Ceza HukukuCEZA DAVASI AVUKATI ÜCRETLERİ 2024

Ceza davası avukatı ücretleri, konunun ilgilileri tarafından en çok merak edilen sorulardan birisidir. Bu sorunun cevabı Barolar Birliği ve Barolar tarafından belirlenen avukatlık asgari ücret tarifesinde alt sınır olarak yer almaktadır. Avukatlık asgari ücret tarifesine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. Ceza davası avukatı ücretleri, ceza yargılamasının ağırlığına göre farklılıklar arz etmektedir. Ceza davası avukatı ücreti, ceza davalarının ehemmiyeti gereği aslında ikinci planda tutulması gereken bir durumdur. Çünkü iyi bir ceza avukatı ile ceza davasını takip etmek ceza yargılaması sonucunda aleyhe bir durumla karşılaşmanızı engelleyecektir. Haklarınızın işlenmesi adına İstanbul ceza avukatı Harbiye Hukuk Bürosu’nun uzman ceza avukatlarından danışma hizmeti almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İstanbul ceza avukatı iletişim

CEZA DAVASI AVUKATI ÜCRETLERİ

Türkiye’de, halihazırda ücretsiz avukatlık yapmak yasaktır; dolayısıyla ceza davası avukatı ücretleri, Türkiye Barolar Birliği tarafından Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirlenmekte ve Resmi Gazete’de yayımlanmakta olup her yıl değişmektedir.

Fakat Resmi Gazete’de yayımlanan işbu asgari tarife, net ceza davası avukatı ücretlerini yansıtmamaktadır. Zira, işbu tarife ASGARİ olup toplam ceza avukatı ücreti, belirlenen işbu asgari miktardan az olmamak kaydıyla yapılan işin zorluğuna, çözümlenecek hukuki uyuşmazlığın niteliğine ve verilen emeğe göre avukatlar tarafından serbestçe belirlenmektedir.

2024 yılı ceza avukatı ücreti, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile en az 17.900-TL olarak belirlenmiş olup bu ücret, tüm Türkiye’de açılacak olan ceza davaları için azami olarak belirlenen miktardır.

Bu sebepten tüm Türkiye’deki avukatlar, ceza davası avukatı ücretleri belirlemesinde işbu 17.900-TL asgari ücretine uymakla yükümlüdür. Bu ücret, KDV hariç, peşin fiyatıdır. Aşağıda açıklanan KDV oranının da eklenmesiyle, müvekkil tarafından ödenmesi gereken toplam meblağ belirlenecektir. Ancak işbu toplam meblağa ceza davası harç ve masrafları dahil olmayıp aşağıda ayrıca açıklanacaktır.

Söz konusu asgari ücretin altında avukatlık ücretinin alınması, yasak olup hukuki bir ihlal teşkil etmektedir. Bununla birlikte, işbu ücretten az olmamak kaydıyla avukatlar, bağlı bulundukları yerel Barolar tarafından her yıl yayımlanan tavsiye niteliğindeki asgari ücret tarifesinden de yararlanarak ceza davası avukatı ücretlerini belirlemektedir.

Örneğin Ankara Barosu’nun yayımladığı tavsiye niteliğindeki tarifeye göre 2024 yılı için Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davalar için azami 51.000 TL tutar öngörülmüştür.

CEZA AVUKATI VEKALET ÜCRETİ NASIL BELİRLENİR?

Ceza davaları, genellikle karmaşık ve uzun bir süreç olduğundan ceza davası savunma dilekçeleri hazırlama, delilleri toplama ve sunma, istinaf, temyiz aşamalarına göre ceza avukatı vekalet ücreti değişkenlik arz etmektedir.

Örneğin Asliye Ceza Mahkemesinde görülmekte olan davalarda, Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davalara oranla daha etkin ve hızlı bir sonuç elde edilmektedir. Dolayısıyla hukuki süreç daha az ve avukatın harcayacağı emek ve mesai daha az olacağından vekalet ücreti de bu duruma göre belirlenmektedir.

Ceza avukatı ücreti için avukat, müvekkil ile olan danışma randevusunda müvekkili tarafından uyuşmazlıkla ilgili verilen bilgiler doğrultusunda, nasıl bir yol izleneceğini, delillerle ilgili hususları, davanın karşı tarafından gelecek zorlukları belirleyerek müvekkile izah eder. Akabinde Avukat’a vekaletnamenin verilmesiyle ceza avukatı ücreti muaccel hale gelecek ve avukat, hukuki işlemleri başlatabilecektir.

Dolayısıyla ceza davası avukatı ücretleri, avukatın müvekkil adayı ile danışma görüşmesinde edindiği bilgiler uyarınca, davanın Asliye Ceza Mahkemesinde mi, Ağır Ceza Mahkemesinde mi görüleceğine ve işbu dava dosyasında ne kadar emek harcanacağına, nasıl bir yol izleneceğine göre değişkenlik gösterecektir.

ASLİYE CEZA DAVASI AVUKAT ÜCRETLERİ

Asliye Ceza Davalarında, ceza davası avukatı ücretleri, savunma dilekçesinin hazırlanması, davanın seyrine yönelik delillerin toplanılması ve sunulması, kanun yollarına başvurulması gerekiyor ise istinaf ve temyiz kanun yollarına başvurulması gibi hususlarla belirlenmektedir.

Dolayısıyla, ceza davası avukatı ücretlerinin her dosya özelinde değerlendirilerek ceza davası avukatı ücretlerinin belirlenmesi gerekmektedir.

Bunlarla birlikte, TBB Avukatlık Ücret Tarifesi gereğince Asliye Ceza Mahkemelerinde görülen davalarda asgari alınabilecek ceza davası avukatı ücretleri, yukarıda da belirttiğimiz üzere 2024 yılı için 17.900 TL’dir. Bu meblağa bir de aşağıda açıklanacak olan KDV uygulanarak asliye ceza davası avukatı ücretleri belirlenecektir.

Türkiye’de her il, kendi yerel barosuna sahip olup asliye ceza davaları için de bu yerel barolarca yayımlanan asgari ücret tarifeleri geçerli olacak ve avukatlarca buna göre bir ceza avukatı ücreti belirlemesi yapılacaktır. İllere göre asliye ceza davası avukatı Ücretleri aşağıda açıklanmıştır.

AĞIR CEZA DAVASI AVUKAT ÜCRETİ

Ağır ceza davalarında, her dosyanın kendi özelinde değerlendirilerek ağır ceza avukatı ücretinin belirlenmesi gerekmektedir. Zira avukat tarafından işbu davaya harcanacak emek, zaman, hazırlanacak olan savunma dilekçesi, toplanılacak ve sunulacak deliller için gereken çalışma gibi birçok etken ceza avukatı ücretini belirleyecektir.Tüm bu hususlar göz önünde bulundurularak, TBB tarafından 2024 yılı için Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayımlanmış olup Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen ağır ceza davalarında alınabilecek en az ceza davası avukatı ücretleri 29.800 TL olarak belirlenmiş olup bu meblağa KDV’nin de uygulanmasıyla Ağır Ceza Avukatı ücreti belirlenecektir.

Bunun yanında, Türkiye’de her il kendi yerel barosuna sahip olduğundan bu barolar tarafından yayımlanan ücret tarifeleri de ağır ceza davası avukatı ücretlerinin belirlenmesi için kılavuz görevi görecektir. İllere göre ağır ceza davası avukatı ücretleri aşağıda açıklanmıştır.

CEZA DAVASI AVUKATI ÜCRETLERİ 2024

CEZA DAVASI AVUKATI ÜCRETLERİ 2024

CEZA AVUKATI DANIŞMANLIK ÜCRETİ NE KADAR?

2024 yılı için yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre Ceza Avukatı danışmanlık ücreti asgari olarak;

 1. 1 saat: 2.300 TL,
 2. 2 saat: 3.600 TL,
 3. 3 saat: 4.900 TL‘dir.

Danışma, Avukat Bürosu dışında gerçekleşmiş ise;

 1. İlk 1 saat: 4.800 TL,
 2. Ek saatler ise 2.300 TL

olarak belirlenmiştir.

ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÜCRETİ

Savcılığa suç duyurusunda bulunmak belli bir ücrete tabi değildir. Usule uygun bir şekilde hazırlanmış suç duyurusu savcılık makamına sunulduktan sonra soruşturma işlemi başlayacaktır. Bu noktada mağduriyetinizi, bundan doğan haklarınızı bilen uzman bir ceza avukatı ile çalışmak sizi bir adım öne geçirecektir. Bu suç duyurusu sürecinin bir ceza avukatı tarafından yazılacak bir dilekçe ile yürütülmesi isteniyorsa Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereği şikayet dilekçesi asgari 3.600 TL tutarında olacaktır. Fazlası taraflar tarafından kararlaştırılabilir. Söz konusu ücret sadece dilekçe ücreti olup ayrıca soruşturma aşamasının yürütülmesi konusunda avukat yardımı talebi varsa ayrıca bir ücretlendirme olacaktır.

SAVUNMA DİLEKÇESİ ÜCRETİ

Hakkında ceza davası açılmış sanık için savunma dilekçesi yazılması için avukattan yardım alınmış ise en az 3.600-TL tutarında bir ücret ödenmesi gerekmektedir.

Ancak avukat tutulmadan sanık tarafından bizzat savunma dilekçesi yazılmış ve Mahkeme’ye sunulmuş ise bir ücret ödenmesi gerekmeyecektir.

Belirtmekte fayda vardır ki, ceza dosyalarında bu alanda uzman bir ceza avukatından destek almakta fayda vardır. Zira ileride telafisi imkansız zararlar doğabilecektir.

İSTİNAF DİLEKÇESİ ÜCRETİ

TBB tarafından belirlenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Türkiye’nin tüm illerinde görev yapan avukatlar için geçerli olup bunun yanı sıra ceza davasının görüleceği şehirde dava yoğunluğunun çok fazla olması, şehrin ekonomik koşulları gibi faktörler ceza davası avukatı ücretlerini etkilemektedir.

Bu sebepten Türkiye’de bulunan her ilde yerel Barolar bulunmakta ve söz konusu Barolar tarafından da tavsiye niteliğinde bir Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayımlanarak ceza davası avukatı ücretleri belirlenmektedir.

Örneğin İstanbul, Ankara, İzmir, gibi dava yoğunluğu oldukça fazla olan şehirlerdeki ceza davası avukatı ücretleri, diğer şehirlere nazaran daha fazla olabilmektedir.

 • İstanbul’da, Asliye Ceza Davası avukatlık ücretleri 000 TL
İSTANBUL CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
SULH CEZA ASLİYE CEZA AĞIR CEZA
39.000-TL Sanık müdafiliği; 90.000-TL

 

Mağdur/Katılan Vekilliği; 60.000-TL

Sanık Müdafiiliği; 135.000-TL

 

Mağdur/Katılan Vekilliği; 87.000-TL

ANKARA CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
SULH CEZA ASLİYE CEZA AĞIR CEZA
36.200-TL Sanık müdafiliği; 70.100-TL

 

Mağdur/Katılan Vekilliği; 42.000-TL

Sanık Müdafiiliği; 83.500-TL

 

Mağdur/Katılan Vekilliği; 53.100-TL

 

BURSA CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
SULH CEZA ASLİYE CEZA AĞIR CEZA
40.000-TL Sanık müdafiliği; 51.000-TL

 

Mağdur/Katılan Vekilliği; 39.250-TL

Sanık Müdafiiliği; 71.500-TL

 

Mağdur/Katılan Vekilliği; 55.500-TL

 

MUĞLA CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
SULH CEZA ASLİYE CEZA AĞIR CEZA
25.000-TL Sanık müdafiliği; 45.000-TL

 

Mağdur/Katılan Vekilliği; 40.000-TL

Sanık Müdafiiliği; 80.000-TL

 

Mağdur/Katılan Vekilliği; 55.000-TL

 

İZMİR CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
SULH CEZA ASLİYE CEZA AĞIR CEZA
35.340-TL Sanık müdafiliği; 95.830-TL

 

Mağdur/Katılan Vekilliği; 61.578-TL

Sanık Müdafiiliği; 151.428-TL

 

Mağdur/Katılan Vekilliği; 95.830-TL

 

olarak belirlenmiş olup bu meblağlara aşağıda belirtilen orandaki KDV miktarının da uygulanması ile ceza davası avukatı ücretleri belirlenecektir.

DİĞER CEZA YARGILAMA AŞAMALARI VE ÜCRETLERİ (KARAKOL – SAVCILIK – SULH CEZA)

Ceza yargılamasının “soruşturma” ve “kovuşturma” aşamalarından oluştuğunu belirtmiş idik.

Soruşturma aşamasında, avukattan destek alınması durumunda CMK avukatı veya özel bir avukat fark etmeksizin avukatın alacağı ücret, TBB tarafından belirlenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre azami 5300-TL’dir.

Soruşturma evresinden sonra şüpheli veya sanık hakkında kamu davasının açılarak Sulh Ceza Mahkemesi’ne intikal etmesi neticesinde, bu aşamada bir avukat yardımının alınması azami 8000-TL olarak belirlenmiştir.

CEZA DAVASI 2024 YILI HARÇ VE MASRAFLARI

Açılacak olan bir davada harç ve masraflar toplamı, yargılama gideri olarak adlandırılır ve dava sonucunda davayı kaybeden tarafa işbu masraflar yükletilir.

Ceza davalarında yargılama giderleri, soruşturma ve kovuşturma evrelerinde yargılamanın başlatılması ve yürütülebilmesi amacıyla Devlet Hazinesi tarafından ödenmektedir. Ceza davası sonucunda ise söz konusu harç ve masraflar, haksız çıkan tarafa yükletilmektedir.

Harç ve masraf miktarları maktu (sabit) olup her yıl Kanun ile belirlenmektedir. Bu harç ve masraflar davaların türüne göre değişkenlik değişkenlik göstermekte olup, 2024 yılı ceza davalarında uygulanacak asgari harç ve masraf tutarı aşağıda gösterilmiştir;

2024 Yılı Harç/Masraf Bilgileri
Masraf Adet Tutar (TL)
Başvurma Harcı 1 427,60
Vekalet Harcı 1 60,80
Peşin Harç 1 427,60
Gider Avansı 2 1.120,00
Vekalet Pulu 1 96,00

Harç Toplam Masraf Toplam Diğer Toplam Toplam Tutar
916,00 1.120,00 96,00 2.132,00

 

Ceza davası maktu harçları; davanın Mahkeme’ye dosyalanabilmesi için harç, avans ve masraflardır. Ceza davası avukatı ücretleri, maktu harçlar toplamı 2024 yılı için yaklaşık 2.132-TL tutarındadır.

Ayrıca tanık sayısına göre tanık ücreti veya gönderilecek tebligat sayısına göre tebligat gideri şeklinde masraflar da alınmaktadır. Bunlarla beraber, yargılama sırasında bilirkişi ücreti masrafı da doğabilmektedir. Bilirkişi ücreti, yargılama sırasında mahkeme tarafından takdir edilmekte ve dava sonucunda haksız çıkan taraf, bu ücreti karşılamaktadır. 2024 yılı için ortalama bilirkişi ücreti 1.500-TL civarında olup bilirkişi miktarına, bilirkişilerin inceleyeceği uyuşmazlığa göre de değişkenlik gösterebilmektedir.

Tüm bunlar ceza davalarının standart giderleri olup şayet görülmekte olan Ceza Davasında ek talepler var ise bu durumda nispi harçlar söz konusu olacaktır. Nispi harçlar, görülecek olan davanın değerine göre belirlenen harçlar olup maktu harçlar gibi dava sonucunda davayı kaybeden tarafından kazanan tarafa ödenmektedir. İşbu harç; dava değerinin %11,38’inin ¼’ü davanın açılmasıyla ödenmekte, geriye kalan ¾’ü ise karar ile birlikte ödenmektedir.

Ayrıca;

 • Sanık, ceza veya güvenlik tedbirine mahkum edilmişse tüm yargılama giderleri sanığa yükletilir.
 • Hüküm sanık aleyhine olup yargılama giderlerinin sanığa yükletilmesi, hakkaniyete aykırı ise Mahkeme tarafından masrafların bir kısmının veya tamamının Devlet Hazinesine yükletilmesine karar verilebilir.
 • Eğer sanık, hüküm kesinleşmeden ölmüşse mirasçılara yargılama giderleri yükletilemez.

CEZA DAVASI AVUKAT ÜCRETLERİ KDV ORANI

Yukarıda da belirttiğimiz üzere her yıl TBB tarafından belirlenen ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde ceza davası avukatı ücretleri, en az 17.900 TL olarak belirlenmiş olup bu miktar peşin olup %10 KDV uygulanması ile de toplam tutar 19.690 TL olmaktadır.

Dolayısıyla peşin ödeme yapılmaması durumunda, işbu asgari tutarın altında olmamak kaydıyla avukat tarafından belirlenen ceza avukatı ücretine %10 KDV’nin de eklenerek müvekkiller tarafından ödeme yapılması gerekmektedir.

2024 YILI RESİMLİ NOTER VEKALETNAME ÜCRETİ

Ceza Davası dolayısıyla Noterde vekaletname düzenlenebilmesi için müvekkilin 2 adet vesikalık fotoğrafı gerekli olup 2024 yılı itibarıyla Noter ceza davası vekaletname ücreti yaklaşık olarak 900 TL tutarındadır. Şayet bu tutar noterliklere göre ve vekil sayısına göre değişebilmektedir.

CEZA DAVASINDA KARŞI TARAF AVUKATI ÜCRETİ

Yukarıda açıklamış olduğumuz harç ve masraflara, dava sonucunda davayı kaybeden taraf aleyhinde karşı vekalet ücreti de eklenmektedir. Bu ücret, davayı kaybeden tarafın, davayı kazanan tarafın avukatına yaptığı ödeme şeklinde açıklanabilir.

Karşı vekalet ücreti maktu olup 2024 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca ceza davaları için karşı taraf avukatı ücreti asgari 17.900-TL’dir. Buna %10 oranındaki Katma Değer Vergisi de eklenince toplam ödenmesi gereken ücret 19.690 TL olmaktadır.

CEZA DAVASI AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ NASIL YAPILIR?

Ceza davası Avukatlık Sözleşmesi, müvekkil ile avukat arasında müvekkilin davasını takip etme noktasında yapılan müvekkil hakkında açılan kamu davasının niteliğine göre değişkenlik gösterebilen ve esaslı unsur olarak ceza avukatı ücretinin yazılı olduğu bir Vekalet Sözleşmesidir.

Dolayısıyla, ceza davası avukatı ücretleri sabit olmayıp yukarıda açıklanan hususlara göre de değişkenlik gösterebildiğinden TBB tarafından yayımlanan Avukatlık Ücret Tarifesi’nden az olmamak kaydıyla ve dosya içeriği de nazara alınarak avukat tarafından toplam ceza avukatı ücreti meblağının belirlenmesi suretiyle işbu Sözleşme akdedilmektedir.

ÜCRETSİZ CEZA AVUKATI DESTEĞİ NEDİR? NASIL BAŞVURULUR?

Ceza avukatı ücretini ödeme gücü bulunmayan vatandaşlar, Baroların adli yardım merkezlerinden davalarında kendilerini daha iyi savunabilmek adına avukat talep edebilirler.

Söz konusu bu avukat talebi, genel anlamda Adli yardım talebi olup Ceza Davası açılmadan önce soruşturma aşamasında ilgili Baro’ya ve yargılamanın görüleceği Mahkemeye, dava açıldıktan sonra ise yine ilgili Baro’ya ve asıl talep veya işin karara bağlanacağı Mahkemeye, adli yardım başvuru formu çıktısının doldurulması suretiyle yapılmaktadır.Kanun Yollarına başvuru sırasında ise yani istinaf veya temyiz safhalarında, Bölge Adliye

Mahkemesi’ne veya Yargıtay’a başvurulması gerekmektedir. Mahkeme, söz konusu avukat talebini içerir adli yardımın koşullarının oluşup oluşmadığını değerlendirecek ve talebin kısmen veya tamamen kabulüne ya da reddine ilişkin karar verecektir. Adli yardım, hükmün kesinleşmesine kadar devam edecektir.

İlgili Baro’dan ücretsiz ceza avukatı talebinde bulunan kişi;

 1. Avukat talebi hizmetin görüleceği yer adli yardım bürosuna ve temsilciliklerine iletir.
 2. Adli yardım bürosu ve temsilcilikleri, talep sahibinden üzerine kayıtlı taşınır ve taşınmaz mal bilgileri, aylık kazancı, ailevi durumu, bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı gibi gerekli bilgi ve belgeleri ister.
 3. Adli yardım bürosu ve temsilcilikleri, ücretsiz avukat talebini baroya ileten başvurucunun talebinin haklılığı konusunda araştırma yaparak kararını verecektir.
 4. Mahkemelerce adli yardım talebi konusunda verilen kararlara karşı, tebliğinden itibaren 1 hafta içerisindekararı veren Mahkeme’ye dilekçe vermek suretiyle itiraz edilebilir. İtiraz incelemesi neticesinde verilen kararlar ise kesindir.
 5. Adli yardım talebi reddedilirse, ödeme gücünde sonradan gerçekleşen ciddi bir azalmaya dayanılarak da tekrar talepte bulunulabilir.

Adli yardım talebine ilişkin evrak, her türlü harç ve vergiden muaf bulunmaktadır. Mahkemenin, adli yardım talebi hakkında duruşma yapmaksızın karar verebilmesine bir engel bulunmamaktadır. Ancak, talep halinde inceleme duruşmalı olarak yapılacaktır.

Adli yardımdan yararlanan kişinin mali durumu hakkında kasten veya ağır kusuru sonucu yanlış bilgi verdiği ortaya çıkar veya sonradan mali durumunun yeteri derecede iyileştiği anlaşılırsa adli yardım kararı kaldırılacaktır.

İstanbul Barosu’nun Adli Yardım Büroları da ücretsiz avukat desteği sağlamakta olup başvuru sırasında bazı belgelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlar;

 1. Muhtardan alınacak fakirlik belgesi,
 2. Muhtardan alınacak ikametgah belgesi,
 3. Nüfus cüzdan fotokopisi,
 4. Dava için gerekli belgelerin fotokopisi

Tüm bu belgelerle birlikte Başvuru Formu’nun doldurularak İstanbul Adli Yardım Bürolarına başvurulması gerekmektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Ceza Davalarında Avukat Ücretini Kim Öder?

Ceza Davası Avukatı Ücretleri 3 türdür;

 1. Müvekkil ile avukat arasındaki avukatlık ücreti

Söz konusu ücret, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin altında kalmamak şartıyla Avukat tarafından serbestçe kararlaştırılır ve ceza davası avukatı ücretleri genellikle dava başında müvekkil tarafından peşin olarak ödenmektedir.

 1. Avukat ile karşı taraf arasındaki karşı vekalet ücreti

Karşı vekalet ücreti ise dava sonucunda davayı kaybeden tarafın, diğer taraf vekiline ödediği ücret olup mahkemeden talep halinde verilebilir ancak dava başında talep edilirse Mahkeme, dava sonucunda bu ücretin ne kadar ve kimin tarafından ödeneceğine karar verecektir.

 1. Beraat vekalet ücreti

Beraat vekalet ücreti, ceza yargılaması neticesinde lehine hükmedilen tarafın avukatına tahsil edilen bir ücrettir.

Dolayısıyla ceza davası avukatı ücretlerini kim öder sorusunun cevabı, avukat ücretinin özel vekalet ilişkisi veya karşı vekalet ücreti ilişkisi yahut beraat durumlarına göre değişmektedir. Ceza davası avukatı ücretleri.

E-Devlet Üzerinden Ceza Davası Açılabilir Mi?

Hayır, E-Devlet üzerinden ceza davası açılamaz. Zira ceza davalarında, soruşturma ve kovuşturma aşamaları bulunmakta olup soruşturma aşamasında Savcılık makamınca iddianame yazılarak kovuşturma aşamasına geçilmekte yani ceza davası açılmaktadır.

Ancak, vatandaşlar tarafından, e-devlet üzerinden ya da doğrudan “UYAP Vatandaş Portalı’na girilerek haklarında açılmış olan ceza davaları takip edilebilir. Ayrıca UYAP doküman Editörü ile hazırlanmış ve E-İmza ile imzalanmış bir savunma dilekçesi hazırlanarak UYAP entegrasyonu üzerinden Mahkeme’ye sunulabilir.

Ancak ceza davalarının karmaşık olması, dava sonucunda en temel kişilik haklarından olan özgürlüğün kısıtlanma olasılığının bulunması sebebiyle takibin profesyonel bir avukat tarafından yapılmasında fayda bulunmaktadır.

Ceza Davası Mahkeme Masrafı Ne Kadar?

Ceza davası mahkeme masrafları, kamu davasının açılması ve yargılamanın yürütülebilmesi için Devlet Hazinesi tarafından ödenmekte ve dava sonucunda haksız çıkan tarafa yükletilmektedir.

Bu kapsamda 2024 yılı için harç ve masraflar;

 • Başvurma Harcı: 427,60-TL
 • Peşin Harç:427,60-TL
 • Gider Avansı:120,00-TL

olmak üzere toplamda 1.975,20-TL olup Devlet Hazinesi tarafından karşılanmaktadır.

Ağır Ceza Beraat Vekalet Ücreti Ne Kadar?

Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen ceza davalarında beraat vekalet ücreti, TBB tarafından yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 29.800-TL’dir.

Beraat Vekalet Ücreti Kimden Talep Edilir?

Avukatlar tarafından hak kazanılan beraat vekalet ücreti, bir talep dilekçesi hazırlanarak beraat kararının verildiği yer mahkemesi Savcılığına sunularak talep edilmektedir.

Beraat Vekalet Ücretini Kim Alır?

Beraat vekalet ücretini, lehine hükmedilen sanık müdafii almaktadır.

Ceza Davalarında Katılan Lehine Vekalet Ücreti Nasıl Tahsil Edilir?

İstanbul Barosu tarafından yayımlanan tarifeye göre, ceza davasına katılma üzerine, katılan hakkında mahkumiyete veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ise vekil ile temsil edilen katılan lehine belirlenen avukatlık ücreti sanığa yükletilir.

Kararın kesinleşmesiyle birlikte ilamlı icra takibi başlatılarak sanık tarafından tahsil edilmesi sağlanacaktır.

Katılan Lehine Vekalet Ücreti Kesinleşmeden İcraya Konulabilir Mi?

Ceza ve Güvenlik Tedbirleri İnfazı Hakkında Kanun m.4 hükmünde bu husus belirtilmiş olup şöyledir; “Mahkumiyet hükümleri kesinleşmedikçe infaz olunamaz.

Bu hüküm, mahkumiyet dışındaki alacak kalemlerini kapsamadığından katılan lehine hükmedilen vekalet ücreti, karar kesinleşmeden icraya konulabilecektir. Ancak uygulamada ise çoğunlukla ceza yargılamalarına ilişkin tüm kararlar bakımından kesinleşme şerhi aranmaktadır.

Savcılığa Suç Duyurusunda Bulunmak Ücretli Mi?

Savcılığa suç duyurusunda bulunmak bir ücrete tabi değildir. Ancak soruşturma işlemlerinin başlatılması bir avukat ile yapılmış ise bu durumda avukatlık ücreti söz konusu olacaktır.

Savcılık Şikayet Dilekçesi Avukat Ücreti Ne Kadar?

TBB tarafından belirlenen ve Resmi Gazete’de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca Savcılığa verilen şikayet dilekçesi avukat tarafından yazılmış ise 3.600-TL tutarında bir ücrete tabidir.

Soruşturma Aşamasındaki Dosyalarda Avukatlık Ücreti Nedir?

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre soruşturma aşamasında avukat ile takip edilen işler için 5.300-TL avukatlık ücreti bulunmaktadır.

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Ücreti Ne Kadar?

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvurular harca tabi olup 3.518,70-TL tutarında bir ücreti bulunmaktadır.

Avukat ile takibi yapılacak ise bu harca, 37.600-TL tutarındaki avukatlık ücreti de eklenecektir.

 BUSE DİZ

CEZA DAVASI NASIL AÇILIR? ŞİKAYET VE SÜRECİ

İFADEYE ÇAĞRILMAK VE İFADE VERMEK DURUMUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER-2024

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Nasıl Yapılır?

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap