Ceza HukukuYalan Tanıklık Suçu Nedir?

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu “Adliyeye Karşı Suçlar” başlığı altında 272.madde altında “Yalan Tanıklık” suçunu düzenlemiştir. Söz konusu suçun amacı ceza hukuku boyutuyla yürütülen bir suç kovuşturmasında işleyişi bozmayı engellemektir. Zaten söz konusu suçun “Adliyeye Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenmesinin nedeni de budur.

YALAN TANIKLIK SUÇU

Yalan tanıklık suçu açısından korunan hukuki değer adaletin tecil etmesidir. Zaten kanuni düzenlemeden de anlaşıldığı üzere bu suç bir soyut tehlike suçudur.

Söz konusu suçun kanuni tanımı şu şekildedir:

#image_title
#image_title

HANGİ FİİLLER YALAN TANIKLIK SUÇUNA VÜCUT VERİR?

HANGİ FİİLLER YALAN TANIKLIK SUÇUNA VÜCUT VERİR?
HANGİ FİİLLER YALAN TANIKLIK SUÇUNA VÜCUT VERİR?
  • 1.fıkra kapsamında suçu oluşturan fiil tanık dinlemeye yetkili kişi veya kurul önünde gerçeğe aykırı olarak tanıklık yapmak (4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası)
  • 2.fıkra kapsamında suçu oluşturan fiil mahkeme huzurunda ya da yemin ettirerek tanık dinlemeye kanunen yetkili kişi veya kurul önünde gerçeğe aykırı olarak tanıklık yapmak (1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası)
  • 3.fıkra kapsamında suçu oluşturan fiil üç yıldan fazla hapis cezasını gerektiren bir suçun soruşturma veya kovuşturması kapsamında yalan tanıklık yapmak (2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası)
  • 4.fıkra aleyhine tanıklıkta bulunulan kişi ile ilgili olarak gözaltına alma ve tutuklama dışında başka bir koruma tedbiri uygulanmışsa, yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat kararı veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş olması koşuluyla, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.
  • 5.fıkra tipik bir iştirak hükmüdür. Bu anlamda dolaylı faillik düzenleyen hüküm şu şekildedir: Aleyhine tanıklıkta bulunulan kişinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde; yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat kararı veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş olması koşuluyla; yalan tanıklık yapan kişi, ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna ilişkin hükümlere göre dolaylı fail olarak sorumlu tutulur.
  • 6.fıkra şöyledir: Aleyhine tanıklıkta bulunulan kimsenin ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet hapis cezasına mahkûmiyeti halinde, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis cezasına; hükmolunur.

CEZASIZLIK VEYA CEZANIN AZALTILMASINI GEREKTİREN NEDENLER

CEZASIZLIK VEYA CEZANIN AZALTILMASINI GEREKTİREN NEDENLER
CEZASIZLIK VEYA CEZANIN AZALTILMASINI GEREKTİREN NEDENLER
  • Kişinin kendisinin, üstsoy, altsoy, eş veya kardeşinin soruşturma ve kovuşturmaya uğramasına neden olabilecek bir hususla ilgili olarak yalan tanıklıkta bulunması
  • Kişinin tanıklıktan çekinme hakkı olmasına rağmen, bu hakkı kendisine hatırlatılmadan gerçeğe aykırı olarak tanıklık yapması

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap