Tazminat HukukuPert Farkı Tazminatı (Rayiç Bedel Farkı) Nedir

Şehirlerde araba kullanımın da her geçen gün artmasıyla beraber trafiklerde araç kazaları maalesef ki kaçınılmaz bir noktadadır. Bu araç kazaları ile beraber araçlar hasar almakta ve araçlar için hasar kayıtları açılmaktadır.

Araç kaza yaptıktan sonra aracın perte çıkması halinde sigorta şirketi, araç malikine belirli oranda bir ödeme yapmaktadır. Ancak bu ödeme aracın rayiç bedelinin tamamını kapsamamaktadır. İşte bu aradaki farka araç pert farkı tazminatı denmektedir. Bu yazımızda araç pert farkı tazminatının ne olduğuna değineceğiz ve “rayiç bedel farkı nasıl alınır?” sorusuna cevap bulacağız. Keyifli okumalar dileriz.

Tazminat avukatımızla görüşmek ve süreç hakkında detaylı bilgi almak için buraya tıklayarak bize ulaşabilirsiniz

 ARAÇ PERT FARKI (RAYİÇ BEDEL FARKI) TAZMİNATI NEDİR?

Kazaya karışan araç sürücüleri ilk olarak araç pert farkı tazminatının nasıl tahsil edilebileceğini düşünmektedir. Bu “rayiç bedel farkı nasıl alınır?” sorusundan önce araç pert farkı tazminatının ne olduğuna değinmemiz gerekmektedir.

Somut örnek üzerinden gitmek bu hususun anlaşılmasını daha da kolaylaştıracaktır. Kazadan önce sahip olduğumuz aracımızın rayiç fiyat bedeli 2.000.000,00(ikimilyon) TL diyelim. Bu noktada bu araç kaza yapıp da perte çıktığı vakit sigorta şirketi tazminat tutarı olarak aracın eski rayiç bedeli olan 2.000.000,00 TL’nin tamamını ödemekten kaçınacak ve her halükarda daha az bir ödeme yapacaktır.

İşte bu noktada sigorta şirketinin tazminat tutarı kapsamında ödememiş olduğu ve rayiç bedel ile aradaki farkı ifade eden tutar araç pert farkı tazminatı olarak geçer ve belirli koşullarda sigorta şirketlerinden tahsil edilebilir.

PERT NE DEMEKTİR? ARAÇ PERT KAYDI NEDİR?

Gündelik hayatta pert kavramını sıklıkla duymaktayız. Herkes en az bir kez “pert”, “perte çıkma” gibi kavramlarla karşılaşmıştır. Her şeyden önce şu bilgiyi vermemiz gerekir ki pert kavramı sigorta teriminde kullanılan bir kavramdan ziyade halk dilinde yaygınlaşmış olan bir sözcüktür. Sigorta anlamında pert araçlar için “ağır hasarlı araç” kavramı kullanılmaktadır.

Herhangi bir aracın trafik kazası sonucunda almış olduğu hasar doğrultusunda değerinin %70 ve daha fazlasını kaybetmesiyle beraber pert kavramı gündeme gelirken, bu durumu doğrulayan belgeye ise pert kaydı denilmektedir. Mevzuatlarda %70 sınırı net bir sınır olmamakla beraber daha çok uygulama bu yönde gelişmiştir. Araç pert farkı tazminatı bakımından aracın perte çıkması konusu önem arz etmektedir.

Mevzuatlarda olmamakla birlikte araç pert konusunda uygulamada karşımıza çıkan %70 sınır yerine Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’nin istikrarlı bir şekilde vermiş olduğu karar doğrultusunda sınırın %50 olarak belirlenmesinin gerektiğini söylemeliyiz. Yani aracın kaza sonucu uğradığı hasarın bedeli, aracın rayiç fiyatının bedelinin %50 ve daha fazlasına tekabül ediyor ise artık aracın pert olduğunu söylemek Yargıtay kararları uyarınca mümkündür.

 ARAÇ BAKİYE PERT BEDELİ NE DEMEKTİR?

“Rayiç bedel farkı nasıl alınır?” sorusu ile beraber akıllara gelen bir diğer soru da araç bakiye pert bedelinin ne olduğudur. Bilindiği üzere her aracın bir piyasa değeri bulunmaktadır. Perte çıkmış aracınız doğrultusunda sigorta şirketi size belirli bir ödeme yapmaktadır. İşte bu noktada sigorta şirketinizin size yapmış olduğu ödeme ile aracınızın piyasa değeri arasındaki farka bakiye pert bedeli denmektedir ve bu bedel sigorta şirketinden istenebilmektedir.

HANGİ DURUMLARDA ARAÇ PERTE ÇIKMIŞ OLUR?

Araç pert farkı tazminatı istenmeden önce doğal olarak bilinmesi gereken husus pertin ne demek olduğudur. Zira araç pert farkı tazminatı için öncelikle elimizde perte çıkmış bir araç bulunması gerekmektedir. Yapılan her trafik kazasında araçlar belirli hasarlar alırlar ve bu hasarlar doğrultusunda onarım masrafları ortaya çıkar.

Bu noktada aracın tamir maliyeti arabanın piyasa fiyatının yaklaşık olarak %70 ve daha fazlasına tekabül ediyorsa bu noktada pertten bahsedebilmekteyiz.

Bu noktada değinilmesi çok mühim olan bir konu vardır. Her ne kadar uygulama %70 ve fazlasını esas alsa da Yargıtay 17. Hukuk Daireisi’nin yerleşik uygulamasına göre hasar bedeli, araç rayiç değerini %50 aştığı takdirde pert sayılmaktadır. Yargıtayın istikrarlı bir şekilde vermiş olduğu bu karar da oldukça önemlidir.

“Rayiç bedel farkı nasıl alınır?” sorusu ve bu soruya müteakip araç pert farkı tazminatı konusunda pert araçlar bakımından bilinen büyük bir yanlış vardır. O da hava yastıkları açılan aracın pert olarak nitelendirilmesi şeklindedir.

Bu durum tam olarak doğru değildir, çünkü yukarıda da anlatıldığı üzere araç pert farkı tazminatı hesaplanması uyarınca yapılan pert araç kriterinde dikkate alınan husus yalnızca aracın onarım masrafının araç piyasa değerinin %70 ve üzerine çıkması üzerinedir. Yani bir aracın iki adet hava yastığı dahi açılmış olsa aracın onarım masrafı, araç piyasa değerinin %70 ve üzerine çıkmıyorsa bu noktada herhangi bir pert araç durumundan söz etmek mümkün değildir.

PERT FARKI TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Araç pert farkı tazminatının hesaplanmasında ikili bir araştırmadan söz etmek mümkündür. Yapılan ilk araştırmada kazaya uğramış olan aracın belirli özelliklerine bakılır. Bu özellikleri kabataslak bir şekilde arabanın kilometresi, aracın markası ve aracın modeli, aracın hasar geçmişi, aracın yaşı şeklinde sıralamak mümkündür.

Bu sayılan hususlar araştırıldıktan sonra bu sefer ikinci araştırmaya geçilir. Bu araştırma aşamasında da bu sefer, kazaya karışıp da perte çıkmış araç ile olabildiğince benzer özelliklere sahip farklı araçlar araştırılır. Yani halk adıyla bilindiği şekilde piyasa araştırması yapılır. Bu araştırma kapsamında da yine yukarıda sayılmış olan aracın kilometresi, yaşı, marka modeli gibi hususlar göz önünde bulundurulur.

ARAÇ PERT FARKI TAZMİNATI KİMDEN TALEP EDİLİR?

Sürücülerin akıllarına gelen önemli sorulardan bir tanesi araç pert farkı tazminatında talebin kime yöneltileceği olmaktadır. Aracımız perte çıktığı vakit sigorta şirketinden bize belirli bir ödeme yapılmaktadır. Tam bu noktada eğer sigorta şirketinin bize ödemiş olduğu bedel yani pert tazminatı; aracın rayiç bedelinden düşük olursa, pert tazminatı ödeyen sigorta şirketinden araç pert farkı tazminatı talep edilmektedir.

ARAÇ PERT FARKI TAZMİNATI NASIL ALINIR?

Trafik kazasına karışan aracın perte çıkması durumunda sigorta şirketleri araç maliklerine araç pert tazminatı ödemektedirler. Fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmak suretiyle bu ödeme alındığı takdirde eğer alınan ödeme, aracın rayiç bedelinden düşük ise bu noktada artık dava yoluyla pert tazminatı ödemesi yapan sigorta şirketinizden araç pert farkı tazminatı ödemesi alabilirsiniz.

ARAÇ PERT FARKI TAZMİNATI İÇİN SİGORTA ŞİRKETİNE BAŞVURU SÜRECİ

Araç pert farkı tazminatı ve “rayiç bedel farkı nasıl alınır?” Sorularına cevap bulabilmek adına elbette hukukta olmazsa olmaz usül kurallarını bilmemiz gerekmektedir. İlgili kasko şirketi pert tazminatını eksik ödemişse burada kasko şirketine karşı sözlü bir itirazda bulunulmaktadır.

Bu sözlü itiraz kapsamında kasko şirketleri ödedikleri bedeli bir miktar arttırsalar da yine de araç rayiç bedeline gelmemektedir. Bu durumda araç pert farkı tazminatı kurumu gündeme gelmekte ve kasko şirketi aleyhine sigorta tahkime araç pert farkı tazminatı için gidilebilmektedir.

SİGORTA ŞİRKETİ ARAÇ PERT FARKI TAZMİNATINI ÖDEMEK ZORUNDA MI?

Aracınızın perte çıkması halinde sigorta şirketinin araç pert tazminatını ödeyeceğinden bahsetmiştik. Peki bu araç pert tazminatının aracın rayicini karşılamamsı durumunda oluşan farkı, yani araç pert farkı tazminatını sigorta şirketi ödemek zorunda mıdır?

“Rayiç bedel farkı nasıl alınır?” sorusuna müteakip bu soru da gündeme gelmektedir. Böyle bir farkın oluşması durumunda araç pert farkı tazminatı sigorta şirketinden sözlü yolla talep edilebilmektedir. Her ne kadar sigorta şirketleri bu talep bakımından arttırım yapsalar da yapılan arttırımla dahi her zaman aracın rayiç bedeline yaklaşılması mümkün olmamaktadır.

Bu noktada aradaki fark bakımından araç pert farkı tazminatı dava yoluyla istenebilmekte ve sürücülerin aklına takılmış olan “rayiç bedel farkı nasıl alınır?” sorusu da cevaplanmış durumdadır. Bu noktada artık bu tazminat, bir alacak davasına dönüştüğünden dolayı, davanın kazanılması halinde mahkeme kararı da olduğundan sigorta şirketi ödemeyi yapmakla yükümlüdür.

PERT FARKI TAZMİNATINDA SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU SÜRECİ

Trafik kazasına karışmış olan bir aracın pert olması halinde kasko sigortasından araç pert tazminatı ödenmektedir. Ödenen bu bedelin, aracın rayiç bedelinin altında kalması halinde ise ortada bir fark olmaktadır ki bu fark da araç pert farkı tazminatı olarak geçmektedir. Araç sürücüleri, bu araç pert farkı tazminatının nasıl tahsil edileceği ve dolayısıyla da “rayiç bedel farkı nasıl alınır?” sorusuyla yakından ilgilenmektedirler.

Araç sürücüleri oluşan fark neticesiyle araç pert farkı tazminatını Sigorta Tahkim Komisyonu’na taşıyabilmektedirler. Komisyona yapılacak başvuru neticesiyle tahkim süreci başlamış olacaktır.

Sigorta hukuku ve bilhassa Sigorta Tahkim Komisyonu süreci oldukça teknik bir konu olduğundan dolayı hak kaybı yaşanmaması adına bu süreçte profesyonel yardım almak oldukça önemlidir.

RAYİÇ BEDEL PERT FARKI TAZMİNATI DAVASI

Trafikte yaşanan kaza sonrasında araçlar perte çıkabilmektedir. Uygulamada bu pert için aracın tamir maaliyetinin, aracın piyasa rayiç bedelinin %70 ve daha fazlası olması gerektiği aransa da Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’nin vermiş olduğu kararlar doğrultusunda yargı merciileri, bu konuda KDV dahil olmak ve araç onarımında kullanılacak olan malzemenin iskontosuz bir şekilde %50 gibi bir oranı yeterli görmektedir.

Bu koşulları sağlayan perte çıkmış bir aracınız varsa bu noktada sigorta şirketi size araç pert tazminatı ödemekle yükümlüdür. Sigorta şirketinin bu noktada yapacağı ödeme poliçede gösterilen limit ile de sınırlı olduğundan dolayı poliçe dikkatli incelenmelidir.

Sigorta şirketleri bu noktada kimi zaman araç maliklerine aracın rayicinin daha da altında bir ödeme yapmaktadır. Bu durumda haliyle bir tarafta sigorta şirketi tarafından belirlenmiş olan rayiç bedel olurken diğer tarafta aracın gerçek rayiç bedeli olmaktadır ve sigorta şirketi daha az rayiç üzerinden ödeme yaptığından dolayı arada fark olmaktadır.

İşte bu farka araç pert farkı tazminatı denmektedir. Bu fark tazminatının nasıl alınacağı “rayiç bedel farkı nasıl alınır?” sorusuyla beraber gündemi sık sık meşgul etmektedir. Bu noktada sigorta şirketine bir başvuru yapılmalıdır. Bu başvuru sonucunda istenen ücrete yine de ulaşılamaması halinde artık araç pert farkı tazminatı(rayiç bedel farkı) davası açılmalıdır.

RAYİÇ BEDEL PERT FARKI TAZMİNATINDA GÖREVLİ MAHKEME

Hukukumuzda usül önemli bir yere sahiptir. Çoğu zaman esas konusunda haklı olan taraflar veya taraf vekilleri, yanlış usülleri takip ettiğinden dolayı davaları daha esasa girilmeden usülden reddedilmektedir.

Araç pert farkı tazminatı kapsamında “rayiç bedel farkı nasıl alınır?” sorusuna yukarıda bu tazminat talebinin dava yolu ile alınması gerektiğini söylemiştik. Bu noktada usül hukuku bakımından en önemli konulardan birisi dava hakkında görevli mahkemedir.

Araç pert farkı tazminatı kapsamında görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesidir.

RAYİÇ BEDEL PERT FARKI TAZMİNATI DAVASINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ

Usül hukuku bakımından bir diğer önemli konu da araç pert farkı tazminatı bakımından zamanaşımı süresinin ne kadar olduğudur. Araç pert farkı tazminatında zamanaşımı hususu iki yıldır. Bu iki yıllık süre tazminat sorumlusunun kim olduğunun ve kazanın öğrenilmesi ile beraber başlamaktadır. İki yıl geçmekle dava zamanaşımına uğrar.

Yukarıda sayılmış olan iki hususun öğrenilememesi takdirde ise zamanaşımı on yıldır. Artık on yıldan sonra dava konusu talep zamanaşımına uğrar. Zamanaşımı, talebin öne sürülmesinde engel değildir talep yine de dava yoluyla öne sürülebilir ancak karşı tarafın zamanaşımı savunması ile karşı karşıya kalma riski oluşmaktadır. Dolayısıyla araç pert farkı(rayiç bedel farkı) tazminatı davasında 2-10 yıllık zamanaşımı süreleri uygulanacaktır.

PERT FARKI TAZMİNATINA İLİŞKİN YARGITAY KARAR ÖRNEKLERİ

“Rayiç bedel farkı nasıl alınır?” sorusu birçok sürücünün aklına takılmıştır ki bu konu sürekli bir şekilde dava konusu yapılmıştır. Bu konuda Yargıtay’ın da vermiş olduğu birden fazla karar bulunmaktadır.

Bu noktada yeri geldikçe bu makalede de değinilen Yargıtay’ın 17. Hukuk dairesinin araç onarım bedelinin, rayiç değerin %50 ve üzeri olması halinde aracın pert sayılacağına ilişkin kararı meşhur bir karardır.

Bu olgu başta Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’nin 2016/3196 esas sayılı 2016/6047 karar sayılı kararında olmak üzere 17. Hukuk dairesinin birden fazla kararında geçmektedir.

Yargıtay, yargı kararları bakımından üst bir mercii olduğundan dolayı dava konusu yapılan uyuşmazlıklarda başarılı sonuç elde edilebilmesi için yargıtayın daha önceki zamanlarda aynı konularda vermiş olduğu benzer kararları inceleyip buna göre hareket etmekte büyük fayda vardır. Dolayısıyla bu konu özelinde özellikle Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’nin vermiş olduğu kararların incelenmesi sürecin sağlıklı yürütülebilmesi bakımından oldukça önemlidir.

Pert Farkı Tazminatı (Rayiç Bedel Farkı) Nedir

Pert Farkı Tazminatı (Rayiç Bedel Farkı) Nedir

HARBİYE HUKUK BÜROSU PERT FARKI TAZMİNAT DAVASI HİZMETLERİMİZ

“Rayiç bedel farkı nasıl alınır?” sorusu ile araç pert farkı tazminatının tahsil edilebilme yöntemleri bu makalede anlatılmıştır. Bu konu için yeterince detay barındıran bu makale incelendiği vakit araç pert farkı tazminatı noktasında bir çok esas ve usül sorununun olduğu fark edilmektedir.

Uygulamaya baktığımızda da araç pert farkı tazminatını bir sigorta şirketinden tahsil etmemiz gerektiği için ve bu şirketler kendi bünyelerinde başta hukuk müşavirleri ve avukatlar olmak üzere birçok hukukçu barındırdıklarından dolayı eğer araç sahipleri bu yola tek başlarına devam etme kararı alırlarsa hak kaybı yaşama ihtimalleri oldukça yüksektir.

Tam da bu noktada Harbiye Hukuk Bürosu olarak biz devreye girmekteyiz. Vermiş olduğumuz profesyonel destek doğrultusunda siz araç maliklerinin hak kaybına uğramamaları adına her türlü hukuki desteği vermekten büyük bir gurur ve mutluluk duymaktayız.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Pert Farkı Tazminatı Ne Demektir?

Sigorta şirketinin daha düşük bir rayiç üzerinden ödeme yapması durumunda aracın gerçek rayiç bedeli ile ödenen pert tazminatı arasında bir fark oluşmaktadır. Bu farka araç pert farkı tazminatı denmektedir.

Pert Olmuş Araç Bedeli Nasıl Belirlenir?

Sigorta şirketi tarafından görevlendiren eksper, aracın tamirat masrafını çıkarır. Bu aşamadan sonra aracın rayiç fiyatı belirlenir pert bedeli rayiç bedelinden düşülür.

Sigorta Pert Farkı Tazminatını Ödemezse Ne Yapılır?

Sigorta şirketinin pert farkı tazminatını ödememesi kapsamında kendisine dava açılması ve dava yoluyla bu bedelin tahsil edilmeye çalışılması gerekmektedir.

Pert Farkı Tazminat Davası Kime Karşı Açılır?

Araç pert farkı tazminatı davası aracın rayicinin altında bir pert tazminatı vermesi sebebiyle pert farkı yaratan kasko şirketine karşı açılır.

Pert Farkı Tazminatı Alan Değer Kaybı Tazminatı Alabilir Mi?

Bir araç için pert kaydı konulmuşsa, bu noktada kasko şirketi zaten bir ödeme yapacağından dolayı araç sahibinin buna ek olarak araç değer kaybı tazminatı talep etmesi mümkün değildir.

Rayiç Bedel Farkı Kimden ve Nasıl Alınır?

Rayiç bedel farkı(araç pert farkı) tazminatı kasko şirketinden alınır. Sözlü şekilde talepte bulunulması bir sonuç doğurmuyor ise dava yoluyla tahsil edilmesi gerekmektedir.

PERT FARKI TAZMİNATI DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Hukuk sistemimizi incelediğimizde davalar aynı başlıklar altında toplanabilse de her dava için ayrı dilekçeler oluşturulmalıdır. Çünkü davadan davaya somut olaylar çokça değişmektedir. Aşağıda yer alan farazi olaya ilişkin dava dilekçesi yalnızca bir örnek oluşturması açısından bulunmaktadır. Yoksa aynen kullanılması sakıncalara sebebiyet verebilir.

İSTANBUL NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

DAVACI                                 : A (TCKN: 00000000000)

                                                (ADRES BİLGİLERİ)

VEKİLİ                                   : Av. Haşim ELMAS

DAVALI                                  :1) ****** Sigorta A.Ş

                                                 (V.K.N: 0000000000)

                                                 :2) B (TCKN: 0000000000)

                                                   (ADRES BİLGİLERİ)

KONU                : Pert bedelinin eksik ödenmesinden kaynaklı pert farkı tazminatı talebinden ibarettir.

DAVA DEĞERİ  : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak koşuluyla 100.00,00 TL ödenmiş pert tutarına karşılık aracın gerçek rayicinin 150.000,00 TL olmasından dolayı 50.000,00 TL araç pert farkı tazminatı

AÇIKLAMALAR:

  • Somut olay incelendiğinde davalı B’ nin kırmızı ışık yanmasına rağmen kırmızı ışıkta geçerek hiçbir kusuru olmayan A’nın aracına arkadan çarptığı görülmektedir. Bu olayda davalı B %100 kusurlu bulunmaktadır.
  • Doğrudan dava açılma yoluna gidilmemiş, dava açılmadan önce davalı sigorta şirketine talepte bulunulmuştur. Bu başvuru kapsamında davacı müvekkile bir miktar para ödemesi yapılmış da olsa araçtaki hasar ve aracın rayicinin değerlendirilmesiyle ödenmesi gereken pert tutarının ödenmiş olan tutardan çok daha yüksek olduğu açıktır.

HUKUKİ SEBEPLER    : KTK, TTK ve sair mevzuat

HUKUKİ DELİLLER     :

  • Ekspertiz raporu
  • Sigorta poliçesi
  • Bilirkişi incelemesi
  • Tanık
  • Yemin
  • Her türlü yasal delil

TALEP ve İSTEM         : Yukarıda açıklanan sebeplerle, davamızın kabulü davacı vekili olarak arz ve talep ederiz.

Ensar Emin GÜNAY

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap