Aile HukukuYURT DIŞINDA BOŞANMANIN TÜRKİYE’DE TANINMASI

YURT DIŞINDA BOŞANMANIN TÜRKİYE’DE TANINMASI

Yurt dışında boşanmanın Türkiye’de tanınması için Türk mahkemelerinin vereceği tanıma ve tenfiz kararına ihtiyaç olmaktadır. Yani, yurt dışında boşanmanın Türkiye’de tanınması için tanıma tenfiz davasının açılması gereklidir. Ancak, 2018 yılında Nüfus Hizmetleri Kanunu’na 27/A maddesi eklenerek birtakım yeni düzenlemeler getirilmiştir.

Nüfus Hizmetleri Kanununun 27. Maddesine 690 sayılı KHK ile eklenen 27/A maddesine göre yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen boşanma kararları, kanunda ve yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları halinde nüfus müdürlüklerince, nüfus kütüğüne tescil edilebilecektir. Bu hükümle beraber yurt dışında  boşanmanın Türkiye’de tanınması için tanınma davası açılmasına gerek olmayacak bir düzenleme getirilmiştir. Yeni düzenleme sonucunda yurt dışında boşanmanın Türkiye’de tanınması Nüfus Müdürlüklerince nüfus kütüğüne tescil edilerek gerçekleşecektir.

İstanbul Boşanma Avukatı

YURT DIŞINDAKİ BOŞANMANIN TÜRKİYE’DE TANINMASI YÖNTEMLERİ

Yurt dışında verilen mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması için Türk mahkemelerinin vereceği tanıma ve tenfiz kararına ihtiyaç olmaktadır. 2018 yılına kadar yurt dışında boşanmanın  Türkiye’de tanınması için tanıma tenfiz davasının açılması gerekliydi. Ancak, 2018 yılında Nüfus Hizmetleri Kanunu’na 27/A maddesi eklenmiştir. Nüfus Hizmetleri Kanununun 27. Maddesine 690 sayılı KHK ile eklenen 27/A maddesine göre yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen boşanma kararları, kanunda ve yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları halinde nüfus müdürlüklerince, nüfus kütüğüne tescil edilebilecektir. Dolayısı ile yurt dışında boşanmanın Türkiye’de tanınmasının yöntemi artık nüfus müdürlükleri aracılığı ile olacaktır.

YURT DIŞI BOŞANMA KARARININ NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE TESCİLİ İLE BOŞANMA ŞARTLARI

Yurt dışı boşanma kararının Nüfus Müdürlüğüne tescili ile boşanmanın gerçekleşebilmesi için gereken şartlar şunlardır:

 1. Yurt dışında verilen karar, verilen devletin kanunlarının yetkilendirmiş olduğu makam tarafından verilmiş olmalı,
 2. Yurt dışındaki ülkede boşanma kararının kesinleşmiş olmalı,
 3. Bu karar Türkiye’deki kamu düzenine aykırı olmamalı,
 4. Aşağıdaki belgelerin de ibraz edilmesi gerekir;
 • Başvuru Formu,
 • İlgili kararın aslı ile Apostil şerhli Türkçe tercümesi,
 • Kesinleşme şerh yok ise kararın verildiği ülke kanunlarına göre kesinleştiğine dair belge ile Apostil şerhi tatbik edilerek onaylanmış Türkçe tercümesi,
 • Kimlik ya da pasaport fotokopileri,
 • Vekil aracılığı ile yapılacak müracaatlarda noter tarafından düzenlenen özel vekaletname,
 • Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen kararlarla ilgili daha önce Türk mahkemelerinde açılmış ve halen görülmekte olan dava dosyası bilgileri ile varsa kararların daha önce Türk mahkemelerince kesin hükme bağlanmış olduğuna ilişkin mahkeme kararının aslı veya fotokopisi ya da Türk mahkemelerinde halen devam eden bir dava veya tanımanın Türk mahkemelerince evvelce reddedildiğine dair karar bulunmadığı yönünde adli makamlardan alınmış olan belge.

Böylece yurt dışında boşanmanın Türkiye’de tanınması gerçekleşmiş olacaktır.

EŞİN TÜRK VATANDAŞI OLMASI HALİNDE BOŞANMANIN TANINMASI

Yurt dışında verilen mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması için Türk mahkemelerinin vereceği tanıma ve tenfiz kararına ihtiyaç olmaktadır. 2018 yılına kadar yurt dışında gerçekleşen boşanmanın da Türkiye’de tanınması için tanıma tenfiz davasının açılması gerekliydi. Ancak, 2018 yılında Nüfus Hizmetleri Kanunu’na 27/A maddesi eklenmiştir.

Nüfus Hizmetleri Kanununun 27. Maddesine 690 sayılı KHK ile eklenen 27/A maddesine göre yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen boşanma kararları, kanunda ve yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları halinde nüfus müdürlüklerince, nüfus kütüğüne tescil edilebilecektir. Dolayısı ile yurt dışındaki eşin Türk Vatandaşı olması halinde de boşanmanın Türkiye’de tanınmasının yöntemi Nüfus Müdürlükleri yardımıyla olacaktır. Kişi Nüfus Müdürlüğü’ne gerekli evraklarla giderek yurt dışında boşanmanın Türkiye’de tanınmasını sağlamış olur.

EŞİN YABANCI OLMASI HALİNDE BOŞANMANIN TANINMASI

Yabancı mahkeme tarafından verilen boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizi Nüfus Müdürlükleri veya yurtdışında Türk dış temsilciliği (Büyükelçilik veya Konsolosluk) veya mahkemelerce yapılacak işlemler yolu ile mümkündür. 2018 yılına kadar yurt dışında  boşanmanın Türkiye’de tanınması için tanıma tenfiz davasının açılması gerekliydi. Ancak, 2018 yılında Nüfus Hizmetleri Kanunu’na 27/A maddesi eklenmiştir. Nüfus Hizmetleri Kanununun 27. Maddesine 690 sayılı KHK ile eklenen 27/A maddesine göre yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen boşanma kararları, kanunda ve yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları halinde nüfus müdürlüklerince, nüfus kütüğüne tescil edilebilecektir. Dolayısı ile yabancı olması halinde de boşanmanın Türkiye’de tanınmasının yöntemi Nüfus Müdürlükleri yardımıyla olacaktır.

Bununla birlikte 2021 yılında yapılan son kanun değişikliği ile birlikte, boşanılan kişi bir yabancı ülke vatandaşı is, tek taraflı başvuru ile boşanma geçerli olacaktır. Yani tek taraflı başvuru ile yurt dışında boşanmanın Türkiye’de tanınması geçerli olacaktır.

BOŞANMA KARARININ TÜRKİYE’DE GEÇERLİ OLMASI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Yurt dışında verilen mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması için Türk mahkemelerinin vereceği tanıma ve tenfiz kararına ihtiyaç olmaktadır. 2018 yılına kadar yurt dışında boşanmanın  Türkiye’de tanınması için tanıma tenfiz davasının açılması gerekliydi. Ancak, 2018 yılında Nüfus Hizmetleri Kanunu’na 27/A maddesi eklenmiştir. Nüfus Hizmetleri Kanununun 27. Maddesine 690 sayılı KHK ile eklenen 27/A maddesine göre yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen boşanma kararları, kanunda ve yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları halinde Nüfus Müdürlüklerince, nüfus kütüğüne tescil edilebilecektir. Bu nedenle yurt dışında boşanmanın Türkiye’de tanınması için aşağıdaki gerekli evraklarla beraber Nüfus Müdürlüğüne gidilmesi gerekecektir:

 • Başvuru Formu,
 • İlgili kararın aslı ile Apostil şerhli Türkçe tercümesi,
 • Kesinleşme şerh yok ise kararın verildiği ülke kanunlarına göre kesinleştiğine dair belge ile Apostil şerhi tatbik edilerek onaylanmış Türkçe tercümesi,
 • Kimlik ya da  pasaport fotokopileri,
 • Vekil aracılığı ile yapılacak müracaatlarda noter tarafından düzenlenen  özel vekaletname,
 • Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen kararlarla ilgili daha önce Türk mahkemelerinde açılmış ve halen görülmekte olan dava dosyası bilgileri ile varsa kararların daha önce Türk mahkemelerince kesin hükme bağlanmış olduğuna ilişkin mahkeme kararının aslı veya fotokopisi ya da Türk mahkemelerinde halen devam eden bir dava yahut tanımanın Türk mahkemelerince evvelce reddedildiğine dair karar bulunmadığı yönünde adli makamlardan alınmış olan belge.

Böylece yurt dışında boşanmanın Türkiye’de tanınması gerçekleşmiş olacaktır.

YURT DIŞINDA BOŞANMA KARARININ NÜFUSA TESCİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yurt dışında boşanma kararının nüfusa tescili için gereken belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Başvuru Formu,
 • İlgili kararın aslı ile Apostil şerhli Türkçe tercümesi,
 • Kesinleşme şerh yok ise kararın verildiği ülke kanunlarına göre kesinleştiğine dair belge ile Apostil şerhi tatbik edilerek onaylanmış Türkçe tercümesi,
 • Kimlik ya da  pasaport fotokopileri,
 • Vekil aracılığı ile yapılacak müracaatlarda noter tarafından düzenlenen  özel vekaletname,
 • Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen kararlarla ilgili daha önce Türk mahkemelerinde açılmış ve halen görülmekte olan dava dosyası bilgileri ile varsa kararların daha önce Türk mahkemelerince kesin hükme bağlanmış olduğuna ilişkin mahkeme kararının aslı veya fotokopisi ya da Türk mahkemelerinde halen devam eden bir dava yahut tanımanın Türk mahkemelerince evvelce reddedildiğine dair karar bulunmadığı yönünde adli makamlardan alınmış olan belge.

Böylece yurt dışında boşanmanın Türkiye’de tanınması gerçekleşmiş olacaktır.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE BOŞANMANIN TESCİLİ BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?

Nüfus müdürlüğüne boşanmanın tescili başvurusunu sadece Türk vatandaşları yapabilmektedir. Bu nedenle boşanan taraflardan Türk vatandaşlığına sahip olanın boşanmanın tescili başvurusunu Nüfus Müdürlüğü’ne yapması gerekecektir. Böylece yurt dışında boşanmanın Türkiye’de tanınması gerçekleşmiş olacaktır.

KONSOLOSLUKTA BOŞANMA İŞLEMLERİ

Nüfus Hizmetleri Kanununun 27. Maddesine 690 sayılı KHK ile eklenen 27/A maddesine göre yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen boşanma kararları, kanunda ve yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları halinde nüfus müdürlüklerince, nüfus kütüğüne tescil edilebilecektir. Bunun için konsoloslukta aşağıdaki işlemlerin yapılaması gerekir:

 1. Konsolosluktan “Nüfus” başlığı altında randevu alınması gerekir.
 2. Konsolosluğa giderken yabancı boşanma ve bu kararın noter onaylı yeminli tercümesi gerekmektedir.
 3. Bu şekilde konsolosluk tarafından hazırlanacak forma her iki eşin de imzasını atması halinde boşanma Türkiye’de geçerli hale gelecektir. Bununla birlikte 2021 yılında yapılan son kanun değişikliği ile, eğer boşandığınız kişi bir yabancı ülke vatandaşı ise tek taraflı başvuru yapılarak boşanmanın tanınması mümkün olacaktır.

Bu işlemlerle beraber yurt dışında boşanmanın Türkiye’de tanınması gerçekleşmiş olacaktır.

YURT DIŞINDA BOŞANANLAR TÜRKİYE’YE GELMEDEN TÜRKİYE’DE BOŞANABİLİR Mİ?

Evet, yurt dışında boşanan kişi Türkiye’ye gelmeden Türkiye’de boşanabilir. Zira, konsolosluklara başvurularak bu işlemler gerçekleştirilebilmektedir. Nüfus Hizmetleri Kanununun 27. Maddesine 690 sayılı KHK ile eklenen 27/A maddesine göre yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen boşanma kararları, kanunda ve yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları halinde nüfus müdürlüklerince, nüfus kütüğüne tescil edilebilecektir. Bunun için konsoloslukta birtakım işlemlerin yapılması lazımdır. Ayrıca bunun için gerekli işlemlerin yapılması için bir avukat aracılığı ile bu dava yürütülecekse o halde de Türkiye’ye gelmeye gerek yoktur.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE BOŞANMA DAVASININ TESCİLİ BAŞVURUSUNUN KABULÜ VE REDDİ

Yurt dışında verilen mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması için Türk mahkemelerinin vereceği tanıma ve tenfiz kararına ihtiyaç olmaktadır. 2018 yılına kadar yurt dışında  boşanmanın  Türkiye’de tanınması için tanıma tenfiz davasının açılması gerekliydi. Nüfus Hizmetleri Kanununun 27. Maddesine 690 sayılı KHK ile eklenen 27/A maddesine göre yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen boşanma kararları, kanunda ve yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları halinde nüfus müdürlüklerince, nüfus kütüğüne tescil edilebilecektir. Dolayısı ile yurt dışındaki boşanmanın Türkiye’de tanınmasının yöntemi Nüfus Müdürlükleri yardımıyla olacaktır.

Nüfus müdürlüğü gerekli evrakların getirilmiş olduğunu tespit ettiği ve diğer koşulların da sağlandığını tespit ettiği takdirde boşanma davasının tescili başvurusunu kabul edecektir. Böylece yurt dışında boşanmanın Türkiye’de tanınması gerçekleşmiş olacaktır.

Ancak, evrakların doğru şekilde getirilememiş olması ve koşulların gerçekleşmemiş olması durumunda boşanma davasının tescili başvurusu reddedilecektir. Bu halde ise yurt dışında boşanmanın Türkiye’de tanınması sağlanamamış olur.

TANIMA VE TENFİZ DAVASI NEDİR?

Tanıma ve tenfiz davası, yabancı bir ülkede verilmiş olan bir mahkeme kararının Türkiye’de geçerli olması için açılması gereken bir dava türüdür. Tanımada, yabancı mahkemenin verdiği kararın yerel mahkemece tanınması söz konusu olur. Tenfizde ise devlet, erkini kullanarak hükmü icra eder.  Bu husus Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunu’nun 50.maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir: Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilâmların Türkiye’de icra olunabilmesi yetkili Türk mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır. Yabancı mahkemelerin ceza ilâmlarında yer alan kişisel haklarla ilgili hükümleri hakkında da tenfiz kararı istenebilir.

Hukuki yararı bulunan herkes kararın tenfizi talebinde bulunabilir. Tenfiz istemine ilişkin hazırlanacak dilekçede kararın verildiği devlet ve mahkemesi, karar numarası, kararın özetine ilişkin bilgiler yer almalıdır. Bu hususta görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Yetkili mahkeme ise kişinin Türkiye’deki yerleşim yeri mahkemesidir.

YURT DIŞINDA BOŞANMANIN TÜRKİYE’DE TANINMASI

YURT DIŞINDA BOŞANMANIN TÜRKİYE’DE TANINMASI

SIKÇA SORULAN SORULAR

TANIMA TENFİZ KALKTI MI?

Yurt dışında verilen mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması için Türk mahkemelerinin vereceği tanıma ve tenfiz kararına ihtiyaç olmaktadır. Yurt dışında gerçekleşen boşanmanın da Türkiye’de tanınması için tanıma tenfiz davasının açılması gereklidir. Ancak, 2018 yılında Nüfus Hizmetleri Kanunu’na 27/A maddesi eklenmiştir.

Nüfus Hizmetleri Kanununun 27. Maddesine 690 sayılı KHK ile eklenen 27/A maddesine göre yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen boşanma kararları, kanunda ve yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları halinde nüfus müdürlüklerince, nüfus kütüğüne tescil edilebilecektir. Yani, yurt dışında boşanmanın Türkiye’de tanınması için gerekli olan tanıma tenfiz artık uygulama alanı bulamamaktadır. Bu hükmün tersinden diğer hususlarda tanıma tenfizin kalkmadığını söyleyebiliriz.

ALMANYA’DA BOŞANDIM TÜRKİYE’DE TANINMASI İÇİN NELER GEREKİYOR?

Almanya’da gerçekleşen bir boşanmanın Türkiye’de tanınması için aşağıdaki hususların varlığı gerekir:

 1. Alman mahkemesi boşanma kararı (kesinleşme şerhi ve Apostil şerhi olmalı),
 2. Bu boşanma kararının noterlik ya da konsolosluk onaylı Türkçe tercümesi yaptırılmalı,
 3.  Avukat ile bu süreç yönetilecekse avukata vekaletname verilmeli,
 4. Başvuru Formu,
 5. Kimlik ya da pasaport fotokopileri,
 6. Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen kararlarla ilgili daha önce Türk mahkemelerinde açılmış ve halen görülmekte olan dava dosyası bilgileri ile varsa kararların daha önce Türk mahkemelerince kesin hükme bağlanmış olduğuna ilişkin mahkeme kararının aslı veya fotokopisi ya da Türk mahkemelerinde halen devam eden bir dava yahut tanımanın Türk mahkemelerince evvelce reddedildiğine dair karar bulunmadığı yönünde adli makamlardan alınmış olan belge.

Bu belgelerle beraber Nüfus Müdürlüğü’ne başvuru yapılması gerekmektedir. Böylece yurt dışında boşanmanın Türkiye’de tanınması gerçekleşmiş olacaktır.

YURT DIŞINDA BOŞANMA TANIMA VE TENFİZ NE KADAR SÜRER?

Yurt dışında boşanmanın tanıma tenfiz davası ortalama 4-5 ay gibi bir sürede sonuçlanır. Eğer karşı taraf yurt dışında ise bu sürenin daha da uzayabileceği unutulmamalıdır.

YURT DIŞINDA BOŞANMAM TÜRKİYE’DE GEÇERLİ Mİ?

2018 yılına kadar yurt dışında gerçekleşen boşanmanın da Türkiye’de tanınması için tanıma tenfiz davasının açılması gerekliydi. Ancak, 2018 yılında Nüfus Hizmetleri Kanunu’na 27/A maddesi eklenmiştir. Nüfus Hizmetleri Kanununun 27. Maddesine 690 sayılı KHK ile eklenen 27/A maddesine göre yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen boşanma kararları, kanunda ve yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları halinde nüfus müdürlüklerince, nüfus kütüğüne tescil edilebilecektir. Koşulların sağlanması halinde yurt dışında boşanma Türkiye’de geçerli olacaktır. Böylece yurt dışında boşanmanın Türkiye’de tanınması işlemi de gerçekleşmiş olacaktır.

KONSOLOSLUKTA BOŞANMA NASIL OLUR?

Nüfus Hizmetleri Kanununun 27. Maddesine 690 sayılı KHK ile eklenen 27/A maddesine göre yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen boşanma kararları, kanunda ve yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları halinde nüfus müdürlüklerince, nüfus kütüğüne tescil edilebilecektir. Bunun için konsoloslukta aşağıdaki işlemlerin yapılaması gerekir:

 1. Konsolosluktan “Nüfus” başlığı altında randevu alınması gerekir.
 2. Konsolosluğa giderken yabancı boşanma ve bu kararın noter onaylı yeminli tercümesi gerekmektedir.
 3. Bu şekilde konsolosluk tarafından hazırlanacak forma her iki eşin de imzasını atması halinde boşanma Türkiye’de geçerli hale gelecektir. Bununla birlikte 2021 yılında yapılan son kanun değişikliği ile, eğer boşandığınız kişi bir yabancı ülke vatandaşı ise tek taraflı başvuru yapılarak boşanmanın tanınması mümkün olacaktır.

Böylece yurt dışında boşanmanın Türkiye’de tanınması gerçekleşmiş olacaktır.

BOŞANMA KARARININ TANINMASI İÇİN TEK TARAFLI İŞLEM YAPILABİLİR Mİ?

25.03.2020 tarihinde Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda yapılan değişiklikle, yurt dışında boşanmış kişiler, eski eşi Türk Vatandaşı değilse, Konsolosluk veya Türkiye’de yetkili Nüfus Müdürlükleri’ne başvurması durumunda yurtdışındaki boşanmasını nüfusa tek başlarına işletebilmektedirler. Bu durumda boşanma kararının tanınması için tek taraflı işlem yapılabilmektedir.

ESKİ EŞİN İMZA ATMAK İÇİN KONSOLOSLUĞA GELMEMESİ DURUMUNDA NE YAPILMALI?

Kanununda yapılan değişiklikle artık eski eşin imza atmak için konsolosluğa gelmesine gerek yoktur. Nüfus Hizmetleri Kanununun 27. Maddesine 690 sayılı KHK ile eklenen 27/A maddesine göre yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen boşanma kararları, kanunda ve yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları halinde nüfus müdürlüklerince, nüfus kütüğüne tescil edilebilecektir. Diğer eş gerekli belgeleri sunduğu takdirde boşanmanın Türkiye’de tanınması gerçekleşmiş olacaktır.

Yurt dışında boşanmanın Türkiye’de tanınması hakkındaki her türlü sorularınız ve sorunlarınız için bize ulaşın!

Harbiye Hukuk Bürosu avukatları müvekkillerinin haklarını tam anlamıyla koruyan onlara her konuda destek veren bir hukuk bürosudur. Harbiye Hukuk bürosuna güvenerek haklarınızın güvenle korunduğundan emin olabilirsiniz. Zira Harbiye Hukuk Bürosu her alanda olduğu gibi bu alanında da uzman avukatlarla beraber müvekkillerine en iyi ve kaliteli hizmeti sunmaktadır. Siz de Harbiye Hukuk sayfasında bulunan iletişim sütununa tıklayarak bu hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Harbiye Hukuk bürosu alanında uzman kadrosuyla, çözüm odaklı, hızlı ve etkili çözümleriyle sizlere hizmet vermeye her zaman hazırdır.

                                                                                                               NİSANUR CEBECİ

Vesayet Davası ve Vasi Tayini (Atanması) Şartları, Dilekçesi

Vekaletname Nedir? Avukata Vekaletname Nasıl Verilir

BOŞANMA AVUKAT ÜCRETLERİ 2024 YILI

Anlaşmalı Boşanmanın Çekişmeli Boşanmaya Dönüşmesi

Boşanma Davasında Ortak Velayet Kararı Ve Şartları

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap