Aile HukukuKISITLILIK KARARININ KALDIRILMASI VE ŞARTLARI

Kısıtlılık kararının kaldırılması mahkeme tarafından kısıtlılığına karar verilen kişinin kısıtlılığın sona ermesi anlamına gelir. Kısıtlılık kararının kaldırılması sadece mahkeme kararı ile olur. Kısıtlama, kanunda belirtilmiş sebeplerden biri gerçekleştiğinde korunması ve gözetilmeleri gereken kişilerin mahkeme kararıyla kısıtlanmasıdır. Türk Medeni Kanunu’nda sınırlı olarak belirlenmiş sebeplerle, ergin kimseler koruma amacıyla kısıtlanabilirler. Kısıtlama, akıl hastalığı veya akıl zayıflığı, savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetim, özgürlüğü bağlayıcı ceza ve istek üzerine gerçekleşebilir.

Kısıtlama ayrıca vesayeti gerektiren hallerden biridir. Vesayet, velayet altında olmayan küçüklerin ve erginlerin ve koruma altına alınması gereken kişiler için kurulmuş olan bir kurumdur. Hükümlüler, akıl hastaları, savurgan ve bağımlı olan kişiler ve velayet altında olmayan çocukların hak ve menfaatlerinin korunması için vesayet kurumunun varlığı gerekir.

Alanında uzman aile hukuku avukat ekibimizden hukuki destek almak için buraya tıklayarak bize ulaşabilirsiniz.

KISITLILIK KARARI NEDİR?

Kısıtlılık kararı, kanunda belirtilmiş sebeplerden biri gerçekleştiğinde korunması ve gözetilmeleri gereken kişilerin fiil ehliyetlerinin mahkeme kararıyla sınırlandırılmasıdır. Mahkeme tarafından verilen bu karara kısıtlılık kararı denir. Türk Medeni Kanunu’nda sınırlı olarak belirlenmiş sebeplerle, ergin kimseler koruma amacıyla kısıtlanabilirler. Kısıtlama, akıl hastalığı veya akıl zayıflığı, savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetim, özgürlüğü bağlayıcı ceza ve istek üzerine gerçekleşebilir.

Vesayet Davası ve Vasi Tayini (Atanması) Şartları, Dilekçesi

KISITLILIK KARARI KALDIRILMASI ŞARTLARI

Kısıtlılık kararının kaldırılması aşağıdaki şartların gerçekleşmesine bağlıdır:

 1. Ergenlik Yaşına Gelinmesi: Tek başına yaşamını devam ettiremeyecek olan ergin olmayan kişilerin kısıtlılık kararı 18 yaşına geldiğinde kısıtlılık kararı kendiliğinden kalkar.
 2. Hapis Cezası Sonuna Erdiğinde: 1 yıldan fazla olan hapis cezalarının sonunda, kısıtlılık kararı kaldırılır.
 3. Akıl Zayıflığı ya da Akıl Hastalığının Ortadan Kalkması: Akıl zayıflığı ya da akıl hastalığı tamamen tedavi edilen kişi, almış olduğu sağlık raporunu mahkemeye ileterek kısıtlılığının kaldırılmasını talep edebilir.
 4. Kötü Yaşam Tarzı ve Savurganlığın Bırakılması: Alkol ve uyuşturucu bağımlısı ve kötü yaşam türüne sahip olan kişilerin bu yaşam tarzını bırakmaları ve ilgili kuruluşların da bunu uygun bulması halinde mahkeme kararıyla kısıtlılık kararı kaldırılabilir.
 5. Kişinin İsteği Üzerine: Vesayet altında bulunan kişi yeterli gerekçeye dayanarak ve  mahkemeye dilekçe ile başvurarak, kısıtlılığının kaldırılmasını talep edebilir.

KISITLILIK KARARI NASIL KALDIRILIR?

Kısıtlılık kararının kaldırılması sadece mahkeme kararı ile olur. Bazı hallerde kısıtlılık kararı kendiliğinden de kalkabilir. Mahkeme kararıyla kısıtlılığın kaldırılması için mahkemeye bir dilekçe sunulması gerekir. Sunulan dilekçe hâkim tarafından incelenir ve uygun bulunduğu takdirde kısıtlılık kararı kaldırılır. Vesayet altında bulunan kişinin yaşadığı yerleşim yeri mahkemesi, kısıtlılık kararının kaldırmasında da yetkili mahkeme olacaktır.  Kısıtlılık kararının kaldırılmasında görevli mahkeme ise Sulh Hukuk Mahkemesi olacaktır.

KISITLILIK KARARI NE ZAMAN KALKAR?

Kısıtlılık kararının kaldırılmasında kısıtlılık kararının ne zaman kalkacağı kısıtlama sebeplerine göre değişmektedir ve aşağıdaki gibidir:

 1. Ergenlik Yaşına Gelinmesi: Tek başına yaşamını devam ettiremeyecek olan ergin olmayan kişilerin kısıtlılık kararı 18 yaşına geldiğinde kısıtlılık kararı kendiliğinden kalkar.
 2. Hapis Cezası Sonunda: 1 yıldan fazla olan hapis cezalarının sonunda, kişinin kısıtlılığı kalkmış olur.
 3. Akıl Zayıflığı ya da Akıl Hastalığının Ortadan Kalkması: Akıl zayıflığı ya da akıl hastalığı tamamen tedavi edilen kişi, almış olduğu sağlık raporunu mahkemeye ilettiğinde, mahkeme kararının bu yönde çıkmasıyla beraber kısıtlama kalkmış olur.
 4. Kötü Yaşam Tarzı ve Savurganlığın Bırakılması: Alkol ve uyuşturucu bağımlısı ve kötü yaşam türüne sahip olan kişilerin bu yaşam tarzını bırakmaları ve ilgili kuruluşların da bunu uygun bulması halinde mahkemeye başvurduklarında, mahkeme kararının bu yönde çıktığı anda kısıtlama kalkmış olur.
 5. Kişinin İsteği Üzerine: Vesayet altında bulunan kişi yeterli gerekçeye mahkemeye dilekçe ile başvurduğu ve mahkemenin bunu kabul ettiği takdirde mahkeme kararının çıkmasıyla kısıtlılık kalkmış olur.

KISITLILIK KARARININ KALDIRILMASI TALEBİ NEREYE YAPILIR?

Kısıtlılık kararının kaldırılması sadece mahkeme kararı ile olur. Vesayet altında bulunan kişinin yaşadığı yerleşim yeri mahkemesi, kısıtlılık kararının kaldırmasında da yetkili mahkeme olacaktır.  Kısıtlılık kararının kaldırılmasında görevli mahkeme ise Sulh Hukuk Mahkemesi olacaktır. Dolayısı ile kısıtlılık kararının kaldırılması talebinin vesayet altında bulunan kişinin yerleşim yerindeki Sulh Hukuk Mahkemesi’ne yapılması gerekecektir.

KISITLILIK KARARININ KALDIRILMASI BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?

Kısıtlılık kararının kaldırılmasını kısıtlı olan kişi, vekili ya da ilgili kişiler mahkemeye başvurarak talep edebilir. Peki kısıtlılık kararının kaldırılmasını talep edebilecek kişiler kimlerdir:

 • Kısıtlı olup erginliğe gelen kişi,
 • Hapis cezası biten kişi,
 • Akıl zayıflığı ve akıl hastalığı ortadan kalkan kişi,
 • Kötü yaşam tarzı ve savurganlığı bırakan kişi,
 • Kısıtlı olan kişinin kendi talebiyle kısıtlılık kararının kaldırılması talep edilebilir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

HÜKÜMLÜYE VASİ ATANMASI ZORUNLU MU?

Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkûm olan her ergin kısıtlanır. Cezayı yerine getirmekle görevli makam, böyle bir hükümlünün cezasını çekmeye başladığını, kendisine vasi atanmak üzere hemen yetkili vesayet makamına bildirmekle yükümlüdür. Yani kişi bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkûm olduğunda o  kişiye vasi atanması zorunlu olacaktır.

DENETİMLİ SERBESTLİKTE KISITLILIK KALKAR MI?

Denetimli serbestlikte kısıtlılık kendiliğinden kalkacaktır. Nitekim Yargıtay kararı da bu yöndedir. Yargıtay bu durumu  bir kararında şöyle değerlendirmiştir: 4721 sayılı Kanun m.471 hükmünün 2001 yılında yürürlüğe girdiği, o tarihte yürürlükte olan infaz kurallarına göre hapis halinin koşullu salıverilme ile sonlandığı, oysa 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a 2012 yılında eklenen m.105/A ile denetimli serbestliğin getirildiği, denetimli serbestlik müessesesinin koşullu salıverilmeden önce hapis halini sonlandıran bir uygulama olduğu, dolayısıyla vesayetin hükümlünün denetimli serbestlikle salıverildiği anda kendiliğinden kalkacağı şeklinde yorumlanmasının Kanunun lafzına ve amacına uygun olacağı kabul edilmelidir.

DENETİMLİ SERBESTLİKTE VASİLİK NASIL KALDIRILIR?

Denetimli serbestlikte vasilik kendiliğinden kalkacaktır. Nitekim Yargıtay kararı da bu yöndedir. O nedenle mahkemeden bunun talep edilmesine de gerek yoktur.

KISITLILIK NE ZAMAN BİTER?

Kısıtlılığın  ne zaman biteceği kısıtlanma sebebine göre değişir ve  aşağıdaki gibidir:

 1. Ergenlik Yaşına Gelinmesi: Tek başına yaşamını devam ettiremeyecek olan ergin olmayan kişilerin kısıtlığı 18 yaşına geldiğinde kısıtlama kararı kendiliğinden kalkar.
 2. Hapis Cezası Sonunda: 1 yıldan fazla olan hapis cezalarının sonunda, kişinin kısıtlılığı kalkmış olur.
 3. Akıl Zayıflığı ya da Akıl Hastalığının Ortadan Kalkması: Akıl zayıflığı ya da akıl hastalığı tamamen tedavi edilen kişi, almış olduğu sağlık raporunu mahkemeye ilettiğinde, mahkeme kararının bu yönde çıkmasıyla kısıtlılık kalkmış olur.
 4. Kötü Yaşam Tarzı ve Savurganlığın Bırakılması: Alkol ve uyuşturucu bağımlısı ve kötü yaşam türüne sahip olan kişilerin bu yaşam tarzını bırakmaları ve ilgili kuruluşların da bunu uygun bulması halinde mahkemeye başvurduklarında, mahkeme kararının bu yönde çıktığı anda kısıtlılık kalkmış olur.
 5. Kişinin İsteği Üzerine: Vesayet altında bulunan kişi yeterli gerekçeye mahkemeye dilekçe ile başvurduğu ve mahkemenin bunu kabul ettiği takdirde mahkeme kararının çıkmasıyla kısıtlılık kalkmış olur.

VASİ KALDIRILDIĞINI NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

Vasi kaldırıldığı E-devlet üzerinden ya da UYAP, vatandaş bölümünden öğrenilebilir.

KISITLILIĞIN KALDIRILMASI İÇİN HANGİ MAHKEMEYE BAŞVURULUR?

Kısıtlılık kararının kaldırılması sadece mahkeme kararı ile olur. Vesayet altında bulunan kişinin yaşadığı yerleşim yeri mahkemesi, kısıtlılık kararının kaldırmasında da yetkili mahkeme olacaktır.  Kısıtlılık kararının kaldırılmasında görevli mahkeme ise Sulh Hukuk Mahkemesi olacaktır. Dolayısı ile kısıtlılık kararının kaldırılması talebinin vesayet altında bulunan kişinin yerleşim yerindeki Sulh Hukuk Mahkemesi’ne yapılması gerekecektir.

KISITLILIK KARARINA NASIL ULAŞABİLİRİM?

Kısıtlılık kararına E-devlet üzerinden ya da UYAP, vatandaş bölümünden ulaşılabilir.

VASİLİK KENDİLİĞİNDEN KALKAR MI?

Vasilik mahkeme kararı ile ya da kendiliğinden sona erebilir. Vasiliğin kendiliğinden kalkması aşağıdaki şekillerde olur:

1)Vasinin ölmesi,

2)Vasilik süresi olan 2 yıllık sürenin dolması,

3)Özgürlüğü bağlayıcı cezada cezanın sona ermesi.

VASİ KALDIRMA KAÇ GÜN SÜRER?

Vesayet makamı görevlileri, vasiyi belli aralıklarla kontrol ederler. Yetkili kişiler, vasinin görevini kötüye kullandığını tespit ederlerse, vasiyi değiştirebilir ya da vasilik durumunun kaldırılmasına karar verebilir. Vesayet altındaki kişi de avukat aracılığı ile Sulh Hukuk Mahkemesine başvuruda bulunarak, vasiliğin kaldırılmasını talep edebilir. Vasinin kaldırılması dava yolu ile olacağından somut olaya ve durumuna göre ortalama 120 ila 331 gün sürer. Duruşma günlerinin geç verildiği durumlarda bu sürelerin uzayabileceği unutulmamalıdır.

KISITLILIK KARARININ KALDIRILMASI VE ŞARTLARI

KAÇ YIL CEZA ALANA VASİ ATANIR?

Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkûm olan her ergin kısıtlanır. Cezayı yerine getirmekle görevli makam, böyle bir hükümlünün cezasını çekmeye başladığını, kendisine vasi atanmak üzere hemen yetkili vesayet makamına bildirmekle yükümlüdür. Yani bir yıl veya daha uzun süreli ceza alana vasi atanır.

KISITLANAN KİŞİ NE YAPAMAZ?

Kısıtlanan kişi vesayet altında olacağından aşağıdaki işlemleri yapamaz:

 • kefil olamaz,
 • vakıf kuramaz,
 • önemli bağışlamalarda bulunamaz.

Kısıtlılık kararının kaldırılması hakkındaki her türlü sorularınız ve sorunlarınız için bize ulaşın!

Harbiye Hukuk Bürosu avukatları müvekkillerinin haklarını tam anlamıyla koruyan onlara her konuda destek veren bir hukuk bürosudur. Harbiye Hukuk bürosuna güvenerek haklarınızın güvenle korunduğundan emin olabilirsiniz. Zira Harbiye Hukuk Bürosu her alanda olduğu gibi bu alanında da uzman avukatlarla beraber müvekkillerine en iyi ve kaliteli hizmeti sunmaktadır. Siz de Harbiye Hukuk sayfasında bulunan iletişim sütununa tıklayarak bu hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Harbiye Hukuk bürosu alanında uzman kadrosuyla, çözüm odaklı, hızlı ve etkili çözümleriyle sizlere hizmet vermeye her zaman hazırdır.

KISITLILIK KARARININ KALDIRILMASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

…… SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO                          : …./…. E.

VESAYET ALTINA

ALINAN                                : İsim, Soyisim…. ,TC: ….

VEKİLİ                                 :

ADRES                                  :

KONU                                   : Kısıtlılık kararının kaldırılması talebi

AÇIKLAMALAR:

1-) Mahkemenizin yukarıda esası belirtilen dosyasında …/…/… tarihli kararı ile müvekkilimiz hakkında verilen özgürlüğü bağlayıcı ceza hükmü gereğince kısıtlılığına karar verilmiştir.

2-) Müvekkilimizin özgürlüğü bağlayıcı ceza halinin son bulmuş olması ve cezaevinden tahliye olması sebebiyle kısıtlılık halini gerektiren hal de  sona ermiştir.

3-) Yukarıdaki  nedenlerden ötürü kısıtlılık kararının kaldırılmasına karar verilmesi ile işbu kararın … Nüfus Müdürlüğü’ne bildirilmesini mahkemenizden arz ederiz. …/…/…

                                                      

                                                                                                                       AVUKAT

                                                                                                                   ADI-SOYADI

                                                                                                                        İMZA

                                                                                                                 NİSANUR CEBECİ

Vesayet Davası ve Vasi Tayini (Atanması) Şartları, Dilekçesi

Vekaletname Nedir? Avukata Vekaletname Nasıl Verilir

Anlaşmalı Boşanmanın Çekişmeli Boşanmaya Dönüşmesi

Boşanma Davasında Ortak Velayet Kararı Ve Şartları

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap