2024 YILI ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024 yılı için net asgari ücretin %49 artırılarak 17.002 TL olmasına karar verdi. Brüt asgari ücret ise 20.002 TL olarak belirlendi.

Asgari ücretin bir önceki karara göre %49 artırılmasıyla artış, son bir yılda %100 olarak gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada gerekmediği sürece ikinci bir toplantı yapılmayacağını söyledi ve 2024 yılında başka bir zam yapılmayacağını yineledi.

Vedat Işıkhan’ın ardından konuşan Türk – İş Başkanı Ergün Atalay, taleplerinin 18.000 TL ve yılda iki kez güncelleme yapılması olduğunu söyledi. Atalay, enflasyon yükselmeye devam ettiği sürece yılda bir kez ücret artışının çalışanlar için yeterli olmayacağını dile getirdi.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

İŞ HUKUKU AVUKATLARIMIZDAN YARDIM ALMAK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ.

İŞVERENİN İŞÇİYE AÇABİLECEĞİ DAVALAR

ASGARİ ÜCRET ARTIŞININ İŞVEREN MALİYETİ NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrette %49’luk artış ile birlikte işveren desteği de 700 TL olarak açıklandı. Buna göre 17.002 TL olarak belirlenen ücrete göre asgari ücretin işverene maliyeti de 23.502,94 TL olmuştur.

YENİ ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ 23 BİN 502 LİRA

Yeni asgari ücretin işverene maliyeti çalışan başına şu şekilde olacak:

 • Net asgari ücret: 17.002,12 TL
 • SGK primi (iş veren payı): 3.100,39 TL
 • İşsizlik sigortası primi: 400,05 TL
 • SGK Primi (işçi payı): 2.800,35 TL
 • İşsizlik Sigortası Primi (işçi payı): 200,03 TL

Asgari ücretin işverene maliyeti bu şekildedir.

2024 YILI BİR İŞÇİNİN İŞVERENE MALİYETİ NASIL HESAPLANIR?

2024 yılı İşçi maliyeti hesaplama işleminde dikkate alınması gereken ilk kalem maaş ödemesidir. Söz konusu ödeme; saatlik çalışma ücretleri baz alınarak aylık olarak hesaplanır. İşveren, personele maaş vermenin yanı sıra sağlık ve emeklilik ödemelerini yapmakla da mükelleftir. Çalışan maliyetini hesaplarken bu yükümlülükleri göz önünde bulundurmanız gerekir.

Vergi mükellefiyeti, işveren maliyeti hesaplama işleminde dikkate alınması gereken konulardan biridir. İşletmenin yükümlülüklerini yerine getirmesi için ödemesi gereken farklı vergi kalemleri bulunur. Bu ödemelerden bazıları personel maaşı üzerinden belirlenir. Sonuç olarak; personel maliyeti maaşa ek olarak SGK ve vergiler ile belirlenir. Prim ve vergi ödemeleri genellikle 30 günlük periyotlarda hesaplanır. Bahsi geçen maliyetleri aylık hesaplarınıza eklemeniz faydalı olur.

2024 ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ TABLOSU

Asgari Ücret 20.002,50
SGK Taban Matrahı 20.002,50
SGK Tavan Matrahı 150.018,90
Gün 30
Günlük Ücreti 666,75
SGK İşçi Payı %14 2.800,35
SGK İşçi İşsizlik Primi %1 200,03
GV Matrahı (17.002,12) 0
GV. Tutarı (%15 Asgari Ücret İstisnası) (2.550,32) 0
Damga Vergisi Tutarı (%0,759 – Asgari Ücret İstisnası) (151,82) 0
Zorunlu BES Kesintisi (%3 – Maliyete Eklenmedi) (600,08) 0
Kesintiler Toplamı 3.000,38
Net Ücret 17.002,12
İŞVERENE MALİYETİ
Asgari Ücret 20.002.50
SGK İşveren Primi %20,5 (5 Puan Düşülmemiş) 4.100,51
SGK İşveren Primi (5 Puan Düşülmüş) %15,5 3.100,39
SGK İşveren İşsizlik Primi %2 400,05
TOPLAM 23.502,94

 

ASGARİ ÜCRETİN ENFLASYONA ETKİSİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, daha önce yaptığı bir çalışmada asgari ücretteki her %10’luk artışın manşet enflasyona devam eden 6 ay için 0,6 ila 0,8 puan aralığında etki ettiği üzerinde durmuştu. Bu yaklaşıma göre asgari ücretteki son artışın yılın ilk yarısında manşet enflasyona etkisinin 3 ila 4 puan aralığında olması beklenebilir.

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ 2024 

 • 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren asgari ücret brüt 6.471,00 TL, net 5.500,35 TL olarak belirlenmişti.
 • 1 Ocak 2023 itibarıyla asgari ücret brüt 10.008,00 TL, net 8.506,80 TL olarak açıklandı.
 • 1 Temmuz’dan itibaren ise asgari ücreti yüzde 34 oranında artış ile 11 bin 402 TL olarak belirlendi.
 • 2023 Temmuz asgari ücret açıklamasıyla birlikte işveren maliyetleri 15.762,04 TL’ye yükselmişti.

Yapılan zam ile brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 17 bin 2 lira 12 kuruşunu net asgari ücret, 2 bin 800 lira 35 kuruşunu SGK primi ve 200 lira 3 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu. Brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 3 bin 100 lira 39 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 400 lira 5 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince Yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 23 bin 502 lira 94 kuruş oldu.

Buna göre 17.002 TL olarak belirlenen ücrete göre asgari ücretin işverene maliyeti de 23.502,94 TL olmuştur.

2024 ASGARİ ÜCRET İŞVERENE MALİYET KALEMLERİ

 1. İşveren, çalışanı için Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) prim ödemek zorundadır. (İşveren SGK primi)
 2. İşveren, işsizlik sigortası fonuna da katkıda bulunmak zorundadır. Bu katkı, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanır.
 3. İşveren gelir vergisi, işverenin ödediği ücretler üzerinden hesaplanan bir vergidir. İşveren, ücrete göre gelir vergisi kesintisi yapmak zorundadır.
 4. İşveren, çalışanlarını iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı sigortalı tutmak zorundadır. Bu sigorta primi de işveren maliyetine dahil edilir.

Toplam işveren maliyeti, yukarıda belirttiğimiz kalemlerin toplamıdır.

2024 BRÜT MAAŞ HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

2024 Personelin sosyal güvencesinin işveren tarafından sağlanması kanunî bir yükümlülüktür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için personel maaşına birtakım prim eklemeleri yapılır. İşveren, çalışana iş karşılığı ücreti ödemenin yanı sıra onun adına sigorta primlerini yatırır. Bahsedilen primler eklenerek hesaplanan tutar brüt maaş olarak adlandırılır.

Sağlık ve emeklilik aktivasyonu için ödenen aylık primler brüt maaşa dâhildir. İşveren, her maaş döneminde yatırmakla mükelleftir. Brüt maaş tutarı içinde işsizlik primi de bulunur. Söz konusu prim, personelin işten çıkarılma durumunda maddî istikrarsızlığının önlenmesini amaçlar. Personelin net aylığı, ödenmesi gereken prim tutarları ve vergiler brüt maaş üzerinden belirlenir. İşveren, brüt maaşı en az asgari ücret seviyesinde tutmakla mükelleftir.

2024 NET MAAŞ NASIL HESAPLANIR?

2024 yılı Net maaş, işçi payına düşen prim ve ödemelerin brüt tutardan çıkarılmasıyla hesaplanır. Bu hesaplama, personelin eline yaptığı iş karşılığı geçen net tutarı gösterir. Personel, eline geçen net maaş üzerinden herhangi bir prim veya vergi ödemesi yapmakla mükellef değildir. Tüm bu ödemeler, işçi adına işveren tarafından gerçekleştirilir.

2024 ASGARİ ÜCRET SGK PRİMİ NE KADARDIR?

Asgari ücret SGK primi, brüt maaş üzerinden hesaplanır. Bu hesaba göre, söz konusu tutarın %15,5’lik oranı SGK primi olarak kabul edilir. Bahsedilen tutar, işveren olarak ödemekle yükümlü olduğunuz miktardır. Netten brüte işveren maliyeti hesaplama işlemi yaparken bu kalemleri göz önünde bulundurmak gerekir. 2024 Ocak itibarıyla yapılan düzenlemeye göre, 2024 asgari ücret SGK primi 5.900,74 TL tutarındadır.

SGK primi, SGK işçi payı ve SGK işveren payı olarak ikiye ayrılır. Ocak 2024’ten itibaren SGK işveren payı 3.100,39 TL, SGK işçi payı ise 2.800,35 TL’dir. Asgari ücretin işveren maliyeti.

2024 YILI PRİME ESAS KAZANÇ TABAN VE TAVAN TUTARLARI

  Alt Sınır Üst Sınır
Günlük 666,75 TL 5.000,63 TL
Aylık 20.002,50 TL 150.018,90 TL

2024 YILI STAJYER – ÇIRAK ÜCRETLERİ

Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrenciler 5.100,64 TL
Kalfalık Yeterliliği Kaz. Mesleki Eğitim Merkezi 12. Sınıf Öğrencileri 8.501,06 TL

2024 YILI SGK – İSTİSNA OLACAK KAZANÇ/ÖDEME MİKTARLARI

Yemek Parası (İş Günü Başına) 157,69 TL
Çocuk Yardımı (Aylık) 268,29 TL
Aile Yardımı (Aylık) 1.341,45TL
BES+Özel Sağlık Sigortası 6.000,75 TL

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;

Yemek parası: 01/01/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında; 666,75 TL x % 23,65 =157,69 TL,

Çocuk zammı: 01/01/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında; 20.002,50 TL x % 2 = 400,05 TL (Aylık),

Asgari ücretin işveren maliyeti .Aile zammı (yardımı): 01/01/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında; 20.002,50 TL x %10 = 2.000,25 TL(Aylık) tutarındaki kazançları ile işveren tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen prim ve katkı paylarının asgari ücretin %30’u geçmeyen kısmı prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

BAĞ-KUR VE İSTEĞE BAĞLI SİGORTA (4/B) PRİMLERİ

  Alt Sınır Üst Sınır (Tavan)
BAĞ-KUR (%34,5) 6.900,86 TL 51.756,47 TL
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA (%32) 6.400,80 TL 48.006 TL

1 AYLIK SİGORTA PRİMİ NE KADARDIR?

Asgari ücretin işveren maliyeti dâhilinde SGK primi yere alır. İşçi ve işveren olarak ayrılan primlerin toplamı, 5.900,74 TL’dir.

2024 İŞVEREN SGK PRİMİ NE KADARDIR?

Brüt maaş tutarında yer alan SGK primleri işçinin payına düşen ödemelerdir. İşçinin işverene maliyetini hesaplama işlemi yaparken işveren payına düşen tutarları da dâhil etmeniz gerekir. SGK primi üzerindeki işveren hissesi %20,5 tutarındadır.

%5 PUANLIK SGK İNDİRİMİ NEDİR?

2022 yılı itibarıyla işveren desteği kapsamında yürürlüğe giren uygulamalar arasında SGK indirimi de mevcuttur. Bu indirim, SGK primindeki %20,5 işveren payında %5 tutarında uygulanır. Söz konusu tutar, işverenin adına devlet tarafından karşılanır. Bahsedilen indirimlerden yararlanarak personel maliyetlerini bir miktar azaltmak mümkündür.

%5’lik indirimden yararlanmak için bazı koşullar söz konusudur. Prim borcu olan işverenlerin bu indirimden yararlanamaz. Böyle bir durumda, işveren payı yine %20 olarak hesaplanır. Primlerinizi düzenli olarak ödüyorsanız SGK’ya başvuru yaparak indirimden yararlanabilirsiniz. Bu olanaktan yararlanmak için gereken koşullara sahip olup olmadığınızı SGK’nın web sitesinden başvuru yaparak öğrenebilirsiniz.

BRÜT MAAŞ HESAPLAMA

Personel maliyetinin ilk kalemi brüt maaş ücretidir. Bu nedenle incelememize brüt ücret hesaplama işlemi ile başlayalım. Netten brüte maaş hesaplama adımları şu şekildedir:

Brüt Maaş = Net Maaş + (SGK İşçi Primi + İşsizlik Primi) + Gelir Vergisi + Damga Vergisi

İŞÇİLİK MALİYETİ HESAPLAMA

İşçinin işverene olan maliyeti brüt maaşla sınırlı kalmamaktadır ve bu adım da aşağıdaki şekilde hesaplanır:

İşçinin İşverene Maliyeti = Brüt Maaş + SGK İşveren Payı

2024 ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİNE AGİ TUTARI DAHİL Mİ?

Hayır değil. 2008 yılından beri evli ve bekar çalışanlara farklı oranlarda ödenen AGİ 2022 yılı itibarıyla kaldırıldı.

‍2024 ASGARİ ÜCRET İŞVERENE DESTEK VAR MI?

2022 senesi asgari ücret için işverenlere verilen devlet desteği 100 TL olarak belirlenmişti, bu rakam 2023 yılında 400 TL’ye çıkarıldı karar verildi. 2024 yılı için verilecek destek miktarı daha açıklanmadı.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap