Tazminat HukukuKAZALARDA KUSUR TESPİT DAVASI NASIL AÇILIR

Bu blog yazısında, kazalarda kusur tespit davası konusunu ele alacağız. Kusurun nasıl belirlendiği, hukuki süreçler ve tazminat hakları üzerinde duracağız. Kazalar, beklenmedik ve istenmeyen olaylardır. Ancak, kaza sonrası süreçlerde, kusur tespiti önemli bir rol oynar. Okumaya devam edin ve bu karmaşık süreci daha iyi anlayın.

TRAFİK KAZASINDA KUSUR TESPİTİ İŞLEMİ

Trafik kazalarında kusur tespiti, genellikle birkaç adımda gerçekleştirilir:

 1. Kaza Yerinde İnceleme ve Tutanak Hazırlama: Kazanın hemen ardından, tarafların uzlaşarak kendilerince veya uzlaşma olmaması halinde kolluk kuvvetlerince tutanak tutulması gerekmektedir. Bu tutanak, kaza sonrası yapılan fotoğraflamalarla birlikte ilgili sigorta şirketine ulaştırılır.
 2. Sigorta Şirketi İncelemesi ve TRAMER Kaydı: Sigorta şirketleri, kazaya karışan araç malikleri ile ilgili dosyayı açar ve TRAMER kaydı oluşturur. Kazalarda, anlaşmalı KTT (kaza tespit tutanağı) TRAMER olarak da bilinen SBM (Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi) sistemine, sigorta şirketi tarafından ilgili evrakların yüklenmesi ile Tramer Komisyonu çalışmaları ve takdiri doğrultusunda sisteme girişin yapılmasından itibaren 3 gün içinde kusur oranları belirlenir.
 3. Kusur Oranlarının Tespiti: Trafik kazalarında kusur oranları sigorta şirketlerinin karşılayacağı zarar tutarını belirler. Kusur oranları belirlenirken genellikle 3 ölçüt dikkate alınır. Bunlar %0, %50 ve %100 kusur oranlarıdır.
 4. Kusur Tespit Davası: Belirlenen oranın hatalı olduğu kanısına varılmasında ise kaza tespit davası açmak mümkündür. Bu davanın nihayetinde, hak sahibinin kusurlu olmadığının tespiti kararı üzerine sigorta şirketi veya kusurlu karşı araç sürücüsünden zararların karşılanması daha mümkün hale gelir.

Unutmayın, kusur tespiti işlemi, kazanın türüne (tek taraflı, çift taraflı veya zincirleme) ve kazaya karışan tüm araçların durumuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu sebeple kusur oranlarının doğru tespiti son derece önemlidir.

KAZADA KUSUR TESPİTİ YAPILIRKEN DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR

Trafik kazalarında kusur tespiti yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar vardır:

 1. Kaza Yerinde İnceleme: Kaza yerinin ve kazaya karışan araçların durumunun doğru bir şekilde belgelenmesi gereklidir. Bu, genellikle fotoğraflarla ve kaza tespit tutanağı ile yapılır.
 2. Tutanak Hazırlama: Kazanın hemen ardından, tarafların uzlaşarak kendilerince veya uzlaşma olmaması halinde kolluk kuvvetlerince tutanak tutulması gerekmektedir. Tutanak, tarafların imzasını taşımalıdır.
 3. Sigorta Şirketi İncelemesi: Tutanak ve fotoğraflar, ilgili sigorta şirketine ulaştırılır. Sigorta şirketleri, kazaya karışan araç malikleri ile ilgili dosyayı açar ve TRAMER kaydı oluşturur.
 4. Kusur Oranlarının Tespiti: Kusur oranları belirlenirken genellikle 3 ölçüt dikkate alınır. Bunlar %0, %50 ve %100 kusur oranlarıdır. Kusur oranları, sigorta şirketlerinin karşılayacağı zarar tutarını belirler.
 5. Kusur Tespit Davası: Belirlenen oranın hatalı olduğu kanısına varılmasında ise kaza tespit davası açmak mümkündür. Bu davanın nihayetinde, hak sahibinin kusurlu olmadığının tespiti kararı üzerine sigorta şirketi veya kusurlu karşı araç sürücüsünden zararların karşılanması daha mümkün hale gelir.
 6. Kaza Türüne Göre Kusur Tespiti: Tek taraflı trafik kazalarında (hak sahibi yolcu ise) sürücünün kusur tespiti yeterli iken çift taraflı veya zincirleme trafik kazalarında kazaya karışan tüm araçların kusuru tespit edilerek tazminat hesaplanır.
 7. Bilirkişi Raporu: Adli dosyalarda, devam eden davalarda ihtiyaç duyulması halinde bu alanda yeterli donanıma haiz trafik bilirkişilerinden raporlama ve uzman görüşü hizmeti alınmaktadır.

KUSUR TESPİT DAVASI NEDİR?

Trafik kazalarında, kusur tespiti genellikle sigorta şirketleri tarafından yapılır. Ancak bazen, taraflar belirlenen kusur oranına itiraz edebilirler. İşte bu noktada kusur tespit davası devreye girer.

Kusur tespit davası, belirlenen kusur oranının hatalı olduğu kanısına varan tarafın açabileceği bir davadır. Bu dava, kazaya karışan tarafların kusur oranlarının yeniden değerlendirilmesi ve doğru bir şekilde tespit edilmesi için açılır.

Davanın nihayetinde, hak sahibinin kusurlu olmadığının tespiti kararı üzerine sigorta şirketi veya kusurlu karşı araç sürücüsünden zararların karşılanması daha mümkün hale gelir. Bu nedenle, kusur tespit davası, trafik kazalarında adil bir çözüm sağlamak için önemli bir araçtır.

KUSUR TESPİT DAVASI HANGİ NEDENLE AÇILIR?

Trafik kazalarında, kusur tespiti genellikle sigorta şirketleri tarafından yapılır. Ancak, belirlenen kusur oranı her zaman taraflar tarafından kabul edilmeyebilir. İşte bu durumda kusur tespit davası devreye girer.

Kusur tespit davası, genellikle aşağıdaki nedenlerle açılır:

 1. Kusur Oranına İtiraz: Kazaya karışan taraflardan biri, sigorta şirketi tarafından belirlenen kusur oranının hatalı olduğunu düşünüyorsa, kusur tespit davası açabilir. Bu dava, kusur oranının yeniden değerlendirilmesi ve doğru bir şekilde tespit edilmesi için açılır.
 2. Tazminat Talebi: Kazada zarar gören taraf, kusur oranı nedeniyle yeterli tazminat alamadığını düşünüyorsa, kusur tespit davası açabilir. Bu dava, tazminat miktarının yeniden değerlendirilmesi ve adil bir şekilde belirlenmesi için açılır.
 3. Hukuki Hakların Korunması: Kazaya karışan taraflardan biri, kusur oranı nedeniyle hukuki haklarının ihlal edildiğini düşünüyorsa, kusur tespit davası açabilir. Bu dava, tarafların hukuki haklarının korunması ve adaletin sağlanması için açılır.

Bu nedenlerle, kusur tespit davası, trafik kazalarında adil bir çözüm sağlamak için önemli bir araçtır. Ancak, bu tür bir dava açmadan önce, hukuki süreçler hakkında bilgi sahibi olmak ve gerektiğinde hukuki yardım almak önemlidir.

KUSUR TESPİT DAVASI NASIL AÇILIR?

Kusur tespit davası, belirlenen kusur oranının hatalı olduğu kanısına varan tarafın açabileceği bir davadır. Bu dava, kusur oranının yeniden değerlendirilmesi ve doğru bir şekilde tespit edilmesi için açılır.

Kusur Tespit Davası Nasıl Açılır? İşte adımlar:

 1. Yetki ve Görevli Mahkeme: Kusur oranı tespiti davalarında görevli mahkeme kanunda aksi bir düzenleme bulunmadıkça Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise dava konusu bir haksız fiil ise haksız fiilin uygulandığı ya da zararın meydana geldiği veya zararın oluşma olasılığının mevcut bulunduğu durumlarda o yer ve zarar gören şahsın yerleşim yeri mahkemeleridir.
 2. Dava Açma Yetkisi: Dava açılırken öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken dava açmak isteyen kişinin bu davayı açmaya yetkili olup olmadığıdır. Kusur oranı tespiti davası ancak hukuki yönden korunmaya değer bir yararı bulunan kişi tarafından açılabilecektir.
 3. Dilekçe Hazırlama: Davayı açmaya yetkili kişi dilekçe ile bir hakkın tespiti ya da yokluğu ve bir belgenin sahteliği ya da gerçekliğinin incelenmesi yönündeki talebini beyan ederek bu davayı açabilecektir.
 4. Davanın Süresi: Davanın ne kadar süreceği mahkemedeki yoğunluk ile beraber dosyanın kapsamına ve dosyadaki delillere bağlı olarak değişmektedir. Türk hukukunda bu tür davaların sonuçlanma süresi ortalama olarak 9 ile 12 ay arasında değişmekte olup bu sürecin dosya münderecatı ile ilgili olduğunu tekrar belirtmek isteriz.

Bu adımlar, kusur tespit davasının nasıl açılacağına dair genel bir rehberdir. Ancak, bu tür bir dava açmadan önce, hukuki süreçler hakkında bilgi sahibi olmak ve gerektiğinde hukuki yardım almak önemlidir.

KUSUR TESPİT DAVASI KİME KARŞI AÇILIR?

Kusur tespit davası, genellikle sigorta şirketleri tarafından belirlenen kusur oranına itiraz eden tarafın açabileceği bir davadır. Bu dava, kusur oranının yeniden değerlendirilmesi ve doğru bir şekilde tespit edilmesi için açılır.

Peki, kusur tespit davası kime karşı açılır?

 1. Sigorta Şirketine Karşı: Kusur tespiti genellikle sigorta şirketleri tarafından yapılır. Eğer kazaya karışan taraflardan biri, sigorta şirketi tarafından belirlenen kusur oranının hatalı olduğunu düşünüyorsa, kusur tespit davasını doğrudan sigorta şirketine karşı açabilir.
 2. İşverene ve Sosyal Güvenlik Kurumuna Karşı: İş kazasının tespiti ve sonuçlarıyla ilgili davalarda, genellikle işveren ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) birlikte davalı olarak yer alır. Bu durumda, kusur tespit davası hem işvereni hem de SGK’yı etkileyebilir.

Bu nedenle, kusur tespit davasının kime karşı açılacağı, davanın amacına ve kazanın özelliklerine bağlıdır. Ancak, bu tür bir dava açmadan önce, hukuki süreçler hakkında bilgi sahibi olmak ve gerektiğinde hukuki yardım almak önemlidir.

KUSUR TESPİT DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME NERESİDİR?

Kusur Tespit Davası’nda görevli ve yetkili mahkeme, davanın türüne ve içeriğine bağlı olarak değişebilir.

Görevli Mahkeme: Genel olarak, kusur tespit davalarında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Ancak, davanın konusuna göre İş Mahkemesi ya da Ticaret Mahkemesi de görevli olabilir.

Yetkili Mahkeme: Yetkili mahkeme genellikle davalının yerleşim yeri mahkemesidir. Ancak, bu durum davanın türüne ve içeriğine bağlı olarak değişebilir.

Bu nedenle, bir Kusur Tespit Davası açmayı düşünüyorsanız, öncelikle hukuki süreçler hakkında bilgi sahibi olmanız ve gerektiğinde hukuki yardım almanız önemlidir.

KAZA KUSUR TESPİT DAVASI HARÇ VE AVUKATLIK ÜCRETLERİ

Kusur tespit davası, belirlenen kusur oranının hatalı olduğu kanısına varan tarafın açabileceği bir davadır. Bu dava, kusur oranının yeniden değerlendirilmesi ve doğru bir şekilde tespit edilmesi için açılır.

Peki, kusur tespit davası açılırken hangi harç ve avukatlık ücretleri ödenmelidir?

 1. Dava Harçları: Kusur Tespit Davası açılırken, dava harçları ödenmelidir. Bu harçlar, davanın türüne ve içeriğine bağlı olarak değişebilir. Harçlar genellikle, davanın konusu ve değeri üzerinden hesaplanır.
 2. Avukatlık Ücretleri: Kusur Tespit Davası’nda bir avukatın hizmetlerini kullanmayı tercih ederseniz, avukatlık ücretleri de ödemeniz gerekebilir. Avukatlık ücretleri, avukatın deneyimine, uzmanlık alanına ve davanın karmaşıklığına bağlı olarak değişebilir.

Bu nedenle, kusur tespit davası açmayı düşünüyorsanız, öncelikle hukuki süreçler hakkında bilgi sahibi olmanız ve gerektiğinde hukuki yardım almanız önemlidir. Ayrıca, dava açmadan önce tüm potansiyel maliyetleri dikkate almanız ve bütçenizi buna göre planlamanız önerilir.

KAZALARDA KUSUR TESPİT DAVASI NASIL AÇILIR

KAZALARDA KUSUR TESPİT DAVASI NASIL AÇILIR

HARBİYE HUKUK BÜROSU KUSUR TESPİT DAVASI HİZMETLERİMİZ

Harbiye Hukuk Bürosu, kusur tespit davası konusunda geniş kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Bu hizmetler, dava danışmanlığından hukuki temsile, dava takibinden dava sonrası danışmanlığa kadar uzanmaktadır. Müvekkillerinin haklarını korumak ve en iyi sonucu elde etmek için titizlikle çalışan Harbiye Hukuk Bürosu, kusur tespit davası sürecinde güvenilir bir partnerdir. Her aşamada, büromuz müvekkillerinin yanında olup, adil ve etkili bir hukuki çözüm sunmayı hedefler.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Trafik Kazasında Kusur Tespiti İşlemi Nasıl Yapılır?

   Trafik kazalarında kusur tespiti işlemi genellikle birkaç adımda gerçekleştirilir. İlk olarak, kazanın hemen ardından, tarafların uzlaşarak kendilerince veya uzlaşma olmaması halinde kolluk kuvvetlerince tutanak tutulması gerekmektedir. Daha sonra, bu tutanak ve kaza sonrası yapılan fotoğraflar, ilgili sigorta şirketine ulaştırılır. Sigorta şirketleri, kazaya karışan araç malikleri ile ilgili dosyayı açar ve TRAMER kaydı oluşturur. Son olarak, TRAMER sistemi üzerinden, sigorta şirketi tarafından ilgili evrakların yüklenmesi ile Tramer Komisyonu çalışmaları ve takdiri doğrultusunda sisteme girişin yapılmasından itibaren 3 gün içinde kusur oranları belirlenir.

Kusur Tespitini Kim Yapar?

   Kusur tespiti genellikle sigorta şirketleri tarafından yapılır. Ancak, kazanın hemen ardından tutanak tutulması işlemi, taraflar veya kolluk kuvvetleri tarafından gerçekleştirilir. Daha sonra, bu tutanak ve kaza sonrası yapılan fotoğraflar, ilgili sigorta şirketine ulaştırılır ve sigorta şirketi kusur tespitini yapar.

Kusur Tespit Davası Ne Kadar Sürer?

   Kusur Tespit Davası’nın ne kadar süreceği, mahkemedeki yoğunluk, dosyanın kapsamı ve dosyadaki delillere bağlı olarak değişmektedir. Türk hukukunda bu tür davaların sonuçlanma süresi ortalama olarak 9 ile 12 ay arasında değişmektedir.

Kusur Tespit Davasının Tarafları Kimlerdir?

   Kusur Tespit Davası’nın tarafları genellikle kazaya karışan sürücüler ve/veya araç sahipleri ve ilgili sigorta şirketleridir. Davanın açılabilmesi için, dava açan kişinin hukuken korunmaya değer bir yararı bulunmalıdır.

Trafik Kazalarında Kusur Tespiti Dava Açma Süresi Ne Kadardır?

   Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı doldurulduktan sonra geçerlilik süresi tazminat davası konusunda 2 yıla kadardır. Bu süre kazanın sebep olduğu hasarların karşılanması için kazanın öğrenildiği tarihten itibaren 2 yıldır. Kazanın meydana geldiği tarihten itibaren ise 10 yıl olarak belirtilir.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap