Tazminat HukukuTRAFİK CEZASINA İTİRAZ NASIL YAPILIR DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Trafik cezasına itiraz etmek, sürücüler için önemli bir hak olup, bu süreç doğru şekilde yönetildiğinde haksız ve hukuka aykırı uygulanan trafik cezalarının iptalini sağlayabilir. Bu yazıda, trafik cezasına itiraz etmek için takip edilmesi gereken adımları, gerekli belgeleri ve itiraz dilekçesi hazırlama sürecini detaylı bir şekilde ele alacağız. İtiraz sürecinin doğru bir şekilde yönetilmesi, sürücülerin haklarını korumalarına ve olası mağduriyetlerin önlenmesine yardımcı olur.

TRAFİK CEZASININ KİŞİYE TEBLİĞ EDİLMESİ  

Trafik cezasının kişiye tebliğ edilmesi, cezanın geçerliliği ve itiraz süreci için oldukça önemli bir ilk adımdır. Trafik cezaları, genellikle ceza kesildikten sonra belirli bir süre içinde ilgili kişiye tebliğ edilir. Tebliğ edilen tarihten itibaren kişinin itiraz etme hakkı bulunmaktadır.

Trafik cezası gıyapta verilmişse yani plakaya ceza yazılmışsa İdari Para Cezası Karar Tutanağının tebliğ edildiği tarihten itibaren itiraz süresi işlemeye başlayacaktır. Tebliğ işleminin cezanın kesilmesinden itibaren 10 iş günü içinde gerçekleşmesi gerekmektedir. Eğer ceza, belirlenen süre içinde tebliğ edilmezse, bu durum itiraz için bir hak oluşturabilir ve mahkemelerde cezanın iptal sebebi olarak gösterilebilir.

TRAFİK CEZALARINA İTİRAZ NEDENLERİ

Trafik cezalarına itiraz nedenleri yaygın olarak şunlardır:

 • Delil sunulmadan gönderilen cezalar
 • Alkol alınmadığı halde promilde alkollü çıkılan cezalar
 • Radar levhası olmayan yerde yazılan radar cezaları
 • Park yeri olmamasına rağmen kesilen para cezaları
 • Cezanın belirtilen süre içinde tebliğ edilmemesi

Bu tür durumlarda, itirazınızı destekleyecek kanıtlarla (örneğin, radar levhasının olmadığını gösteren fotoğraflar veya otopark yetersizliğine dair belgeler) birlikte Sulh Ceza Hakimliğine başvurmanız gerekecektir. İtiraz sürecinde, bu kanıtların yanı sıra, cezanın usulüne uygun olarak tebliğ edilip edilmediği gibi hususlar da değerlendirilecektir.

TRAFİK CEZASINA İTİRAZ USULÜ

Trafik cezasına itiraz için, öncelikle ceza gıyapta verilmişse yani plakaya ceza yazılmışsa tebliğ edildiği tarihten, cezanın yüz yüze uygulanması durumunda ceza yazıldığı günden itibaren 15 gün içinde itirazı destekleyecek delillerle birlikte bir itiraz dilekçesi hazırlamalı ve bu dilekçe, cezanın uygulandığı yerin bağlı olduğu Sulh Ceza Hakimliği’ne sunulmalıdır. Radar uyarı levhası olmadan yapılan hız kontrolleri ve delil yoksunluğu gibi durumlar, itiraz için geçerli sebeplerdir. Mahkeme, sunulan delilleri ve itirazın gerekçelerini değerlendirerek bir karar verecektir.

Ayrıca e-devlet üzerinden de trafik cezasına itiraz etmek mümkündür. Bunun için öncelikle e-devlet sisteminize giriş yaptıktan sonra, “Trafik/İdari Para Cezasına İtiraz İşlemleri” bölümünü bulun ve buradan itirazınızı gerçekleştirebilirsiniz. İtirazınızı yaparken, cezanın detaylarını ve itiraz sebeplerinizi belirtmeniz gerekecektir. İtiraz işleminiz, ilgili Sulh Ceza Hakimliği tarafından incelenecektir.

Trafik cezasına itiraz edilmesi   idari para cezasının takip ve tahsil işlemlerini durdurmayacaktır. İtirazın reddedilmesi ihtimaline karşı cezanın size ulaştığı tarihten itibaren ilk 15 gün içinde ödeme yapmanız halinde, indirimli ödeme avantajından yararlanma şansınız bulunmaktadır.

İtiraz sürecinde genellikle duruşma yapılmaz ve mahkeme kararı, itirazın sonuçlanmasının ardından size tebligat yoluyla iletilir. İtirazın sonuçlanma süresi, mahkemenin iş yoğunluğuna bağlı olarak değişkenlik gösterir ve ortalama olarak 3-6 ay arasında sürebilir. Eğer itirazınız kabul edilirse, ceza iptal edilir. Reddedilirse, ceza kesinleşir ve ödemeniz gerekecektir. İtiraz süresini kaçırmanız halinde de ceza kesinleşecektir.

TRAFİK CEZASINA İTİRAZ SÜRESİ

Trafik cezası gıyapta verilmişse yani plakaya ceza yazılmışsa tebliğ edildiği tarihten, cezanın yüz yüze uygulanması durumunda ceza yazıldığı günden itibaren 15 gün içinde Sulh Ceza Hakimliğine itiraz edilmelidir.

TRAFİK CEZASINA İTİRAZDA YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME

Trafik cezasına itirazda görevli mahkeme genellikle Sulh Ceza Hakimliği’dir. Ancak, trafik cezasıyla birlikte aracın trafikten men edilmesi gibi bir idari yaptırım da söz konusuysa, itiraz mercii İdare Mahkemeleri olacaktır. Yetkili Sulh Ceza Hakimliği ise cezanın uygulandığı yerde bulunan Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurmanız gerekmektedir.

TRAFİK CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇESİ VE GEREKLİ EVRAKLAR

Trafik cezasına itiraz etmek için hazırlamanız gereken dilekçe ve gerekli evraklar şunlardır:

 1. İtiraz Dilekçesi: İtirazınızın detaylarını içeren ve itiraz sebeplerinizi açıklayan resmi bir dilekçe
 2. Kimlik Fotokopisi: Kimliğinizin bir fotokopisi
 3. Ehliyet Fotokopisi: Sürücü belgenizin bir fotokopisi
 4. Araç Ruhsatı Fotokopisi: Aracınıza ait ruhsatın bir fotokopisi
 5. Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı Fotokopisi: Size tebliğ edilen trafik cezası karar tutanağının bir fotokopisi
 6. Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı Tebligat Fotokopisi: Trafik idari para cezası karar tutanağının tebliğ edildiğine dair belgenin bir fotokopisi

Bu belgelerle birlikte, cezanın uygulandığı yerin bağlı olduğu Sulh Ceza Hakimliği’ne 15 gün içinde başvurmanız gerekmektedir.

TRAFİK CEZASI İTİRAZI DAVA SÜRECİ

Trafik cezasına itiraz Sulh Ceza Hakimliği tarafından incelenir. Mahkeme, sunulan delilleri ve itirazın gerekçelerini değerlendirerek bir karar verecektir. İtiraz sürecinde genellikle duruşma yapılmaz ve mahkeme kararı, itirazın sonuçlanmasının ardından tebligat yoluyla tarafa iletilir. Trafik cezasına itiraz işleminin sonuçlanma süresi, mahkemenin iş yoğunluğuna ve itirazın incelenme sürecine bağlı olarak değişebilir. Genellikle, itirazın mahkeme tarafından incelenmesi ve karar verilmesi 3-6 ay arasında sürebilir. Ancak, bu süreç bazı durumlarda daha kısa veya daha uzun olabilir.

TRAFİK CEZASINA İTİRAZ MASRAFLARI

Trafik cezasına itiraz etmek için herhangi bir mahkeme masrafı ödemeniz gerekmemektedir. Ancak, mahkeme tarafından itiraz değerlendirilip haksız olarak sonuçlandırılırsa, itirazı değerlendiren hakim vekalet ücreti, mahkeme masraflarını ve cezanın asıl tutarını ödemenize karar verebilir.

TRAFİK CEZALARINA İTİRAZIN SONUÇLARI

Trafik cezasına itirazın sonucunda Sulh Ceza Hakimliği itirazı kabul ederse; bu kararla birlikte idari para cezası iptal edilir. Ayrıca cezanın kayıtlardan silinmesi ve ehliyet puanlarının geri iadesi gibi işlemler de gerçekleştirilir. İtiraz sürecinde ödediğiniz herhangi bir tutar varsa, bu ödemelerin iadesi için ilgili makamlara başvurabilirsiniz. Bunun için kararın tebliği ile birlikte, bağlı bulunduğunuz Vergi Dairesine başvurmanız gerekecektir. Vergi Dairesine giderken, mahkeme kararının bir örneğini ve IBAN numaranızı yanınızda bulundurmanız önemlidir. Vergi Dairesinde, trafik cezası bedel iadesi için hazırladığınız bir dilekçe ile başvuru yapabilirsiniz. İade işlemi, cezanın ödeme şekline bakılmaksızın, genellikle nakit olarak hesap numaranıza yapılır.

Trafik cezasına itirazın sonucunda Sulh Ceza Hakimliği itirazı reddederse; itiraz öncesinde cezanızı indirimli olarak ödemişseniz, mahkemenin kararında belirtilen yargılama giderlerini ödemeniz gerekecektir. Eğer cezayı ödemeden itiraz etmişseniz ve itirazınız reddedilirse, asıl ceza bedelinin üzerine işlemiş olan faizi ödemeniz ve ayrıca yargılama giderlerini mahkeme veznesine yatırmanız gerekmektedir.

HARBİYE HUKUK BÜROSU TRAFİK CEZASINA İTİRAZDA AVUKAT DESTEĞİ

Haksız veya hukuka aykırı olduğu düşünülen trafik cezasına itiraz etme sürecinde avukat desteği almak, sürecin daha hızlı ve etkili ilerlemesine yardımcı olacaktır.

Harbiye Hukuk Bürosu trafik cezasına itiraz konusunda uzmanlaşmış avukatları aracılığıyla bu konuda hukuki destek sağlamaktadır. İtiraz sürecinde; itiraz için gereken evrakların hazırlamasında, görevli ve yetkili mahkemeye başvurulmasında ve itiraz dilekçesinin profesyonelce yazılmasında yardımcı olarak tüm hukuki süreci titizlikle takip etmektedir.

TRAFİK CEZASINA İTİRAZ NASIL YAPILIR DİLEKÇE ÖRNEĞİ

TRAFİK CEZASINA İTİRAZ NASIL YAPILIR DİLEKÇE ÖRNEĞİ

SIKÇA SORULAN SORULAR

Trafik cezasına e devletten itiraz edilir mi?

Evet, e-devlet üzerinden e-imza veya mobil imzanız varsa, UYAP vatandaş portalı aracılığıyla trafik cezasına itiraz etmek mümkündür. Ancak e-imza veya mobil imza olmadan e-devlet üzerinden itiraz işlemi yapılamamaktadır.

Trafik cezasına itiraz nereye nasıl yapılır?

Trafik cezasına itiraz etmek istediğinizde, ilk olarak itirazınızı belirten bir dilekçe hazırlamanız gerekiyor. Bu dilekçede kimlik bilgileriniz, cezanın detayları ve itiraz sebepleriniz yer almalı. Dilekçenizi hazırladıktan sonra, cezanın karar tutanağı ve ödeme dekontu gibi ilgili belgelerle birlikte yetkili Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurmanız gerekmektedir. Ayrıca, Adalet Bakanlığı’nın UYAP vatandaş portalı üzerinden de e-devlet şifrenizle online olarak itiraz işlemini yapabilirsiniz.

Trafik cezasına itiraz mahkeme masrafı ne kadar?

Trafik cezasına itiraz etmek için herhangi bir mahkeme masrafı ödemeniz gerekmemektedir. Ancak, itirazınız reddedilirse, mahkeme masraflarını karşılamak zorunda kalabilirsiniz.

Trafik cezasına itiraz edince ne olur?

Trafik cezasına itiraz ettiğinizde, itirazınız Sulh Ceza Hakimliği tarafından incelenir. İtiraz sürecinde genellikle duruşma yapılmaz ve mahkeme kararı, itirazın sonuçlanmasının ardından size tebligat yoluyla iletilir. İtirazın sonuçlanma süresi, mahkemenin iş yoğunluğuna bağlı olarak değişkenlik gösterir ve ortalama olarak 3-6 ay arasında sürebilir. Eğer itirazınız kabul edilirse, ceza iptal edilir. Reddedilirse, ceza kesinleşir ve ödemeniz gerekecektir. İtiraz süresini kaçırmanız halinde de ceza kesinleşecektir.

Trafik cezasına itiraz etmek ücretli mi?

Hayır, trafik cezasına itiraz etmek için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmez. Ancak, itirazınız reddedilirse, mahkeme masraflarını ve cezanın asıl tutarını ödemek zorunda kalabilirsiniz.

Trafik polisinin yazdığı cezaya itiraz edilir mi?

Evet, trafik polisinin yazdığı cezaya itiraz edilebilir. Trafik cezası, trafik memuru tarafından yüzünüze karşı yazıldıysa, itiraz süresi ceza yazıldığı tarihten itibaren aynı gün başlar ve 15 gün içerisinde itiraz etme hakkınız bulunur. Eğer ceza gıyapta, yani plakaya kesildiyse, itiraz süresi cezanın size tebliğ edildiği tarihten itibaren başlar. İtirazınızı, Sulh Ceza Hakimliğine yazılı bir dilekçe ile yapabilirsiniz ve bu süre zarfında itiraz etmezseniz ceza kesinleşir.

Trafik cezasına itiraz ne kadar sürede sonuçlanır?

Trafik cezasına itiraz işleminin sonuçlanma süresi, mahkemenin iş yoğunluğuna ve itirazın incelenme sürecine bağlı olarak değişebilir. Genellikle, itirazın mahkeme tarafından incelenmesi ve karar verilmesi 3-6 ay arasında sürebilir. Ancak, bu süreç bazı durumlarda daha kısa veya daha uzun olabilir.

Trafik cezasına itirazı kaybedersek ne olur?

Trafik cezasına itirazınızı kaybederseniz, itiraz ettiğiniz cezayı ödemek zorunda kalırsınız. Ayrıca, mahkeme masraflarını da karşılamak durumunda kalabilirsiniz. İtiraz sürecinde mahkeme, itirazınızı değerlendirir ve eğer itirazınız yersiz bulunursa, cezanın ödenmesi gerektiğine karar verir. Bu durumda, ceza miktarı ve mahkeme masrafları dâhil olmak üzere tüm tutarı ödemeniz beklenir

Araç plakasına yazılan cezaya nasıl itiraz edilir?

Araç plakasına yazılan bir trafik cezasına itiraz etmek için öncelikle ceza ile ilgili detayları içeren bir dilekçe hazırlamanız gerekmektedir. Dilekçenizde, cezanın nedenini, itirazınızın gerekçelerini ve kişisel bilgilerinizi belirtmelisiniz. Dilekçenizi hazırladıktan sonra, ceza kararının bir kopyası, araç ruhsatının fotokopisi ve diğer ilgili belgelerle birlikte, ilgili Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurmanız gerekecektir. Ayrıca, Adalet Bakanlığı’nın UYAP vatandaş portalı üzerinden e-devlet şifreniz ve e-imzanız ile online olarak da itirazda bulunabilirsiniz. İtiraz süreci, mahkemenin iş yoğunluğuna göre değişkenlik gösterebilir ve genellikle birkaç ay sürebilir.

Kesinleşmiş cezaya itiraz edilebilir mi?

Kesinleşmiş bir trafik cezasına itiraz etmek mümkün değildir. Trafik cezasına itiraz için, cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde Sulh Ceza Hakimliğine başvurulması gerekmektedir. Bu süre içinde itiraz edilmezse, idari para cezası kesinleşir ve bu aşamadan sonra itiraz hakkı kaybedilmiş olur.

Trafik cezasına itiraz hangi Sulh Ceza Hakimliği?

Trafik cezasına itiraz etmek istediğinizde, itirazınızı ikamet ettiğiniz yerdeki Sulh Ceza Hakimliği’ne yapmanız gerekmektedir. İtiraz dilekçenizi, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Sulh Ceza Hakimliği’ne sunmalısınız. Dilekçenizde, cezanın neden haksız olduğunu ve iptal edilmesi gerektiğine dair delillerinizi belirtmelisiniz

İtiraz dilekçesi nereye verilir?

Trafik cezasına itiraz dilekçesi, ikamet ettiğiniz yerdeki Sulh Ceza Hakimliği’ne verilmelidir. İtiraz dilekçenizi, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Sulh Ceza Hakimliği’ne sunmanız gerekmektedir.

Fahri trafik müfettişi cezaları iptal edilir mi?

Fahri trafik müfettişleri tarafından kesilen cezalar, belirli durumlarda iptal edilebilir. Örneğin, bir fahri müfettişin aynı kişilere aynı yerde birden fazla ceza yazması durumunda, müfettişlik belgesi iptal edilebilir ve bu cezalar da iptal edilebilir. Ayrıca, Yargıtay’ın bir emsal kararına göre, fahri trafik müfettişlerinin başka ilde ceza kesemeyeceği ve bu durumda kesilen cezaların iptal edilebileceği belirtilmiştir. Kesilen cezalara itiraz edilebilir ve itirazın sonucunda cezaların iptali mümkün olabilir.

Trafik cezasına itiraz e-devlet

e-devlet üzerinden trafik cezasına itiraz etmek için öncelikle e-devlet sisteminize giriş yaptıktan sonra, “Trafik/İdari Para Cezasına İtiraz İşlemleri” bölümünü bulun ve buradan itirazınızı gerçekleştirebilirsiniz. İtirazınızı yaparken, cezanın detaylarını ve itiraz sebeplerinizi belirtmeniz gerekecektir. İtiraz işleminiz, ilgili Sulh Ceza Hakimliği tarafından incelenecek ve sonucu size bildirilecektir. İtiraz süreci genellikle birkaç ay sürebilir ve bu süreçte sabırlı olmanız önemlidir. İtirazınızın kabul edilmesi durumunda ceza iptal edilir, reddedilirse ödemeniz gerekecektir.

UYAP trafik cezası itiraz

UYAP üzerinden trafik cezasına itiraz etmek için, Adalet Bakanlığı’nın vatandas.uyap.gov.tr adresine giriş yaparak, e-imza ya da mobil imza kullanarak sisteme erişim sağlayabilirsiniz. Ardından ‘Trafik/İdari Para Cezasına İtiraz İşlemleri’ bölümüne giderek, itirazınızı yapmak istediğiniz il ve adliyeyi seçip, gerekli bilgileri doldurarak itirazınızı elektronik ortamda gerçekleştirebilirsiniz. İtirazınız, ilgili Sulh Ceza Hakimliği tarafından incelenecek ve sonucu size bildirilecektir.

Trafik cezasına itiraz ettim kazandım

Trafik cezasına itirazınızın kabul edilmesi durumunda, itiraz ettiğiniz ceza iptal edilir ve herhangi bir ödeme yapmanız gerekmez. Ayrıca, bu kararla birlikte, cezanın kayıtlardan silinmesi ve ehliyet puanlarının geri iadesi gibi işlemler de gerçekleştirilir. İtiraz sürecinde ödediğiniz herhangi bir tutar varsa, bu ödemelerin iadesi için ilgili makamlara başvurabilirsiniz.

Delilsiz trafik cezası itiraz

Delilsiz trafik cezasına itiraz etmek için, öncelikle cezanın kesildiği tarihten itibaren 15 gün içinde itiraz dilekçesi hazırlamanız ve ilgili Sulh Ceza Hakimliği’ne sunmanız gerekmektedir. İtiraz dilekçenizde, cezanın neden haksız olduğunu ve iptal edilmesi gerektiğine dair argümanlarınızı belirtmelisiniz. Eğer ceza, radar veya kameralar aracılığıyla kesilmişse ve bu işlem sırasında herhangi bir fotoğraf veya delil sunulmamışsa, bu durumu dilekçenizde vurgulayarak, delil yetersizliğini temel gerekçe olarak sunabilirsiniz.

Yanlış plakaya yazılan trafik cezasına itiraz 

Yanlış plakaya yazılan bir trafik cezasına itiraz etmek için, öncelikle cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde itiraz dilekçesi hazırlamanız gerekmektedir. İtiraz dilekçenizde, cezanın yanlış plakaya yazıldığını ve bu nedenle iptal edilmesi gerektiğini belirten kanıtlarınızı sunmalısınız. İtiraz dilekçenizi, ikamet ettiğiniz yerdeki Sulh Ceza Hakimliği’ne sunmanız gerekecektir. Eğer cezanın yanlışlıkla başka bir plakaya yazıldığını düşünüyorsanız, bu durumu dilekçenizde açıkça belirtmelisiniz. Örneğin, ceza tebliğindeki plaka numarası ile aracınızın plaka numarası arasında bir farklılık varsa, bu farkı ve aracınızın o tarihte ve yerde olmadığına dair kanıtları dilekçenize eklemelisiniz. İtirazınızın kabul edilmesi durumunda, ceza iptal edilecek ve herhangi bir ödeme yapmanız gerekmeyecektir.

TRAFİK CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

… SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

İTİRAZ EDEN                           :

ADRES                                       :

VEKİLİ                                       :

İTİRAZA KONU TUTANAK   : Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün …/…/… Tarih, MA Seri,  … Sıra Numaralı … TL Toplam Tutarlı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı

TUTANAK TANZİM TARİHİ   : …/…/…

TUTANAK TEBLİĞ TARİHİ   : …/…/…

İTİRAZ KONUSU                    :   Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün …/…/… Tarih, MA Seri, … Sıra Numaralı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağında yazılı para cezasının iptali talebimizdir.

AÇIKLAMALAR                          :

 1. Müvekkilim adına kayıtlı ……………tescil plakalı hususi otomobilin, Karayolları Trafik Kanunu`na istinaden “hız sınırını aşmak” fiilinden bahisle müvekkilin gıyabında kesilen ekte sunulu …/…/… tarihli, toplam … TL bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenmiş ancak aradan uzun bir süre geçtikten sonra …/…/… tarihinde müvekkilime tebliğ edilmiştir.
 2. Bahse konu yerde hız sınırının bulunduğuna dair herhangi bir uyarı levhası da yer almamaktadır.
 3. Karayolları Trafik Kanunu`na dayanılarak uygulanan trafik cezası yasaya ve usule aykırı olup haksız yere kesilmiş olması nedeniyle işbu ceza ve tutanağın iptalini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER  : Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün …/…/… Tarih, MA Seri,  … Sıra Numaralı … TL Toplam Tutarlı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı, bilirkişi incelemesi ve sair deliller

HUKUKİ SEBEPLER  : Karayolları Trafik Kanunu ve sair ilgili mevzuat

SONUÇ VE TALEP    :Yukarıda arz olunan nedenlerden dolayı itirazın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün …/…/… Tarih, MA Seri,  … Sıra Numaralı … TL Toplam Tutarlı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının ve para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

İTİRAZ EDEN VEKİLİ

İMZA

EKLER:

 1. Trafik Cezası Karar Tutanağı Fotokopisi
 2. Kimlik ve Sürücü Belgesi Fotokopisi
 3. Araç Ruhsatı Fotokopisi
 4. Tebliğ Tutanağı
 5. Vekaletname

1 Yorum

 1. Merhaba, Trafik cezasına itiraz ettik kaybettik diyelim. ödememiz gereken mahkeme masrafları yaklaşık olarak ne kadar tutar? Masraf miktarı değişkenlik gösterirmi? Gösterirse neye göre değişir? Teşekkür ederim. iyi çalışmalar.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap