İş HukukuİŞ KAZASI BİLDİRİMİ SÜRECİ VE BİLDİRMEME CEZASI

İş kazası, iş hayatında çalışanların sık sık yaşadığı sorunlardan birisidir. Gerçekleşen iş kazası neticesinde yapılması gereken bir takım şeyler vardır. Bunların içinde en önemlisi ise iş kazası bildirimidir. İş kazası bildiriminin usulüne uygun bir şekilde yapılması gerekmektedir. Usule uygun bir şekilde iş kazası bildirimi yapılmaması durumunda işveren bazı idari yaptırımlar ile karşı karşıya kalabilmektedir.

İŞ KAZASI BİLDİRİMİ NEDİR?

İş Kazası Bildirimi, bir kişinin çalışma hayatında gerçekleşen ve sigortalıyı bedensel veya ruhsal açıdan zarara uğratan olayların yani 5510 sayılı Kanun’un 13. maddesinde belirtilen durumların meydana gelmesi halinde ilgi kuruma durumun bildirilmesidir. Kısacası, iş kazası meydana geldikten sonra durumun Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesine, iş kazası bildirimi denir. İş kazası bildirimi, hem işveren açısından hem de işçi açısından önemli bir husustur. İş kazası bildiriminin yapılmaması halinde bir takım yaptırımlar ortaya çıkmaktadır.

İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI HAKKINDA  İŞ HUKUKU AVUKATLARIMIZDAN BURAYA TIKLAYARAK DETAYLI BİLGİ ALABİLİRSİNİZ

İŞ KAZASI BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR?

İş kazası bildirimi, kazanın meydana gelmesinden sonra doğru bir şekilde yürütülmesi gereken bir süreçtir. İş kazası bildirimi yapma süreci, belirli yöntemlere göre adım adım gerçekleştirilir. İş kazası bildiriminin sağlıklı bir şekilde yapılması için dikkat edilecek adımlar aşağıdaki gibidir:

1. Bildirim Yapma Yetkilisi:

İş kazası bildirimi yapma yetkisi genellikle işverene aittir. İşveren, meydana gelen iş kazasını Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmekle yükümlüdür.

2. Bildirim Süresi:

İş kazası, meydana gelir gelmez mümkün olan en kısa sürede bildirilmelidir. Bildirimin süresi, kazanın yaşandığı tarihten itibaren 3 iş günüdür. Bu süre, işverenin olayı öğrenmesinden itibaren başlar. İş kazası bildiriminde bu süreye riayet edilmesi gerekmektedir.

3. Doğrudan Bildirme:

İş kazası doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilebilir. Bu durumda, bildirim işveren veya işveren vekili tarafından yapılabilir. Gerekli bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde iletilmelidir.

4. Taahhütlü Posta İle Bildirme:

İşveren, iş kazası bildirimini taahhütlü posta yoluyla da iletebilir. Ancak bu durumda iş kazası bildiriminin postaya veriliş tarihi önemlidir. Postanın ulaşma süresi de göz önüne alınmalıdır.

5. E-Sigorta Yolu İle Bildirme:

Elektronik sigorta sistemi üzerinden iş kazası bildirimi yapmak, günümüzde yaygın bir yöntemdir. E-Sigorta aracılığıyla yapılan bildirimler hızlı ve güvenilirdir.

6. İş Kazası Bildirgesinin İçeriği:

   Bildirimde yer alması gereken önemli bilgiler şunlardır:

 • Kazanın tarihi, saati ve yerine dair detaylar.
 • Kazaya karışan sigortalı kişilerin adı, soyadı, SGK sicil numarası.
 • Kazanın niteliği ve sonuçları.
 • Tedavi gören sigortalıların bilgileri.
 • Görgü tanıklarının varsa bilgileri.

7. Bildirimi İnternet Üzerinden Yapma:

İnternet üzerinden yapılan iş kazası bildirimi, genellikle SGK’nın resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirilir. İşveren veya yetkilendirilmiş kişi, bu platformu kullanarak gerekli bilgileri girer.

8. Bildirimin Onaylanması ve Takibi:

Yapılan iş kazası bildirimi, SGK tarafından incelenir ve onaylanırsa iş kazası kaydı oluşturulur. İşveren, bildiriminin durumunu SGK’nın sisteminden takip edebilir.

İş kazası bildirim süreci, belirli prosedürlere uygun olarak yürütülmelidir. Bu sayede hem işveren hem de sigortalılar haklarını koruyabilir ve iş kazası sonuçlarına yönelik hukuki süreç başlatılabilir.

İŞ KAZASI BİLDİRİM FORMU

İş Kazası Bildirim Formu doldurulabilirken çeşitli yöntemler kullanılabilir:

1. Doğrudan Başvuru:

İşveren, iş kazası bildirim formunu doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumu’na giderek fiziksel olarak doldurabilir.

2. Posta Yoluyla Başvuru:

İşveren, iş kazası bildirim formunu doldurduktan sonra iadeli taahhütlü posta ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderebilir.

3. İnternet Üzerinden Başvuru:

İşveren, iş kazası bildirimini internet üzerinden yaparak zaman kazanabilir. Bu, genellikle SGK’nın resmi web sitesi veya özel bir iş kazası bildirim sistemi aracılığıyla gerçekleştirilir.

4. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu:

İlgili form, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun resmi internet sitesinde bulunmaktadır. İşveren, bu formu doldurarak Kuruma ulaştırabilir. Form, iş kazası ve meslek hastalığı durumlarını içermektedir.

İşveren, belirtilen yöntemlerden birini seçerek iş kazası bildirimini tamamlayabilir. Bu süreçte formun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması, kazanın detaylı bir biçimde açıklanması önemlidir. Bu bildirimler, iş kazası sonucu oluşan hak kayıplarının önlenmesi ve hukuki süreçlerin başlatılabilmesi açısından kritiktir.

İŞ KAZASI BİLDİRİMİ NEREYE YAPILIR?

İş kazası bildirimi Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılır. İşveren, iş kazası meydana geldiği durumda bu bilgileri Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletmekle yükümlüdür. İşveren, iş kazası bildirimini Sosyal Güvenlik Kurumu’na şu yollarla iletebilir:

 • Doğrudan Başvuru
 • Posta Yoluyla Başvuru
 • İnternet Üzerinden Başvuru

İŞ KAZASI BİLDİRİMİ NE ZAMAN YAPILIR

İş kazası bildiriminde belirlenen süreler, sigortalıların statülerine göre farklılık göstermektedir.

1. Hizmet Akdi ile Çalışanlar (5510 m.4/1-a ve m.5 kapsamında bulunanlar):

İlgili sigortalılar için iş kazası bildirimi, işveren tarafından kolluk kuvvetlerine derhal yapılır. Sosyal Güvenlik Kurumu’na ise iş kazasının gerçekleşmesinden itibaren en geç 3 işgünü içinde bildirimde bulunulur. İş kazası, işverenin kontrolü dışındaki bir yerde meydana gelirse, bildirim süresi, iş kazasının öğrenildiği tarihte başlar.

2. Tarım İşçileri (2925 sayılı Kanun kapsamında):

Tarım işçileri için iş kazası, kazadan sonraki 2 gün içinde bildirim yapılır.

3. Geçici İşçi Çalıştıran İşverenler (4857 sayılı İş Kanunu m.7 kapsamında):

İşveren, özel istihdam bürosuna derhal bildirimde bulunur ve ilgili mercilere iş kazasından itibaren en geç 3 işgünü içinde bildirimde bulunur.

4. Bağımsız Çalışanlar (5510 m.4/1-b kapsamında):

Bu kapsamdaki sigortalılar, iş kazası bildirimini en geç kazanın meydana geldiği tarihten itibaren 3 işgünü içinde yapmalıdır. Ancak, rahatsızlığın bildirim yapmaya engel olmadığı durumlarda bu süre, rahatsızlığın bildirim yapılabilecek ölçüde hafiflediği günden itibaren en geç 3 işgünü içinde Kuruma bildirim yapılır. Her halde bu süre iş kazasının meydana gelmesinden itibaren 1 ayı geçemez.

İŞ KAZASI BİLDİRİMİ EN GEÇ NE ZAMAN YAPILIR?

İş kazası bildirimi işveren tarafından en geç kazanın meydana gelmesinden itibaren 3 işgünü içinde yapılmalıdır. Bu süre, iş kazasının işverenin kontrolü dışındaki bir yerde meydana gelmişse, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren en geç 3 işgünü içinde başlar.

Bağımsız çalışan sigortalılar için iş kazası bildirimi, rahatsızlığın bildirim yapmaya engel olmadığı günden itibaren en geç 3 işgünü içinde SGK tarafından yapılmalıdır. Ancak, bu süre iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren 1 ayı geçemez. Yani, iş kazası meydana geldikten sonra en geç 1 ay içinde bildirim yapılması gerekmektedir.

İşverenin bu süre içinde iş kazasını bildirmemesi halinde, işveren idari para cezasına çarptırılabilir ve sorumlulukları artabilir. Bu nedenle işverenler, iş kazası bildirim süreleri konusunda dikkatli olmalı ve gereken bildirimleri zamanında yapmalıdır.

Örneğin:

   – Pazartesi günü iş kazası olmuşsa, işverenin bildirim süresi Çarşamba günü başlar ve Cuma günü sona erer.

   – Eğer bu süre içinde Cuma günü resmi tatilse, süre Cumartesi gününe kadar uzar ve Pazartesi günü bildirim yapılması gerekebilir.

Sonuç olarak, 3 iş günü içinde bildirim süresi, resmi tatil ve hafta sonları dâhil değildir; yalnızca iş günleri içinde değerlendirilir.

İŞ KAZASI 3 GÜN İÇİNDE BİLDİRMEZSE NE OLUR?

İş kazası meydana geldikten sonra işverenin belirlenen 3 iş günü içinde SGK’ya bildirim yapmaması durumunda çeşitli yaptırımlarla karşılaşır:

1. Geçici İş Göremezlik Ödeneği Tahsisi ve İşveren Yükümlülüğü:

 • İşverenin bildirim süresi içinde iş kazası SGK bildirimi yapmaması durumunda, o süre zarfında sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği Kurum tarafından işverenden tahsil edilir.
 • Yani, işveren, geciktiği her gün için sigortalının alması gereken iş göremezlik ödeneğini Kuruma ödemek zorunda kalır.
 1. Bağımsız Çalışan Sigortalılar:
 • Bağımsız çalışan sigortalıların (m.4/1-b) iş kazasını belirlenen süre içinde bildirmemeleri durumunda, iş göremezlik ödeneği bildirim tarihinden itibaren ödenir.
 • Sigortalı, iş kazasını bildirmekten geciktiği her gün için geçici iş göremezlik ödeneğinden yoksun kalabilir.

3. İdari Para Cezası

 • SGK iş kazası bildirim süresi içinde yapılmaması durumunda idari para cezası uygular.
 • İşveren, yasal yükümlülüğü gereği iş kazasını bildirmediği için cezai bir yaptırımla karşı karşıya kalabilir.

İşverenlerin, iş kazası meydana geldiğinde belirlenen süre içinde SGK’ya bildirim yapmaları, hem sigortalının haklarını korumak hem de yasal yükümlülükleri yerine getirmek açısından önemlidir.

İŞ KAZASI TUTANAĞI TUTULMAZSA NE OLUR?

İş kazası raporu tutulmaması durumunda, işverenin yasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi söz konusu olur. İş kazası meydana geldiğinde, işverenin tutanak düzenlememesi, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ciddi yaptırımlara maruz bırakılabilir. Bu durumda, işveren idari para cezası ile karşı karşıya kalabilir. Ayrıca, iş kazası raporu olmaksızın, çalışanın hakları ve sosyal güvencesi de olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle, işverenin iş kazası raporu düzenleme yükümlülüğünü yerine getirmemesi hukuki sorumluluğu beraberinde getirebilir ve işyerinde güvenliğin sağlanmasına yönelik önlemlerin alınmasında eksikliklere işaret edebilir.

İŞ KAZASI BİLDİRİMİ SÜRECİ VE BİLDİRMEME CEZASI

İŞ KAZASI BİLDİRMEME CEZASI NEDİR?

2024 yılında iş kazası bildirmeme veya geç bildirme cezaları, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre minimum 24.607 TL olarak belirlenmiştir. Bu cezalar, işyerlerinin çalışan sayısı ve tehlike seviyelerine göre farklılık göstermektedir.

Çalışan sayısı 10 kişiden az olan işyerleri için ceza uygulaması şu şekildedir:

 • Az Tehlikeli İşyerlerinde: 24.607 TL
 • Tehlikeli İşyerlerinde (%25 artışla): 30.758 TL
 • Çok Tehlikeli İşyerlerinde (%50 artışla): 36.910 TL

Çalışan sayısı 10-49 kişi arasındaki işyerleri için ceza uygulaması ise şu şekildedir:

 • Az Tehlikeli İşyerlerinde: 24.607 TL
 • Tehlikeli İşyerlerinde (%50 artışla): 36.910 TL
 • Çok Tehlikeli İşyerlerinde (%100 artışla): 49.214 TL

Çalışan sayısı 50 kişiden fazla olan işyerleri için ceza uygulaması da aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

 • Az Tehlikeli İşyerlerinde (%50 artışla): 36.910 TL
 • Tehlikeli İşyerlerinde (%100 artışla): 49.214 TL
 • Çok Tehlikeli İşyerlerinde (%200 artışla): 73.821 TL

Bu ceza tutarları, işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine daha fazla dikkat etmelerini teşvik etmek amacıyla belirlenmiştir.

                                                                                                                                              Sultan Dilara BARDİ

İŞ KAZASI ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI VE ŞARTLARI

İŞ KAZASI HALİNDE HAKLARIMIZ NELERDİR? YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?

 

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap