Harbiye hukuk bürosu olarak İstanbul Şişli Ceza Avukatı kadromuz ile müvekkillerimize yaklaşık 20 yıldır ceza hukuku alanında tüm adliyelerde danışmanlık ve hukuk hizmeti sunmaktayız. Müvekkillerimizin gerek müşteki gerekse sanık olarak yargılandığı asliye ceza, ağır ceza davalarında müdafilik hizmeti vermekle birlikte savcılık soruşturma aşaması avukatlığı, sulh ceza avukatlığı hizmeti de vermekteyiz.

Ceza yargılaması aşamasında Müvekkillerinin ifadesi alınırken, Soruşturma aşamasında, Kovuşturma aşamasında, Yargılama aşamasında, Müvekkillerinin beraatını sağlamak, Müvekkillerinin cezasını hafifletmek, Müvekkillerinin haklarını korumak için gerekli tüm hukuki işlemleri yapmak başlıca hedeflerimizdir.

İstanbul ceza avukatı kadromuz ayrıca savcılık ifade aşaması avukatlığı, sulh ceza mahkemesi avukatlığı, tutuklu müvekkilleri için cezaevi ziyaretleri ve mahkeme kararlarına karşı itiraz dilekçe işlemleri yapmaktadır.

CEZA HUKUKU NEDİR?

şişli ceza avukatı

Hukuk kuralları, bireylerin ve toplumun görev ve yetki alanını belirler, bireylerin özgürlüklerini ve sınırlarını ve diğer bireylerle olan ilişkilerini düzenler ve bunu yaptırımla kuvvetlendirir. Ceza hukuku ise, devletin uygulanmasını sağlamaya çalıştığı emir ve yasaklar ile uygulanmadığı takdirde yaptırım öngördüğü kuralları içeren hukuk dalıdır.

Ceza hukukunda yararlanılan bazı ilkeler vardır. Bu ilkelerden biri de belirlilik ilkesi olarak ele alınır. Belirlilik ilkesinin kastettiği durum kanunun suç saymadığı bir eyleme ceza verilemeyeceği yönünde belirlenmiştir. Bu ilkeye göre suç tanımlandıktan sonra unsurları açık ve net olarak belirlenmeli ve bu durum herkesin anlayabileceği bir dilde anlatılmalıdır. Suç olarak kanunlarca tanımlanmayan bir davranış için hiç kimse cezalandırılamaz. Ceza hukukunu ilgilendiren bu konular kanunlarla belirlenmiş durumdadır. Ceza hukuku bu ve benzeri birçok konuyu içinde barındıran aşamalardan müteşekkildir. Ceza davalarına konu olan suçların tespit edilmesi ve kanunlar önünde işlenen suçun ispatlanabilmesi için izlenen yöntemler farklılık gösterecektir. Bu sebeplerle ceza davalarında bir ceza avukatına ihtiyaç olacaktır. İstanbul Kâğıthane Ceza Avukatı, ceza davalarında görev almış tecrübeli bir avukatlardan seçilmelidir.

CEZA AVUKATI NEDİR?

şişli ceza avukatı

Şişli Ceza avukatı ceza Yargılamasında vekil ya da müdafi olarak görev yapan temsil ettiği vatandaşı savunan avukatlara denir. Ceza hukuku avukatı tarafından, ceza davalarına bakan avukatlara halk arasında söylenmiş unvandır. Yasal olarak “ceza avukatı” adı altında yer alan resmi bir avukatlık bölümü veya ünvanı bulunmamaktadır.

Şişli Ceza avukatları, kişi özgürlüğü ve mağdur hakları bakımından toplumun en hassas sorunlarıyla uğraşmaktadır. Ceza davalarının olası ciddi sonuçlarında etkisinin bulunduğu Şişli ceza avukatları, alanlarında donanımlı özgüvenli ve tecrübeli olmalıdırlar.

Kanunlar önünde herkes eşit haklara sahiptir. Kimse dil, din, ırk gibi ayrımlar sebebiyle farklı muameleye maruz bırakılamaz. Ceza davalarının konuları karmaşık birtakım süreçleri içinde barındırır. Meşakkatli bir yol izlenmesi Şişli ceza davalarının genel özellikleri arasında yer almaktadır. İzlenecek bu zorlu yolda kişiler davaya sanık ya da mağdur olarak katılmış olabilirler. Ceza davalarının işlenen suça bağlı olarak uyguladığı yaptırımlar ağırdır. Bazen hapis cezası gibi kişiyi özgürlüğünden mahrum bırakacak durumlarla karşılaşmak mümkündür. Böyle bir durumda kalan kişinin bir ceza davası avukatının bilgisine danışması kaçınılmaz olacaktır. Bireysel tecrübeler bu tür davalarda yeterli olmaz. Şişli Ceza Avukatı, deneyim sahibi olan bir ceza davası avukatı olmalıdır.

CEZA DAVALARINDA AVUKAT TALEBİ NASIL YAPILIR?

Zorunlu müdafi; şüpheli veya sanığın kendisini temsil edecek ve kendisine hukuki yardımda bulunacak bir müdafinin atanmasını talep etmesi ya da şüpheli veya sanığın talep etmemesine rağmen kanunda öngörülen ceza dosyalarında görevlendirilen avukatı tanımlamaktadır.

Türk Ceza Kanunu’nun 150. Maddesine göre; Şüpheli veya sanıktan kendisine bir müdafi seçmesi istenir. Şüpheli veya sanık, müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse, istemi halinde bir müdafi görevlendirilir. Müdafii bulunmayan şüpheli veya sanık; çocuk, kendisini savunamayacak derecede malul veya sağır ve dilsiz ise, istemi aranmaksızın bir müdafi görevlendirilir.

Ayrıca alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmada da Türk Ceza Kanunu’na göre kişinin istemi olmasa dahi müdafii görevlendirilecektir. Ayrıca Türk Ceza Kanunu zorunlu müdafilikle ilgili diğer hususların Türkiye Barolar Birliğinin görüşüyle düzenlenecek yönetmelikle belirleneceği belirtilmiştir.

ŞÜPHELİ KİME DENİR? SANIK, MÜŞTEKİ VE MAĞDUR KAVRAMLARI NE DEMEKTİR?

Şüpheli, sanık, müşteki ve mağdur kavramları, ceza yargılamasına özgü kavramlardır. Şüpheli, ceza yargılamasında soruşturma veresinde suç şüphesi altında bulunan kimseye denir. Şüpheli statüsü, adli makamın suç şüphesiyle bir soruşturma başlattığı anda doğar. Kimse kendiliğinden şüpheli olmaz. Sanık ise, soruşturma evresi tamamlanıp da kovuşturma evresine geçilip hüküm kesinleşinceye kadar olan sürede suç şüphesi altında bulunan kimseye denir.

Mağdur, suç oluşturan fiilden zarar gören kimseyi ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Mağdur her zaman suçtan doğrudan zarar gören kimse olmayabilir. Müşteki kavramı ise, Arapça bir kelime olup, suçtan zarar gören kişi ya da mağdur tarafından şikâyette bulunan kişi için kullanılır. Şikayetçi, şikâyet eden demektir. Müşteki sıfatı, suçtan zarar gören kişinin kolluk mercilerine veya cumhuriyet savcılıklarına şikâyette bulunularak kazanılır.

ŞİŞLİ CEZA AVUKATI, ÇAĞLAYAN CEZA AVUKATLARI

Bütün hukuk kuralları toplumsal düzeni kurmaya hizmet etmek için vardır. Ceza hukuku da bunu tesis etmek için kendi araçlarını devreye sokar. Ceza hukukunu ilgilendiren konular toplumsal yaşamın hayati derecede zarar görmesiyle oluşan düzen bozukluğudur. Toplumsal düzeni bozan suçlar işlendiğinde ceza davaları aracılığıyla yeniden düzenin tesisine çalışılır. Bunun için devlet, toplumun haklarını korumakla görevlidir ve devleti de savcılık makamı temsil edecektir. Suçun tespiti ya da şikâyete konu olması durumunda savcılık makamı görevini yerine getirecektir.

Savcılık makamı bir iddianame oluşturacak ve bunu mahkemeye sunacaktır. İddianamenin incelenmesi bazen kabul edilmesiyle sonuçlanırken bazen de deliller yeterli bulunmayabilir. Bu durumda da savcılık makamı yeni bir iddianame hazırlayıp eksiklikleri giderebileceği gibi karara itiraz da edebilir. Görüldüğü gibi bu tür durumlarda karmaşık bazı yolların varlığı söz konusudur ve kişiler tek başına bu yolu aşamayabilirler. Böyle zamanlarda ceza avukatı tarafından temsil edilmek gereği oluşabilir. Bir ceza davası avukatı tüm süreçlere olan hakimiyeti neticesinde işlemlerin sıkıntısız yürütülmesinde etkili olacaktır. Şişli Ceza davası avukatı olarak görev alan kişiler savunma makamını temsil ederler. Kişilerin bu davalar sebebiyle hak kaybı yaşamaması adına Şişli ceza davası avukatından yardım almaları yararlarına olacaktır. Şişli Ceza Avukatı, ceza davalarında hak kaybı yaşanmasını engelleyebilecek düzeyde tecrübe sahibi olmalıdır.

İSTANBUL AĞIR CEZA AVUKATI NE İŞ YAPAR?

Esasında hukuk literatüründe İstanbul Ağır Ceza Avukatı diye bir bölüm yoktur. Böyle bir alt dal da yoktur. Ancak bu kavram halk arasında yaygın olarak bu şekilde kullanıldığı için, ağır ceza avukatı olarak bir branşlaşma olduğu sanılmaktadır. Yine de bir tanım yapacak olursak, Ağır ceza avukatı, ceza hukukunda ağır cezalar gerektiren özel suç tiplerini kapsayan Şişli ağır ceza davalarında hukuki hizmet veren kişidir. İstanbul Şişli ağır ceza avukatı, Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen suç tiplerine hâkim olan avukat olmalıdır.

Ağır ceza davaları, kişinin hürriyetini önemli ölçüde etkileyen davalardır. Bu davalar en iyi Şişli ağır ceza avukatı ile yer almak hürriyete ilişkin önemli bir karar olacaktır. Şişli Ağır ceza avukatı somut olaya ilişkin her türlü delili ve bilgiyi gözeterek kanuni süreleri, indirim hallerini, taksir hallerini vs. gözeterek en uygun ve en güçlü savunmayı yapacak kişidir. İstanbul Ağır ceza avukatı sabırlı ve titiz bir çalışma yürüterek müvekkillerinin lehine olan sonuca ulaşmak için ellerinden gelen hukuki yardımı yapacaklardır. En iyi İstanbul Şişli ağır ceza avukatı için Harbiye Hukuk kadromuza bakabilir veya büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

İSTANBUL ŞİŞLİ CEZA AVUKATI

İstanbul’un Avrupa yakasında yer alan Şişli, tarihi ve kültürel zenginliği ile dikkat çeken bir ilçedir. Şişli, aynı zamanda önemli bir nüfusa ev sahipliği yapmaktadır. İlçede yaşayan vatandaşlar, çeşitli suçlarla karşı karşıya kalabilirler. Bu durumlarda, bir ceza avukatından yardım almak önemlidir.

Ceza avukatı, ceza hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukattır. Ceza avukatları, ceza yargılamasının her aşamasında müvekkillerinin haklarını savunurlar. Şişli Ceza avukatları, müvekkillerinin ifadesi alınırken, soruşturma aşamasında, kovuşturma aşamasında ve yargılama aşamasında müvekkillerinin yanında bulunurlar. Ceza avukatları, müvekkillerinin haklarını korumak için gerekli tüm hukuki işlemleri yaparlar. İstanbul Şişli’de ceza avukatı arıyorsanız, dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. Öncelikle, Şişli ceza avukatının deneyimli ve uzman olması önemlidir. Şişli Ceza avukatının, ceza hukuku alanında güncel bilgilere sahip olması gerekir. Ayrıca, Şişli ceza avukatının, müvekkillerinin haklarını korumak için gerekli hukuki bilgi ve becerilere sahip olması gerekir.

Şişli’de ceza avukatı olarak hizmet veren birçok hukuk bürosu bulunmaktadır. Bu hukuk büroları arasından, size en uygun hukuk bürosunu seçmek için, hukuk bürolarının internet sitelerini inceleyebilirsiniz. Ayrıca, hukuk bürolarının iletişim bilgilerini kullanarak, hukuk bürolarıyla iletişime geçebilirsiniz. Harbiye Hukuk Bürosu Uzun süredir Ceza Hukuku ve Şişli Ceza Avukatı alanında hizmet vermektedir.

CEZA AVUKATI NEDİR?

Şişli Ceza avukatı, ceza hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukattır. Şişli Ceza avukatları, ceza yargılamasının her aşamasında müvekkillerinin haklarını savunurlar. Şişli Ceza avukatları, müvekkillerinin ifadesi alınırken, soruşturma aşamasında, kovuşturma aşamasında ve yargılama aşamasında müvekkillerinin yanında bulunurlar. Şişli Ceza avukatları, müvekkillerinin haklarını korumak için gerekli tüm hukuki işlemleri yaparlar.

ŞİŞLİ CEZA AVUKATININ GÖREVLERİ NELERDİR?

Şişli Ceza avukatının başlıca görevleri şunlardır:

 1. Müvekkillerinin ifadesi alınırken, müvekkillerinin haklarını korumak
 2. Soruşturma aşamasında, müvekkillerinin haklarını korumak
 3. Kovuşturma aşamasında, müvekkillerinin haklarını korumak
 4. Yargılama aşamasında, müvekkillerinin haklarını korumak
 5. Müvekkillerinin beraatını sağlamak
 6. Müvekkillerinin cezasını hafifletmek
 7. Müvekkillerinin haklarını korumak için gerekli tüm hukuki işlemleri yapmak

ŞİŞLİ’ DE CEZA AVUKATI ARARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Şişli’de ceza avukatı ararken, dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır:

 1. Ceza avukatının deneyimli ve uzman olması gerekir.
 2. Ceza avukatının, ceza hukuku alanında güncel bilgilere sahip olması gerekir.
 3. Ceza avukatının, müvekkillerinin haklarını korumak için gerekli hukuki bilgi ve becerilere sahip olması gerekir.
 4. Ceza avukatının, müvekkillerinin ihtiyaçlarını anlaması ve bu doğrultuda hizmet vermesi gerekir.

2023-2024 ŞİŞLİ AĞIR CEZA AVUKATI ÜCRETLERİ

Avukatlık ücretleri, her yıl Türkiye Barolar Birliği’nin yayınladığı tebliğ ile belirlenir. Bu tebliğ, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi olarak nitelendirilir. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, avukatlık hizmetleri karşılığında ödenmesi gereken minimum tutarı belirler. Hiçbir avukat bu ücretlerin altında bir ücret kararlaştırması yapamaz. Ancak, avukatlık ücretleri yerel barolar ve avukatların mesleki tecrübe ve niteliklerine göre değişebilmektedir. Her avukat, asgari tarife üzerinden kendi avukatlık ücretini belirleyebilir. Şişli Ceza davalarında avukatlık ücreti suçun ağırlığına, davanın bulunduğu aşamaya ve davanın içeriğine, avukatın kıdemine, bilgisine, tecrübesine, uzmanlığına ve tarafın ekonomik durumuna göre değişebilmektedir. Güncel Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine bakarak İstanbul Şişli ceza avukatı ücretleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

İSTANBUL ŞİŞLİ CEZA AVUKATI ARAYANLAR İÇİN TAVSİYELER

İstanbul Şişli’de ceza avukatı arayanlar için aşağıdaki tavsiyeler faydalı olabilir:

 1. Hukuk bürolarının internet sitelerini inceleyin. Hukuk bürolarının internet sitelerinde, hukuk bürolarının geçmişleri, uzmanlık alanları, çalışma alanları ve iletişim bilgileri gibi bilgilere ulaşabilirsiniz.
 2. Hukuk bürolarının iletişim bilgilerini kullanarak, hukuk bürolarıyla iletişime geçin. Hukuk bürolarıyla iletişime geçerek, hukuk bürolarının çalışma saatleri, ücretleri ve hizmet kapsamları hakkında bilgi alabilirsiniz.
 3. Hukuk bürolarının müşteri yorumlarını okuyun. Hukuk bürolarının müşteri yorumlarını okuyarak, hukuk bürolarının hizmet kalitesi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
 4. Hukuk bürolarıyla yüz yüze görüşme yapın. Hukuk bürolarıyla yüz yüze görüşme yaparak, hukuk bürolarının size uygun olup olmadığını değerlendirebilirsiniz.

Hukuk bürolarıyla yüz yüze görüşme yaparken, aşağıdaki soruları sormanız faydalı olabilir:

 1. Hukuk bürosunun çalışma alanı nedir?
 2. Hukuk bürosunda kaç avukat görev yapmaktadır?
 3. Hukuk bürosunun deneyimi nedir?
 4. Hukuk bürosunun uzmanlık alanları nelerdir?
 5. Hukuk bürosunun ücretleri nedir?
 6. Hukuk bürosunun hizmet garantisi var mıdır?

Şişli Ceza avukatı seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli husus, avukatın tecrübesi ve uzmanlığıdır. Deneyimli ve uzman bir Şişli ceza avukatı, müvekkilinin haklarını daha etkin bir şekilde savunabilir. Ayrıca, Şişli ceza avukatının ceza hukuku alanında güncel bilgilere sahip olması önemlidir.

Şişli Ceza avukatı seçerken, avukatın müvekkillerinin ihtiyaçlarını anlaması ve bu doğrultuda hizmet verebilmesi de önemlidir. Müvekkillerinin haklarını korumak için, avukatın müvekkillerinin ihtiyaçlarını anlaması ve bu doğrultuda hizmet vermesi gerekir.

HAKKIMDA AÇILMIŞ BİR CEZA DAVASI OLDUĞUNU NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

Hakkınızda açılmış bir ceza davası olup olmadığını ya da hakkınızda açılmış herhangi bir davanın olup olmadığını e-devlet platformu üzerinden kolaylıkla öğrenebilirsiniz. E-devlet sistemine giriş yapıp “dava dosyası sorgulama” hizmeti sekmesinden hakkınızda açılmış davaları görebilmeniz mümkündür. Bu portal üzerinden sizin açmış olduğunuz davaları da görüntüleyebilir, dosyanızı inceleyebilirsiniz.

İstanbul Şişli’de ceza avukatı arayanlar, yukarıdaki tavsiyeleri dikkate alarak, kendilerine en uygun hukuk bürosunu seçebilirler.

HARBİYE HUKUK BÜROSU İSTANBUL ŞİŞLİ CEZA AVUKATI OLARAK VERDİĞİMİZ HİZMETLER

Harbiye Hukuk Bürosu ceza avukatı olarak verilen hizmetler, ceza hukukundan doğan tüm işlem, uyuşmazlık ve davalara (AYM,AİHM) ilişkindir. Ceza hukukuna ve ilgili mevzuata hâkim, deneyimli ve yetkin kadrosu ile adilane ceza yargılamasının tezahürü ve neticesinde hakkın temin ve muhafazasına yardımcı olan Harbiye Hukuk Şişli ceza avukatları:

 1. Asliye Ceza Mahkemesi alanına giren suç ve işlemlere ilişkin davalar,
 2. Savcılık sorgu veya soruşturma konularına ilişkin davalar,
 3. Kasten adam öldürme suçları,
 4. Yağma suçları,
 5. Adam yaralama suçları,
 6. Rüşvet suçları,
 7. Tehdit, hakaret ve şantaj yapma suçları,
 8. Taksirli adam öldürme suçu,
 9. Belgede sahtecilik suçları,
 10. Yasama organına karşı suçlar,
 11. Hile yapma ve hileli iflas suçları,
 12. Zimmet suçları,
 13. Ağır yaralama suçu,
 14. Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı suçu,
 15. İrtikap suçları,
 16. Yabancı devlet aleyhine asker toplamak suçu,
 17. Düşman devlete maddi ve mali yardım yapma suçu,
 18. Siyasal veya askeri casusluk suçu,

Başta olmak üzere, ceza yargılamasına konu teşkil eden tüm suçlarda hukuki hizmet sağlamaktadır.

Hakkınızda açılmış bir ceza davası ya da müşteki olarak suç duyurusunda bulunmak için avukatlık hizmeti almak her zaman en güvenilir yoldur. Harbiye Hukuk Bürosu olarak tecrübeli ve uzman ceza avukatı kadromuzla müvekkillerimizin ceza davalarını en hızlı şekilde sonuçlandırmak ve menfaatlerini korumak bizim önceliğimizdir. Büromuz, kasten öldürme, kasten yaralama, hırsızlık, yağma, uluslararası suçlar gibi ceza hukuku alanına dair her davada hizmet vermekte olup, müvekkillerinin özgürlüğünü, itibarını ve geleceğini korunmaya değer görmektedir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap