Ceza HukukuDarp Raporu Nedir? Darp Raporu Nasıl Alınır?

Darp raporu hukuken önemli bir delil niteliği taşır. Genel adli muayene sonucu darp raporu alınır. Darp raporu kişinin fiziksel şiddete maruz kaldığını gösterir nitelikte bir belgedir.

Darp Raporu Nasıl Alınır?

Darp Raporu Nasıl Alınır?

Vücudunda şiddetten dolayı iz kalmış kişi darp raporu alabilir. Darp raporu alabilmek için hastane, savcılık, jandarma veya polise başvurulmalıdır.
Eğer mağdur darp raporu almak için hastaneye müracaat ederse adli muayene yapılır. Bu muayene sonucu kişinin şiddete uğrayıp uğramadığına göre adli rapor verilir. Hastanedeki doktorlar tarafından polise haber verilir. Polis gelip mağdurun ifadesini alır.
Mağdur darp raporu almak için polise, jandarmaya veya savcılığa da başvurabilir. Bunun sonucunda mağdur hastaneye sevk edilir. Hastanede mağdur muayene edilir ve darp edilip edilmediğine göre adli rapor tutulur.
Her durumda mağdur kendisini darp eden şahsa karşı şikayetçi olabilir veya tutanak tutturabilir. Mağduru darp eden kişi eşi ise şikayet aranmaksızın re’sen suç takibi yapılır.

Darp Raporu Nereden Alınır?

Darp Raporu Nereden Alınır?

Darp raporu hastanelerden alınır. Özel hastane veya devlet hastanesi olması fark etmez. Ancak sağlık ocakları veya aile hekimleri darp raporu veremez.

Darp Raporunun Süresi Var Mıdır?

Darp Raporunun Süresi Var Mıdır?

Darp raporunun süresi yoktur. Kanunda darp raporu almak için bir süre belirlenmemiştir. Ancak darp raporu kişinin vücudundaki darp izlerine bağlı olduğu için izlerin geçmesi durumunda darp raporu alınamaz. Bu yüzden darp izleri rapor için belirlenemeyecek duruma gelmeden darp raporu alınması gerekir.
Alınan darp raporu geçerliliğini süresi olmaksızın korur. Darp raporunun geçerlilik süresi yoktur.
Ancak, kasten yaralama gibi bazı durumlarda darptan dolayı şikayet süresi vardır. Bazı durumlarda şikayetin zamanaşımına uğramasına izin verilmemelidir. Kasten yaralama yani fiziksel şiddet durumunda 6 ay hak düşürücü süre vardır. Bu sürenin kaçırıldığı durumda şikayet geçersiz olur. Şunu da belirtmek gerekir ki, eşler arasında darp durumunda zamanaşımı süresi yoktur.
Her halükarda boşanma davalarında da darp raporunun alınmasının üstünden çok geçmemesi tavsiye edilir. Bu tarz durumlarda zamanaşımı veya hak düşürücü süre var mı diye yetkin bir avukata danışmanızı tavsiye ederiz.

Darp Raporu Kaç Gün İçinde Alınmalıdır?

Darp Raporu Kaç Gün İçinde Alınmalıdır?

Darp raporunun alınabilmesi için herhangi bir süre yoktur. Darp raporu, vücuttaki şiddet izlerine bağlı alınan bir rapor olduğu için izler geçmeden alınması gerekir. Darp raporu vücuttaki izler yok olmadıkça alınabilir. Darp raporu için olayın üzerinden ne kadar süre geçtiği önemli değildir. Ancak darp raporunun güvenilirliği için darptan sonra ne kadar kısa süre içerisinde alınırsa o kadar iyi olur.

Darp Raporunun Geçerlilik Süresi Var mıdır?

Darp Raporunun Geçerlilik Süresi Var mıdır?

Darp raporunun geçerlilik süresi yoktur. Darp raporu süresiz olarak geçerliliğini korur. Ancak, kasten yaralama ve kasten yaralamaya bağlı tazminat davası gibi durumlarda darp raporu zamanaşımına uğrayabilir. Kasten yaralamada darp raporunun geçerlilik süresi 6 aydır. Kasten yaralama sonucu alınan darp raporundan itibaren 6 aylık süre içerisinde şikayetçi olunması gerekir. Kasten yaralama eşler arasında olduysa şikayet için zamanaşımı süresi yoktur.
Darp Raporu Gerekli Midir? Darp Raporu Hangi Durumlarda Alınır? Vücudumdaki İzler Az Darp Raporu Alabilir Miyim?
Darp raporu kasten yaralama olayından sonra açılan ceza davalarında veya boşanma davalarında karşı tarafın suçlu olduğunu kanıtlamak için gereklidir. Kasten yaralama sonrası vücutta iz oluştuğu sürece darp raporu alınabilir. Darp raporu morluk, kızarıklık, yara izi, şişlik gibi durumlarda alınır. Darp raporu vücuttaki yara, şişlik, morluk az olsa dahi alınabilir. Bunun için hastaneye başvurmalısınız.

Darp Raporu Olmadan Darp İspat Edilebilir Mi?

Darp Raporu Olmadan Darp İspat Edilebilir Mi?

Mağdurun fiziksel şiddete uğradığı darp raporu dışındaki delillerle de ispat edilebilir. Yani darp raporu yok diye mağdur fiziksel saldırıya uğramadı demek hatalı olur. Darp raporu, fiziksel saldırının kanıtlanması için çok güçlü bir delil olduğu için darp raporu alınması tavsiye edilir. Darp günü çekilmiş fotoğraflar veya tanıkların beyanlarının alınması da darp olayının ispatlanması açısından mağdura yardımcı olur.

Darp Raporu Aldığımda Şikayetçi Olmak Zorunda Mıyım?

Darp Raporu Aldığımda Şikayetçi Olmak Zorunda Mıyım?

Darp raporu alındıktan sonra mağdurun ifadesi alınır. Ağır yaralama ve şe karşı işlenen suçlar mağdurun şikayetine tabi değildir. Ancak, basit yaralama gibi şikayete tabi suçlarda mağdura şikayetçi olup olmadığı sorulur. Darptan dolayı şikayetçi olmak zorunda değilsiniz.
Şikayetçi olunduğu takdirde savcılık darp olayını soruşturmaya başlar. Darp olayıyla ilgili tüm delilleri toplar. Olayın ne zaman gerçekleştiği, olayın nerde gerçekleştiği, tanıkların ifadeleri, eğer varsa telefon ve kamera kayıtları, olayın gerçekleştiği alanın araştırılması gibi deliller toplanır. Daha sonrasında şüphelinin ifadesi alınır. Toplanılan delillere göre savcılık ya iddianame düzenleyip kamu davası açar ya da takipsizlik kararı verir.

Darp Raporu İle Koruma Kararı Alınabilir Mi?

Darp Raporu İle Koruma Kararı Alınabilir Mi?

Koruma kararı, şiddet gören ya da şiddete uğrama tehlikesi bulunan kişilerin korunması için hakim veya mülki amir tarafından verilen mağduru koruma altına alan tedbirlerin alınmasına yönelik karardır. Koruma kararından kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurları yaralanabilir.
Evet, darp raporu ile mağdurun şikayetçi olmasına gerek olmaksızın koruma kararı, uzaklaştırma kararı, kişisel bilgilerin gizlenmesi gibi tedbire yönelik kararlar alınabilir. 6284 sayılı Ailenin Korunmasına ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun bahsettiği koruma tedbirleri alınabilir.

Darp Raporu İle Uzaklaştırma Kararı Alabilir Miyim?

Darp Raporu İle Uzaklaştırma Kararı Alabilir Miyim?

Uzaklaştırma kararı, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da düzenlenen koruma tedbirlerinden biridir. Uzaklaştırma kararı sadece hakim tarafından verilir. Uzaklaştırma kararı başvurusu yapılırken darp raporu sahibi olmak zorunlu değildir. Başvuru Nöbetçi Aile Mahkemesine yapılır. Uzaklaştırma kararı can güvenliğini korumaya yönelik olduğu için duruşma yapılmadan hızlıca karar verilir. Uzaklaştırma kararı fiziksel şiddet, hakaret, tehdit, cinsel şiddet durumlarında veya yaşanılan konuta zarar verilmesi durumunda alınabilir. Aile bireyinden şiddet görülmesi durumunda alınan uzaklaştırma kararı kişinin bu süre zarfında eve girmesini yasaklar. Eşinden veya ebeveyninden şiddet görenler de bu karardan yararlanabilir. Uzaklaştırma kararı eşinize, ailenize, sevgilinize hatta komşunuza karşı alınabilir.
Şiddet mağduru veya şiddete maruz kalma tehlikesinde olan kişiler Aile Mahkemelerine, cumhuriyet başsavcılıklarına, şiddet önleme ve izleme merkezine veya kolluk kuvvetlerine dilekçe ile başvurduğu zaman uzaklaştırma kararı talebinde bulunmuş olur. Dilekçede fiziksel şiddete veya şiddet tehdidine tüm ayrıntılarıyla yer verilmelidir.
Uzaklaştırma kararı talebinde bulunmak için darp raporuna gerek yoktur. Ancak, talepte bulunurken darp raporu da ibraz edilirse uzaklaştırma isteminin kabul edilmesi ihtimali artacaktır.
Uzaklaştırma kararı azami 6 ay süre ile verilebilir. Eğer 6 aydan az süreli bir karar verildiyse, karar bitmeden mahkemeye uzatma talebinde bulunmak gerekir.

Darptan Alınan Cezalar

Darptan Alınan Cezalar

Darptan alınacak cezalar Türk Ceza Kanunun 36. Maddesinde sayılır.
Madde 86- (1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) (Ek fıkra: 31/3/2005 – 5328/4 md.) Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. (Ek cümle:12/5/2022-7406/3 md.) Suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı altı aydan az olamaz.
(3) Kasten yaralama suçunun;
a) Üstsoya, altsoya, eşe, boşandığı eşe veya kardeşe karşı,
b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
e) Silahla,
f) (Ek:14/4/2020-7242/11 md.) Canavarca hisle, İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında, (f) bendi bakımından ise bir kat artırılır

Darp Raporunun Delil Niteliği Nedir?

Darp Raporunun Delil Niteliği Nedir?

Darp raporu yahut geçici adli raporda muayeneyi yapan hekimin tıbbi görüşü yer alır. Hekim sadece yaralama sonucu olduğu iddia edilen izlerin detaylı raporunu tutar. Darp raporu tek başına ceza yargılamasında delil niteliği taşımaz. İzlerin sanık tarafından mı meydana getirildiği hekim tarafından belirlenemez. Bunun için hakim toplanan delillerle ve ifadelerle birlikte darp raporunu değerlendirir. Eğer diğer delillerle birlikte darp raporu sanığın yaralamaları yaptığını gösterirse kasten yaralamadan ceza alır.

Darp Raporu Alamıyorsam Ne Yapmalıyım?

Darp Raporu Alamıyorsam Ne Yapmalıyım?

Eğer mağdur darp raporu almaya gidemeyecek durumdaysa veya bir çekincesi varsa kendi delillerini yaratmalıdır. Darp olayından kaynaklanan iz, morluk, çiziklerin fotoğrafı veya videosu çekilmelidir. Bu videonun bu yaralamaları net bir şekilde gösteriyor olması ve mağdurun bedenine ait olduğu anlaşılmalıdır. Kayıt alınırken tarihin net olması gerekir. Video veya fotoğrafla da kayıt tutulamıyorsa izlerin şahitlere gösterilmesi önem arz eder.

Darp Raporuna İtiraz Edilir Mi?

Darp Raporuna İtiraz Edilir Mi?

Darp raporuna itiraz edilemez. Darp raporu sadece bir delildir. Darp raporuna itiraz mümkün olmamakla birlikte darp raporunun sahte olduğu veya rüşvet karşılığı hazırlatıldığı gibi iddialar varsa raporu veren doktora veya hastaneye karşı suç duyurusunda bulunulabilir.

Darp Raporum Var, Boşanma Davasını Kazanır Mıyım?

Darp Raporum Var, Boşanma Davasını Kazanır Mıyım?

Darp raporu olan kişinin davayı kazanması kesin değildir. Darp izlerinin kişinin kendini savunmaya çalışırken karşı tarafa verdiği hasardan meydana geldiği ispat edilebilir. Darp raporu olan kişinin kusurunun ağır olduğu ispat edilebilir. Boşanma davasında darp raporu olması kişiye kesin olarak davayı kazandırmaz. Her zaman diğer deliller ve ihtimaller de dikkate alınmalıdır.

Darp Raporu Nasıl Alınır, Ne Yapılır?

Darp Raporu Nasıl Alınır, Ne Yapılır?

Darp raporu alırken öncelikle vücudunuzdaki darp izlerinin geçmediğinden emin olmalısınız. Daha sonra hastaneye, savcılığa, polise veya jandarmaya başvurarak sizi muayene eden doktora tüm izleri göstermelisiniz. Doktorun tüm izleri rapora işlediğinden emin olmalısınız. Eğer kendi delillerinizi yaratma imkanınız varsa olaya ve izlere dair fotoğraf, video gibi kayıtlar almalısınız. Ayrıca tanıklar varsa onları polise bildirmelisiniz. Polis size şikayetçi olup olmadığınızı soracaktır, istediğinizi yapma özgürlüğünüz olduğunu unutmayın. Şikayetçi olmak istiyorsanız da kasten yaralama gibi bazı durumlarda şikayet için zamanaşımı süresi olduğunu unutmadan hızlı davranmalısınız. Yine de bu tarz durumlarda yetkin bir avukata danışmak işlerin kolaylaşması açısından faydalı olacaktır.

Dilara Gül ERBAŞ

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap