Aile HukukuBOŞANMA DAVASINDA OTEL KAYITLARI

Boşanma davasında otel kayıtları eşler arasında boşanma nedenlerinden biri olan zina sebebiyle boşanmada oldukça önemli bir delil olarak kullanılmaktadır. Zina sebebiyle boşanma Türk Medeni Kanunu’nun 161.maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve herhâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur. Zina sebebiyle boşanmada zina yapan eşin zina yaptığının kanıtlanması gerekir.

Evli olmayan kişinin eşi dışında karşı cinsinden birisiyle otel odasında kalması Yargıtay tarafından da zina olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla bu tür boşanma davasında otel kayıtları delil olarak kullanılabilmektedir. Bu nedenle boşanma davalarında otel kayıtlarına erişim zinanın ispat edilebilmesi için büyük önem taşır. Nitekim boşanma davasında otel kayıtları çoğu zaman tek delil olarak var olabilmektedir.

BOŞANMA DAVASINDA OTEL KAYITLARI DELİL OLARAK İSTENEBİLİR Mİ?

Boşanma davasında otel kayıtları delil olarak istenebilir. Ancak boşanma davalarında otel kayıtlarının delil olarak istenebilmesi için bunların hukuka uygun olarak elde edilmesi gerekir. Bunun yolu da boşanma davasında otel kayıtlarının hâkimden talep edilmesidir. Ancak hâkim izniyle boşanma davasında otel kayıtları delil olarak kullanılabilecek ve zina yapan eşin otele girişi-çıkışı, otelle ilgili faturaları ve otelin güvenlik kamerasına ulaşabilecektir. Ayrıca boşanma davası açan tarafın elinde davalıya ait otel faturası/fişi olması yahut sosyal medya paylaşımında otel etiketlemesi yapılması da hangi otelden kayıt talep edilebileceğini kolaylaştırmaktadır.

OTEL KAYITLARI İLE ALDATMANIN İSPATI

Boşanma davasında otel kayıtları ile ispatının nasıl olacağı hususunda Yargıtay bize yol göstermektedir. Öncelikle Yargıtay sadece farklı cinsiyetten olanlar arasında aldatmanın varlığını kabul etmektedir. Bu durumda, örneğin aldatan eş bu zinayı bir otel odasında gerçekleştirmişse mahkeme kararıyla boşanma davasında otel kayıtları talep edilerek aldatma ispat edilebilecektir. Böylece güvenlik kameralarından, otele giriş-çıkışlardan ve faturalardan zinanın yapılıp yapılmadığı ispat edilebilecektir. Böylece ortaya bir karine konulmuş olunacaktır. Ancak boşanma davalarında otel kayıtları ile aldatmanın ispatlanabilmesi için otel kayıtlarının hukuka uygun şekilde elde edilmiş olması mühimdir. Aksi takdirde yani bu kayıtlar hukuka aykırı şekilde elde edildiği takdirde boşanma davasında otel kayıtları ile aldatma ispat edilemez.

BOŞANMA DAVASINDA OTEL KAYITLARI NASIL GETİRTİLİR?

Boşanma davasında otel kayıtlarını aldatılan eş kendisi alamaz. Bunu hâkimden talep etmesi gerekecektir. Hâkim izni ile boşanma davasında otel kayıtlarına ulaşılabilecektir. Bunun için otelin yeri biliniyorsa otele, otelin yeri bilinmiyorsa emniyete hâkim tarafından müzekkere yazılacaktır. Böylece boşanma davasında otel kayıtları mahkemeye getirtilmiş olunacaktır. Bunların yapılmamışsa yani boşanma davasında otel kayıtları hukuka aykırı şekilde elde edilmişse delil olarak hakim tarafından değerlendirilemez. Dolayısı ile tek yol hakim aracılığıyla boşanma davasında otel kayıtları mahkemeye getirilmesi olacaktır.

BOŞANMA DAVASI AÇMADAN OTEL KAYITLARINA BAKILABİLİR Mİ?

Boşanma davası açılmadan otel kayıtlarına bakılması söz konusu olamaz. Bunun için eşe karşı zina sebebiyle çekişmeli boşanma davası açılmış olması gerekir. Böyle bir dava açıldıktan sonra ancak hâkim izniyle beraber boşanma davasında otel kayıtlarına bakılabilecektir. Salt şüpheye dayanılarak ve dava da açılmaksızın boşanma davasında otel kayıtlarına erişilmesi mümkün değildir. Zaten otel çalışanları da hakim izni olmaksızın bu kayıtlara erişimi istemini kabul etmeyeceklerdir. Çünkü kişisel verilerin ihlali durumu da söz konusu olacağından ancak makul bir gerekçeye dayanarak örneğin davada ispat amacı ile boşanma davasında otel kayıtlarına bakılabilir.

E-DEVLET OTEL KAYITLARI ÇIKAR MI?

E-devlet üzerinden boşanma davasında otel kayıtlarının çıkarılması mümkün değildir. Zira E-devlet kullanıcıların kişisel bilgilerinin korunmasına büyük önem atfetmekte ve bunun için gerekli önlemleri de almaktadır. Bu nedenle boşanma davasında otel kayıtlarına bu platformdan erişilemez. Zaten otel kayıtları özel ve ticari bir husus olduğundan ve devleti de ilgilendirmediğinden E-devlet üzerinde kayıt altına alınmaz.

OTEL KAYITLARI NE KADAR SÜRE TUTULUR?

Boşanma davalarında otel kayıtlarının hâkim tarafından izni ile istenebilmeleri mümkündür. Ancak, otel kayıtları belli süreler aralığında tutulur ve ne kadar süreyle tutulacağı mevzuatta düzenlenmiştir. Buna göre, bir yıla ait konaklama belgeleri, düzenlendiği yılı izleyen takvim yılından başlayarak bir yıl; konaklama yeri kayıt defterleri, dolduğu yılı izleyen takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile, sorumlu işleticinin sorumluluğu altında tesiste saklanır. Dolayısıyla bu süreler geçtikten sonra boşanma davasında otel kayıtlarına erişilmesi söz konusu olamayacaktır. Zira sistem üzerinden bu kayıtlara erişilemeyecektir.

HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE ALINAN OTEL KAYDIYLA DAVA AÇILABİLİR Mİ?

Boşanma davalarında otel kayıtlarının aldatmada ispat aracı olarak kullanılabilmesi için bunların hukuka uygun şekilde edilmesi gerekir. Yani mahkemeden talep edilerek, mahkeme bu konuda aracı kılınarak elde edilmesi gerekir. Kişi bu yollara başvurmadan bu otel kayıtlarına bir şekilde ulaşmışsa hukuka aykırı bir yolu kullandığından bu kayıtlar hakim tarafından delil olarak değerlendirilemeyecektir. Dolayısı ile bu şekilde elde edilmiş otel kaydıyla dava da açılamayacaktır.

BOŞANMA DAVASINDA OTEL KAYDI DELİLİ ZAMANAŞIMI

Türk Medeni Kanunu 161.maddeye göre davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve herhâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Boşanma davalarında otel kayıtlarının kullanılması da bu sürelere tabiidir. Kişi aldatmayı öğrendiğinden itibaren 6 ay veya zinanın oluşumundan itibaren 5 yıl içinde bu otel kayıtlarının delil olarak kullanılmasını hakimden isteyebilir. Bu süreler geçtiğinde kişi boşanma davasında otel kayıtlarının delil olarak kullanılmasını talep edemeyecektir çünkü zamanaşımı dolmuş olacaktır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BOŞANMA DAVASINDA OTEL KAYITLARININ İSPAT GÜCÜ

Boşanma davasında Yargıtay kararlarında da görüldüğü üzere otel kayıtlarının ispatı çok güçlü bir delil olarak değerlendirilmektedir. Zira hâkim izniyle tarafın elde ettiği otel kayıtları zinanın varlığına delil teşkil etmekte ve aksi ispat edilene dek zina gerçekleşmiş sayılmaktadır. Genelde aldatan kişilerin otelleri kullandığı düşünüldüğünde çoğu zaman davanın ispatında bu kayıtlar yeterli olmaktadır.

BOŞANMA DAVASINDA OTEL KAYITLARI NE KADAR SÜREDE GELİR?

Öncelikle boşanma davalarında otel kayıtlarına erişebilmek için hâkim tarafından ilgili otele müzekkere yazılması gerekmektedir. Bu da çoğu zaman davanın tahkikat aşamasında gündeme gelir. Hakim tarafından müzekkere yazıldıktan sonra çoğunlukla 1-2 ay içinde otelden mahkemeye bir cevap gelir ve bu cevap dosyaya eklenir. Bu süreçte otelden bu işlemleri hızlandırması için hakim talimat veremez.

OTELDE KİMLE KALDIĞIM GÖRÜLÜR MÜ?

Makul gerekçeye dayanılarak hâkim tarafından müzekkere yazılarak boşanma davasında otel kayıtları talep edildiğinde zina yapan eşin otel odasında kimle kaldığı da görülür. Bu durum aldatan eşin aleyhine delil olarak mahkemede kullanılır. Delil olarak mahkemede kullanılabilmesi için ise bu kayıtların hukuka uygun şekilde edilmesi gerekir.

BOŞANMA DAVASINDA OTEL KAYITLARIAile hukuku alanındaki her türlü sorularınız ve sorunlarınız için bize ulaşın!

Boşanma konusunda birtakım hakların elde edilmesi, elde edilmiş olan hakların korunması önem taşımaktadır. Bu nedenle bu sürecin avukatlarla sürdürülmesi hak kayıplarına uğranılmaması için zorunludur. Harbiye Hukuk Bürosu avukatları da müvekkillerinin haklarını tam anlamıyla koruyan onlara her konuda destek veren bir hukuk bürosudur. Harbiye Hukuk bürosuna güvenerek aile hukukundan doğan haklarınızın güvenle korunduğundan emin olabilirsiniz. Zira Harbiye Hukuk Bürosu her alanda olduğu gibi Aile Hukuku alanında da uzman avukatlarla beraber müvekkillerine en iyi ve kaliteli hizmeti sunmaktadır. Siz de Harbiye Hukuk sayfasında bulunan iletişim sütununa tıklayarak bu hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Harbiye Hukuk bürosu alanında uzman kadrosuyla, çözüm odaklı, hızlı ve etkili çözümleriyle sizlere hizmet vermeye her zaman hazırdır.

                                                                                                                NİSANUR CEBECİ

ZİNA NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI (ALDATMA)

BOŞANMA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap