüketici mahkemelerine veya tüketici mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemelerine başvurmaları gerekmektedir.

E-Devlet Tüketici Hakem Heyeti ücretli mi?

Hayır, e-Devlet üzerinden Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru yapmak ücretsizdir. Başvuru işlemleri sırasında oluşabilecek tüm masraflar devlet tarafından karşılanmaktadır.

Tüketici hakem heyetine başvuru dilekçesi nasıl yazılır?

Tüketici hakem heyeti başvurusu dilekçesini yazarken, dilekçenizde şikayet edenin adı, soyadı, adresi ve iletişim bilgileri; şikayet edilen firma veya kişinin adı ve adresi; şikayet konusu ve detayları; talep edilen çözüm ve uyuşmazlık değeri gibi temel bilgiler yer almalıdır. Ayrıca, satın alma işlemine dair fatura, fiş, garanti belgesi gibi destekleyici belgeler de dilekçeye eklenmelidir. Dilekçenizde, konuyu net ve anlaşılır bir şekilde ifade etmeli ve Tüketici Hakem Heyeti’nden ne istediğinizi açıkça belirtmelisiniz. Dilekçenizi tamamladıktan sonra, ilgili Tüketici Hakem Heyeti’ne şahsen, posta yoluyla veya e-Devlet üzerinden elektronik olarak gönderebilirsiniz.

Para iadesi yapmayan firma nereye şikâyet edilir?

Para iadesi yapmayan bir firma ile ilgili şikayetlerinizi Tüketici Hakem Heyetine iletebilirsiniz. Eğer satın aldığınız ürün veya hizmetle ilgili bir sorun yaşarsanız ve firma para iadesi yapmıyorsa, 104.000 Türk Lirası’nın altındaki uyuşmazlıklar için, tüketiciler mal veya hizmeti satın aldığınız yerdeki veya ikametgahınızın bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetlerine doğrudan başvurabilirsiniz. 104.000 Türk Lirası’nın üzerindeki uyuşmazlıklarda ise, Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılamaz ve tarafların öncelikle arabuluculuk yoluyla çözüm aramaları, bu yöntemle çözüm bulunamazsa tüketici mahkemelerine veya tüketici mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemelerine başvurmaları gerekmektedir.

Eğer firma, Tüketici Hakem Heyeti’nin kararına uymazsa, icra yoluyla hakkınızı arayabilirsiniz.

E-devlet tüketici hakem heyeti başvuru sorgulama

e-Devlet üzerinden Tüketici Hakem Heyeti başvurusu sorgulaması yapmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

 1. e-Devlet Kapısı’na (turkiye.gov.tr) giriş yapın.
 2. “Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru İşlemi” hizmetini arayın veya ilgili bölüme gidin.
 3. e-Devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza veya T.C. kimlik kartı ile sisteme giriş yapın.
 4. “Uygulamaya Git” butonuna tıklayarak “Tüketici Bilgi Sistemi İşlemleri” sayfasına yönlendirilirsiniz.
 5. Açılan sayfada “Başvuru Sorgulama” sekmesine tıklayın.
 6. Başvurunuzu yaptığınız hakem heyetinin adını ve TC kimlik numaranızı girin.
 7. “Sorgula” butonuna tıklayarak başvurunuzun durumunu sorgulayabilirsiniz.

Bu adımlarla başvurunuzun güncel durumunu kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

E-devlet tüketici hakem heyeti başvuru iptali

e-Devlet üzerinden Tüketici Hakem Heyeti başvurusunu iptal etmek için şu adımları izlemeniz gerekmektedir:

 1. e-Devlet Kapısı’na (turkiye.gov.tr) giriş yapın.
 2. “Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru İşlemi” hizmetini arayın veya ilgili bölüme gidin.
 3. e-Devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza veya T.C. kimlik kartı ile sisteme giriş yapın.
 4. “Başvurularım” sekmesine tıklayın.
 5. İptal etmek istediğiniz başvuruyu seçin.
 6. “Başvuruyu İptal Et” butonuna tıklayın.
 7. Başvuruyu iptal etme nedeninizi belirtin ve işlemi onaylayın.

Bu adımlarla başvurunuzu iptal edebilirsiniz.

Tüketici hakem heyeti başvuru şartları nelerdir?

Tüketici hakem heyeti başvurusu yapabilmek için, tüketicilerin uyuşmazlık konusunu içeren bir dilekçe hazırlamaları ve bu dilekçeye, varsa delil oluşturan ilgili belgeleri (fatura, ürün inceleme raporu gibi) eklemeleri gerekmektedir. Başvurular, tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı yerdeki veya tüketicinin ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici hakem heyetine yapılır. Tüketici Hakem Heyeti başvurusu için gerekli olan parasal sınırlar her yıl yeniden belirlenir ve bu sınırların altındaki uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri, büyükşehir statüsünde olan illerde ise il tüketici hakem heyetleri görevlidir. Elektronik ortamda yapılan başvuruların geçerli olabilmesi için uyuşmazlıkla ilgili başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması ve gerekli bilgi ve belgelerin sisteme yüklenmiş olması şarttır.

Tüketici hakem heyeti tüketici aleyhine karar verirse ne olur?

Tüketici hakem heyeti tarafından tüketici aleyhine verilen bir karar durumunda, tüketicinin bu karara itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Kararın tüketiciye tebliğ edilmesinden itibaren 15 gün içinde tüketici, ilgili tüketici mahkemesine itirazda bulunabilir. Eğer tüketici itiraz etmezse, karar kesinleşir ve uygulanır. Tüketici, kararın uygulanması konusunda bir sorun yaşarsa, icra takibi başlatma hakkına sahiptir. İtiraz süreci ve sonrasında yaşanabilecek hukuki işlemler için bir avukattan yardım almak faydalı olabilir.

Tüketici hakem heyetine kimler başvurabilir?

Tüketici hakem heyeti başvurusu yapabilecek kişiler, şikayet konusu tüketici işlemini kapsayan ve belirlenen parasal sınırlar içinde yer alan uyuşmazlıklar için tüm tüketicilerdir.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

… KAYMAKAMLIĞI

TÜKETİCİ SORUNLARI İLÇE HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞINA

ŞİKAYET EDEN                 :

ŞİKAYET EDİLEN             :

ŞİKAYETİN KONUSU      : Ayıplı Mal Bedelinin Ödenmesi İstemimizden İbarettir.

ŞİKAYETİN PARASAL DEĞERİ : … TL.

AÇIKLAMALAR                :

1-) …/…/… tarihinde … firmasından satın aldığım … IMEI numaralı cep telefonu satın aldıktan sonra görüntü kalitesinin giderek düştüğünü gözlemledim ve bu durumu firmaya bildirdim.

2-) …/ …/ … tarihinde ilgili firma tarafından yapılan onarım sonucunda görüntü kalitesi düzelmiş fakat bu durum süreklilik arz etmemiştir. Tarafımca yeniden firmaya bilgi verilmiş ancak dilekçenin verildiği tarihe kadar firma tarafından herhangi bir girişimde bulunulmamıştır.

3-) Seçimlik haklardan, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme hakkının kullanılması için işbu şikayetin yapılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER  : 

1-) … Seri Nolu Fatura,

2-) Bilirkişi incelemesi,

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, …/…/… tarihinde yapılan sözleşmenin iptaline ayıplı mal bedelinin iadesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz. …/…/ …

ŞİKAYET EDEN

AD SOYAD

İMZA

Tüketici Hakem Heyetlerine posta aracılığı ile ya da elden başvuru yapan tüketicilerin kullanacağı başvuru formu örneği için bakınız:  TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞVURU FORMU

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap