İş Hukuku3600 GÜN EMEKLİLİK TAZMİNATI VE ŞARTLARI

3600 GÜN EMEKLİLİK TAZMİNATI VE ŞARTLARI

Sosyal Güvenlik Sigortası altında sigortalı çalışanlar için en çok merak edilen konu, emekli olma şartlarının neler olduğudur. Emeklilik hakkı, yaş, sigortalılık süresi ve ödenen prim gün sayısına bağlıdır. Yasa gereği, sigorta başlangıç tarihleri farklı olan çalışanlar için farklı emeklilik düzenlemeleri getirilmiştir. Bunlardan biri, sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 ve daha önce olan çalışanlar için geçerlidir. Bu çalışanlar, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim gün sayısını doldurduklarında 3600 gün emeklilik hakkından yararlanabilirler.

İŞ HUKUKU AVUKATI İLETİŞİM

3600 GÜN EMEKLİLİK NEDİR?

3600 gün emeklilik, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için geçerli olan bir emeklilik türüdür. Bu tarihten önce sigortalı olanlar, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600  gün emeklilik şartlarını sağladıklarında, yaş şartını beklemeden emekli olabilirler. 3600 gün emeklilik türü, kısmi emeklilik olarak da bilinir. 3600 gün emeklilik şartları, kadın ve erkekler için farklıdır. Kadınlar için 3600 gün emeklilik yaşı, 3600 gün ve 15 yıl şartını birlikte tamamlama tarihine göre 50 ile 58 yaş arasında değişir. Erkekler için 3600 gün emeklilik yaş aralığı ise 55 ile 60 yaş arasındadır. 3600 gün emeklilik maaşı, sigortalının son 7 yıllık kazancının ortalamasına göre hesaplanır.

3600 GÜN EMEKLİLİK ŞARTLARI

3600 gün emeklilik şartları, sigorta başlangıç tarihi ve ödenen prim gün sayısına göre farklılık gösterir. Bu durumu üç ayrı durumda inceleyebiliriz; İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrasında işe başlayan ve sigortalı olanlar, 5400 gün prim ödediklerinde kısmi emeklilikten yararlanabilirler. Bu durum, kadın ve erkek sigortalıların  emeklilik hesaplamalarında değişiklik oluşturur.

ERKEKLERİN 3600 GÜN EMEKLİLİK ŞARTLARI

Erkelerin 3600 gün emeklilik şartlarından öncelikle 15 yıl şartını yerine getirip, yani en az 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olması ile,

En az 3600 günlük sigorta prim gün sayısını doldurmuş olması

Tabloda belirtilen yaş şartını yerine getirmiş olması gerekmektedir.

24.05.2002-23.05.2005  tarihleri arasında sigortası yapılan kişiler 56 Yaşında
24.05.2005-23.05.2008  tarihleri arasında sigortası yapılan kişiler 57 Yaşında
24.05.2008-23.05.2011  tarihleri arasında sigortası yapılan kişiler 58 Yaşında
24.05.2011-23.05.2014  tarihleri arasında sigortası yapılan kişiler 59 Yaşında
24.05.2014 tarihleri arasında sigortası yapılan kişiler 60 Yaşında 3600 Gün Emeklilikten Yararlanabilmektedirler

KADINLARIN 3600 GÜNE GÖRE EMEKLİLİK ŞARTLARI

Kadın 3600 gün emeklilik şartlarından öncelikle 15 yıl şartını yerine getirip, yani en az 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olması ile en az 3600 günlük sigorta prim gün sayısını doldurmuş olması

Tabloda belirtilen yaş şartını yerine getirmiş olması gerekmektedir.

24.05.2002-23.05.2005  tarihleri arasında sigortası yapılan kişiler 52 Yaşında
24.05.2005-23.05.2008  tarihleri arasında sigortası yapılan kişiler 54 Yaşında
24.05.2008-23.05.2011   tarihleri arasında sigortası yapılan kişiler 56 Yaşında
24.05.2011 tarihleri arasında sigortası yapılan kişiler 58 Yaşında 3600 Gün Emeklilikten Yararlanabilmektedirler.

15 YIL VE 3600 PRİM GÜNÜ EMEKLİLİK AŞAMALARI

15 yıl ve 3600 prim günü ile emeklilik, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için geçerli bir emeklilik türüdür. Bu tarihten sonra sigortalı olanlar, 4500 gün prim ödemesi ve kademeli yaş şartını sağlamak zorundadır. 15 yıl ve 3600 prim günü ile emeklilik için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 • Öncelikle, SGK hizmet dökümünüzü alarak, sigorta başlangıç tarihinizi, sigortalılık sürenizi ve prim gün sayınızı kontrol edin. Hizmet dökümünüzü e-Devlet üzerinden veya SGK müdürlüklerinden alabilirsiniz.
 • Eğer sigorta başlangıç tarihiniz 8 Eylül 1999 veya öncesinde ise, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü şartını sağladığınızda, yaş şartını beklemeden 3600 gün emeklilik hakkından faydalanabilirsiniz. Ancak, bu şartları 23 Mayıs 2002 tarihinden sonra sağladıysanız, kademeli yaş şartına tabi olursunuz. Bu durumda, kadınlar için 50 ile 58, erkekler için 55 ile 60 yaş arasında değişen bir yaş şartını da yerine getirmeniz gerekir.
 • Eğer sigorta başlangıç tarihiniz 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ise, 15 yıl sigortalılık süresi ve 4500 prim günü şartını sağladığınızda, kademeli yaş şartına tabi olursunuz. Bu durumda, kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmanız gerekir. Ancak, bu yaş şartı 2036 yılına kadar kademeli olarak artacaktır.
 • Eğer sigorta başlangıç tarihiniz 1 Mayıs 2008 veya sonrasında ise, 15 yıl sigortalılık süresi ve 7200 prim günü şartını sağladığınızda, kademeli yaş şartına tabi olursunuz. Bu durumda, kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmanız gerekir. Ancak, bu yaş şartı 2036 yılına kadar kademeli olarak artacaktır.
 • 3600 gün emeklilik için olan şartları sağladığınızı düşünüyorsanız, emeklilik başvurunuzu yapabilirsiniz. Emeklilik başvurunuzu, SGK müdürlüklerine veya e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz. Emeklilik başvurunuzda, nüfus cüzdanınız, hizmet dökümünüz, banka hesap numaranız, vergi numaranız ve varsa eş ve çocuklarınıza ait belgeleri ibraz etmeniz gerekecektir.
 • 3600 gün emeklilik başvurunuzun sonucunu, SGK müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden takip edebilirsiniz. Emeklilik başvurunuz onaylandığında, emeklilik aylığınızı belirlediğiniz banka hesabınıza alabilirsiniz.

SGK DAN EMEKLİLİK YAZISI NASIL ALINIR?

SGK’dan emeklilik yazısı almak için iki farklı dilekçe örneği kullanabilirsiniz. Biri emekli olabilir yazısı, diğeri kıdem tazminatı yazısıdır. Hangisini seçeceğiniz işyerinizin isteğine bağlıdır.

Dilekçeleri doldurduktan sonra bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezi’ne elden veya posta yoluyla gönderebilirsiniz. SGK, yazıyı elden verir ya da posta adresinize gönderir. E-devlet üzerinden veya başka bir online uygulama üzerinden almanız mümkün değildir.

Emeklilik yazısını aldıktan sonra işyerinize bir dilekçe ve SGK’dan aldığınız yazı ile başvurarak kıdem tazminatı ve diğer alacaklarınızın ödenerek emeklilik nedeni ile çıkışınızın verilmesini talep edebilirsiniz. İşyerinde çalışmaya devam edecekseniz emeklilik başvurusundan önce işyerinin “01-Tüm Sigorta Kolları” kapsamından çıkış vererek “08- Sosyal Güvenlik Destekleme Primine Tabi Çalışanlar” kapsamında yeniden giriş yapması gerekecektir.

Emeklilik başvurunuzu e-devletten ya da SGK’ya elden ya da posta yolu ile yapabilirsiniz. Başvuru için gerekli belgeler şunlardır:

 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • Emekli olabilir yazısı veya kıdem tazminatı yazısı
 • Banka hesap numarası
 • Varsa eş ve çocuklara ait nüfus kayıt örneği
 • Varsa malulen emeklilik için sağlık raporu

3600 GÜN EMEKLİLİKTEN TAZMİNAT HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

3600 günden tazminat hesaplama, işçinin çalıştığı yıl sayısı ve brüt maaşı ile ilgilidir.

3600 gün emeklilikten tazminat alabilmenin şartları şunlardır:

 • Sigorta kapsamında olmak
 • İlk işe başlangıç tarihinin 08.09.1999 tarihinden önce olması
 • Toplamda 3600 günü tamamlamış olmak

Bu şartları sağlayan işçiler, SGK’ya dilekçe ile başvurarak “3600 günden tazminat alabilir” yazısı alabilirler. Bu yazıyı işverene vererek kıdem tazminatı talep edebilirler.

3600 gün emeklilik kıdem tazminatı hesaplaması ise şöyle yapılır:

 • Brüt maaş, maaş harici tüm yan ödemeler (ikramiye, yemek yardımı, yol parası vb.) dahil edilerek bulunur.
 • Brüt maaş, çalışılan yıl sayısı ile çarpılır.
 • Bulunan tutumdan %7,59 oranında damga vergisi düşülür.

Örneğin, 5 yıl çalışmış ve aylık brüt maaşı 3.000 TL olan bir işçinin kıdem tazminatı şöyle hesaplanır:

 • Brüt maaş = 3.000 + 500 (ikramiye) + 200 (yemek yardımı) = 3.700 TL
 • Kıdem tazminatı = 3.700 x 5 = 18.500 TL
 • Damga vergisi = 18.500 x 0,0759 = 1.404,15 TL
 • Net kıdem tazminatı = 18.500 – 1.404,15 = 17.095,85 TL

HARBİYE HUKUK BÜROSU OLARAK TAZMİNAT SÜRECİNDE AVUKAT HİZMETLERİMİZ

Harbiye Hukuk Bürosu olarak, 3600 gün emeklilik tazminatı konusunda size hızlı, güvenilir ve etkin bir hizmet sunuyoruz. 3600 gün emeklilik şartlarınızı öğrenmek, tazminatınızı almak ve emekli olmak için bize ulaşabilir, ücretsiz danışmanlık alabilirsiniz. 3600 gün emeklilik tazminatı hakkınızı korumak için, bizimle iletişime geçin.

3600 GÜN EMEKLİLİK TAZMİNATI VE ŞARTLARI

3600 GÜN EMEKLİLİK TAZMİNATI VE ŞARTLARI

SIKÇA SORULAN SORULAR

Emeklilik İçin Kaç Gün Prim Lazım?

SSK’da 7200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduğunda emekli olurken, Bağ-Kur’da ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9000 prim günü koşullarını birlikte sağlamaları durumunda emekli olabiliyor.

SGK’dan Tazminat Kağıdı Nasıl Alınır?

Çalıştığınız iş yerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezlerine veya sosyal güvenlik il müdürlüklerine baş vurarak alabilirsiniz.

3600 Gün Prim İle Kimler Emekli Olabilir?

8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanlar, 3600 gün prim ve 15 yıl sigortalılık ile 50-55 yaşında emekli olabilirler. Sonraki tarihlerde sigortalı olanlar, daha fazla prim ve yaş şartına tabidirler. BAĞ-KUR’lular ise, 3600 gün prim ile emekli olamazlar.

3600 Gün Emeklilik Yaş Şartı Nedir?

8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olanların kadınlarda en az 50, erkeklerde ise 55 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. 3600 günlük prim, sigortalıların bu tarihten önce ödedikleri tutara eşit olup, hayat sigortasından veya eşlerinden tamamen emekli olana kadar ödenmeyecektir. BAĞ-KUR üyeleri en fazla 3600 gün içerisinde emekli olabilirler.

Asgari emeklilik yaşı 60, prim tutarı ise 5400 olacak ancak transfer olanların bunu yapmasına izin verilmiyor.

1999 Öncesi Emekli Olma Şartları Nelerdir?

9 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olması, 4/a (SSK) sigortalıları için kadınlarda 20 yıl, erkeklerde ise 25 yıllık sigortalılık süresi ve 5000-5975 arasında kademeli prim gün şartlarını taşıyan kişiler EYT’den faydalanabilecektir.

3600 Gün İle Ne Kadar Emekli Maaşı Alırım?

3600 prim günü ile SGK’lı kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli olabilecek. Yeni düzenlemede 3600 gün emeklilik  formülü ile emekli olanlar da en düşük maaş olan 10.444 TL alabilecek.

 • SSK’lı Kısmi Emeklilik Aylığı Şartları Nedir?
 • Emeklilik İçin Gerekli Yaş Şartı,
 • Emeklilik İçin Gerekli Sigortalılık Süresi,
 • Emeklilik İçin Gerekli Sigorta Prim Günü Sayısı

3600 Gün Kaç Yıl Yapar?

İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre 8 Eylül 1981’den önce işe başlayan kadınlarla 8 Eylül 1976’dan önce işe başlayan erkekler 15 yıl sigorta süresi, 3600 günü tamamlayarak emekli olabilir.

15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Kaç Defa Alınır?

Tekrar çalışma hayatına dönen kişi, yeni işyerinde emeklilik nedeniyle tazminat alması söz konusu değildir.

15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı İşveren Ödemezse Ne Yapılır?

15 yıl 3.600 günle kıdem tazminatını talep edenlere işverenin bu ödemeyi yapması gerekiyor. Ödenmemesi durumunda işçilik tazminatları talepli tazminat davası açılır.

15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı İhbar Süresi Var Mı?

15 yıl 3600 gün şartıyla kıdem tazminatı alarak iş akdi sonlanan sigortalılar için, ihbar süresi şartı da aranmaz. Bu nedenle bu sebeple işten ayrılan çalışanın bildirim süresi kadar çalışması gerekmez, ihbar tazminatı da söz konusu olmaz.

3600 Gün İstifa Dilekçesi Nedir?

3600 gün istifa dilekçesi, Türkiye’deki kamu çalışanlarının emeklilik sürecine ilişkin önemli bir adımdır. Bu terim, bireyin emekli olma hakkını kazanabilmesi için gereken toplam prim gün sayısını temsil eder.

Emekli Olunca Tazminat Nereden Alınır?

Emekli olan kişinin kıdem tazminatını, son çalıştığı işveren öder. İşveren, kıdem tazminatını iş akdinin feshinden itibaren en geç bir ay içinde ödemek zorundadır. Aksi takdirde, faiz uygulanır.

3600 İle İşten Ayrılan İşçi Başka İşte Çalışabilir Mi?

Emeklilik için yaş dışındaki şartları sağladıktan sonra bu sebeple işten ayrılıp kıdem tazminatını alan kişinin tekrar çalışma hayatına dönmesinde kanunen bir engel bulunmamaktadır.

İlk Sigortalılık Tescil Tarihi 08/09/1999 Sonrası Olan Çalışanlar İstifa Etmeleri Halinde Kıdem Tazminatı Alabilir Mi?

08.09.1999 ve 30.04.2008 tarihleri arası ilk işe giriş bildirimleri olan çalışanlar ise 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün prim ödemek şartı ile yaşı beklemek üzere istifa edilmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanabiliyor.

3600 GÜN TAZMİNAT DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

                                                        İHTARNAME

KEŞİDECİ             : ………………….…..T.C…….…………

                              ……………………………………………….SARIYER

MUHATAP            : ……………………………………………….TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

                            ……………………………………………… KAĞITHANE

İHTAR KONUSU : Aşağıdaki hususların muhataba ihtarından ibarettir.

16.11.2016 tarihinden bu yana iş yerinizde sigortalı olarak çalışmaktayım. 4857 ve 1475 sayılı iş kanunun 14. maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi gereği 18.06.2019 tarihi itibariyle, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme süresini tamamladım. Gördüğüm lüzum üzerine iş yerinden iş sözleşmesini sona erdirerek ayrılıyorum.

Sonuç Olarak        : kıdem tazminatım, fazla mesailerim, genel tatil ve ulusal bayram ücretlerim, Maaş ücretlerim, yıllık, Haftalık tatillerim, UGBT,Fazla mesai, izinlerim vs. tüm işçilik alacaklarımın karşılığı olan toplam 30,00,00 TL’yi tebliğ edildiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde sizdeki maaş hesabıma yatırmanızı, aksi takdirde işçi alacaklarının tahsili için yasal yollara müracaat edeceğimi ve yargılama gideri ile vekâlet ücretinin tarafınıza ait olacağı hususları vekâleten ihtar ediyorum.

İHTAR EDEN

………………..

SULTAN DİLARA BARDİ

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap