Gayrimenkul Hukukuİdare HukukuKENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI 2024

Kentsel dönüşüm kira yardımı, yapılarını kentsel dönüşüme vermek isteyen hak sahiplerine destek amacı ve diğer hak sahiplerini de kentsel dönüşüme teşvik amacı güden, bakanlık destekli bir projedir. Bu proje kapsamında evlerini kentsel dönüşüme uğratmak isteyen hak sahiplerine devlet tarafından çeşitli mali yardımlar yapılır.

Kentsel dönüşüm ülkemizde yıllardır devam eden bir uygulama olsa da ülkemizde özellikle son dönemde daha sık gündeme gelen, vatandaşların ilgisini çeken bir uygulamadır. Ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu ve buna nazaran hazırlıklar yapılması gerektiğini son yıllarda yaşadığımız acı tecrübelerle ciddi anlamda algılamış bulunmaktayız. Özellikle bilim insanlarının yaklaşmakta olduğunu duyurduğu, beklenen İstanbul depremine karşı hazırlık için elimizi çabuk tutmalı, önlemlerimizi buna karşı almamız gerekir. Bu sebeple halk olarak özellikle kentsel dönüşüm uygulaması hakkında bilinçlenmemiz gerekmektedir.

Harbiye Hukuk Bürosu olarak, gerek internet sitemizde konuya ilişkin makalelerimizle, gerek alanlarında uzman avukatlarımızla sizlere destek olmak için buradayız. Bu yazımızda da kentsel dönüşüm kira yardımı hakkında siz değerli okurlarımızı bilgilendirme amacı gütmekte olup, yazımızın sonunda da kentsel dönüşüm kira yardımı için başvuru dilekçesi örneklerine yer vermiş bulunmaktayız.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI NEDİR?

Kentsel dönüşüm kira yardımının anlamak için öncelikle kentsel dönüşüm uygulamasını anlamamız gerekmektedir. Sitemizde buna ilişkin “kentsel dönüşüm nedir?” başlıklı makalemizi buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.

Kentsel dönüşüm kira yardımı, yapılarını kentsel dönüşüm uygulamasına sokmak isteyen hak sahiplerinin başvurabileceği bir mali yardımdır.  Bu yardımlar; kira yardımları, faiz destekli kredi imkânları ve birtakım vergi muafiyetleri şeklinde karşımıza çıkar.

Üstelik bahse konu mali yardımları talep etmek için yapıda malik olma zorunluluğu olmamakla birlikte, kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olmak da kentsel dönüşüm kira yardımı alabilmeniz için yeterlidir. Fakat kişinin malik olması, kiracı veya ayni hak sahibi olması durumunda birbirinden farklı birtakım şartlar karşımıza çıkabilmektedir. Ayrıca kentsel dönüşüm kira yardımı için yalnızca gerçek kişiler değil, tüzel kişiler de başvurma hakkını haizdir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDİR?

MALİKLERİN KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI ALMA ŞARTLARI 2024

Maliklerin kentsel dönüşüm kira yardımı alabilmeleri için öncelikle; tahliye tarihinden itibaren 1 yıl içinde veya riskli yapının yıktırıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde riskli yapının bulunduğu ildeki Belediyeye veya müdürlüğe, gerekli belgelerle birlikte başvurması gerekir. Belirtmek gerekir ki kentsel dönüşüm kira yardımından yararlanmak isteyen malik, kentsel dönüşüme uğrayacak olan yapıda ikamet etmek zorunda değildir. Bir başka deyişle yapı maliki, kentsel dönüşüme uğramasını istediği binadan uzakta, hatta belki başka bir şehirde ikamet ediyor olabilir. Bu, malik için herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir.

Yapı maliki için kentsel dönüşüm kira yardımına başvuru yapabilmek için gereken belgeler;

 • Başvuru Dilekçesi,
 • (Başvuran tüzel kişi ise) Firmayı temsil yetkisini haiz kişinin imza sirküleri,
 • Riskli yapının tahliye edildiğine dair Adres Bilgileri Raporu veya belediyeden alınabilecek bir yazı,
 • Tapu belgesi ve güncel taşınmaz kaydı,
 • Riskli yapının yıkım bilgilerinin Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü Bilgi Sistemi’ne (A.R.A.A.D) kaydedilmiş olması,
 • Hak sahibi veya hak sahibinin vekiline ait T.C Ziraat Bankası AŞ vadesiz hesap cüzdanı fotokopisi.

KONUT KİRACILARININ KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI ALMA ŞARTLARI 2024

Kentsel dönüşüm mali yardımını konutta kiracı olarak oturanlar da talep edebilir. Maliklerin yardım talebinde bulunma şartlarından farklı olarak kiracılar, kentsel dönüşüme konu olan riskli yapıda ikamet ediyor olmalılardır. Kiracıların kentsel dönüşüm kira yardımından yararlanmaları için de bazı bilgi ve belgeleri vermeleri gerekmektedir. Bunlar;

 • Başvuru Dilekçesi,
 • Kiracının, riskli yapı için A.R.A.A.D Bilgi Sistemi üzerinden Yapı Kimlik Numarası alındığı tarihte riskli yapıda ikamet ettiğine ve bahse konu olan riskli yapıyı tahliye ettiğine dair eski ve yeni adreslerini gösteren Adres Bilgileri Raporu,
 • Riskli yapının yıkım bilgisinin A.R.A.A.D Bilgi Sistemi’ne kaydedilmiş olması,
 • Kiracıya ve vekiline ait T.C Ziraat Bankası AŞ hesap cüzdanı fotokopisi.

İŞ YERİ KİRACILIRININ KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI ALMA ŞARTLARI 2024

Yalnızca konutta oturanlar değil, riskli yapıda iş yeri kiracıları da kentsel dönüşüm kira yardımından yararlanabilir. Burada önemli olan, firma adına tüzel kişinin mi yoksa gerçek kişinin mi kira yardımı için başvuracağı önemlidir.

 • Başvuru firma yetkilileri tarafından yapılmışsa: Gerçek kişinin TC Kimlik Numarası ve IBAN numarasının uyumlu olması gerekir.
 • Başvuru tüzel kişilik adına yapılmışsa: Tüzel kişinin Vergi Kimlik Numarası ve IBAN numarasının uyumlu olması gerekir.

Bunun dışında gereken belgeler ise;

 • Başvuru dilekçesi,
 • Firmayı temsil yetkisine sahip kişiye ait imza sirküleri,
 • Kiracının, riskli yapı için A.R.A.A.D Bilgi Sistemi üzerinden Yapı Kimlik Numarası alındığı tarihte riskli yapıda iş yeri işlettiğine ve bahse konu olan riskli yapıyı tahliye ettiğine dair Riskli Yapı Tespit Raporu ile uyumlu, eski ve yeni adreslerini gösteren oda sicil kaydı veya vergi dairesinden alınacak yazı,
 • İş yeri kapatılmışsa kapatıldığına dair vergi dairesi veya meslek odasından alınacak yazı,
 • Riskli yapının yıkım bilgisinin A.R.A.A.D Bilgi Sisteminde kayıtlı olması,
 • Gerçek veya tüzel kişiye ait T.C Ziraat Bankası AŞ vadesiz hesap cüzdanı fotokopisi

LOJMANLARDA OTURANLARIN KİRA YARDIMI ALABİLMESİ

Kentsel dönüşüm kira yardımına kamu lojmanlarında oturanlar da başvurabilir. Zira onların da kira yardım desteği almaya hakkı vardır. Önemli olan yine yardım için başvuracak olan kişinin ikametinin lojmanda olması gerekmektedir.

MİRASÇILARIN KİRA YARDIMI ALABİLMESİ

Kentsel dönüşüm kira yardımı almaya hak kazanan ve ödemesi başlamış bir hak sahibinin vefatı durumunda A.R.A.A.D Bilgi Sistemi’nden ödeme planı durdurulur ve kalan kira yardımı ölenin varislerine yapılır. Zira kira yardımı, kazanılmış bir haktır ve miras hukukuna göre kişinin hakları da mirasçılarına geçer.

Bunun için müdürlük veya belediyeler tarafından mirasçılar, mirasçılık belgesi, mirasçıların kimlik fotokopileri ve Ziraat Bankası vadesiz hesap cüzdanı fotokopisi A.R.A.A.D Bilgi Sistemi’ne tanımlanır ve mirasçılara mirastaki payları oranında bir ödeme yapılmaya devam edilir.

Kentsel dönüşüm kira yardımı almaya hak kazanmış fakat ödemesi henüz başlamadan vefat eden hak sahiplerinin mirasçıları da A.R.A.A.D sistemi üzerinden kayıtları yapılarak hisseleri oranında kira yardımı alabilirler.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI BAŞVURUSUNUN YAPILIŞI 2024

Kentsel dönüşüm kira yardımına başvurmak için gerekli belgeleri yukarıda saymıştık. Başvurunun nasıl yapılacağı da önemli bir noktadır. Kentsel dönüşüm kira yardımından faydalanmak isteyen hak sahipleri, riskli olarak tespit edilen yapılardaki konut ve iş yerlerinden tahliye tarihinden itibaren 1 yıl içinde veya binanın yıkıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde riskli yapının bulunduğu yerdeki müdürlüğe veya belediyeye başvurabilirler.

Kentsel dönüşüm kira yardımı başvurularında kimlik bilgileri, Adres Bilgileri Raporu ve Taşınmaza Ait Güncel Taşınmaz Kaydı A.R.A.A.D sistemi üzerinden temin edilir. Şayet sistemdeki bir hatadan dolayı gerekli belgeler sistemden temin edilememişse yetkiliden istenebilir.

Kira yardımı başvurularında riskli yapının yıktırılıp yıktırılmadığı A.R.A.A.D Bilgi Sistemi’nden kontrol edilir.

Bununla birlikte kentsel dönüşüm kira yardımı, E-devlet üzerinden de yapılabilmektedir. Bunun için arama kısmına kentsel dönüşüm yazmanız yeterlidir. Daha sonra açılan kentsel dönüşüm uygulamasına tıklanır. Uygulamaya git seçeneğine tıklayarak Faiz/Kira Yardımı Görüntüleme ekranına girerek başvuruyu sorgulayabilir, başvuru yapabilirsiniz. Gerekli belgeleri bu kez internet ortamından yüklemeniz icap etmektedir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI BAŞVURU SÜRESİ

Kentsel dönüşüm kira yardımı için başvuru süresi, riskli yapının tahliyesinden itibaren 1 yıl veya riskli yapının yıkılışından itibaren 3 ay içerisinde başvuru yapılmalıdır. İlgili başvurunun zamanında yapılması kanun tarafından düzenlenmiş bu haktan yararlanmanız adına önemldir.

2024 YILI KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI MİKTARI

Kentsel dönüşüm kira yardımı miktarı her sene cumhurbaşkanı tarafından belirlenir. Yapılacak olan yardım miktarı aynı zamanda illere göre de farklılık gösterebilmektedir. 2024 yılı kira yardım miktarı şu şekildedir;

İL ADI MALİK (Aylık) KİRACI (Peşin) Sınırlı Ayni Hak Sahibi (Peşin)
İstanbul 5.500,00 TL 11.000,00 TL 27.500,00 TL
Ankara, Antalya, Bursa, İzmir 4.500,00 TL 9.000,00 TL 22.500,00 TL
Adana, Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van 3.750,00 TL 7.500,00 TL 18.750,00 TL
Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Karabük, Kastamonu, Karaman, Kars, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat, Zonguldak, 3.000,00 TL 6.000,00 TL 15.000,00 TL

KİRA YARDIMINDA İKAMET ZORUNLU MU?

Kentsel dönüşüm kira yardımından faydalanmak isteyen hak sahipleri için ikamet zorunluluğu, sahibi olunan hakka göre değişiklik gösterir. Malikler için ikametin yapının bulunduğu yerde olma zorunluluğu yoktur. Fakat kiracılar ve sınırlı ayni hak sahipleri için ikametin yapının olduğu yerde olması şartı aranır.

KİRA YARDIMI NASIL YAPILIR?

Kentsel dönüşüm için kira yardımı hakkını kazanan hak sahiplerine kira yardımı, müdürlükler veya belediye tarafından incelenerek uygun bulunması halinde şu şekillerde yapılır;

 • Müdürlük veya Belediye tarafından A.R.A.A.D Bilgi Sistemine kira yardımı için girişler yapılır.
 • Konut ve İş yerleri maliklerine yıllık belirlenen tutar oranında 18 ay boyunca yapılır.
 • Konut ve İş yerlerinde kiracı olan hak sahiplerine yıllık belirlenen tutar üzerinden 2 aylık kira yardımı defaten (tek seferde) yapılır.
 • Konut ve İş yerlerinde sınırlı ayni hak sahibi olan kimselere ise yine yıllık belirlenen tutar oranınca 5 aylık kira yardımı tek seferde yapılır.

E-DEVLET ÜZERİNDEN KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI BAŞVURUSU 2024

Kentsel dönüşüm kira yardımı başvurusu E-devlet kapısı üzerinden de yapılabilir. https://www.turkiye.gov.tr/cevre-ve-sehircilik-hak-sahibi-ailelere-kira-yardm-yaplmas-3971 linki üzerinden kira yardımına başvurmak mümkündür.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI 2024

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI ÜZERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 2024

Kentsel dönüşüm kira yardımı için dikkat edilmesi gereken en önemli husus, gerekli belgelerin eksiksiz olmasıdır. Bununla birlikte başvurulması gereken merciler de önemlidir. E-devlet üzerinden başvurulabileceği gibi belediye ve ilgili müdürlüklere başvurmak mümkündür. Bu hususların eksiksiz olması için bir kentsel dönüşüm avukatından destek almanız her zaman için önemlidir. Harbiye Hukuk Bürosu olarak alanında uzman kentsel dönüşüm avukatlarımızla bu süreçte sizlere destek olmak için hazırız.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar?

Kentsel dönüşüm kira yardımı, yukarıdaki tabloda da yer aldığı üzere illere göre farklılık göstermektedir. Yıllık olarak bu miktar cumhurbaşkanı tarafından belirlenir. İstanbul için bu miktar aylık 5.500 TL, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya için ise 4.500 TL’dir. Malikler için 18 ay boyunca ödenirken kiracılar için 2 aylık kira yardımı tek seferde yapılır, sınırlı ayni hak sahipleri için ise 5 aylık kira yardımı tek seferde yapılacaktır. (Diğer iller için yukarıdaki tabloya göz atabilirsiniz.)

Kentsel dönüşüm kira yardımını kimler alabilir?

Kentsel dönüşüm kira yardımını, yapısını kentsel dönüşüme sokacak olan konut veya iş yeri malikleri, konut, iş yeri veya lojman kiracıları, sınırlı ayni hak sahipleri veya hak kazandıktan sonra vefat edenlerin mirasçıları kira yardımı alabilirler.

Kentsel dönüşüm kira yardımı kaç ay yapılır?

Kentsel dönüşüm kira yardımı malikler için 18, kiracı için 2 aylık tek seferde, sınırlı ayni hak sahipleri için ise 5 aylık kira tek seferde ödenir.

Kira yardımı almak için ne yapmak lazım?

Kira yardımı almak için yukarıda sayılan belgelerle birlikte ister e-devlet üzerinden ister belediye/ müdürlükler üzerinden başvuru yapmak gerekir.

Kentsel dönüşüm kira yardımı sorgulama nasıl yapılır?

E-devlet kapısı üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/csb-araad-kentsel-donusum linkine tıklayarak kira yardımınızı sorgulayabilirsiniz.

Kentsel dönüşüm kira yardımı hesaplara ne zaman yatacak?

Kentsel dönüşüm kira yardımı, hesaplara her ayın 15’inde yatar. Şayet ayın 15’i hafta sonuna veya resmi tatile denk geliyorsa, o günü takip eden ilk iş günü kira yardımı hesaplara yatırılır.

Kentsel dönüşüm kira yardımı hangi hesaba yatırılır?

Kentsel dönüşüm kira yardımı, T.C Ziraat Bankası AŞ vadesiz hesabınıza yatırılır.

İki ev sahibi olanlar iki ev için kentsel dönüşüm kira yardımı alabilir mi?

Bunun için herhangi bir engel yoktur. Fakat önemli olan, her iki evin de fiilen kullanılıyor olması gerekmektedir. Bu nedenle birden fazla evi kentsel dönüşüme sokan hak sahibi, o binaların fiilen kullanılıyor olması halinde kentsel dönüşüme uğrayan evler için kira yardımı alabilecektir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

Örn.1

İSTANBUL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNE

……………Yapı Kimlik Numaralı, Tapuda ……… ada ve  …… parselde kayıtlı olan……………………………………………..…………………………………………………………………………………… adresindeki (Bina numarası ve bağımsız bölüm numaraları ayrı ayrı belirtilecektir.) yapı, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmiş olup, 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre kira yardımından faydalanmak istiyorum.

Riskli yapıda malik( ) / kiracı( ) / sınırlı ayni hak sahibi( ) olduğum konutumu( ) / işyerimi( ) ……/……/20…..tarihinde tahliye ettiğimi beyan eder, aksi durumun tespit edilmesi halinde ödenen tutarı Genel hükümlere (Borçlar Kanunu ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun) göre faiziyle geri ödeyeceğimi taahhüt ederim.

Kira yardımından faydalanmam halinde 30.12.2018 tarihli ve 30641 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan ‘’6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar’’ uyarınca bankalardan faiz destekli kredi başvurusunda bulunmayacağımı taahhüt ederim.

Kira yardımı başvurumun uygun bulunması halinde T.C Ziraat Bankası A.Ş. hesabıma yatırılması hususunda;

         Gereğini arz ederim. ……/……/2023

 Adı Soyadı      :

 TC Kimlik No :

  İmza:

İletişim Bilgileri

Adres           :

Telefon        :

EK :

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 2. T.C. Ziraat Bankası AŞ’ye ait vadesiz, münferit, TL hesap cüzdan fotokopisi.
 3. Riskli Yapı Tespit Raporu İnceleme Formu.
 4. Konut veya işyerinin tapu senedi fotokopisi
 5. Taşınmaza ait 6306 şerhli tapu kaydı aslı.
 6. Arsa payı tapular için emlak vergisi beyannamesi aslı.
 7. İlgili Belediyesinden alınacak yıkım yazısı.
 8. Vekâleten yapılan başvurularda vekâletname aslı ve vekilin kimlik fotokopisi.
 9. Veraset Belgesi (Veraseten yapılan başvurularda, tapuda elbirliği olması durumunda VEKALET ÖRNEĞİ:

6306 Sayılı Kanun kapsamında kira yardımı başvurusu yapmaya, YETKİLİDİR.

6306 Sayılı Kanun kapsamında kira yardımı başvurusu yapmaya ve kira bedellerini almaya, YETKİLİDİR.

İfadeleri bulunmaktadır.

Not: Malik ile Birlikte Riskli  Yapıdaki Aynı Bağımsız Birimde İkamet Eden Kişi Kiracı Olarak  Nakliye Bedeli ALAMAZ.

Örn.2

…………………….. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

…………………. yapı kimlik, …….. ada, ……….. parsel numaralı, …………………………………………………………………………………. adresindeki (Bina numarası ve bağımsız bölüm numaraları ayrı ayrı belirtilecektir.) binamız 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmiş olup, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre kira yardımından faydalanmak istiyorum.

Riskli yapıdaki konutumu/işyerimi …./…./2015 tarihinde tahliye ettiğimi beyan eder, aksi durumun tespit edilmesi halinde ödenen tutarı Genel hükümlere göre (Borçlar Kanunu ve 3095 sayılı Kanuni faiz ve temerrüt faizine ilişkin Kanun hükümlerine göre) faiziyle geri ödeyeceğimi taahhüt ederim.

            Kira yardımından faydalanmam halinde 13.10.2012 tarihli ve 28440 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar uyarınca bankalardan faiz destekli kredi başvurusunda bulunmayacağımı taahhüt ederim.

            Kira yardımı başvurumun uygun bulunması halinde aşağıda belirttiğim hesap numarama yatırılması hususunda;

Gereğini arz ederim.

 ……/…./2024

 Adı Soyadı

İmza:

İletişim Bilgileri

Adres  :

Telefon           :

EKLER:

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi (işyeri maliki için imza sirküleri)
 2. Konut veya işyerinin tapu senedi ve taşınmaza ait güncel taşınmaz kaydı
 3. Arsa paylı tapular için emlak vergisi beyannamesi
 4. Konut/işyerine ait fatura (Elektrik, su, doğalgaz, telekom)
 5. Yıkılan yapılar formu
 6. Riskli bina tespit raporu inceleme formu
 7. Riskli olarak tespit edilen yapının tahliye edildiğine dair eski ve yeni yeni adresini gösteren İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınacak adrese dayalı yerleşim yeri belgesi (İşyeri içinriskli yapının onay tarihinden sonra tahliye edildiğine dair yeni adresini gösteren güncel vergi levhası veya işyerinin kapatıldığına dair ilgili meslek odasından alınacak yazı
 8. T.C. Ziraat Bankası A.Ş.ye ait vadesiz, münferit, TL hesap cüzdanı fotokopisi
 9. Vekaleten yapılan başvurularda vekaletname aslı ve vekilin kimlik fotokopisi

KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDİR?

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI

MİRASTAN MAL KAÇIRMA NEDİR? MURİS MUVAZAASI

 

1 Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap