Aile HukukuBOŞANMA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR

Boşanma dilekçesi nasıl yazılır, sorusu boşanma davası açmak isteyen kişiler tarafından sıkça sorulan bir sorudur. Boşanma süreci, boşanma dilekçesinin mahkemeye sunulmasıyla başlar. Söz konusu boşanma dilekçesinde bir takım şartlar aranmaktadır. Bu şartları haiz olmayan boşanma dilekçesi ile davadan olumlu sonuç alma ihtimali de düşmektedir.

Boşanma dilekçesi, boşanmanın neye dayandığını, boşanma sebeplerini ve boşanma ile ilgili talepleri ihtiva etmelidir. Boşanma dilekçesi, görülecek davanın adeta kaderi olduğu için dilekçede ispatı zor iddiaların, beyanların yer almaması gerekir. Yani, boşanma dilekçesinde gereksiz ayrıntılara, soyut söylemlere yer verilmemelidir. Kısaca dilekçe amacına uygun olmalıdır. Boşanma dilekçesinin hazırlanmasında uzman bir boşanma avukatı ile birlikte hareket etmek sizi her zaman bir adım öne geçirecektir. Bu sebeple Harbiye Hukuk Bürosu’nun uzman boşanma avukatlarına danışmak sizin yararınıza olacaktır.

BOŞANMA DİLEKÇESİ NEDİR?

Kişiler evliliklerini devam ettirmek istemediklerinde boşanma kararı alırlar. Hukuken boşanmanın gerçekleşebilmesi ise mahkemeye müracaat edilmekle mümkün olabilecektir. Boşanma dilekçesi bu noktada gündeme gelir. Boşanma dilekçesi, boşanmaya karar veren eş ya da eşlerin mahkemeye sundukları bir dilekçedir. Taraflar bu dilekçe ile boşanma davasını başlatma imkanına sahip olurlar. Taraflar boşanma dilekçesinde tüm iddialarını, taleplerini, delillerini belirtmek zorundadırlar. Boşanma dilekçesinin usulüne uygun şekilde düzenlenmemesi mahkeme tarafından davanın reddine sebebiyet verebilecektir. Bu nedenle, mahkeme tarafından reddedilmesi durumunun olmaması için bu alanda uzman avukatlarla çalışılması en doğru ve sağlıklı sonucu verecektir. Şimdi boşanma dilekçesi nasıl yazılır sorusunun cevabını bulmaya çalışalım.

BOŞANMA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

Evliliğin sonlandırılması için taraflar tarafından hazırlanan dilekçeyle beraber yetkili mahkemeye başvurulması gerekir. Bu boşanma dilekçesinde aşağıdaki hususların bulunması zorunludur:

 1. Davacının adı, soyadı, TC kimlik numarası ve adresi
 2. Davalı olan kişinin adı, soyadı, TC kimlik numarası ve adresi
 3. Avukat varsa, avukatın adı, soyadı ve adresi
 4. Boşanmaya delil olacak olan belgeler ve hukuki sebepler
 5. Boşanma işlemi sonucunda talep edilecekler olanlar
 6. Davacı ile varsa avukatın imzası
 7. Mahkeme adı (Aile Mahkemesi)
 8. Yer bakımından mahkeme adı ( İstanbul Aile Mahkemesi)

Şimdi de anlaşmalı boşanma dilekçesi nasıl yazılır sorusunun cevabını bulmaya çalışalım.

ANLAŞMALI BOŞANMA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

Taraflar dilekçenin girişine ilgili makamın adını doğru bir şekilde yazmalıdırlar. Ardından davacı olan kişi gerekli olan kişi bilgilerini eklemelidir. (Ad, soyad, TC kimlik numarası ve adres) Taraflar anlaşmalı boşanmaya yol açan tüm hususları belli bir düzen içinde boşanma dilekçesine eklemelidir. Eğer anlaşmalı boşanmaya sebep teşkil eden durumların delilleri varsa bunlara da boşanma dilekçesinde yer verilmelidir. Dilekçenin sonunda gereğinin yapılmasını arz ve talep ederim ibaresi kullanılmalıdır. En sonda sağ alt köşeye ise isim, soyad yazılıp altına imza atılacaktır. Söz konusu dilekçenin 2 örneği olması da zorunludur.

Bunun yanında eğer taraflar bir avukatla bu davayı sürdürmeyeceklerse dava dosyasına kimlik fotokopisi de eklenmelidir. Aksi durumda, yani davayı bir avukatla sürdüreceklerse avukatın davaya müdahil olabilmesi için noterden vekaletname alınması da gerekmektedir. Bunun yanında tarafların hazırladıkları anlaşma protokolü ile beraber boşanma dilekçesinin mahkemeye sunulması gerekir. Şimdi de çekişmeli boşanma dilekçesi nasıl yazılır sorusunun cevabını bulmaya çalışalım.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

Çekişmeli boşanma davasında, taraflar boşanmanın sebepleri hususunda bir anlaşmazlığa düşmekte, taraflar ortak bir paydada buluşamamaktadırlar. Çekişmeli boşanma davasında esasen yazılı yargılama usulü uygulandığından taraflar bu davayı açarken boşanma dilekçesi ile mahkemeye başvurmakla yükümlüdür. Burada dilekçe değişim sürecinin başlaması gündeme gelecektir. İlk önce davacı bir boşanma dilekçesi hazırlayacak karşı taraf da bu dilekçeye 2 hafta süre içerisinde bir cevap dilekçesi hazırlayacaktır.

Daha sonrasında davacı cevaba cevap dilekçesi hazırlayacak ve davalının da cevaba cevaba cevap dilekçesi hazırlamasıyla beraber bu dilekçe değişim süreci tamamlanmış olacaktır. Söz konusu dilekçelerin mahkemeye sunulması ve harçların ödenmesiyle beraber çekişmeli boşanma davası da açılmış olacaktır. Boşanma dilekçesinde ise aşağıdaki hususların bulunması gerekir:

 1. Davacının adı, soyadı, TC kimlik numarası ve adresi
 2. Davalı olan kişinin adı, soyadı, TC kimlik numarası ve adresi
 3. Avukat varsa, avukatın adı, soyadı ve adresi
 4. Boşanmaya delil olacak olan belgeler ve hukuki sebepler
 5. Boşanma işlemi sonucunda talep edilecekler olanlar
 6. Davacı ile varsa avukatın imzası

Somut olayın özelliğine göre çekişmeli boşanma davasında tanık listesi, delil listesi, kredi kartı ekstreleri, sosyal platformlardaki paylaşımlar, yazışmalar, telefon mesajları, arama kayıtları, darp raporu, GSM operatörlerinden alınan birtakım dökümler, uçak ve otel rezervasyonları gibi birtakım belgelerin de boşanma dilekçesi ile sunulması gerekmektedir. Şimdi boşanma dilekçesi nasıl yazılır sorusunun cevapladık. Peki boşanma dilekçesi nereye verilir?

BOŞANMA DİLEKÇESİ NEREYE VERİLİR?

Anlaşmalı boşanma davası tarafların oturdukları yere bakılmaksızın herhangi bir adliyenin Aile Mahkemesi’nde açılabilir. Çekişmeli boşanma davası ise, taraflardan birinin yerleşim yeri ya da son 6 aydan beri birlikte oturdukları yerdeki Aile Mahkemesi’nde açılabilir. Eğer ki o yerde Aile Mahkemesi yoksa Asliye Hukuk Mahkemesi’ne boşanma dilekçesi verilecektir. Boşanma davası dilekçesi tamamlandıktan sonra o adliyede bulunan Ön Büro, Tevzi Büro veya tevzi işiyle görevlendirilen Yazı İşleri Personeline teslim edilecektir. Boşanma dilekçesinin usule uygun bir şekilde mahkemeye sunulması ile birlikte artık boşanma davası süreci başlayacaktır.

BOŞANMA DAVASI DİLEKÇESİ ELLE YAZILIR MI?

Boşanma dava dilekçesi elle yazılabilir. Taleplerin anlaşılması ve mahkemenin karar verebilmesi için el yazısının okunaklı olması gerekir. Aksi takdirde mahkemenin boşanma dilekçesini anlaması ve hakkında hüküm vermesi imkansız hale gelir. Dolayısı ile boşanma davası dilekçesini hazırlayanın aleyhine sonuçlar doğabilir.  Elle yazıldıktan sonra altına imza atılarak boşanma dilekçesi tamamlanır ve mahkemeye fiziken gidilip teslim edilerek boşanma davası açılmış olacaktır. Bu noktada boşanma dilekçesinde imla ve yazım kurallarına dikkat etmekte fayda vardır. Zira, düşündüğünüzü yazınıza dökememeniz yahut yanlış bir şekilde ifade etmeniz halinde aleyhinize bir durum oluşabilir. Bu sebeple boşanma dilekçenizi yazdıktan sonra tekrardan okuyup anlaşılabilir olup olmadığını teyit etmeniz gerekmektedir.

AVUKATSIZ BOŞANMA DİLEKÇESİ YAZILABİLİR Mİ?

Boşanma dava dilekçesinin avukat tarafından yazılma zorunluluğu yoktur. Boşanma davasını açacak olan eş dilerse kendisi de bu boşanma dilekçesini yazabilir. Ancak her zaman bir avukatla çalışmak davanın istenilen sonuçla neticelenmesi açısından mühimdir. Bir avukatla beraber bu süreci yönetmek her zaman daha sağlıklı sonuçlar verecektir. Böylece davanın esas yönünden ve usul yönünden reddedilmesi olasılığı da azalmış olur. Yine boşanma dilekçesine eklenecek beyanların bir hukukçu gözünden geçirilmesi sizin yararınıza olacaktır.

BOŞANMA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR

BOŞANMA DİLEKÇESİ VERDİKTEN KAÇ GÜN SONRA MAHKEME OLUR?

Boşanma davasının anlaşmalı ya da çekişmeli şekilde açılıp açılmamasına göre mahkemenin yapılacağı gün değişmektedir. Nitekim, anlaşmalı boşanma davasında dava dilekçesi verildikten sonra 1 hafta ya da 1 ay gibi kısa süre içinde duruşma günü belirlenebilmektedir. Çünkü taraflar boşanma sebeplerini ve sonuçlarını kabul etmektedirler, uzlaşmaktadırlar. Ancak çekişmeli boşanma davasında bir tarafın dediğine diğer taraf itiraz ettiğinden daha uzun bir süreç söz konusu olur. Nitekim, çekişmeli boşanma davasında ise 1 sene gibi uzun süreler geçtikten sonra mahkemenin gün vermesi daha olasıdır.

BOŞANMA DİLEKÇESİ VERDİKTEN SONRAKİ MAHKEME SÜRECİ

Boşanma dilekçesi verildikten sonraki mahkeme süreci davanın anlaşmalı ya da çekişmeli olup olmamasına göre değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin, çekişmeli boşanma davasında taraflar tarafından usulüne uygun olarak dilekçeler hazırlanıp bu dilekçeler mahkemeye verildikten sonra yargılamada ön inceleme safhası başlar. Hâkim, ön inceleme aşamasında tarafları anlaşmaya davet eder. Tarafların anlaşamaması halinde yargılamaya devam edilir. Daha sonra tahkikat aşamasına geçilir. Bu aşamada hâkim delilleri inceler, tanıkları dinler gerektiğinde bilirkişi incelemesini yaptırır.

Dava ile ilgili gerekli olan ve olacak olan bilgileri toplar. Daha sonrasında ise sözlü yargılama aşamasına geçilir. Bu aşamada da tarafların iddia ve savunmaları dinlenir. Taraflar mahkemeye gelirler, taleplerini ve savunmalarını mahkemeye sözlü olarak bildirir. Daha sonra mahkemenin hüküm aşamasına geçilir. Bu aşamada hakim tüm bu aşamalarda elde ettiklerine göre ve kanuna uygun olarak da bir karar verir. Anlaşmalı boşanma davasında ise, duruşma gününde koşulların gerçekleştiğine dair bir kanaat getirildiğinde hâkim karar verir. Dolayısıyla tek celsede süreç sonlanır.

BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER?

BOŞANMA DİLEKÇESİ AVUKATLIK ÜCRETİ

Türkiye Barolar Birliğinin yayımlamış olduğu tarifeye göre her yıl her dava türü için asgari miktarda bir ücret belirlenir. Bu tarifeye göre, 2024 yılında boşanma davasında avukatlık ücreti 17.900 TL KDV’den az olmamak üzere belirlenir. Bu miktar asgari miktar olup bunun azami miktarına avukatın kendisi karar verir. Ayrıca taraf ve avukatlar kendi aralarında ücret konusu anlaşabilirler. Türkiye Barolar Birliğinin belirlemiş olduğu tarife ise öneri niteliğinde olup tarife üstü ücretlendirmeler, tarafların anlaşması ile her zaman mümkündür. Ayrıca Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre dava takiplerin dışındaki hukuki yardımlarda ödenecek avukat ücreti ana başlıklı bölümde her türlü dilekçe yazımı için 3.600 TL asgari ücret belirlenmiştir. Ücretlendirme hakkında detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

NİSANUR CEBECİ

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır? Şartları, Dilekçesi

BOŞANMADA KUSUR SAYILAN HALLER

ZİNA NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI (ALDATMA)

YABANCI EŞTEN BOŞANMA DAVASI

BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER?

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER? 2024

BOŞANMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR-2024

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap