İÇİNDEKİLER

BOŞANMA DAVASI AÇMADAN ÖNCE BİLİNMESİ GEREKENLER?

Boşanma davası açmadan önce bilinmesi gerekenleri sizler için derledik. Makalemizi dikkatle okumanızı tavsiye ediyoruz.

BOŞANMA DAVASI NEDİR? 

Boşanma davası, eşlerin kanunda öngörülmüş olan bir sebebe ya da sebeplere dayanarak eşlerden birinin açacağı bir dava ile evlilik birliğinin hâkim kararıyla sona ermesidir.

BOŞANMA DAVASI SEBEPLERİ NELERDİR?

Boşanma davasının sebepleri, zina, hayata kast, pek kötü muamele ve onur kırıcı davranış, küçük düşürücü suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı ve evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır.

Boşanma süreci içerisinde açılacak boşanma davası türleri vardır. Usul ve şekil yönünden birbirinden farklı olan boşanma davaları, eşlerin tüm konularda uzlaşmaları ya da uzlaşmamış olmaları durumuna göre farklılık gösterir. Bu noktada anlaşmalı boşanma davası açılabileceği gibi çekişmeli boşanma davası da açılabilir. Çekişmeli Boşanma, eşlerden birisinin boşanmak istememesi ya da her iki eşinde boşanmak istese dahi boşanmanın hukuki sonuçları üzerinde uzlaşma sağlayamaması durumunda açılan boşanma davası türüdür. Çekişmeli boşanma süreci ile ilgili merak edilen konulara ve çözüm yollarına Boşanma davası açmadan önce bilinmesi gerekenler bu makalemizde yer vermekteyiz.

İşte boşanma davası açmadan önce bilinmesi gerekenler:

  • Hukuki Danışmanlık Alın: Boşanma süreci oldukça karmaşık bir hukuki süreçtir. Bu nedenle, bir boşanma avukatı ile iletişime geçmek önemlidir. İzmir gibi büyük bir şehirde yaşıyorsanız, bir boşanma avukatı İzmir’de sizin için en iyi adımları atmanıza yardımcı olabilir.
  • Hedeflerinizi Belirleyin: Boşanma sürecine başlamadan önce hedeflerinizi net bir şekilde belirlemeniz önemlidir. Eşya paylaşımı, mülkiyet hakları, velayet gibi konularda ne istediğinizi ve nasıl bir sonuç elde etmek istediğinizi düşünmelisiniz.
  • Maddi Durumunuzu Değerlendirin: Boşanma süreci, maddi olarak da zorlayıcı olabilir. Eğer mümkünse, maddi durumunuzu gözden geçirin ve bu süreci nasıl finanse edebileceğinizi planlayın.
  • Belgeleri Toplayın: Boşanma süreci için gerekebilecek tüm belgeleri toplamak, sürecin daha hızlı ve düzgün bir şekilde ilerlemesini sağlayabilir. Evlilik belgeleri, finansal kayıtlar, mal varlığı belgeleri gibi önemli belgeleri hazır bulundurmalısınız.
  • Alternatif Çözüm Yollarını Araştırın: Boşanma sürecini mahkeme dışında çözmeyi düşünebilirsiniz. Arabuluculuk veya uzlaşma yollarını araştırmak, hem zaman hem de maliyet açısından avantajlı olabilir.
  • Çocuklar İçin Plan Yapın: Eğer çocuklarınız varsa, onların geleceğini düşünmek çok önemlidir. Velayet düzenlemeleri, çocukların eğitimi ve ihtiyaçları gibi konularda bir plan yapmalısınız.
  • Duygusal Hazırlık Yapın: Boşanma süreci duygusal olarak zorlayıcı olabilir. Hem kendinizi hem de çocuklarınızı duygusal olarak bu sürece hazırlamanız önemlidir.
  • Gizliliğe Dikkat Edin: Boşanma süreci özel bir süreçtir ve gizliliğin korunması gereken birçok konuyu içerebilir. Gereksiz ayrıntıları paylaşmamaya özen gösterin.
  • Uzun Vadeli Düşünün: Boşanma kararı alırken sadece anı değil, uzun vadeli sonuçları da düşünmelisiniz. Finansal durum, yaşam tarzı ve çocukların geleceği gibi faktörleri göz önünde bulundurun.
  • Profesyonel Yardım Alın: Boşanma süreci karmaşık ve duygusal bir süreçtir. Bir boşanma avukatının sağlayacağı profesyonel rehberlik ve destek, sürecin daha kolay atlatılmasına yardımcı olabilir.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Boşanma istemiyle dava açacak kişiler açısından ister anlaşmalı boşanma olsun isterse de çekişmeli boşanma, davanın görüleceği mahkeme Aile Mahkemeleridir. Aile Mahkemeleri olmayan yerlerde ise boşanma davası Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılabilir. Çekişmeli boşanma davası nasıl açılır diye merak eden kişiler açısından bu süreçte bireylerin hukuki anlamda doğru hazırlanmış ve eksiksiz olan bir boşanma dilekçesi ile yetkili Aile Mahkemesine başvuru yapmaları gerekir.

Boşanma davalarında görevli mahkemelerin hangisi olduğunu söyledik, yetkili mahkemeler ise eşlerin son altı ay içerisinde birlikte ikamet ettikleri yerde bulunun Aile Mahkemeleridir. Boşanma davası nerede açılır diye merak edenler açısından örnek vermek gerekirse Kahramanmaraş’ta ikamet eden çiftler açısından boşanma davasının açılacağı yer İstanbul adliyesidir.”

Boşanma davası açarken üzerinde durulması gereken ilk unsur davanın hukuki altyapısı olmalıdır. Zira boşanma sonrası hak kaybı sıklıkla yaşanan durumlardır. Yani çocuğun velayeti, mal paylaşımının nasıl yapılacağı, tazminat ya da nafaka ödenip ödenmeyeceği gibi bir çok hususta hak kaybı yaşanması olasılığı oldukça yüksektir. Bu nedenle çekişmeli boşanma davası açarken mutlaka uzman bir boşanma avukatı tarafından destek alınması önerilir. Boşanma davası açmadan önce bilinmesi gerekenler

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER?

Boşanma davası açmadan önce bilinmesi gerekenler Çekişmeli boşanmalar, anlaşmalı boşanma ile kıyaslandığında daha uzun sürmektedir. Bunun bir çok sebebi vardır. Öne sürülen boşanma nedenlerinin araştırılması, delillerin toplanması, bilirkişi raporlarının gelmesi, tanıkların dinlenmesi… gibi bir çok unsur çekişmeli boşanma davası süresini arttırmaktadır. Doğru bir şekilde çekişmeli boşanma süreci takip edilirse ortalama 4 5 celsede boşanma sağlanabilir. Bu da ortalama 1-2 yıl arasında bir süreye denk gelir. Fakat boşanma davası takip edilmez ve gerekli hukuki prosedürler doğru bir şekilde yerine getirilmez ise çekişmeli boşanma davası 3-4 yıl sürebilir.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

Boşanma sürecinin hukuki boyutu son derece zor ve karmaşıktır. Bu süreçte gerekli prosedürlerin doğru uygulanması gerekir. Çekişmeli boşanma davalarında dilekçe bu süreci başlatan ve sürecin nasıl işleyeceğini belirleyen noktadır. Çekişmeli boşanma dilekçesi davanın nasıl bir süreç olacağını belirler. Her boşanma gerekçesi boşanma sürecini farklı kılacaktır. Örneğin terk nedeniyle boşanma davalarında izlenecek yok ile aldatma nedeniyle boşanma davalarında izlenecek yol aynı olmamaktadır. Bu yüzden boşanma dilekçesi nasıl yazılır diyen kişiler süreç hakkında hukuki bilgiye ihtiyaç duyacaklardır.

Boşanma davası açmadan önce bilinmesi gerekenler Çekişmeli boşanma dilekçesi yazılırken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Öncelikle belirtmekte fayda var, boşanma dilekçesi boşanma sürecinin iskeletini oluşturacaktır Boşanma dilekçesi yazılırken bireyler mutlaka “çekişmeli boşanma dilekçesi örneği” gibi internet üzerinde kolay ulaşılabilen ve hukuki anlamda bir getirisi olmayacak uygulamalardan uzak durmalıdırlar. Çekişmeli boşanma davası dilekçesi örneği olarak bulabileceğiniz dilekçeler hukuki altyapıdan uzak ve gelişi güzel hazırlanmış belgelerdir. Bu şekilde açılacak boşanma davaları da bireylere yarardan çok zarar getirecektir.

Her evlilik içerisinde boşanmayı getiren tutum ve davranışlar farklıdır. O yüzden boşanma davası dilekçesi hazırlanırken, kişiye ya da evliliğe özel bir boşanma dilekçesi konusunda uzman bir avukat tarafından hazırlanmalıdır.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVALARINDA SEBEP?

Boşanma süreci açısından en önemli unsurlardan birisi de hukuki boşanma sebepleri olmaktadır. Boşanma davası açılırken öne sürülecek boşanma nedenleri doğru seçilmelidir. Örneğin aldatılan bir kişi boşanma davası açarken belirli prosedürlerin uygulanması gerekir. Nedir bu prosedürler? Aldatma nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için aldatma olayının öğrenilmesini takiben 6 ay içerisinde boşanma davası açılmalıdır.

Aksi durumda aldatma nedeniyle boşanma davası açma hakkı düşer. Ya da farklı bir örnek verirsek, ilgisizlik nedeniyle boşanma davası açacak bireyler açısından Medeni Kanun ilgisizlik nedeniyle boşanma davası açılabileceğine yönelik bir boşanma sebebini vurgulamamıştır. Onun yerine ilgisizliği boşanma sebebi olarak öne sürecek kişilerin Kanunun “166. maddesi uyarınca evlilik birliğinin temelden sarsılması” durumunu öne sürmeleri gerekir. Boşanma davası açmadan önce bilinmesi gerekenler.

Boşanma davalarında sebep, doğru seçilmediği ve öne sürülen boşanma nedeni ispat edilemediği zaman boşanma davası reddedilir. Boşanma nedenleri ispat yükümlülüğü davayı açan kişiye aittir ve gerekli ispatın yapılamadığı durumda boşanma davası reddedilir.

TEK TARAFLI BOŞANMA DAVASI

Boşanma süreci içerisinde eşlerden birisinin boşanmayı reddetmesi ya da her iki eşin boşanmayı istemesine rağmen boşanmanın maddi ve manevi sonuçlarında uzlaşamamaları durumunda tek taraflı boşanma davası açılmaktadır. Çekişmeli boşanma olarak da adlandırılan tek taraflı boşanma davası içerisinde davayı hukuki bir sebebe dayandırarak açtan davacı, bu hukuki sebebi ispatla yükümlüdür. Diğer yandan tek taraflı boşanma davası açılan kişi de boşanmayı getiren olayların farklı şekilde geliştiğine dair, karşı dava açabilmektedir.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI REDDEDİLİRSE NE OLUR?

Boşanma davası açmadan önce bilinmesi gerekenlerden biri de Boşanma davasının reddi gibi bir durum söz konusu olduğunda bireylerin 3 yıl boyunca aynı hukuki gerekçe ile boşanma davası açmaları engellenir. Yukarıda vermiş olduğumuz örnekten devam edersek aldatma nedeniyle boşanma davası açıp, aldatma olayını ispat edemeyen kişi bu süreçte dava reddedilirse tekrar aldatma nedeniyle boşanma davası açamaz. Bunun için 3 yıl beklemesi gerekir. Bu da çekişmeli boşanma davası açacak kişilerin dava süre ve kaybedeceği 3 yıl düşünüldüğünde 5-6 yıllık bir zaman kaybına sebep olur.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMALARDA İSPAT NASIL YAPILIR?

Boşanma davası açmadan önce bilinmesi gerekenlerden biri de Çekişmeli boşanma davası açarak evliliğini noktalamak isteyen kişiler açısından öne sürülen boşanma sebebinin ispatı, farklı argümanlar ve tanıklar ile yapılabilir. Burada ispat yapılırken delillerin hukuki şekilde elde edilmiş olması gerekir. Örneğin eve gizli kamera yerleştirilmesi ve bu gizli kamera görüntülerinin mahkemeye sunulması, delilin hukuki olarak elde edilmediği göz önünde bulundurularak işleme konulmayabilir.

Çekişmeli boşanmalarda ispat için kullanılabilecek argümanlara birkaç örnek vermek gerekirse, kredi kartı ekstreleri, otel kayıtları, doktor raporu, hastane kayıtları, karakol ya da polis merkezinden alınacak kayıtlar, mesaj içerikleri, sosyal medya paylaşımları, fotoğraflar…

ÇEKİŞMELİ BOŞANMALARDA VELAYET NASIL ALINIR?

Çekişmeli boşanmalarda tarafların en fazla fikir ayrılığına düştüğü nokta çocukların velayeti olmaktadır. Çocuğun velayeti ile ilgili karar verilirken esas unsur çocuğun menfaati olmaktadır. Hakimler de çocuğun velayetine karar verirken çocuğun menfaatlerini göz önünde bulundurarak karar verirler. Bu noktada çocuğun velayeti için etkili bir savunma yapılması gerekir. Taraflar çocuğun velayetini alma noktasında hakim kanaati oluşturmalıdırlar. O yüzden çocuğun kendisi ile yaşamasının çocuğun menfaatleri doğrultusunda olduğu yönünde bir savunma yapılmalıdır.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMALARDA NAFAKA NASIL ALINIR?

Boşanma davası açmadan önce bilinmesi gerekenlerden biri de Çekişmeli boşanma davası açarak evliliğin yasal olarak bitirilmesi sürecinde alınabilecek üç farklı nafaka türü bulunmaktadır. Bunlar tedbir nafakası, yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası (çocuk bakım nafakası) olmaktadır. Tedbir nafakası boşanma davası sürerken maddi yokluğa düşecek tarafa ödenmesi gereken nafaka türüdür. Boşanma davalarında tedbir nafakası ödenmesine yönelik talep hakime iletilir ve hakim boşanma davası sürerken taraflardan birisinin diğer eşe tedbir nafakası ödemesine karar verir.

Yoksulluk nafakası almak için boşanma davasının neticelenmesi gerekir. Yoksulluk nafakası alabilmek için bazı şartlar vardır. Yoksulluk nafakalarında nafaka talebinde bulunacak kiş, boşanmayı getiren olaylarda eşinden daha az kusura sahip olmalıdır. Örneğin aldatma nedeniyle açılacak boşanma davalarında aldatan kişiye yoksulluk nafakası bağlanmaz. Yoksulluk nafakası alabilmenin esas koşulu eşinden daha az kusura sahip olmaktadır. Fakat kimi zaman hakimler eşi ile eşit kusura sahip kişilere nafaka bağlayabilmektedir. Bu durum az da olsa görülen bir hadise olup çok sık yaşanmamaktadır.

Çekişmeli boşanma davalarında çocuk nafakası, çocuğun velayetini alan kişiye her ay ödenen nafaka türüdür. İştirak nafakası diğer adıyla çocuk bakım nafakası yalnızca çocuğun ihtiyaçları için kullanılabilir. Çocuğun eğitim masrafları, beslenme ve diğer temel ihtiyaçlarının sağlanması amacıyla hakim velayeti verdiği kişiye çocuk bakım nafakası bağlamaktadır.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVALARINDA TAZMİNAT NASIL ALINIR?

Boşanma davası açmadan önce bilinmesi gerekenlerden biri de Çekişmeli boşanmalarda tazminat ile ilgili talep edilebilecek 2 farklı tazminat türü vardır. Boşanmalarda maddi tazminat almak isteyen kişiler boşanma sonrası maddi standartlarında düşme olması nedeniyle tazminat talebinde bulunabilirler. Maddi tazminatlarda boşanmayı getiren olaylar üzerinde eşinden daha az kusura sahip ya da kusursuz olan kişiler maddi tazminat talep edebilirler. Çekişmeli boşanma davasında maddi tazminat talep edilirken karşı tarafın ödeme gücü göz önüne alınarak bir tazminat miktarı talep edilmelidir.

Hakim de karşı tarafında ödeme gücü oranında bir tazminata hükmeder. Bilinmelidir ki tazminat istenirken hakim istenilen tutar üzerinde bir tazminata karar vermez. Örneğin 300.000 TL tazminat isteyen bir kişiye hakim karşı tarafında daha fazla ödeme gücü var diyerek 350.000 TL tazminat ödenmesi yönünde karara hükmetmez. O yüzden boşanmalarda maddi tazminat talep edilirken gerçekçi ve doğru bir talepte bulunulması gerekir.

Boşanmalarda manevi tazminat ise kişilik hakları saldırıya uğramış kişiler tarafından talep edilebilir. Örneğin aldatma nedeniyle boşanma davası açacak kişi aldatma unsurunun kişilik haklarını zedelediği gerekçesi ile manevi tazminat talep edebilir. Manevi tazminat maddi tazminata göre daha düşük bir miktarda olmaktadır. Ayrıca verdiğimiz örnekten yola çıkarsak aldatma olayında olayın gerçekleştiği 3. kişiye de manevi tazminat davası açılabilir. Aldatma olayındaki 3. kişiye açılacak manevi tazminat davasında, 3. kişinin evli olunduğundan haberinin olması gerekir.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMALARDA MAL PAL PAYLAŞIMI NASIL YAPILIR?

Boşanma davası açmadan önce bilinmesi gerekenlerden biri de Çekişmeli boşanmalarda mal paylaşımı mal paylaşımı esası, bulunulan mal rejimine göre yapılır. Mal paylaşımı davası boşanma davalarından farklıdır ve boşanma gerçekleştikten sonra açılabilir. 2002 yılında yürütlüğe giren yasaya göre edinilmiş mallara katılma rejimi aksi bir sözleşme olmaması durumunda geçerli olacak mal rejimidir. 2002 yılından önce gerçekleşen evliliklerde mal ayrılığı rejimi bulunmaktadır.

Mal ayrılığı rejimine göre evlilik içerisinde alınan her mal alan kişiye aittir. Bu durum kadının çalışmadığı varsayımında kadının mallardan hak iddia edememesine neden olduğundan dolayı 2002 yılında edinilmiş mallara katılma rejimi gelmiştir. Edinilmiş mallara katılma rejiminde ise evlilik içerisinde alınan her mal üzerinde iki taraf da hak sahibidir. 2002 yılından önce yapılan evliliklerde malların hangi tarihte alındığı önemlidir. Bu tarihten önce alınmış mallar mal ayrılığı rejimine göre bu tarihten sonra alınan mallar ise edinilmiş mallara katılma rejimine göre paylaştırılmaktadır.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA ÜCRETLERİ 2024 NE KADARDIR?

Çekişmeli boşanma ücreti belirlenirken bir çok husus bu hesaplamaya dahil edilmektedir. Avukat tutulması durumunda çekişmeli boşanma avukatlık ücreti ödenecektir. Bunun dışında dava açılması için ödenecek ücretler, yargılama giderleri, bilirkişi ücretleri… gibi bir çok kalem çekişmeli boşanma ücretleri içerisinde yer alır. Çekişmeli boşanma masrafları ile ilgili tam ödenecek tutarlar, davanın içeriğine göre farklılık gösterecektir. O yüzden ücret hakkında kesin bilgi almak adına uzman bir boşanma avukatına danışılması önerilir. Boşanma davası açmadan önce bilinmesi gerekenler;

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA AVUKATI

Çekişmeli boşanma davalarında avukat tutulması son derece önemlidir. Yaşanabilecek hak kayıpları ve boşanma davası süresi düşünüldüğünde en kolay şekilde boşanma süreci atlatmak ancak uzman bir boşanma avukatı ile mümkün olacaktır. Boşanma davası açmadan önce bilinmesi gerekenler;

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI HANGİ MAHKEMEDE AÇILIR?

Boşanma davalarının açılabileceği görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde ise boşanma davası Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılabilir. Boşanma davası açmadan önce bilinmesi gerekenler;

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASINDA HAKİM NE SORAR?

Hakimin görevi dava için öne sürülen boşanma nedeninin gerçeği yansıtıp yansıtmadığıdır. Bu noktada hakim boşanma davasında taraflara, boşanmayı getiren olayların nasıl geliştiği ve tarafların bu olaylar karşısındaki tutum ve davranışlarının ne olduğu ile ilgili sorular yöneltir.

BOŞANMA DAVASINDA KAÇ TANE TANIK GÖSTERİLMELİDİR?

Boşanma davası açmadan önce bilinmesi gerekenlerden biri de Boşanmalarda tanık göstermek için belirli bir sayı olmamaktadır. Burada tanık göstermek isteyen kişiler açısından tanığın az olması ya da tanık sayısının çok olmasından ziyade tanıkların boşanmayı getiren olaylara üzerindeki şahitliğinin hakim nezdinde ne kadar etkili olacağı önemlidir.

BOŞANMA DAVASINDA HAKİM ÇOCUĞU KİME VERİR?

Boşanma davası açmadan önce bilinmesi gerekenlerden biri de Boşanmalarda çocuğun velayeti ile ilgili olarak esas unsur çocuğun menfaatleri olması nedeniyle hakim, çocuğa kimin hangi şartlarda bakacağı, çocuğun gelişimine hangi bireyin daha fazla katkı sağlayacağı, çocuğa hangi ebeveynin daha iyi bir gelecek hazırlayacağı gibi hususları inceleyerek velayete karar verir. Boşanma davası açmadan önce bilinmesi gerekenler;

BOŞANMA DAVASINI NASIL AÇMALIYIM?

Boşanma süreci içerisinde boşanma davası açılmasından daha önemli olan boşanma davasının nasıl yürütüleceğidir. Bu noktada çekişmeli boşanma davası açacak kişilerin uzman bir boşanma avukatı tutmaları önerilir. Zira boşanma davasının reddi gibi bir durumda bireyler aynı nedenle tekrar boşanma davası açmak için 3 yıl beklemek zorundadırlar.

BOŞ OL DEMEK SURETİYLE BOŞANMA

3 defa “boş ol” demek suretiyle eşlerin boşanmış olması hukuken mümkün değildir. Boşanma davası dışında meydana gelen boşanma hukuken bağlayıcı değildir. Bu şekilde mal paylaşımı da boşanma davası dışında görülemez. Evlilerin boşanmak için boşanma davası açması zorunluluktur.

BOŞANMA DAVASI ADIM ADIM TÜM DETAYLAR

Boşanma davası açıyorsanız veya eşiniz boşanma davası açtı ise, aşağıdaki makalelerimizi okumanızı öneririz. Elbette tüm bilgiler makalelere sığmayıp, her somut olay dava dosyası kapsamında ayrıca değerlendirilmelidir, bir boşanma avukatı ile çalışmanız önemlidir. Boşanma davası açmadan önce bilinmesi gerekenler;

İKİ EŞ DE MAHKEMEYE GELMEK ZORUNDA MIDIR?

Boşanma davası açmadan önce bilinmesi gerekenlerden biri de Evliliğin sona ermesi için açılan bu davaları ikiye ayırmak mümkündür: Bunlardan ilki anlaşmalı davadır. Anlaşmalı açılan davada her iki taraf mahkemeye çıkarak evliliğin sona ermesini hür iradeleriyle istediklerini hakime açıklamak zorundadırlar. Anlaşmalı davada, duruşmada tarafların temsili vekaletle olmamaktadır.

Diğer yandan çekişmeli olarak açılan davada tarafların mahkemeye çıkmasına gerek yoktur. Taraflar yerine vekil edecekleri avukatları da mahkemede kendilerini temsil edebilirler.

DURUŞMAYA BİZZAT KATILMAK GEREKİR Mİ?

Boşanma davası açmadan önce bilinmesi gerekenlerden biri de Duruşmaya eğer dava anlaşmalı değilse tarafların bizzat katılmasına gerek yoktur. Tarafların avukatları da katılarak davayı takip edebilir.

DAVAYA GİDİLMEZSE NE OLUR?

Davaya gidilmediği ve dava avukatla da takip edilmediği takdirde dava düşer. Bu durumda davaya yetişemeyen, duruşma gününü yanlış hatırlayan, hatalı not eden tarafın davayı yenileme hakkı bulunmaktadır.

DAVAYI TAKİP İÇİN AVUKAT TUTULMASI GEREKİR Mİ?

Hukukumuza göre dileyen herkes mahkemeler önünde işini kendi başına takip etme hakkına sahip. Ben de özellikle tarafların bir mal varlıklarının olmadığı, iki tarafın da çalıştığı, müşterek çocuklarının olmadığı ve iki tarafın da evliliğin sona ermesini isteyerek anlaşabildiği durumlarda avukat tutulmasına gerek olmayabileceğini düşünüyorum.

Ancak, özellikle çekişmeli davalarda mahkemelerin kusurlu eşe yüklediği maddi ve manevi tazminatlar çok yükseldi. Tarafların sosyal ve ekonomik durumuna, kusurun ağırlığına göre 500.000,00 TL hatta 1.000.000,00 TL’ye varan maddi ve manevi tazminatlara hükmedilebiliyor.

Yine bazı durumlarda eşin durumuna uygun olmayan miktarlarda nafakaya karar verildiğini de görebiliyoruz.

EŞİNDEN ŞİDDET GÖRENLER NE YAPMALI?

Boşanma davası açmadan önce bilinmesi gerekenlerden biri de Şiddet gören eş mutlaka en yakın karakola başvurarak durumu tutanak altına almalıdır. Buradan şiddete uğrayan mağdur, hastaneye gönderilerek kendisine darp raporu aldırılır.

ÇOCUĞUN VELAYETİ KİME VERİLİR?

Çocuğun velayeti verilirken çocuğun üstün yararı göz önünde bulundurulur. Bunun için çocuğun yaşına, cinsiyetine, ebeveynlerin çocukla olan ilişkisine, ekonomik ve sosyal durumlarına da bakılmalıdır.

Boşandıktan Sonra Hemen Yeniden Evlenilebilir mi?

Davada verilen kararın kesinleşmesinden sonra erkeklerin hemen yeniden evlenmesi mümkünken, kadınların bekleme süresini doldurmaları gerekir.

İDDET (KADIN İÇİN BEKLEME SÜRESİ) NEDİR?

Boşanan kadının yeniden evlenebilmesi için 300 günlük bekleme süresini tamamlaması gerekmektedir. Ancak bu süre, kadının hamile olmadığına dair bir raporu varsa kaldırılabilmektedir.

Yoksulluk ve İştirak Nafakası Nedir, Nasıl Belirlenir?

Nafaka, hem evliliğin sona ermesi nedeniyle yoksulluğa düşecek eş için hem de çocuklar için belirlenmektedir.

Nafaka belirlenirken, eşlerin gelirleri ve giderleri ile ekonomik ve sosyal durumları gözönüne alınır.

DAVADA TAZMİNAT NASIL BELİRLENİR?

Boşanma davası açmadan önce bilinmesi gerekenlerden biri de Türk Medeni Kanunu’na göre maddi ve manevi tazminat, davanın açılmasına neden olan olaylarda daha ağır kusurlu olan eş aleyhine, kusurun derecesine, maddi gücüne göre belirlenir.

Eşlerin evliliğin sona ermesinde kusuru yoksa yahut kusurları eşitse birbirlerinden maddi ve manevi tazminat alamazlar.

Anlaşmalı Davada Kararlaştırılan Nafakanın İptali ya da Artırılması Mümkün müdür?

Şartların değişmesi halinde, anlaşmalı davada kararlaştırılan nafakanın kaldırılması, azaltılması ya da artırılması mümkündür.

SES VE VİDEO KAYITLARI DELİL OLARAK KULLANILABİLİR Mİ?

Boşanma davası açmadan önce bilinmesi gerekenlerden biri de Hukuka uygun elde edilmek şartıyla ses ve video kayıtlarının davalarda delil olarak kullanılabilmeleri mümkündür.

EVLENMEK İÇİN DÜĞÜN YAPMAK ZORUNLU MUDUR?

Boşanma davası açmadan önce bilinmesi gerekenlerden biri de Evlendirme memuru, tarafların belgelerini inceledikten sonra evlenme şartlarının sağlandığına kanaat getirirse, evleneceklere evlenme gün ve saatini bildirir veya isterlerse evlenme izin belgesi verir. Bu belge evleneceklere 6 ay içinde herhangi bir evlendirme memuru önünde evlenebilme hakkı sağlar. Kanunen tören zorunlu tutulmuştur. Tören, evlendirme dairesinde evlendirme memuru ve iki tam ehliyetli tanığın önünde açık olarak yapılabileceği gibi tarafların istemi üzerine memurun uygun göreceği başka bir yerde de yapılabilir.

Evlendirme memuru, evleneceklere birbiriyle evlenmek istediklerini sorar ve olumlu cevap alınmasıyla evlilik birliği kurulur. Bu süreden sonra memurun ‘Sizi karı-koca ilan ediyorum’ beyanı adet haline gelmiş bir söylemdir, evlilik birliğine kurucu etkisi bulunmaz. Evlenme töreni bittiğinde eşlere bir aile cüzdanı verilir. Uygulamada genellikle taraflar, evet dedikleri evlilik törenini düğün gibi şölenler esnasında gerçekleştirmektedir. Evliliğin geçerli olabilmesi için dini nikâh zorunlu mudur?

Kanunen evlilik birliği, evlendirme töreninde tarafların memurun birbirleriyle evlenmek isteyip istemedikleri sorusuna ‘evet’ cevabını vermesiyle kurulur. Dini nikâh evlenmenin geçerli olması için aranan bir şart değildir. Taraflar isterlerse resmi olarak evlendikten sonra dini tören gerçekleştirebilir. Ancak hiç kimsenin dini nikâh yapmak gibi bir zorunluluğu bulunmaz. Tam aksine yapılan dini törenin geçerliliği de evlilik cüzdanın ibraz edilmesine bağlıdır. Bu düzenleme, ülkemiz sosyolojik durumu gereği sıklıkla görülen imam nikâhıyla birlikteliklerin önlenmesi amacı taşımaktadır.

YANILARAK İSTEDİĞİ KİŞİDEN FARKLI BİRİSİYLE EVLENENLER BU EVLİLİĞİ İPTAL EDEBİLİR Mİ?

Bazen kişiler evlenmeyi hiç istemediği veya evlendiği kişiyle evlenmeyi düşünmediği halde yanılarak bu evlenmeye razı olmuşsa evlenmenin iptalini dava edebilir. Örneğin kişi evlenmek istediği kişi yerine ona çok benzeyen bir başkası veya ikiziyle evlenmiş olabilir. Bu durumda evlilik yanılmaya dayalı olarak iptal edilebilecektir.

Boşanma davası açmadan önce bilinmesi gerekenlerden biri de  Veya kişi eşinde bulunmaması onunla yaşamayı kendisi için çekilmez bir duruma sokacak derecede önemli bir nitelikte yanılarak evlenmişse evlenmenin iptalini dava edebilir. Yanılma nispi butlan nedenlerindedir. Bu davayı yanılan eş açabilecektir. İptal davası açma hakkı, iptal sebebinin öğrenildiği tarihten başlayarak altı ay ve her halde evlenmenin üzerinden beş yıl geçmekle düşer.

KANDIRILARAK EVLENEN KİŞİLER BU EVLİLİĞİ İPTAL EDEBİLİR Mİ?

Boşanma davası açmadan önce bilinmesi gerekenlerden biri de Eşinin namus ve onuru hakkında doğrudan doğruya onun tarafından veya onun bilgisi dâhilinde başkası tarafından aldatılarak evlenmeye razı edilen eş evlenmenin iptalini dava edebilir. Ayrıca davacının veya alt soyunun sağlığı için tehlike oluşturan bir hastalık kendisinden gizlenen kişi de iptal hakkını kullanabilir. Salt yalanlarla evlenmeye ikna edilen kişi büyük bir mağduriyet içindedir.

Bu nedenle duygusal bir yıkıma uğramışsa aldatan tarafa yönelik manevi tazminat talebinde de bulunabilir. Aldatma da nispi butlan sebebidir ve eşler tarafından ileri sürülebilir. Dava açma hakkı iptal sebebinin öğrenildiği tarihten başlayarak altı ve herhalde evlenmenin üzerinden beş yıl geçmekle düşer.

KORKUTARAK GERÇEKLEŞTİREN EVLİLİK GEÇERLİ MİDİR?

Evlenen taraflardan biri diğeri tarafından korkutularak evlenmek zorunda bırakılmış olabilir. Belirli bir boyuta ulaşan korkutma fiili korkutulan tarafa evliliği iptal hakkı vermektedir. Önemli olan husus basit nitelikteki veya malvarlığına yönelik bir tehdidin değil, kişinin veya yakınlarından birinin hayatı, sağlığı veya namus ve onuruna yönelik pek yakın ve ağır bir tehlike ile korkutmanın varlığıdır. Bu durumda korkutulan eş, korkunun etkisinin ortadan kalktığı tarihten başlayarak altı ve her halde evlenmenin üzerinden 5 yıl içinde evliliğin iptalini talep edebilir.

EVLİLİK HANGİ HALLERDE SONA ERER?

Boşanma davası açmadan önce bilinmesi gerekenlerden biri de Evlilik, ölüm, boşanma, gaiplik nedeniyle fesih, evlenmenin iptali ve yok hükmünde sayılması durumunda sona erer.

 BOŞANMA DAVASI SÜRESİ NASIL İLERLER?

 Boşanma davasında öncelikle dava dilekçesi hazırlanmalıdır. Dava dilekçesinin hazırlanması ile birlikte dava açılır. Boşanma davası açmaya yetkili olan yer mahkemesinde dava açılır. Daha sonra mahkeme tarafından dilekçe davalı tarafa tebliğ edilir ve dilekçe aşamaları tamamlanır. Bu aşamalar tamamlandıktan sonra ön inceleme duruşma günü verilir ve yargılamaya devam edilir. Mahkemece her iki tarafın gelir ve gider durumunun tespit edilebilmesi amacıyla Kolluk aracılığıyla Ekonomik Sosyal Durum Araştırması yapılır.

Boşanma davası açmadan önce bilinmesi gerekenlerden biri de Ön inceleme duruşması sonrası tanıkların dinlenmesi, delillerin toplanması ile birlikte esasa ilişkin beyanlar sunulur ve yerel mahkemedeki yargılama sona erer.

 Daha sonra gerekçeli karar talep ile birlikte taraflara tebliğ edilir ve eğer taraflar bu kararın yanlış olduğunu düşünüyorlarsa 2 (iki) haftalık yasal süre içerisinde istinaf dilekçeleri ile birlikte dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesini isteyebilirler.

 Bölge Adliye Mahkemesinden gelecek karardan sonra temyiz yolu da açık olup aynı şekilde temyiz itirazlarında da bulunulabilecektir. Dosyanın tamamlanması ile birlikte boşanma ve diğer talepler sona ermiş olur ve kararın kesinleşmesi nüfus müdürlüğüne bildirilir.

EN HIZLI NASIL BOŞANABİLİRİM?

Boşanma davası açmadan önce bilinmesi gerekenlerden biri de Tarafların genelde kullandıkları cümleler “evlenmek çok kolay ama boşanmak zor” şeklinde olmaktadır. Taraflar genellikle hızlı bir şekilde ancak tüm haklarını alarak boşanmak isterler. Eğer taraflar anlaşırlarsa Anlaşmalı Boşanma Davası en çabuk neticelenen boşanma davasıdır. Ancak tarafların haklarını alabilmeleri adına en hızlı boşanma davasına değil, en doğru boşanma davası olması gerekmektedir. Boşanma davası açmadan önce bilinmesi gerekenler;

 BOŞANMA DAVASINI HANGİ TARAF AÇMALI?

Boşanma davası açmadan önce bilinmesi gerekenlerden biri de En çok sorulan sorulardan biri de “Boşanma davasını ben mi açayım? Karşı taraf mı açsın?” şeklindedir. Boşanma davasının kim tarafından açıldığının bir önemi yoktur. Zira boşanma davasını kimin açtığı değil kimin iddialarını ispatlayabildiği önemlidir. Boşanma davasının kadının ya da erkeğin açmış olmasının bir önemi yoktur. Boşanma davası açmadan önce bilinmesi gerekenler;

BOŞANMA DAVASI AÇTIKTAN SONRA FERAGAT EDİLEBİLİR Mİ?

Boşanma davası açmadan önce bilinmesi gerekenlerden biri de Boşanma davası açıldıktan sonra ve dava kesinleşene kadar her aşamada davadan feragat etmek mümkündür. Ancak bu feragatin belli başlı sonuçları olacaktır. Bu sebeple feragat dilekçesi vermeden önce avukatınıza, avukatınız yoksa bir avukata danışmanız her zaman yararınıza olacaktır.

BOŞANMADA TELEFON GÖRÜŞME İÇERİKLERİ GEÇMİŞE DÖNÜK ÇIKAR MI?    

Boşanma davası açmadan önce bilinmesi gerekenlerden biri de Mahkeme kararı olmadan telefon konuşmalarının kaydı operatörlerde tutulmamaktadır. Mahkeme kararı olsa dahi mahkeme kararından önceki telefon kayıtları GSM operatörleri tarafından tutulmamaktadır. Ancak kiminle, kaç dakika, saat kaçta konuşulduğu ve mesajlaşıldığı bilgileri çıkmaktadır.

BOŞANMA DAVASI ÜCRETİ NE KADAR?

Boşanma davası ücreti Asgari tutarı 17.500 TL olup, bu tutar davanın içeriği, avukatın niteliği ve hizmet alınan bölgeye göre değişebilmektedir. Boşanma davası açmadan önce bilinmesi gerekenler;

BOŞANMA AVUKATI ÜCRETİ NE KADAR?

Boşanma davası açmadan önce bilinmesi gerekenlerden biri de İstanbul’da boşanma davası ücretlerine 2023-2024 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinden ulaşabilirsiniz. Boşanma davası açmadan önce bilinmesi gerekenler;

İSTANBUL’DA BOŞANMA AVUKATI NASIL BULUNUR?

İstanbul Barosu resmi internet sitesinde “Baro Levhası” bölümünden İstanbul’da hizmet veren tüm avukatların isim ve iletişim bilgisine ulaşabilirsiniz.

EN İYİ BOŞANMA AVUKATI NASIL BULUNUR?

Sizin için en iyi boşanma avukatını araştırarak bulmanız mümkündür. Bunun için Harbiye Hukuk Kadrosuna göz atabilirsiniz.

AVUKATA PARA VERMEDEN BOŞANABİLMEK MÜMKÜN MÜ?

Evet, adli yardım talebi hakkı kapsamında, dava açmanın masraflarını karşılayamayacak kimseler adli yardım talebinde bulunarak avukata para vermeden boşanabilir.

TÜRKİYE’DE BOŞANMAK YAYGIN MI?

TÜİK verilerine göre Türkiye’de boşanma istatistikleri artan bir eğim göstermektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap