Avukatın baroya şikayeti, genellikle avukatlık mesleğinin etik kurallarına aykırı davranıldığı durumlarda gündeme gelir. Bu gibi durumlarda, mağdurlar genellikle Baroya şikayette bulunurlar ve avukatlar hakkında disiplin soruşturması başlatılır.

AVUKAT KİMDİR?

Avukat, yasal sorunlarda bireyleri veya kuruluşları temsil eden ve onların hukuki haklarını savunan meslek gruplarıdır. Avukatlar, hukuki danışmanlık, yasal belgelerin hazırlanması, müvekkillerin mahkemede temsil edilmesi gibi çeşitli hizmetler sunarlar. Avukatlar, müvekkillerini hukuki süreçlerde temsil ederler ve onların haklarını savunurlar. Mahkemede veya yargı dışı uzlaşma süreçlerinde müvekkillerini temsil ederler ve onların çıkarlarını korumak için kanıtlar sunarlar, yasal argümanlar yaparlar ve müvekkillerini en iyi şekilde savunurlar. Avukatların görevleri arasında şunlar bulunur:

1)Hukuki Danışmanlık: Müvekkillerine hukuki konularda danışmanlık sağlarlar, yasal haklarını anlamalarına ve korumalarına yardımcı olurlar.

2)Dava ve Savunma: Mahkemelerde veya diğer yargı organlarında müvekkillerini temsil ederler.

3)Belge Hazırlama: Hukuki belgelerin hazırlanmasında yardımcı olurlar, sözleşmeleri düzenler ve diğer yasal belgeleri hazırlarlar.

4)Uyuşmazlık Çözümü: Müvekkillerini çeşitli uyuşmazlık çözüm yöntemlerinde temsil ederler, arabuluculuk veya uzlaşma süreçlerine katılırlar.

5)Yasal Araştırma ve Analiz: Hukuki konularda araştırma yaparlar, yasal mevzuatı inceler ve müvekkillerine en iyi yasal stratejileri sunmak için çeşitli analizler yaparlar.

AVUKATLIK NEDİR?

Avukatlık, yasal sistemlerde bireyleri veya kuruluşları temsil etme, hukuki danışmanlık sağlama ve yasal işlemlerde yardımcı olma mesleğidir. Avukatlar, hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra lisans alarak bu mesleği icra ederler. Avukatlık mesleği, birçok farklı alanda hizmet sunabilir ve geniş bir yelpazede faaliyet gösterebilir. Bunlar arasında ceza hukuku, ticaret hukuku, aile hukuku, iş hukuku, gayrimenkul hukuku, vergi hukuku ve idare hukuku gibi alanlar bulunmaktadır.

AVUKATIN BAROYA ŞİKAYET NEDENLERİ NELERDİR?

Avukatın baroya şikayeti aşağıdaki durumların olduğu durumlarda gerçekleşebilir:

1)Etik Kuralları İhlal Etme: Bir avukatın mesleki etik kurallarını ihlal ettiği düşünülüyorsa, bu durum Baroya şikayet edilir. Örneğin, müvekkillerine karşı dürüstlük, sadakat ve gizlilik gibi temel etik kuralları ihlal etmek veya yetersiz hizmet sunmak gibi durumlar etik ihlal olarak kabul edilebilir.

2)Haksız Davranışlar: Avukatın müvekkilinin haklarını çiğnediği veya yasalara uymadığı düşünülüyorsa, bu da bir şikayet nedeni olabilir. Örneğin, müvekkilin parasını kötüye kullanma, yetersiz temsil, çıkar çatışması veya yasalara uymama gibi nedenlerle Baroya şikayette bulunulabilir.

3)Profesyonel İtibara Zarar Verme: Bir avukatın mesleki itibarını zedeleyecek veya halkın güvenini sarsacak davranışlarda bulunduğu düşünülüyorsa, bu da şikayet nedeni olabilir. Örneğin, kamuoyuna karşı saygısız veya etik dışı davranışlar, mesleki saygınlığı etkileyebilir ve bu durumda Baroya şikayet edilebilir.

4)Yasal Prosedürlere Uymama: Avukatların belirli yasal prosedürlere ve kurallara uyması gerekmektedir. Eğer bir avukat bu prosedürlere uymamışsa veya yetersiz hizmet sunmuşsa, bu durum da Baroya şikayet nedeni olabilir.

5)Uygunsuz Davranışlar: Avukatların mesleki olarak uygun davranmaları beklenir. Eğer bir avukatın uygunsuz davranışları varsa, örneğin cinsel taciz, saldırganlık veya müvekkil ile yeterince profesyonel olmama gibi durumlar, bu da Baroya şikayet edilmesine neden olabilir.

Avukatın baroya şikayeti bu gibi durumlarda mümkün olabilmektedir.

AVUKAT BAROYA ŞİKAYETİ NASIL YAPILIR?

Avukatın Baroya şikayeti süreci aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:

1)Şikayetin Hazırlanması: Şikayet, yazılı olarak hazırlanmalıdır. Bu yazılı belgede, şikayetin detayları, tarihler, olaylar ve ilgili kanıtların veya tanıkların bilgileri yer almalıdır.

2)Baroya Başvuru: Hazırlanan şikayet belgesi, ilgili Baroya teslim edilmelidir. Genellikle bu belge, Baro’nun disiplin kurulu veya ilgili birimine sunulur.

3)İnceleme ve Değerlendirme: Baro, şikayeti aldıktan sonra inceleme ve değerlendirme sürecini başlatır. Şikayetin doğruluğunu, geçerliliğini ve ciddiyetini değerlendirirler.

4)Disiplin Soruşturması: Şikayet ciddi bulunursa, Baro disiplin kurulu veya ilgili birimi soruşturma başlatır. Bu soruşturma sürecinde, ilgili tarafların ifadeleri alınır, kanıtlar incelenir ve tüm ilgili bilgiler toplanır.

5)Karar Verme ve Yaptırımlar: Disiplin kurulu veya ilgili birim, yapılan soruşturmanın sonucuna göre karar verir.

Avukatın baroya şikayeti süreci bu şekilde sonuçlanmış olur.

AVUKATIN AVUKATI BAROYA ŞİKAYETİ

Bir avukatın avukatının Baroya şikayeti, genellikle “avukat malpraktisi” veya “avukatın kötü işleyişi” gibi durumlarda gerçekleşir. Bu tür bir şikayet, bir avukatın hukuki hizmetlerinin yetersizliği, profesyonel ihmali veya etik dışı davranışları gibi konularda dile getirilebilir.

Bir avukatın bir avukatı Baro’ya şikayetinde izlenebilecek adımlar aşağıdaki gibidir:

1)Şikayetin Hazırlanması: Şikayet, yazılı olarak hazırlanmalıdır. Bu yazılı belgede, şikayetin detayları, tarihler, olaylar ve ilgili kanıtların veya tanıkların bilgileri yer almalıdır.

2)Baroya Başvuru: Hazırlanan şikayet belgesi, ilgili Baroya teslim edilmelidir. Genellikle bu belge, Baro’nun disiplin kurulu veya ilgili birimine sunulur. Bazı Barolar, online platformlar aracılığıyla da şikayetleri kabul edebilirler.

3)İnceleme ve Değerlendirme: Baro, şikayeti aldıktan sonra inceleme ve değerlendirme sürecini başlatır. Şikayetin doğruluğunu, geçerliliğini ve ciddiyetini değerlendirirler.

4)Disiplin Soruşturması: Şikayet ciddi bulunursa, Baro disiplin kurulu veya ilgili birimi soruşturma başlatır. Bu soruşturma sürecinde, ilgili tarafların ifadeleri alınır, kanıtlar incelenir ve tüm ilgili bilgiler toplanır.

5)Karar Verme ve Yaptırımlar: Disiplin kurulu veya ilgili birim, yapılan soruşturmanın sonucuna göre karar verir.

Avukatın baroya şikayeti böylece tamamlanmış olunur.

ŞİKAYET ÜZERİNE BARONUN YAPACAĞI İŞLEMLER

Avukatın baroya şikayeti durumunda Baro tarafından yapılacak işlemler genellikle şu adımları içerir:

1)Şikayetin Kabul Edilmesi ve Değerlendirilmesi: Baro, şikayeti kabul eder ve şikayetin doğruluğunu ve ciddiyetini değerlendirir.

2)İnceleme ve Soruşturma Başlatılması: Şikayet ciddi bulunursa, Baro disiplin kurulu veya ilgili birimi soruşturma başlatır. Bu süreçte, ilgili tarafların ifadeleri alınır, kanıtlar incelenir ve gerekli araştırmalar yapılır.

3)Avukatın Savunma Hakkı: Avukata şikayetle ilgili yapılan inceleme ve soruşturma hakkında bilgi verilir ve savunma yapma fırsatı tanınır.

4)Karar Verme: Soruşturma sonucunda disiplin kurulu veya ilgili birim, şikayetin temellendirilip temellendirilmediğine, avukatın etik kuralları ihlal edip etmediğine ve uygun yaptırımlara karar verir.

5)Yaptırımların Uygulanması: Eğer şikayet doğrulanırsa ve avukatın suçlu bulunması durumunda, disiplin kurulu veya ilgili birim çeşitli yaptırımlar uygulayabilir.

Avukatın baroya şikayeti sürecinde yukarıdaki adımlar izlenerek bu süreç tamamlanmış olunacaktır.

AVUKATIN BAROYA ŞİKAYETİNDE TANIK VE BİLİRKİŞİLER

Avukatın baroya şikayetinde tanık ve bilirkişilere başvurulabilir ve onların ifadeleri veya uzman görüşleri soruşturma sürecinde değerlendirilebilir. Tanık ve bilirkişilerin ifadeleri, Baro tarafından yapılan inceleme ve soruşturma sürecinde önemli bir rol oynar. Bu kişilerin ifadeleri, şikayetin doğruluğunu ve ciddiyetini değerlendirmek, avukatın suçlu bulunup bulunmadığına karar vermek ve uygun yaptırımları belirlemek için kullanılabilir.

ŞİKAYET SONRASI AVUKAT HAKKINDA VERİLEBİLECEK KARARLAR

Avukatın baroya şikayeti sonrasında verilebilecek kararlardan bazıları şunlardır:

1)Uyarı: Hafif ihlaller veya ilk kez yapılan hatalar durumunda, Baro tarafından avukata bir uyarı verilebilir.

2)Para Cezası: Avukatın yaptığı ihlal sonucunda para cezası verilebilir.

3)Lisans Askıya Alma: Avukatın ciddi bir ihlali durumunda, Baro tarafından avukatın lisansı geçici olarak askıya alınabilir. Bu, avukatın belirli bir süre boyunca mesleğini icra etme yetkisinin geçici olarak kaldırılmasını ifade eder.

4)Meslekten Men: En ciddi ihlallerde veya tekrarlanan ihlallerde, avukatın meslekten men edilmesi kararı alınabilir. Bu, avukatın artık bir avukat olarak çalışmasına izin verilmeyeceği anlamına gelir.

5)Davranışın Düzeltici Eğitim veya Denetim Programına Katılma: Bazı durumlarda, avukatın yaptığı hataları düzeltmek ve mesleki becerilerini geliştirmek için eğitim veya denetim programlarına katılması şart koşulabilir.

AVUKATIN HAKSIZ YERE BAROYA ŞİKAYETİ

Avukatın baroya şikayeti bir haksız şikayet ise avukatın mesleki itibarını zedeleyebilir, mesleki faaliyetlerini engelleyebilir ve kişisel zarara yol açabilir.  Avukatın baroya şikayetinde haksız yere yapılan bir şikayetle karşılaşan avukatlar, aşağıdaki adımları izleyebilirler:

1)Belgeleri Toplama: Avukat, haksız şikayetin doğruluğunu çürütebilecek her türlü kanıtı toplamalıdır. Bu, yazışmalar, müvekkil ile olan iletişim kayıtları, mahkeme belgeleri veya diğer ilgili belgeleri içerebilir.

2)Hukuki Danışmanlık Almak: Avukat, haksız şikayetle başa çıkmak için bir avukattan veya hukuki danışmandan yardım alabilir.

3)Baro İle İletişim Kurma: Avukat, haksız şikayetin Baroya iletildiği Baro ile iletişime geçebilir. Durumu açıklayabilir, şikayetin doğru olmadığını ve savunma için gerekli kanıtları sunabilir.

4)Savunma Hazırlığı: Avukat, haksız şikayetle ilgili bir savunma hazırlamalıdır. Bu savunma, şikayetin neden haksız olduğunu kanıtlayan belgeleri ve argümanları içermelidir.

5)Baro Soruşturmasına Katılma: Baro, haksız şikayetle ilgili bir soruşturma başlatırsa, avukatın bu sürece tam katılım göstermesi önemlidir. Avukat, kendisini savunma fırsatı bulmalı ve adaletin sağlanmasını desteklemelidir.

AVUKATIN BAROYA ŞİKAYETİNDE ZAMANAŞIMI

Avukatlık Yasasının 159. maddesine göre disiplin cezasını gerektiren eylemden itibaren 3 yıl geçmiş ise disiplin kovuşturması yapılamaz. Avukatın baroya şikayetinde bu nedenle 3 yıllık zamanaşımı öngörülmüştür.

BARONUN VERECEĞİ KARARLARA KARŞI HUKUKİ SÜREÇ

Avukatın baroya şikayetinde baronun vereceği kararlara karşı hukuki  sürecin genel adımları şunlardır:

1)İtiraz ve Dava Açma: Avukat, Baro’nun verdiği karara itiraz etmek istiyorsa, öncelikle Baro’nun iç yönetmeliklerine uygun olarak belirlenmiş itiraz süreçlerini takip etmelidir.

2)İdari Yargı Mahkemesine Başvuru: Avukat, Baro’nun verdiği karara karşı idari yargı mahkemesinde iptal davası açabilir. Bu davada, Baro’nun kararının hukuka uygunluğu incelenir ve mahkeme kararıyla Baro’nun kararı iptal edilebilir veya onaylanabilir.

3)Yüksek İdare Mahkemesi ve Danıştay Başvurusu: İdari yargı mahkemesinin verdiği karar, taraflar tarafından temyiz edilebilir.

4)Hukuki İtirazın Değerlendirilmesi: Mahkeme, avukatın yaptığı hukuki itirazı değerlendirir. Baro’nun verdiği kararın hukuka uygun olup olmadığını, Baro’nun yetki sınırlarını aşıp aşmadığını ve adil bir süreç izleyip izlemediğini göz önünde bulundurarak bir karar verir.

5)Kararın Uygulanması veya Yeniden Değerlendirilmesi: Mahkemenin verdiği karara göre, Baro’nun kararı iptal edilebilir veya onaylanabilir.

HARBİYE HUKUK BÜROSU ŞİKAYET VE İHBAR HİZMETLERİMİZ

Avukatın baroya şikayetinde şikayet ve ihbar hakkındaki her türlü sorularınız ve sorunlarınız için bize ulaşın!

Harbiye Hukuk Bürosu avukatları müvekkillerinin haklarını tam anlamıyla koruyan onlara her konuda destek veren bir hukuk bürosudur. Harbiye Hukuk bürosuna güvenerek haklarınızın güvenle korunduğundan emin olabilirsiniz. Zira Harbiye Hukuk Bürosu her alanda olduğu gibi bu alanında da uzman avukatlarla beraber müvekkillerine en iyi ve kaliteli hizmeti sunmaktadır. Siz de Harbiye Hukuk sayfasında bulunan iletişim sütununa tıklayarak bu hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Harbiye Hukuk bürosu alanında uzman kadrosuyla, çözüm odaklı, hızlı ve etkili çözümleriyle sizlere hizmet vermeye her zaman hazırdır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Avukat Baroya Şikayet Edilirse Ne Olur?

Avukatın baroya şikayeti durumunda, baro şikayeti değerlendirir ve gerekli gördüğü takdirde Baro disiplin kurulu veya ilgili birim tarafından soruşturma başlatılır. Avukatın baroya şikayetinin soruşturması sonucunda, disiplin kurulu veya ilgili birim, şikayetin temellendirilip temellendirilmediğine, avukatın etik kuralları ihlal edip etmediğine ve uygun yaptırımlara karar verir.  Eğer şikayet doğrulanırsa ve avukatın suçlu bulunması durumunda, çeşitli yaptırımlar uygulanabilir.

Avukatı Baroya Şikayet Ücretli Mi?

Avukatın baroya şikayeti  genellikle ücretsizdir. Baro, avukatların mesleki etik kurallarını ihlal ettiği veya meslek dışı davranışlarda bulunduğu iddialarını değerlendirmek ve gerekirse disiplin önlemleri almakla sorumludur. Bu nedenle, bir kişi veya kurum, bir avukat hakkında şikayette bulunmak istediğinde Baro’ya başvurabilir ve bunun için herhangi bir ücret ödemesine gerek yoktur.

Avukat CİMERE Şikayet Edilir Mi?

Avukatların mesleki etik kurallarını ihlal ettiği veya meslek dışı davranışlarda bulunduğu iddiaları genellikle Baro’ya iletilir ve Baro tarafından değerlendirilir.

Ancak, avukatın kamu görevlisi olarak görev yaptığı bir durumda ve ilgili görevi ile ilgili haksız veya etik dışı bir davranışta bulunduğuna inanıyorsanız, bu durumu CİMER aracılığıyla iletebilirsiniz.

Avukat Disiplin Cezaları Nelerdir?

Avukatın baroya şikayeti sonucunda verilen avukat disiplin cezaları şunlardır:

1)Uyarı: Hafif ihlaller veya ilk kez yapılan hatalar durumunda, Baro tarafından avukata bir uyarı verilebilir.

2)Para Cezası: Avukatın yaptığı ihlal sonucunda para cezası verilebilir.

3)Lisans Askıya Alma: Avukatın ciddi bir ihlali durumunda, Baro tarafından avukatın lisansı geçici olarak askıya alınabilir.

4)Meslekten Men: En ciddi ihlallerde veya tekrarlanan ihlallerde, avukatın meslekten men edilmesi kararı alınabilir.

5)Davranışın Düzeltici Eğitim veya Denetim Programına Katılma: Bazı durumlarda, avukatın yaptığı hataları düzeltmek ve mesleki becerilerini geliştirmek için eğitim veya denetim programlarına katılması şart koşulabilir.

Avukatın Disiplin Soruşturmasını Kim Yapar?

Avukatın baroya şikayetinde disiplin soruşturması genellikle ilgili Baro tarafından yapılır. Baro, avukatların mesleki etik kurallarını ihlal ettiği iddialarını değerlendirmek ve gerekirse disiplin önlemleri almakla sorumludur. Disiplin soruşturması, Baro bünyesinde bulunan disiplin kurulu veya disiplin işleri komisyonu tarafından yürütülür.

AVUKATI BAROYA ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

[Şikayetçinin Adı Soyadı]

[Adres]

[Telefon Numarası]

[E-posta Adresi]

[Tarih]

[İlgili Baro’nun Adı]

[Baro Adresi]

[Baro Telefon Numarası]

[Baro E-posta Adresi]

Sayın Yetkililer,

Ben, [Şikayetçinin Adı Soyadı], bu dilekçe ile [Şikayet Edilen Avukatın Adı Soyadı]’nın mesleki etik kurallara uygun davranmadığına ilişkin bir şikayette bulunmak istiyorum. Aşağıda detaylarını verdiğim şikayetimle ilgili olarak gerekli soruşturmanın yapılmasını ve gerekli disiplin önlemlerinin alınmasını talep ediyorum.

Şikayet Edilen Avukat:

Adı Soyadı: [Şikayet Edilen Avukatın Adı Soyadı]

Baro Sicil Numarası: [Şikayet Edilen Avukatın Baro Sicil Numarası]

Meslektaşlık Yaptığı Büro/Şirket: [Şikayet Edilen Avukatın Çalıştığı Büro veya Şirketin Adı]

Şikayet Nedenleri ve Detayları:

[Şikayet Edilen Avukatın İhlal Ettiği Etik Kuralların veya Meslek Dışı Davranışların Detaylı Anlatımı]

Kanıtlar ve Deliller:

[Şikayetinizi Destekleyen Her Türlü Kanıt ve Delilin Açıklaması (Belgeler, İletişim Kayıtları, Tanık Beyanları, vb.)]

Şikayetimle ilgili olarak gerekli soruşturmanın yapılmasını ve sonuçların tarafıma bildirilmesini talep ediyorum.

Saygılarımla,

[Şikayetçinin İmzası]

 

18 Yaşından Küçük Çocukların Çalıştırılması Ve Tazminat – 1 (harbiyehukuk.com)

SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ DAVASI – 2024 (harbiyehukuk.com)

Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Ve Haklı Fesih – 2024 (harbiyehukuk.com)

 

                                                                                                              NİSANUR CEBECİ

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap