SABUN PAKETLEME DOLANDIRICILIĞI MAĞDURLARI

İnstagram’da ek iş vaadiyle insanları evde sabun paketleme işini kullanarak kandırıyorlar. Bu işe girmek istenildiğinde yüklü miktarda bir kaparo talep ediyorlar. Daha sonrasında ise sırra kadem basıyorlar. Sabun paketleme dolandırıcılığının mağdurları genelde ev hanımları olmaktadır. Zaten çalışmıyorum bari evde iş yaparak para kazanayım diye düşünerek dolandırılmaktadırlar. Makalemizde sabun paketleme dolandırıcılığının nasıl işlediğini ve dolandırıldıysanız ne yapmanız gerektiğinden bahsedeceğiz.

DOLANDIRILDIM NE YAPMALIYIM? DİYE SORUYORSANIZ VE BU KONUDA SORULARINIZ VAR İSE BURAYA TIKLAYARAK ALANINDA UZMAN CEZA AVUKATLARIMIZDAN DESTEK ALABİLİRSİNİZ.

DOLANDIRICILIK SUÇU NEDİR?

Dolandırıcılık suçunun temel şekline “Basit Dolandırıcılık Suçu” denmektedir. Basit Dolandırıcılık Suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda şu şekilde tanımlanmıştır:

Madde 157- (1) Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası verilir.

Dolandırıcılık suçu hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlanması demektir. Yani dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için hileli davranışlarla kişinin aldatılması ve yarar sağlanması gerekmektedir. Dolayısıyla hem hileli davranış ile aldatma hem de yarar sağlanması birlikte olması gerekmektedir.

Nitelikli dolandırıcılık suçları 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’n 158. Maddesinde düzenlenmiştir. Dolandırıcılık suçunun bu maddede bentler halinde sayılan şekillerde işlenmesi halinde “Nitelikli Dolandırıcılık” suçu oluşacaktır. Basit dolandırıcılık suçunun aksine bu suçlar bakımından takibi şikayete tabi değillerdir. Bu suçların soruşturulması ve kovuşturulması re’sen yürütülür. Nitelikli dolandırıcılık suçunda şikayet yokluğu veya şikayetten vazgeçme faili cezadan kurtarmayacaktır. Nitelikli dolandırıcılık suçlarında görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesidir.

Nitelikli dolandırıcılık

Madde 158- (1) Dolandırıcılık suçunun;

 1. a) Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle,
 2. b) Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle,
 3. c) Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle,
 4. d) Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle,
 5. e) Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,
 6. f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,
 7. g) Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,
 8. h) Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında,
 9. i) Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle,
 10. j) Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla,
 11. k) Sigorta bedelini almak maksadıyla,
 12. l) Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle,

İşlenmesi halinde, üç yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Ancak, (e), (f), (j), (k) ve (l) bentlerinde sayılan hâllerde hapis cezasının alt sınırı dört yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.

(2) Kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat temin eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(3)  Bu madde ile 157 nci maddede yer alan suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında; suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.

Hallerinden bir ya da birkaçı şeklinde İşlenmesi halinde nitelikli dolandırıcılık suçu oluşmaktadır.

DOLANDIRICILIK SUÇU NASIL OLUŞUR?

Basit dolandırıcılık suçu, failin hileli davranışlarla bir kimseyi aldatması, mağdurun veya başkasının zararına olarak kendisine veya başkasına yarar sağlamasıyla oluşur.

SABUN PAKETLEME DOLANDIRICILIĞI SUÇU NEDİR?

İnterneti ve sosyal medya uygulamalarını yoğun olarak kullanan dolandırıcılar, son olarak açtıkları hesaplarla evde sabun paketlenmesiyle ek gelir vadediyor.

Özellikle ev hanımlarını hedef alan dolandırıcılar, gönderecekleri ürünlere karşılık kapora talebinde bulunuyor. Kapora olarak gönderilen paraların hesaplarına yatmasının ardından kullandıkları hesapları silip, ortadan kayboluyorlar.

Dolandırıcılar, vatandaşları tuzaklarına çekmek için iknaya büyük önem verirken, para fotoğrafları ve bazı kişilerin bu işten gelir elde ettiğine dair videolar paylaşıyorlar.

Profil fotoğraflarında ve paylaşımlarında İŞKUR’un adını ve logosunu kullanıyorlar.

Sonuç olarak evde paketleme işi yapmak için müracaat etmek isteyenlerden 250 TL ila 500 TL arası para talep ediliyor. Bunun yanında T.C. kimlik numarası gibi bazı kişisel bilgiler de isteniyor. İlk paket elinize ulaştığında priminizle beraber ödediğiniz ücret iade edilecek deniliyor. Ancak dolandırıcıların hesabına yatırılan 250 liranın geri alınma ihtimali yoktur. Ancak daha önemlisi T.C. kimlik numarası ve diğer kişisel bilgiler üzerinden hat açma, şirket kurma ve farklı dolandırıcılık girişimlerinde de bulunabilirler.

SABUN PAKETLEME DOLANDIRICILIĞI NASIL İŞLİYOR?

Dolandırıcılar tarafından sosyal medyada ilgi çekilmekte olup iletişime geçilen kişilerden sözde sigorta ücreti, evde sabun paketleme işi için ön ödeme, kapora, vergi, sipariş ve kargo ücretleri adı altında para istenmektedir.

Ayrıca, bu işlemlerin güvenilir olduğuna inandırmak adına sahte olarak düzenlenmiş, üzerinde Adalet Bakanlığı’nın resmi kurum logosu ve sitesine ait ekran resmi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın logosu olan sahte şirket isimlerinin bulunduğu çeşitli belge, vergi levhası ve resim göndermektedirler.

Dolandırıcılar iletişime geçtiğiniz takdirde size işleyişi tek tek WhatsApp üzerinden anlatıyorlar. Başta 450 TL kaparo ödenmesini isteyen dolandırıcılar nedeni sorulduğunda ise karşılıklı güven için gerekli olduğunu söylüyorlar. Kaporayı aldıktan sonra ise hesaplarını kapatıp ortadan kayboluyorlar.

KVKK tarafından evde sabun paketleme dolandırıcılığının artması üzerine uyarı yapıldı.

Son zamanlarda, ilgili kişilerin muhtelif kanallardan veya sosyal medya üzerinden evde paketleme vb. konulu iş ilanlarına başvuruda bulundukları, başvuru neticesinde bu kişilerden T.C. kimlik kartı fotoğraflarının ve belirtilen IBAN hesap numarasına para gönderilmesi ve hemen ardından para iadesi işlemi yapılmasının talep edildiği, akabinde ise iş vaadinde bulunan işletmelere ya da kişilere ulaşılamadığı dolayısıyla kimlik bilgilerinin dolandırıcıların eline geçtiği yönünde Kurumumuza çok sayıda ihbar ve şikâyet intikal etmektedir.”

Bahsi geçen dolandırıcılık amaçlı olduğu anlaşılan iş vaadi konulu benzer şikâyetlere konu iddiaların Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca suç unsuru barındırabileceğinin altını çizen KVKK’dan yapılan açıklamada, “İlgili kişilerin konuya ilişkin gerekli hukuksal işlemlerin tesisini teminen yargı yoluna başvurmaları gerekmektedir”

SABUN PAKETLEME DOLANDIRICILIĞI MAĞDURLARI NE YAPMALI

İnternet aracılığı ile gerçekleşen dolandırıcılık eylemleri failin tespitinin daha zor olduğu bir suç tipidir. Bu sebeple savcılığın IP bilgilerini doğru bir şekilde tespit edebilmesi için gönderinin ve ilgili yazışmaların gerçekleştiği saat ve tarih bilgilerinin kaydını tutmak çok önemlidir. Eğer internetten size ulaşıp sabun paketleme adı altında dolandırıldıysanız savcılığa şikayette bulunurken dolandırıcıyla iletişime geçtiğiniz tüm kayıtları ayrıntılı olarak sunmalısınız. Dolandırılma olayının mağduru olunması halinde Cumhuriyet Başsavcılıklarına şikayette bulunulmalıdır. Bu şikayetler aynı zamanda kolluk birimlerine ve ilgili diğer kurumlara da yapabilir.

DOLANDIRILDIM NE YAPMALIYIM? DİYE SORUYORSANIZ VE BU KONUDA SORULARINIZ VAR İSE BURAYA TIKLAYARAK ALANINDA UZMAN CEZA AVUKATLARIMIZDAN DESTEK ALABİLİRSİNİZ.

SABUN PAKETLEME DOLANDIRICILARINA ÖDEDEĞİM PARAYI NASIL ALABİLİRİM?

Dolandırıcılık suçu mağdurlarının paralarını geri alabilmeleri için öncelikle suç duyurusunda bulunup dolandırıldıklarını ispatlamaları gerekir. Ayrıca dolandırıcılara karşı alacak davası veya icra takibi başlatmaları gereklidir. Bu şekilde dolandırıcıdan para geri alınabilir.

SABUN PAKETLEME DOLANDIRICILIĞI SUÇU TAZMİNAT TALEBİ

Paranızı geri almak için ceza davasının yanında hukuk davası açılmalıdır. Bu şekilde dolandırılan kişiler paralarını geri alabilirler. Parayı geri alma yöntemleri suçun faili, mağduru, somut olayın özellikleri ve tahsil kabiliyetine göre değişir. Zarar, farklı şekillerde giderilebilir. Dolandırıcılık suçu, teknolojinin gelişmesi ile en sık karşılaşılan suç tiplerinden birisi haline gelmiştir. Dolandırılan kişiler gönderdiği paralarını birçok şekilde alabilirler. Dolandırıcılık suçu nedeniyle uğramış olduğunuz maddi ve manevi zararlarınızı hukuk mahkemelerinde açacağınız tazminat davası ile sanıktan talep edebilirsiniz.

SABUN PAKETLEME DOLANDIRICILIĞI SUÇU NASIL SORUŞTURULUR?

Dolandırıcılık suçu şikayete bağlı suçlardan değildir. Bu yüzden şikayet süresi yoktur. Dolandırıcılık suçunun soruşturma aşaması ihbar sonucu veya savcılığın re’sen harekete geçmesi sonucu başlar. Şikayetin geri çekilmesi soruşturmayı sonlandırmaz. Savcı yeterli şüpheyi oluşturacak delilleri topladığı zaman iddianame düzenleyecektir. Yeterli şüpheyi oluşturacak delillere ulaşamazsa kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verecektir.

SABUN PAKETLEME DOLANDIRICILIĞI SUÇU DAVA SÜRECİ

 Dolandırıcılık suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabi değildir. Mağdurun veya müştekinin şikayetten vazgeçmesi halinde dava düşmeyecektir.

Savcılığın düzenlediği iddianame mahkeme tarafından kabul edilince kovuşturma aşamasına geçilmiş olunur. Dolandırıcılık suçunda ceza mahkemeleri görevli olur. Kovuşturma aşaması faile verilecek cezanın hükmolunması veya failin suçsuz bulunup beraat edilmesi ile biter.

SABUN PAKETLEME DOLANDIRICILARI KİMLİK BİLGİLERİNE NASIL ULAŞIYOR?

Son zamanlarda dolandırıcılık suçunun artması ile birlikte akıllara dolandırıcılar kimlik bilgilerimize nasıl ulaşıyor sorusu gelmektedir. Kullandığımız bazı internet sitelerinin bilgilerinizi satması veya çaldırması sonucunda kimlik bilgilerimiz çalınmaktadır. Ayrıca dolandırıcılar internette ya da sosyal medyada sahte linklerle ve içinde virüs barındıran sahte web siteleriyle GSM operatörü mağduru olup olmadığınızı teyit etmek için oluşturulan internet siteleri üzerinden bilgilerinizi çalmaktadırlar.  Bu linkleri tıkladığınız an kimlik avı tuzağına düşersiniz. Bu yüzden bu tarz sitelere çok dikkat edin ve güvenilir olmayan yerlere kimlik bilgileriniz ile giriş yapmayınız.

SABUN PAKETLEME DOLANDIRICILARI İCRA TAKİBİ YAPABİLİR Mİ?

Dolandırıcılık suçu mağdurlarının paralarını geri alabilmeleri için öncelikle suç duyurusunda bulunup dolandırıldıklarını ispatlamaları gerekir. Ayrıca dolandırıcılara karşı alacak davası veya icra takibi başlatmaları gereklidir. Bu şekilde dolandırıcıdan para geri alınabilir.

SABUN PAKETLEME DOLANDIRICILIĞI CEZASI

Dolandırıcılık suçunun basit halinin cezası, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve Beşbin güne kadar adli para cezasıdır.

Dolandırıcılık suçunun nitelikli hallerin gerçekleşmesi halinde ise üç yıldan on yıla kadar hapis ve Beşbin güne kadar adli para cezasına hükmedilir.

Türk Ceza Kanunu’nun yukarıda belirtildiği üzere madde 158/1- e,f,j,k,l bentlerinde sayılan hallerle işlenmesi durumunda hapis cezasının alt sınırı dört yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamayacaktır.

Dolandırıcılık suçunun, bir hukuki alacağın tahsil edilmesi amacıyla gerçekleştirilmiş olması halinde ise fail hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına hükmedilecektir.

DİLARA GÜL ERBAŞ

1 Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap