İş HukukuİŞÇİNİN İŞ YERİNDE KAVGA ETMESİ, KAVGA EDEN İŞÇİNİN İŞTEN ÇIKARILMASI

İŞÇİNİN İŞ YERİNDE KAVGA ETMESİ NEDİR?

İŞÇİNİN İŞYERİNDE KAVGA ETMESİ NEDİR?

İşçinin, işyeri içerisinde kavga etmesi veya laf dalaşına girmesi gibi durumlar işyeri düzeninin bozulmasına yol açar. İşçinin işyeri içerisinde kavga etmesi başka bir işçiye işverenine ya da herhangi bir üçüncü kişiye sataşması sonucu oluşur. İşveren açısından maddi ve manevi birçok kayıp oluşması halinde işçiyi işten çıkarma hakkı bulunur. Mağdur olan kişi polise veya cumhuriyet savcısına giderek şikâyet dilekçesi vermelidir.  Bu sorunda mağdurun hukuk önünde belirlenmesi ileride açılabilecek olan işçilik alacağı davalarında (kıdem tazminat, ihbar tazminatı, fazla mesai ücret alacağı) güçlü bir delil olacaktır.

İŞVEREN HANGİ SEBEPLERLE İŞÇİNİN SÖZLEŞMESİNİ FESHEDEBİLİR?

İŞVEREN HANGİ SEBEPLERLE İŞÇİNİN SÖZLEŞMESİNİ FESHEDEBİLİR?

İşçi kendi isteğiyle işten çıkabilir. Aynı şekilde işveren de işçiyi işten çıkartabilir. Ancak işvereninin işçiyi işten çıkarmadaki nedenine göre farklı sonuçlar doğabilir. Bu sonuçlar aşağıdaki gibidir:

 • İşveren herhangi bir sebep göstermeden işçiyi işten çıkarabilir. Bu durumda işçiye kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü ortaya çıkacaktır.
 • İşveren sebep göstererek işçiyi işten çıkarabilir. İşveren sebep gösterdiği için işçiye kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü olmayacaktır. Ancak sebebinin ne olduğuna göre süreç değişiklik gösterebilir.
 • İşçinin işyerinde kavga etmesi, sözlü dalaşta bulunması işyerinin itibarını ve çalışma düzenini bozabileceği için bu durumda işverenin işçiyi işten çıkarma hakkı bulunur. Bunun sonucunda işveren kıdem tazminatı ödeme durumunda kalmaz.

Bunlara göre; işverenin işyerinde kavga etmesi ya da benzeri hareketler sergilemesi, iş sözleşmesinin feshedilmesine sebep olabilir.

İŞÇİNİN İŞYERİNDE KAVGA ETMESİ HALİNDE İŞTEN ÇIKARILMASI

İŞÇİNİN İŞYERİNDE KAVGA ETMESİ HALİNDE İŞTEN ÇIKARILMASI

İş kanununun 25. maddesinin ikinci fıkrasında ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılıktan ötürü işçinin haklı nedenle feshi düzenlenmiştir. İş kanunu 25. Maddenin 2. fıkrasının d ve f bentlerine göre işyeri içinde veya dışında kavga eden işçinin işten çıkarılmasının mümkün olduğu düzenlenmiştir.

 1. d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.
 2. f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

İşçinin haklı nedenle işten çıkarılması durumunda işçi kıdem tazminatı alamaz. Ancak işten çıkarılmasından haklı bir neden yoksa işçinin birçok hakkı doğar. Kıdem tazminatı veya işe iade de istenebilir.

 

İŞÇİNİN BAŞKA BİR İŞÇİ İLE KAVGA ETMESİ

İŞÇİNİN BAŞKA BİR İŞÇİ İLE KAVGA ETMESİ 

İş kanunu m.25/2

 1. d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.

İş Kanunu m.25’te işvereninin işçiyi haklı nedenle derhal feshine yönelik haklı nedenler sayılmıştır. Bunlardan biri de işçinin işvereninin başka işçisine sataşmasıdır. Bir işçi işyerindeki başka bir işçiyle işyerinde veya dışında sataştığı durumda işveren işçiyi derhal haklı nedenle feshedebilir. İki işçinin kavga etmesi durumunda olayın özelliklerine göre işçilerden bir tanesi ya da ikisi birden işten çıkartılabilir. Bu nedenle işten çıkartılan işçiler kıdem tazminatına hak kazanamazlar.

İŞÇİNİN İŞVERENLE KAVGA ETMESİ

İŞÇİNİN İŞVERENLE KAVGA ETMESİ

İş kanunu m.25/2

 1. d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.

İş kanunu m.25’te işvereninin işçiyi haklı nedenle derhal feshine yönelik haklı nedenler sayılmıştır. Bunlardan biri de işçinin işverene veya onun aile üyelerinden birine sataşmasıdır.

İşçinin işverene sataşması veya kavga etmesi, işçinin iş arkadaşıyla kavga etmesindekiyle aynı sonuçları doğuracaktır. Yani işçi işverene sataştığı zaman işveren işçiyi haklı nedenle feshedebilir. İşverene veya işverenin aile üyelerinden birine sataşan işçi haklı nedenle derhal işten çıkarılır. Bu eylemin işyeri sınırları içerisinde olması şart değildir. Bu nedenle işten çıkartılan işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz.

İŞÇİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE KAVGA ETMESİ

İŞÇİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE KAVGA ETMESİ

İşçinin işyeri içerisinde üçüncü kişilerle kavga etmesi işverene haklı nedenle fesih hakkı verir.

İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi halinde işveren işçiyi haklı nedenle işten çıkartabilir. (İK m.25/2-f) Buna göre işçinin işyerinde kavga etmesi durumu üçüncü kişilere karşı yapılmışsa bu durumda haklı nedenle fesih söz konusu olabilir.

Ancak işçinin üçüncü kişilerle kavga etmesi işyeri sınırları dışında gerçekleşmişse işverenin işçiyi haklı nedenle işten feshetme imkanı oluşmaz.

İşyeri dışında üçüncü kişilerle edilen kavga sonucunda işçi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyulduysa, işçinin gözaltına alınması veya tutuklanması gerektiyse ve bu devamsızlığın 17 nci maddedeki bildirim süresini aşması söz konusuysa işveren işçiyi haklı nedenle feshedebilir. (İK m.25/3)

İŞÇİNİN İŞ YERİNDE HUZURSUZLUK ÇIKARMASI

İŞÇİNİN İŞ YERİNDE HUZURSUZLUK ÇIKARMASI

İşçinin işyerinde huzursuzluk çıkarması haklı nedenle fesih imkanı sağlar mı konusunda tartışmalar vardır. Ancak Yargıtay verdiği kararla bu tartışmayı sonlandırmıştır.

“Davacının işyerinde arkadaşlarına yönelik söylemleri ve hareketleri ile çalışma ortamını bozduğu, bayan çalışma arkadaşları ile ilgili söylediği sözlerin işyerindeki çalışma ahlakına uygun düşmediği ve bu itibarla davacının işyeri huzur ve sükunu bozan eylemlerinin sabit olduğu anlaşılmıştır. Davacının bu davranışları açıkça işverene haklı fesih imkanı tanımaktadır.”

Yargıtay kararına göre işçinin işyerinde huzursuzluk çıkarması işverene haklı nedenle fesih imkanı tanımaktadır. İşçi kıdem tazminatı kazanamaz.

İŞÇİNİN İŞYERİNDE KAVGA ETMESİ TUTANAK

İŞÇİNİN İŞYERİNDE KAVGA ETMESİ TUTANAK

İşçinin; işverene, başka bir işçiye veya üçüncü kişiye sataşması, işyerinde kavga etmesi gibi durumlar hukuka uygun her türlü ispat aracı ile ispatlanabilir. Durumun tutanak altına alınması en sağlıklı yoldur.

İşçinin işyerinde kavga etmesi sonucu tutanak tutulması hem işçinin hem işverenini lehinedir. İşe iade veya işyeri alacağı davalarında bu tutanak çok önemli bir delil olarak sunulur. Ancak tutanakta hatalar olduğunun fark edilmesi üzerine ne işçi ne de işveren bu tutanağı imzalamamalıdır.

KAVGA ETTİĞİ İÇİN İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİNİN HAKLARI NELERDİR?

KAVGA ETTİĞİ İÇİN İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİNİN HAKLARI NELERDİR?

İşçi, kavga ettiği için işten haklı nedenle çıkarılması sonucunda kıdem veya ihbar tazminatı alamaz. Bu tazminatları alabilmesi için işten çıkarılmasının haksız nedenlere dayanmış olması gerekir. Bu süreçte işçi şu yolları izlemelidir.

 • İşçi, işçi alacağı davası açarak, işverenin haksız nedenlere dayanarak kendisini işten çıkardığını kanıtlamalıdır.
 • Belirli çalışma süresi şartlarına işçinin uyması gerekir.
 • İşçi iade davası açabilir. Dava sonucu haklı bulunursa işe alınması gerekecektir. Eğer işveren işçiyi işe başlatmazsa 4 ila 8 ay arasında belirlenen tazminat tutarının işçiye işveren tarafından ödenmesi gerekir.
 • Bunun haricinde işçi işe iade davası açsın ya da açmasın fark etmeksizin; fazla mesai alacağı, yıllık izin alacağı, ödenmemiş ücret alacağı gibi tüm ödenmemiş alacak haklarını alabilecektir.

İŞ YERİNDE KAVGA EDEN İŞÇİ TAZMİNAT ALABİLİR Mİ?

İŞ YERİNDE KAVGA EDEN İŞÇİ TAZMİNAT ALABİLİR Mİ?

İşyerinde kavga eden işçi tazminat alamaz. Çünkü haklı nedenle feshedildiği için tazminata hak kazanamaz. İşçinin işyerinde kavga etmesi durumunda işten çıkartıldıktan sonra tazminat alabilmesi için bir işçilik alacağı davası açması gerekir.

 Ancak işçi haksız nedenle işten çıkarıldığını mahkeme önünde ispat ederse tüm işçilik alacaklarını alabilir. Bu alacak kalemleri, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücret alacağı gibi alacaklardır. Ayrıca işe iade davası açılabilmesi de mümkün olacaktır.

 

KAVGA EDEN İŞÇİ NE YAPMALI?

KAVGA EDEN İŞÇİ NE YAPMALI?

Kavga eden işçi olay hakkında tutanak tutturmalıdır. Daha sonrasında haklıysa haklı olduğunu ispat edecek deliller toplamalıdır. Haklı olmasına rağmen işten çıkartıldıysa işçi alacağı davası veya işe iade davası açmalıdır. Eğer bu davaları açıp haklı olduğunu kanıtlamazsa tazminata hak kazanamaz.

KAVGAYA MARUZ KALAN İŞÇİ

KAVGAYA MARUZ KALAN İŞÇİ

İş yerindeki kavgalarda işçilerden birinin işten çıkartılıp diğerinin çıkartılması eşitlik ilkesine aykırılık doğurabilir. Ancak işten çıkartılmayan işçi mağdur olan tarafsa ve durduk yere saldırıya uğramışsa onun işten çıkartılması haksızlık olacaktır.

Nitekim Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2015/23468 E.  ,  2018/20721 K. Sayılı kararında buna benzer bir sonuca varmıştır.

“………Kavgayı başlatan ile saldırıya maruz kaldığı için kendini savunmaya çalışan işçilere fesih bakımından farklı davranılması, yani kavgayı başlatanın işten çıkartılıp diğerinin çıkartılmaması, durumları aynı olmadığı için eşit işlem borcuna aykırılık teşkil etmez……….”

Sonuç olarak kavgaya maruz kalan işçinin davranışlarına göre geçerli nedenle iş akdi feshedilebilir. Hiçbir şekilde kusuru yoksa bu işçi işten çıkarılamaz. İşçinin işten çıkarılmaması da eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmez.

İŞÇİNİN AVUKATA BAŞVURMASININ ÖNEMİ

İŞÇİNİN AVUKATA BAŞVURMASININ ÖNEMİ

İşçi alacağı davaları veya işçinin işe iadesi davaları çok detay isteyen davalardır. Davayla ilgili başvuru ve takip sürelerini kaçırmamak, usullere uymak çok önemlidir. Bu gibi konularda en ufak bir hata yapmanız sonucunda davayı kaybedebilirsiniz. Bu yüzden bir avukattan yardım almak çok önemlidir. Ayrıca iş davalarında arabuluculuk aşamaları olur. Arabuluculuk aşamalarında isteklerinizi anlatma ve sizin için en iyi sonucun elde edilmesi konusunda bir avukattan yardım almak gerekir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

İŞÇİM İŞYERİ DIŞINDA AİLEME SALDIRDI İŞTEN ATABİLİR MİYİM?

İşçinin işverenine veya ailesine saldırması durumunda işverenin işçiyi haklı nedenle fesih imkanı doğar. Bu saldırının nerede olduğu önemli değildir. Eğer işçiniz ailenize saldırdıysa onu derhal haklı nedenle işten feshedebilirsiniz. Ayrıca kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğünüz de doğmaz. İşçinin ilerde iş alacağı davası açmasına karşı olayın tutanağını tutmalısınız ve savcılığa veya polise şikayette bulunmalısınız.

İŞYERİNDE KAVGA SONUCU HAKSIZ YERE İŞTEN ÇIKARILDIM NE YAPABİLİRİM?

İşçi işyerinde kavga ettiğinde işverenin haklı nedenle fesih imkanı doğar. Ancak bu fesih nedeninin haksız olduğunu düşünüyorsanız bir avukata başvurmalısınız. Avukatla birlikte iş alacağı davası veya işe iade davası açabilirsiniz.

İŞYERİNDE İKİ İŞÇİNİN KAVGA ETMESİ İŞ KAZASI MIDIR?

İki işçinin işyerinde kavga etmiş olması, kavganın niteliklerine göre iş kazası olabilir ya da olmayabilir. Bu durum iş kazası niteliklerinin olayda var olup olmadığına göre değişikliğe uğrayacaktır.

İŞÇİNİN NEREDE KAVGA ETTİĞİ ÖNEMLİ MİDİR?

İşçi; işverenle, aynı işyerinde çalışan başka bir işçiyle veya üçüncü bir kişiyle işyerinde kavga ettiği zaman işvereninin haklı nedenle fesih hakkı oluşur. Bu fesih sonucu işçi kıdem tazminatı alamaz. İşçi, İşvereniyle veya aynı işyerindeki arkadaşıyla işyeri içinde veya dışında kavga ederse işverenin haklı nedenle fesih imkanı oluşur. Ancak üçüncü kişiyle işyeri dışında kavga etmesi sonucu işvereni işçiyi haklı nedenle feshi imkanı oluşmaz. Bu nedenle işçisinin üçüncü kişiyle kavga etmesi durumunda nerede kavga ettiği önem kazanır.

İŞYERİNDE KAVGA EDEN İŞÇİ TAZMİNAT ALABİLİR Mİ?

 İşyerinde kavga eden işçi için işverenin kanundan doğan haklı nedenle fesih imkanı olur. Haklı nedenle fesih durumlarında işçi kıdem veya ihbar tazminatı alamaz.

İlgili Yargıtay Kararları

“….Kavga fesih sebebine bakılınca, her ne kadar davacının eylemi işverene fesih imkanı tanımakta ise de aynı nitelikle eylemde bulunan diğer işçi K.H. için fesih yoluna gitmeyen işverenin eşit işlem borcuna aykırı davrandığı açıktır. Davalı tanığı C. bu işçinin kavgadan sonra da işe devam ettiğini belirtmiştir. Bu durumda işverenin gerçekleştirdiği feshin haklı olduğu düşünülemez.”
(9.HUKUK DAİRESİ ESAS NO.2009/37031 KARAR NO.2011/50099)

“…Dosya içeriğinde bulunan 12.11.1999 tarihli tutanak, tanık beyanları ve ceza mahkemesinin de kabulünde olduğu üzere olayda ilk hareket davacıdan değil dava dışı işçiden gelmiş ve davacıya yumruk atılmasından sonra davacının diğer işçiye müdahalesi gerçekleşmiş olup davacı H.’e yumruk atmamış ancak savunma amaçlı sarılması nedeniyle yere düşmeleri neticesinde H. yaralanmıştır. İşveren olaydan davacıyı sorumlu tutarak işine son vermiş diğer işçi ise çalışmaya devam etmiştir. Davacımızın yaraladığı H. adlı işçinin yumruk atarak olayı başlattığı buna rağmen davacının iş sözleşmesinin feshedilerek işten çıkarıldığı ancak H. adlı işçinin işten çıkartılmadığı da ortadadır. Her ne kadar davacının eylemi işverene fesih imkanı tanımakta ise de aynı nitelikte eylemde bulunan diğer işçi için fesih yoluna gitmeyen işverenin eşit işlem borcuna aykırı davrandığı açıktır. Bu durumda işverenin gerçekleştirdiği feshin haklı olduğu düşünülemez. Davacının ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinin kabulü gerekirken reddedilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir. (9.HUKUK DAİRESİ ESAS NO.2009/5396 KARAR NO.2011/4884)

“…Dosyadaki bilgi ve belgelerden ve özellikle tanık R.’nın anlatımlarından ve dc davacı beyanlarından; feshin dayanağı olan hakaret ve etkili eylemi başlatan kişinin davacı işçi olduğu anlaşılmakta olup, bu eylem ise işçinin işverenin başka işçisine sataşması niteliğindedir. Mahkemece, olayın oluş şekli itibariyle kavgaya karışan diğer işçinin kusursuzluğu nedeniyle iş akdinin feshedilmemesinin eşit davranma ilkesine aykırılık teşkil etmeyeceği düşünülmeden, yanılgılı değerlendirme ile kıdem ve ihbar tazminat taleplerinin kabulüne karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.” (9.HUKUK DAİRESİ ESAS NO.2011/102 KARAR NO.2013/9810)

HARBİYE HUKUK BÜROSU

Dilara Gül ERBAŞ

İŞ KANUNU’NU OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER İÇERİKLER:

 

İşçinin İşverene Hakaret Etmesi
İstifa Eden İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı – İstifa Dilekçesi Örneği

 

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap