Aile HukukuBabalık İzni Nedir, Ne Zaman Başlar, Kaç Gündür?

BABALIK İZNİ NEDİR?

BABALIK İZNİ NEDİR?

Ülkemizde yasal mevzuatta doğum izni olarak adlandırılan bu izin türü eşi doğum yapan kişilerin doğum sonrası kullanabilecekleri bir izin hakkıdır. Burada amaç kamu ailenin korunmasıdır. Babalık izni doğum sonrası babanın eşi ve çocuklarıyla birlikte vakirt geçirmesi ve eşine destek olmasıdır.Babalık izni;

 • Babalık izni çalışanlara sunulmuş bir ücretli izin türüdür.
 • Çalışanların maaş ve ücretlerinde bir kesinti yapılmaz.
 • Memurlar bu izni 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında,
 • Özel sektörde işçi olarak  çalışanlar ise 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında kullanırlar

BABALIK İZNİ NE ZAMAN BAŞLAR?

BABALIK İZNİ NE ZAMAN BAŞLAR?

 İşçiler ve memurların eşleri doğum yaptıkları zaman babalık izninden yararlanmak isteyebilirler. Çalışan babalar bu iznin kaç gün olduğunu merak etmektedir. İzin sürelerinde; işçiler, memurlar ve askeri personel için üç farklı ayrım yapılır. Bu üç farklı ayrım şu şekildedir:

 • Devlet Memurları Kanunu, eşi doğum yapan memurlara 10 günlük babalık izni hakkı tanır. Memurlar bu izin günlerinde ücret almaya devam eder zira bu izin ücretli bir izindir.
 • İş Kanunu ek madde 2 düzenlemesine göre eşi doğum yapan işçiler 5 gün ücretli babalık izni kullanabilir.
 • TSK İzin Yönetmeliği’nin 11. Madde düzenlemesiyle astsubay ve subaylara 10 güne kadar babalık izin hakkı tanınabilir.
 • Bunlar dışında 4/b sözleşmeli personeller için babalık izni süresi de 10 gün olarak belirlenmiştir.

BABALIK İZNİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Babalık izni işçinin veya memurun eşinin doğum yapması ile birlikte başlar. Yani kadının doğum yaptığı günden sonraki gün, babalık izninin başladığı gündür.

BABALIK İZNİ SÜRESİ BELİRLEME

BABALIK İZNİ SÜRESİ BELİRLEME

 • Babalık izninin doğumdan önce kullanılması mümkün değildir. Söz konusu babalık izninin doğumdan daha sonra ve parça parça kullanılması da mümkün değildir.
 • Babalık izni hafta sonuna veya resmi tatile denk gelirse izin süresi devam edecektir.
 • Babalık izni kadının doğum yapmasıyla otomatik olarak başlayan bir izin türü değildir. Babanın bu izni bir talep dilekçesi ile çalıştığı kuruma bildirmesi gerekmektedir.

BABALIK İZNİ UZATILIR MI?

BABALIK İZNİ UZATILIR MI?

  Özel sektörde çalışanlar için işçi ve işveren arasındaki sözleşmeye dayalı olarakbabalık izin süresi uzatılabilir. Ancak memurlarda böyle bir durum söz konusu değildir.ayrıca babalık izin süresi hiçbir şartta kısaltılamaz. 

BABALIK İZNİ TALEP DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

                                           Kurum adı………………

… / … / … tarihinde eşimin doğum yapması nedeniyle 4857 sayılı İş Kanunu ek madde 2 uyarınca kanunen hakkım olan … günlük babalık mazeret iznimin … / … / … tarihinden itibaren tarafıma verilmesini talep ediyorum.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

İletişim Bilgileri

Adres:

İznin geçirileceği adres:

Telefon numarası:

T.C. Kimlik No:

… / … / …

Ad ve soyadı: 

İmza:

SIKÇA SORULAN SORULAR

Babalık izni parça parça kullanılabilir mi?

Çalışanın bu izni eşi doğum yaptığında talep ederek kanunda veya iş sözleşmesinde belirtilen süre kadar kullanması gerekir. Mevzuatta parça parça kullanılabileceğine yönelik bir hüküm yoktur. 

Babalık izni daha sonraları kullanılabilir mi?

Doğumdan bir süre sonra keyfiyeti gibi bir durum söz konusu değildir.Doğumla birlikte kullanılır.

Babalık izni tatil gününe denk gelirse ne olur? 

 Babalık izin süresi tatil günleri içinde durması, tatil günlerinden sonra devam etmesi söz konusu değildir.Yani izin tatile denk gelirse  işlemeye devam eder.

Harbiye Hukuk

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap