Tazminat HukukuAraç Mahrumiyet Bedeli Nedir Nasıl Hesaplanır

Araç mahrumiyet bedeli tazminatı, kaza sonucu kullanılamaz hale gelen araçların sahiplerine, araçlarını kullanamadıkları süre boyunca uğradıkları maddi kaybın karşılanması amacıyla ödenen tazminattır. Araç mahrumiyet bedeli hesaplaması, bir dizi faktöre bağlı olup, aracın piyasa değeri, kaza tarihindeki kiralama maliyetleri ve aracın kullanılamadığı gün sayısı gibi unsurlar göz önünde bulundurularak yapılır. Bu yazımızda, araç mahrumiyet bedeli tazminatının ne olduğu, araç mahrumiyet bedeli hesaplamanın nasıl yapılacağı detaylı bir şekilde açıklanacaktır.

TRAFİK KAZALARINDA ARAÇ MAHRUMİYET BEDELİ NEDİR?

Trafik kazalarında araç mahrumiyet bedeli, kaza sonucu aracını kullanamayan kusursuz tarafın, aracın onarım süresince uğradığı zararı tazmin etmek için kusurlu taraftan talep edebileceği bir bedeldir. Bu bedel, aracın onarım süresince kullanılamadığı gün sayısı ve piyasadaki günlük kiralama bedeli ile hesaplanır.

ARAÇ MAHRUMİYET BEDELİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ

Araç mahrumiyet bedeli Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre, hasar gören araç sahibinin ihtiyaçları için aracı kullanamamaktan doğan süre içinde aynı nitelikteki araç için (ikame araç) ödemesi gereken bedel olarak tanımlanmaktadır. Araç mahrumiyet bedelinin hukuki niteliği ise haksız fiil nedeniyle ortaya çıkan ve gerçek zarar ilkesine dayanan bir tazminat türü olarak kabul edilir. Araç mahrumiyet bedeli tazminatı, kusurlu tarafın sorumluluğu altında olup, kazadan kaynaklanan mağduriyetin giderilmesi için talep edilebilir.

ARAÇTAN MAHRUM KALMIŞ OLMANIN KOŞULLARI NELERDİR?

Araçtan mahrum kalmış olmak ve tazminat talebinde bulunabilmek için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir:

 1. Aracın Kullanılamaz Hale Gelmesi: Aracın trafik kazası sonucunda kullanılamaz hale gelmiş olması gerekmektedir. Yani araç, kaza sonucunda onarım gerektiren bir durumda olmalıdır.
 2. Kusursuz veya Daha Az Kusurlu Olmak: Araç mahrumiyet bedeli tazminatı talep eden kişi, kazada kusursuz veya az kusurlu taraf olmalıdır. Eğer tazminat talep eden kişi kusurlu ise, bu durum tazminat miktarını etkileyebilir.
 3. Makul Onarım Süresi: Aracın onarım süresi makul olmalıdır. Yani aracın tamir edilmesi için geçen süre, kabul edilebilir bir süre içinde olmalıdır.

Bu şartlar, araç mahrumiyet bedeli tazminatı talebinde bulunabilmek için gereklidir.

ARAÇ MAHRUMİYET BEDELİ NASIL HESAPLANIR?     

Bir aracın kazaya karışması veya arızalanması durumunda, araç sahibi o aracı kullanamaz hale gelir. Bu durumda, araç sahibinin yaşadığı bu “mahrumiyet” için bir tür tazminat talep edebilir. İşte bu tazminata araç mahrumiyet bedeli tazminatı denir.

Trafik kazası sonucu hasar gören ve tamirat için serviste kalan aracın kullanılamayan günlerinin toplamı ve bu süre zarfında kiralanabilecek benzer bir aracın günlük kiralama ücreti esas alınarak araç mahrumiyet bedeli hesaplanır. Ancak, aracın kullanımı sırasında karşılanması gereken zorunlu harcamalar ve bu süreçte yapılan tasarruflar, hesaplanan tazminat tutarından indirilir. Mesela, bir kaza sonucu 10 gün boyunca tamirde olan bir aracın günlük kiralama bedeli 400 TL olarak belirlenmişse, toplam 4000 TL’lik araç mahrumiyet bedeli hesaplama işlemi yapılır, fakat bu tutardan aracın kullanımı halinde yapılacak olan zorunlu masraflar ve elde edilen tasarruflar düşülerek nihai araç mahrumiyet bedeli tazminatı miktarı belirlenir.

ARAÇ MAHRUMİYET BEDELİNİN HESAPLANMASINDA DİKKATE ALINAN UNSURLAR

Araç mahrumiyet bedeli hesaplamasında dikkate alınan unsurlar, aracın kullanılamadığı süre boyunca sahibine verilen tazminatın doğru ve adil bir şekilde hesaplanmasını sağlar. Araç mahrumiyet bedeli hesaplamasında dikkate alınan unsurlar arasında şunlar bulunabilir:

 • Kaza Sonrası Aracın Tamir Süresi: Aracın hasar gördüğü kaza sonrası tamir edilmesi gereken süre, aracın kullanılamadığı gün sayısını etkiler. Bu süre, aracın tamir edilmesi için gerekli olan onarımların ne kadar sürede tamamlanabileceğine bağlıdır.
 • Kiralama Maliyetleri: Aracın kullanılamadığı süre boyunca sahibinin aynı türde ve nitelikte bir ikame araç kiralaması gerekebilir. Kiralama maliyetleri, aracın kullanılamadığı gün sayısı ve kiralanan ikame aracın günlük kira bedeli gibi faktörlere bağlı olarak araç mahrumiyet bedeli hesaplama işlemi yapılır.
 • Aracın Piyasa Değeri: Hasar gören aracın piyasa değeri, araç mahrumiyet bedeli hesaplamasında önemli bir faktördür. Bu değer, aracın markası, modeli, yaşına ve genel durumuna bağlı olarak belirlenir.

Bu faktörler, araç mahrumiyet bedeli hesaplamasında önemli rol oynar. Ancak, her durum farklı olabilir ve hukuki süreçler ve sigorta şirketleri tarafından belirlenen kurallar da araç mahrumiyet bedeli hesaplamasını etkileyebilir.

TİCARİ ARAÇLARDA ARAÇ MAHRUMİYET BEDELİ

Ticari araçlarda araç mahrumiyet bedeli, trafik kazası sonucu ticari aracın hasar görmesi ve onarım sürecinde kullanılamaması nedeniyle, araç sahibinin uğradığı maddi kaybın tazminatıdır. Ticari araçlar için bu bedel, aracın kazadan dolayı iş göremez hale gelmesi ve bu süreçte sahibinin uğradığı gelir kaybını telafi etmek amacıyla hesaplanır. Hususi araçlar için hesaplanan araç mahrumiyet bedeli hesaplamasına ek olarak ticari araçlarda ticari kazanç kaybı tazminatın miktarının belirlenmesinde önemlidir.

Eğer araç ticari bir amaçla kullanılıyorsa (örneğin, bir işletme tarafından), aracın onarımda kaldığı süre boyunca ticari faaliyetin sürdürülememesi nedeniyle oluşan ticari kazanç kaybı da araç mahrumiyet bedeli hesaplamasına dahil edilebilir. Ticari araç sahibi, aracın onarımda kaldığı süre boyunca işletmesini sürdüremediği için gelir kaybına uğrayabilir. Bu durumda, aracın kullanılamadığı gün sayısı ile işletmenin günlük ortalama ticari kazancı çarpılarak ticari kazanç kaybı hesaplanır ve araç mahrumiyet bedeli tazminatı talebine eklenir.

ARAÇ MAHRUMİYET BEDELİ KİMDEN TALEP EDİLİR?

Araç mahrumiyet bedeli, trafik kazası sonucu aracını geçici olarak kullanamayan bireyler için önemli bir maddi tazminat türüdür. Bu bedel, kusurlu tarafın sorumluluğu altında olup, kazadan kaynaklanan mağduriyetin giderilmesi amacıyla talep edilebilir. Araç mahrumiyet bedelinden sorumlu olanlar, genellikle trafik kazasında kusuru bulunan araç sahibi, sürücüsü ve işleteni olarak tanımlanır.

Kasko poliçesi bulunan araç sahipleri, araç mahrumiyet bedelini sigorta şirketlerinden talep edebilirler. Sigorta poliçesinin kapsamı, araç mahrumiyet bedeli tazminatının ödenip ödenmeyeceğini ve hangi koşullarda talep edilebileceğini belirler. Örneğin, poliçe kapsamında ikame araç temini bulunuyorsa, sigorta şirketi araç mahrumiyet bedeli tazminatını karşılayabilir.

Kazada kusuru bulunan tarafın trafik sigortası yoksa veya kapsam yetersizse, mağdur taraf doğrudan kusurlu sürücü veya araç sahibinden araç mahrumiyet bedeli tazminatı talep edebilir. Bu durumda, araç mahrumiyet bedeli tazminatı miktarının belirlenmesi ve talebin yasal yollardan yapılması gerekebilir.

ARAÇ MAHRUMİYET BEDELİ NASIL TALEP EDİLİR?

İkame araç bedeli talebinde bulunma süreci, trafik kazası sonucu aracını kullanamayan bireyler için maddi kayıpların telafisi açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu süreç, kazanın ardından aracın onarımı için gereken süre boyunca, aynı nitelikteki bir ikame aracın kiralama maliyetinin tazmin edilmesini amaçlar. Talep süreci, öncelikle ilgili trafik kazası raporu, sigorta poliçesi ve aracın günlük kiralama bedeli gibi belgelerin toplanmasıyla başlar. Ardından, aracın sigorta şirketi ile iletişime geçilir ve kusurlu tarafın sigorta şirketine başvuruda bulunulur. İkame araç bedeli hesaplama işlemi, aracın kullanılamadığı gün sayısı ile günlük ikame araç bedelinin çarpımı esas alınarak yapılır. Hukuki danışmanlık almak ve gerekirse dava açmak, sürecin doğru yönetilmesi için önemlidir. Mahkeme sürecinde, bilirkişi raporları ve mevcut yasal çerçeve ışığında, araç mahrumiyet bedeli tazminatı talebinin değerlendirilmesi gerçekleştirilir.

İKAME ARAÇ BEDELİ NEDİR?

İkame araç bedeli, bir aracın hasar görmesi, çalınması veya herhangi bir nedenle kullanılamaz hale gelmesi durumunda, sigorta poliçesi kapsamında sunulan bir hizmettir. İkame araç bedeli, trafik kazası sonucu hasar gören ve tamir edilene kadar kullanılamayan aracın yerine kiralanan aracın bedelidir. Bu bedel, genellikle sigorta poliçesinde belirtilen limitler doğrultusunda karşılanır ve araç sahibine geçici bir araç kiralama imkanı tanır. İkame araç bedeli, araç sahibinin aracından mahrum kaldığı gün sayısına göre hesaplanan bir tazminat türüdür ve sigorta şirketi tarafından ödenir.

İkame araç hizmeti, genellikle kasko sigortası poliçelerinde bir opsiyon olarak sunulur ve bu hizmetten yararlanabilmek için ek bir ücret ödemeniz gerekebilir. Ancak, bazı poliçelerde belirli şartlar altında bu hizmet standart olarak da sunulabilir.

İKAME ARAÇ BEDELİ KİMDEN TALEP EDİLEBİLİR?

İkame araç bedelinden, kazada kusuru bulunan araç sahibi, sürücüsü ve işleteni bu zarardan birlikte sorumlu olabilirler. Sigorta şirketleri, Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (ZMMS) yani zorunlu trafik sigortası kapsamında ikame bedelini karşılamazlar. Ancak, eğer bir kişinin kendi kasko sigortası varsa, bu poliçenin sağladığı teminatlar dahilinde ikame araç bedeli sigorta şirketinden talep edilebilir.

İKAME ARAÇ BEDELİNİN ARAÇ MAHRUMİYET BEDELİNE ETKİSİ

İkame araç bedeli tazminatı, bir kişinin trafik kazası sonucu kendi aracını kullanamadığı süre için talep edebileceği bir tazminattır. Bu tazminat, kişiye geçici olarak başka bir araç tahsis edilmiş olsa bile kendi aracından mahrum kalma durumunu telafi etmek için talep edilebilir. İkame araç bedeli, kazada kusurlu olan tarafın sigorta şirketi tarafından karşılanabilir ve bu, aracın onarım süresince kişinin uğradığı maddi kaybı gidermeye yardımcı olur.

Araç sahibi, kendi aracını kullanamadığı süre boyunca başka bir araç kiralamışsa ve bu durumdan dolayı ekonomik bir kayıp yaşamışsa, ikame araç bedeli tazminatını talep edebilir. Bu tazminat, aracın onarım süresince araç sahibinin uğradığı gelir kaybını ve ek masrafları kapsayabilir.

ARAÇ MAHRUMİYET BEDELİNE İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ?

Evet, hesaplanan İkame araç bedeline itiraz edilebilir. Araç mahrumiyet bedeli hesaplama işlemine itiraz, genellikle aracın onarım süresi, günlük ikame araç bedeli veya araç mahrumiyet bedeli tazminatı miktarı gibi konularda olabilir.

İtiraz eden taraf, mahrumiyet bedeline neden itiraz ettiğini ve neyi talep ettiğini açıklayan bir dilekçe ile araç mahrumiyet bedelinin talep edildiği yetkili mahkemeye sunulur. Mahkeme, itirazı değerlendirir ve tarafların beyanlarını, delilleri ve uzman görüşlerini dikkate alır. Mahkeme, itirazı kabul ederse, mahrumiyet bedeli üzerinde değişiklik yapabilir veya itirazı reddedebilir.

ARAÇ MAHRUMİYET BEDELİNİN DAVA YOLUYLA TAZMİNİ

Trafik kazası sonucu aracın kullanılamadığı süre zarfında uğranılan zararın hukuki yollardan talep edilmesi mümkündür. Araç mahrumiyet bedeli tazminatı taleplerinde, dava açmadan önce ihtiyari arabuluculuk yoluna başvurulabilir. Bu, tarafların mahkemeye gitmeden önce bir uzlaşma sağlamaya çalıştıkları bir süreçtir. Taraflar bu yola başvurmaz yahut arabuluculuk sürecinde anlaşma sağlayamazlarsa dava süreci gündeme gelecektir.

İkame araç bedeli tazminatı için açılacak davada Asliye Hukuk Mahkemesi görevli mahkeme iken; yetkili mahkeme ise kazanın gerçekleştiği yer Asliye Hukuk Mahkemesi ya da zarar gören araç sahibinin yerleşim yerindeki Asliye Hukuk Mahkemesidir. Yetkili Asliye Hukuk Mahkemesi’ne hitaben yazılacak dava dilekçesi ile araç mahrumiyet bedelinin tazmini talep edilir. Dava dilekçesinde aracın onarım süresi, günlük ikame araç bedeli ve aracın kullanılamadığı gün sayısı gibi teknik hususlar mutlaka yer almalıdır.

Karayolları Trafik Kanunu’nun 109.maddesine göre Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve her halde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar.

Dava sonucunda, mahkeme araç mahrumiyet bedelinin tazmin edilmesine karar verirse, kusurlu tarafın sigorta şirketi veya araç sahibi bu bedeli ödemelidir.

ARAÇ MAHRUMİYET BEDELİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2021/26777 E., 2022/11236 K.

…Kural olarak haksız fiilden kaynaklanan tazminat davalarında gerçek zarar ilkesi geçerlidir. Zarar gören ancak haksız fiil sebebiyle uğradığı gerçek zararını haksız fiil sorumlularından isteyebilir. Olay tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 50’nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca davacı tarafından araç kiraladığına dair belge veya ödeme belgeleri sunulmasa da hakim zararı belirleyebilir. Bu durumda mahkemece, davacı aracında oluşan hasarın niteliğine göre makul tamir süresinin belirlenmesi, ihtiyaçları için aracı kullanamamaktan doğan ve bu süre içinde davacının (ikame araç) ödemesi gereken bedelin ne olacağı konularında alınan bilirkişi raporuna göre davacının araç mahrumiyet bedeli talebinin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile davacının bu talebini objektif kriter ve delillerle ispatlayamadığı gerekçesiyle reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2008/2243 E., 2008/4182 K.

….BK’nın 105. maddesine göre, bir şeyin kısmen hasar görmesi halinde, kullanılamamasından doğacak zararlar sorumlu kişiden talep edilebilir. Motorlu araç zarar görmüş ise, aracın kullanış amacına göre araçtan mahrumiyet zararı belirlenmelidir. Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda, hasara uğrayan davacı aracı için 30 günlük tamir süresi karşılığında 1.500.00 YTL zarar hesaplanmış ve itiraza rağmen bu rapora göre  hüküm kurulmuştur. MK’nın 6. maddesine göre, herkes iddiasını ispat etmek zorundadır. Mahkemece, davacının araç mahrumiyeti nedeniyle kazanç kaybına ilişkin delilleri sorulmalı, ne iş yaptığı belirlenmeli, evi ile işyeri arasındaki uzaklık dikkate alınmalı, aracı ile gidip gelmesi halinde yapacağı zorunlu giderler (yakıt gideri gibi) belirlenecek zararından indirilmelidir. Açıklanan konularda gerektiğinde bilirkişiden rapor (veya ek rapor) alınmalıdır. Araç mahrumiyetine ilişkin delil sunulamaması halinde BK’nın 42. maddesi uyarınca mahkemece hakkaniyete uygun bir bedel tayin ve takdir edilmeli, sonucuna göre karar verilmelidir. Eksik inceleme ile hüküm kurulamaz.”

 1. Hukuk Dairesi 2015/18700 E., 2016/4193 K.

Davacı taraf, aracın 20 gün tamirde kaldığı, bu sürenin 7 günlük kısmında davacı aracının kaskocusu tarafından davacıya araç tahsis edildiği, kalan 13 gün boyunca davacının aracından mahrum kalması nedeniyle zararının oluştuğundan bahisle, mahrumiyet bedelinin de davalılardan tahsilini istemiştir. Mahkeme ise, davacı aracının makul tamir süresi olan 1 hafta için kasko tarafından araç temin edildiği, bu süreyi aşan mahrumiyete ilişkin davacının delil sunmadığı gerekçesiyle, mahrumiyet bedeli talebinin reddi yoluna gidilmiştir. Mahkemece hükme esas alınan makina mühendisi bilirkişinin raporunda, aracın makul tamir süresi yönünden herhangi bir değerlendirme yapılmamış, davacı aracının makul tamir süresi mahkemece takdir edilmek suretiyle karar verilmiştir.
Trafik kazasında hasar gören davacı aracının onarımı için geçecek makul sürenin belirlenmesi, özel ve teknik bilgi gerektiren bir husustur. 6100 sayılı HMK’nın 266/1. maddesi “Mahkeme, çözümü hukuk dışında, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut kendiliğinden, bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verir. Hâkimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamaz” hükmünü taşımaktadır. Bu durumda mahkemece, davacı aracında oluşan hasarın niteliğine göre makul tamir süresinin belirlenmesi hususunun özel ve teknik bilgi gerektiren konu olduğu gözetilerek, aracın makul tamir süresi, bu süre içinde davacının ikame araç için ödemesi gereken bedelin ne olacağı konularında ayrıntılı, gerekçeli, denetlenebilir rapor almak suretiyle davacının mahrumiyet bedeli talebi hakkında karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu biçimde eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/17333 E. 2016/3648 K.

…Davacı, aracı için 23 günlük tamir süresi araç kiraladığını 2.300,00 TL ödediğine ilişkin oto kira sözleşmesini ibraz etmiştir. MK’nin 6.maddesine göre, herkes iddiasını ispat etmek zorundadır. Mahkemece, davacının araç mahrumiyeti nedeniyle zararına ilişkin delilleri sorulmalı, ne iş yaptığı belirlenmeli, evi ile işyeri arasındaki uzaklık dikkate alınmalı, aracı ile gidip gelmesi halinde yapacağı zorunlu giderler (yakıt gideri gibi) belirlenecek zararından indirilmelidir. Açıklanan konularda ile dosyada bulunan hasar tamir belgelerine göre ne kadar sürede tamir edileceği belirlemek için gerektiğinde bilirkişiden rapor alınmalıdır. Araç mahrumiyetine ilişkin delil sunulamaması halinde BK’nin 50/2.maddesi uyarınca mahkemece hakkaniyete uygun bir bedel tayin ve takdir edilmesi yerine eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulaması isabetli olmamıştır.

Araç Mahrumiyet Bedeli Nedir Nasıl Hesaplanır

Araç Mahrumiyet Bedeli Nedir Nasıl Hesaplanır

HARBİYE HUKUK BÜROSU ARAÇ MAHRUMİYET BEDELİ TAZMİNATI HİZMETLERİMİZ

Harbiye Hukuk Bürosu olarak, araç mahrumiyet bedeli tazminatı hizmetlerimiz kapsamında trafik kazası sonucu aracınızın onarım sürecinde yaşadığınız mağduriyetin giderilmesi için hukuki destek sağlıyoruz. Bu süreçte, aracınızın kullanılamadığı gün sayısı ve piyasadaki günlük kiralama bedeli dikkate alınarak, hak ettiğiniz tazminatın hesaplanmasına ve tahsil edilmesine yardımcı oluyoruz. Ayrıca, makul onarım süresinin tespiti ve bu sürenin aşılması durumunda gerekli hukuki işlemleri yürütüyoruz.

İkame araç bedeli tazminatı, kusurlu tarafın sigorta şirketi tarafından karşılanmamakta olup, bu tazminat türü için aracı bakım ve onarıma giren sürücü; araç sürücüsü veya araç sahibi, işletenine başvuru yapmalıdır. Alanında uzman avukatlarımızla, süreci daha fazla uzatmamak ve hak kaybına uğramamanız adına profesyonel danışmanlık hizmeti  sunuyoruz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sigorta Araç Mahrumiyet Bedelini Karşılar Mı?

İkame araç bedeli, haksız fiil nedeniyle ortaya çıkan ve gerçek zarar ilkesine dayanan bir tazminat türüdür. Araç mahrumiyet bedeli tazminatı, kusurlu tarafın sorumluluğu altında olup, kazadan kaynaklanan mağduriyetin giderilmesi için talep edilebilir. Sigorta şirketleri, Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (ZMMS) yani zorunlu trafik sigortası kapsamında araç mahrumiyet bedelini karşılamazlar. Bu, araç mahrumiyetinden doğan zararların sigorta şirketleri tarafından tazmin edilmediği anlamına gelir. Ancak, eğer bir kişinin kendi kasko sigortası varsa, bu poliçenin sağladığı teminatlar dahilinde araç mahrumiyet bedelinden faydalanabilir.

Ticari Olmayan Araçlarda Araç Mahrumiyet Bedeli Alınır Mı?

Evet, ticari olmayan araçlarda da araç mahrumiyet bedeli alınabilir. Trafik kazası sonrası aracın bakım ve onarımı süresince kusursuz olarak aracını kullanamayan araç sahibi uğramış olduğu araçtan mahrum kalma zararını kusurlu olan diğer taraftan talep edebilir.

Araç Mahrumiyet Bedelinde Arabuluculuk Şart Mı?

Araç mahrumiyet bedeli konusunda arabuluculuk, tarafların anlaşmazlıkları mahkemeye gitmeden çözmeleri için bir yol sunar. 2 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kara Yolları Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tebliği’nde yapılan değişiklikle, trafik kazalarından kaynaklanan uyuşmazlıklarda taraflar için arabulucuya başvuru yolu açılmıştır. Bu, tarafların dava açmadan önce arabuluculuk sürecini denemeleri gerektiği anlamına gelir. Ancak, arabuluculuk zorunlu bir süreç değildir ve taraflar isterlerse doğrudan mahkemeye başvurabilirler.

İkame araç bedelinden Kim Sorumlu Olur?

Araç mahrumiyet bedelinden, kazada kusuru bulunan araç sahibi, sürücüsü ve işleteni bu zarardan birlikte sorumlu olabilirler.

Araç Mahrumiyet Tazminatı Davası Kime Karşı Açılır?

Araç mahrumiyet bedelinden sorumlu olanlar, trafik kazasında kusuru bulunan araç sahibi, sürücüsü ve işletenidir. İkame araç bedeli tazminatı, aracın bakım ve onarım süresince kullanılamamasından kaynaklanan zararları karşılamak için talep edilir. Kusurlu tarafın sigorta şirketi, doğrudan hasarın onarımını kapsayan mali sorumluluklarını üstlenirken, araç mahrumiyet bedeli genellikle bu kapsam dışında bırakılmaktadır. Bu nedenle, araç sahibi, kusurlu tarafın sigorta şirketine değil, doğrudan kusurlu tarafa başvurarak araç mahrumiyet bedeli tazminatı talebinde bulunabilir.

Araç Mahrumiyet Bedeli Ödenen Durumlar Nelerdir?

Araç mahrumiyet bedeli, aracın kazadan dolayı bakım ve onarım sürecine girdiği ve bu süre zarfında kullanılamadığı durumlarda ödenir. Makul onarım süresi ve aracın günlük kiralama bedeli dikkate alınarak araç mahrumiyet bedeli hesaplama işlemi yapılır.

Araç Mahrumiyet Bedelinde Ticari Araç ve Ticari Olmayan Araç Fark Eder Mi?

Evet, araç mahrumiyet bedelinde ticari araçlar ve ticari olmayan araçlar arasında fark bulunmaktadır. Araç mahrumiyet bedeli, trafik kazası sonucu aracın bakım ve onarımı süresince kusursuz olarak aracını kullanamayan araç sahibinin uğradığı zararı tazmin etmek için talep edilen bedeldir. Ticari araçlar için bu bedel, aracın kazadan dolayı iş göremez hale gelmesi ve bu süreçte sahibinin uğradığı gelir kaybını telafi etmek amacıyla hesaplanır. Ticari olmayan araçlar için ise, araç mahrumiyet bedeli genellikle aracın günlük kiralama bedeli ile onarım süresi çarpılarak araç mahrumiyet bedeli hesaplama işlemi yapılır. Bu durumda, aracın piyasadaki günlük kiralama bedeli ve aracın onarım süresi dikkate alınır.

ARAÇ MAHRUMİYET BEDELİ TAZMİNATI DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                           :

VEKİLİ                           : 

DAVALI                           : 

KONU                             : …/…/… tarihli kaza tespit tutanağı ile hasar aldığı sabit olan müvekkile ait … plakalı aracın onarım süresince oluşan hak mahrumiyeti bedelinin davalıdan tahsili talebidir.

DAVA DEĞERİ              : Bilirkişi raporu ile tespit edildikten sonra arttırılmak üzere şimdilik … TL araç mahrumiyet tazminatı

AÇIKLAMALAR          :

 1. …/…/… tarihinde … adresinde davalı yönetimindeki … plakalı araç müvekkil tarafından kullanılan … plakalı araca çarpmış ve maddi hasarlı trafik kazasına sebep olmuştur. Söz konusu kaza, davalı tarafın kusuru ile kural ihlali yapması sonucu meydan gelmiştir.
 2. Meydana gelen trafik kazası neticesinde, müvekkile ait … plakalı aracı zarar görmüş, kaza sonucunda araç hasar almış ve onarım süresince kullanılamamıştır.
 3. Dava konusu kaza nedeniyle, müvekkile ait araç … gün serviste kalmış olup; müvekkil tarafından kullanılamamıştır.
 4. Müvekkil, aynı zamanda aracın tamir süresince araç kiralamak zorunda kalmış ve bu kiralamayı da fatura ile belgelendirmiştir.
 5. Sonuç olarak müvekkilin uğramış olduğu maddi zararın tazmini istemli işbu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : KTK, TBK ve ilgili yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER  : …/…/… tarihli kaza tespit tutanağı, ekspertiz raporu ve tramer kayıtları, bilirkişi raporu, tanık beyanları ve her türlü yasal delil.

NETİCE VE TALEP     :

Yukarıda açıklanan nedenlerle, fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava hakkımız saklı kalmak üzere, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 107/1. maddesi gereğince; şu an için belirlenen … TL tutarındaki araç mahrumiyet bedeli tazminatının, haksız fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren uygulanacak avans faizi ile birlikte davalıdan tahsil edilmesi, ayrıca yargılama giderleri ve vekalet ücretinin de davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz …/…/…

DAVACI VEKİLİ

Av.

EKLER:

Trafik Kazası Tespit Tutanağı

Araç Kiralama Makbuzu

ARAÇ MAHRUMİYET BEDELİNE İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

Dosya No: …/…

DAVACI                           :

VEKİLİ                           : 

DAVALI                           : 

KONU                    : …/…/… tarihli bilirkişi raporuna itirazımız ve ek rapor alınması talebimizdir.

AÇIKLAMALAR          :

 1. Müvekkil, …/…/… tarihinde … adresinde meydana gelen trafik kazası neticesinde, … plakalı aracıyla zarar görmüştür.
 2. Kazada kusurlu taraf olan davalı tarafından müvekkilime ait aracın tamir süresince geçici olarak kullanılamamasından dolayı araç mahrumiyet bedeli talep edilmiş, … Asliye Hukuk Mahkemesi’nde …/… Esas numarası ile ikame e.tmiş olduğumuz davada …/…/… tarihli bilirkişi raporu dosyaya sunulmuştur.
 3. …/…/… tarihli bilirkişi raporunda, müvekkilimin aracından mahrum kaldığı süre için belirlenen araç mahrumiyet bedeli tazminatı miktarı … TL olarak hesaplanmıştır.
 4. Ancak, bilirkişi raporunun araç mahrumiyet bedeli hesaplamaları ve yöntemleri, müvekkilimin gerçek zararını yansıtmamaktadır. Söz konusu rapor hem sonuçları hem de kullanılan yöntemleri itibariyle hatalı ve eksik düzenlenmiştir.
 5. Müvekkilim, araç tamir süresince araç kiralamak zorunda kalmış ve bu kiralamayı fatura ile belgelendirmiştir.
 6. Zararın boyutu, tamir süresi ve ikame araç faturası dosya kapsamında yer almakta olup, tanık delillerimiz de mevcuttur.
 7. Bu sebeplerle, söz konusu bilirkişi raporuna itiraz ediyor ve usulüne uygun olarak yeni bir bilirkişi raporu alınmasını talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER : KTK, TBK ve ilgili yasal mevzuat.

NETİCE VE TALEP     :

Yukarıda açıklanan nedenlerle, …/…/… tarihli bilirkişi raporuna itiraz edilmesi ve müvekkilimin gerçek zararını yansıtacak şekilde yeni bir bilirkişi raporu düzenlenmesini mahkemenizden saygılarımızla arz ve talep ederiz …/…/…

DAVACI VEKİLİ

Av.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap