Aile Hukuku

BOŞANMA AVUKAT ÜCRETLERİ 2024

Boşanma Avukat ücretleri, boşanma davası açmak isteyen ilgililer tarafından en çok merak edilen sorulardan birisidir. Bu sorunun cevabı Barolar Birliği ve Barolar tarafından belirlenen avukatlık asgari ücret tarifesinde alt sınır olarak yer almaktadır. Avukatlık asgari ücret tarifesine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. Boşanma avukat ücretleri, boşanmanın çekişmeli mi anlaşmalı mı olacağına göre de farklılıklar arz etmektedir. Boşanma avukat ücretleri, boşanma davasının ehemmiyeti gereği esasen ikinci planda tutulması gereken bir unsurdur. Zira, iyi bir boşanma avukatı ile davayı takip etmek dava sonucunda haklarınızın daha iyi işlenmesi sağlayacaktır. Bu noktada Harbiye Hukuk Bürosu’nun uzman boşanma avukatlarından danışma hizmeti almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

BOŞANMA AVUKATI ÜCRETİ

Türkiye’de, halihazırda ücretsiz avukatlık yapmak yasaktır; dolayısıyla Boşanma avukatı ücretleri, Türkiye Barolar Birliği tarafından Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde belirlenmekte ve Resmi Gazete’de yayımlanmakta olup her yıl değişmektedir.

Fakat Resmi Gazete’de yayımlanan işbu asgari tarife, net Boşanma avukat ücretlerini yansıtmamaktadır. Zira, işbu tarife ASGARİ olup toplam Boşanma Davası avukat ücreti, belirlenen işbu asgari miktardan az olmamak kaydıyla yapılan işin zorluğuna, çözümlenecek hukuki uyuşmazlığın niteliğine, Boşanma Davasının anlaşmalı veya çekişmeli olmasına göre ayrıca verilen emeğe göre avukatlar tarafından serbestçe belirlenebilmektedir.

Boşanma Davası Avukat ücreti; karşı vekalet ücreti, masraflar, harçlar ve vergilerden ibaret olup 2024 yılı Boşanma Avukatı Ücretleri, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile en az 17.900-TL olarak belirlenmiş olup bu ücret, tüm Türkiye’de açılacak olan Boşanma Davaları için asgari olarak belirlenen miktardır.

Bu sebepten tüm Türkiye’deki avukatlar, Boşanma Avukat ücretleri belirlemesinde işbu 17.900 TL asgari ücretine uymakla yükümlüdür. Bu ücret, KDV hariç, peşin fiyatıdır. Aşağıda açıklanan KDV oranının da eklenmesiyle, müvekkil tarafından ödenmesi gereken toplam meblağ belirlenecektir. Ancak işbu toplam meblağa Boşanma Davası harç ve masrafları dahil olmayıp aşağıda ayrıca açıklanacaktır.

Bununla birlikte, işbu ücretten az olmamak kaydıyla avukatlar, bağlı bulundukları yerel Barolar tarafından her yıl yayımlanan asgari ücret tarifesinden de yararlanarak Boşanma Avukat ücretlerini belirleyecektir.

Örneğin İstanbul Barosu‘nun yayımladığı tarifeye göre 2024 yılı için anlaşmalı boşanma davaları için azami 52.500 TLçekişmeli boşanma davaları için azami 78.000 TL tutarı belirlenmiştir.

BOŞANMA AVUKATI İLETİŞİM

BOŞANMA AVUKATI VEKALET ÜCRETİ NASIL BELİRLENİR? 2024

Boşanma Davası Avukat ücreti için Avukat, müvekkil ile olan danışma randevusunda müvekkili tarafından uyuşmazlıkla ilgili verilen bilgiler doğrultusunda, nasıl bir yol izleneceğini, delillerle ilgili hususları, davanın karşı tarafından gelecek zorlukları belirleyerek müvekkile izah eder. Akabinde Avukat’a vekaletnamenin verilmesiyle Boşanma Avukat Ücreti muaccel hale gelecek ve Avukat, hukuki işlemleri başlatabilecektir.

Dolayısıyla Boşanma avukat ücretleri, avukatın müvekkil adayı ile danışma görüşmesinde edindiği bilgiler uyarınca işbu dava dosyasında ne kadar emek harcanacağına, nasıl bir yol izleneceğine göre değişkenlik gösterecektir.

2024 YILI ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI AVUKAT ÜCRETLERİ

Anlaşmalı Boşanma Davalarında Boşanma avukat ücretleri, avukatlarca tarafların anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması, protokolün taraflarca incelenerek ekleme ve çıkarmaların yapılması akabinde taraflarca imzalanması yolu ile avukatın bir nevi arabuluculuk görevi üstlenmesi ile anlaşmalı boşanma için dava dilekçesinin de hazırlanarak davanın neticelenmesi gibi hususlarla belirlenmektedir.

Dolayısıyla, Anlaşmalı Boşanma Avukat ücretleri her dosya özelinde değerlendirilerek boşanma avukat ücretleri belirlenecektir.

Bunlarla birlikte, TBB Avukatlık Ücret Tarifesi gereğince aile mahkemelerinde görülen davalarda alınabilecek asgari ücret, yukarıda da belirttiğimiz üzere 2024 yılı için 17.900 TL’dir. Bu meblağa bir de aşağıda açıklanacak olan belli miktardaki KDV uygulanarak Boşanma Avukat Ücretleri belirlenecektir. İllere göre Anlaşmalı Boşanma Avukat Ücretleri aşağıda açıklanacaktır.

Türkiye’de her il, kendi yerel barosuna sahip olup Anlaşmalı Boşanma Davaları için de bu yerel barolarca yayımlanan asgari ücret tarifeleri geçerli olacak ve avukatlarca buna göre bir Boşanma Avukat ücretleri belirlemesi yapılacaktır.

2024 YILI ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI AVUKAT ÜCRETİ

Çekişmeli Boşanma Davalarında, her dava dosyası kendi özelinde değerlendirilerek çekişmeli boşanma için Boşanma Avukat ücretlerinin belirlenmesi gereklidir. Çünkü avukat tarafından işbu Davaya harcanacak emek, zaman, diğer hukuki işlemler, toplanılacak ve sunulacak deliller için gerekecek çalışma gibi birçok etken Boşanma Avukat ücretlerini belirlemektedir.

Tüm bu hususlar göz önünde bulundurularak, TBB tarafından 2024 yılı için Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayımlanmış olup Aile Mahkemelerinde görülen Boşanma Davalarında alınabilecek en az ücret 17.900 TL tutarında belirlenmiş olup bu meblağa KDV’nin uygulanmasıyla Boşanma avukat ücretleri belirlenecektir.

Bunun yanında, Türkiye’de her il kendi yerel barosuna sahip olduğundan bu barolar tarafından yayımlanan ücret tarifeleri de Boşanma Avukat ücretlerinin belirlenmesi için kılavuz görevi görecektir. İllere göre Çekişmeli Boşanma Avukat Ücretleri aşağıda açıklanacaktır.

2024 YILI BOŞANMA AVUKATI DANIŞMANLIK ÜCRETİ NE KADAR?

2024 yılı için yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre Boşanma Avukatı danışmanlık ücreti asgari olarak;

 • 1 saat: 2.300 TL,
 • 2 saat: 3.600 TL,
 • 3 saat: 4.900 TL‘dir.

Danışma, Avukat Bürosu dışında gerçekleşmiş ise;

 • İlk 1 saat: 4.800 TL,
 • Ek saatler ise 2.500 TL

olarak belirlenmiştir.

BOŞANMA DİLEKÇESİ ÜCRETİ 2024

Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanıp yürürlüğe giren 2023-2024 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre boşanma dilekçesi için belirlenmiş alt sınır 3.600 TL’dir. Bunun üzerindeki bedeli taraflar özgür iradeleri ile belirleyebilirler. Belirlenen tutar sadece dilekçe ücreti olup bunun dışında işin takibi konusunda ayrı bir anlaşma yapılması gerekmektedir. Boşanma davası önemli bir dava olduğu için dava dilekçesinin de alanında uzman bir boşanma avukatı tarafından hazırlanması elzemdir. Zira aksi halde hak kayıpları ortaya çıkabilecektir.

İLLERE GÖRE BOŞANMA DAVASI AVUKATI ÜCRET TARİFELERİ 2024 YILI

TBB tarafından belirlenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Türkiye’nin tüm illerinde görev yapan Avukatlar için geçerli olup bunun yanı sıra Boşanma Davasının görüleceği şehirde dava yoğunluğunun çok fazla olması, şehrin ekonomik koşulları gibi faktörler Boşanma Avukat Ücretlerini etkilemektedir.

Bu sebepten Türkiye’de bulunan her ilde yerel Barolar bulunmakta ve söz konusu Barolar tarafından da bir Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi belirlenmektedir.

Örneğin İstanbul, Ankara, İzmir, gibi dava yoğunluğu oldukça fazla olan şehirlerdeki Boşanma Avukat ücretleri, diğer şehirlere nazaran daha fazla olabilmektedir.

Çekişmeli boşanma ücretleri;

 1. İstanbul’da, Çekişmeli Boşanma Davası avukatlık ücreti 78.000 TL
 2. Ankara’da, Çekişmeli Boşanma Davası avukatlık ücreti 70.600 TL
 3. İzmir’de, Çekişmeli Boşanma Davası avukatlık ücreti 72.728 TL

Anlaşmalı boşanma ücretleri;

 1. İstanbul’da, Anlaşmalı Boşanma Davası avukatlık ücreti 52.500 TL
 2. Ankara’da, Anlaşmalı Boşanma Davası avukatlık ücreti 45.200 TL
 3. İzmir’de, Anlaşmalı Boşanma Davası avukatlık ücreti 56.260 TL

olarak belirlenmiş olup bu meblağlara aşağıda belirtilen orandaki KDV miktarının da uygulanması ile Boşanma Avukat ücretleri belirlenecektir. Ancak işbu toplam meblağa Boşanma Davası harç ve masrafları dahil değildir.

BOŞANMA DAVASI 2024 YILI HARÇ VE MASRAFLARI

Açılacak olan bir davada harç ve masraflar toplamı, yargılama gideri olarak adlandırılır ve dava sonucunda davayı kaybeden tarafa işbu masraflar yükletilir.

Harç ve masraf miktarları maktu (sabit) olup her yıl Kanun ile belirlenmektedir. Bu harç ve masraflar davaların türüne göre değişkenlik değişkenlik göstermekte olup, 2024 yılı Boşanma Davalarında uygulanacak asgari harç ve masraf tutarı aşağıda gösterilmiştir;

2024 Yılı Harç/Masraf Bilgileri
Masraf Adet Tutar (TL)
Başvurma Harcı 1 427,60
Vekalet Harcı 1 60,80
Peşin Harç 1 427,60
Gider Avansı 2 1.120,00
Vekalet Pulu 1 96,00

Harç Toplam Masraf Toplam Diğer Toplam Toplam Tutar
916,00 1.120,00 96,00 2.132,00

 

Boşanma Davası maktu harçları; Davanın Mahkeme’ye dosyalanabilmesi için harç, avans ve masraflardır. Boşanma Davası Avukat Ücreti, maktu harçlar toplamı 2024 yılı için yaklaşık 2.132-TL tutarında olup harçlar; Boşanma, Tazminat, Nafaka ve Velayet talepleri için geçerlidir.

Ayrıca tanık sayısına göre tanık ücreti veya gönderilecek tebligat sayısına göre tebligat gideri şeklinde masraflar da alınmaktadır. Bunlarla beraber, yargılama sırasında bilirkişi ücreti masrafı da doğabilmektedir. Bilirkişi ücreti, yargılama sırasında mahkeme tarafından takdir edilmekte ve davacı tarafından karşılanmaktadır.

2024 yılı için ortalama bilirkişi ücreti 1.500-TL – 3.000 TL civarında olup bilirkişi miktarına, bilirkişilerin inceleyeceği uyuşmazlığa göre de değişkenlik gösterebilmektedir.

Tüm bunlar boşanma davasının standart giderleri olup şayet Boşanma Davasında ek talepler var ise bu durumda nispi harçlar söz konusu olacaktır. Nispi harçlar, görülecek olan davanın değerine göre belirlenen harçlar olup maktu harçlar gibi dava sonucunda davayı kaybeden tarafından kazanan tarafa ödenmektedir. İşbu harç; dava değerinin %11,38’inin ¼’ü davanın açılmasıyla ödenmekte, geriye kalan ¾’ü ise karar ile birlikte ödenmektedir.

Örneğin Çekişmeli Boşanma Davasında; boşanma ve nafaka talepleri var ve başkaca bir talep yok ise bu durumda sadece maktu harçlar ödenecektir. Ancak Boşanma Davasında belli miktarda ziynet eşyası talebi var ise bu durumda yukarıda yazılı oranlara göre nispi harçların da ödenmesi gerekecektir.

BOŞANMA DAVASI AVUKAT ÜCRETLERİ KDV ORANI

Yukarıda da belirttiğimiz üzere her yıl TBB tarafından belirlenen ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Boşanma Avukat Ücretleri, en az 17.900 TL olarak belirlenmiş olup bu miktar peşin olup %10 KDV uygulanması ile de toplam tutar 19.690 TL olmaktadır.

Dolayısıyla peşin ödeme yapılmaması durumunda, işbu asgari tutarın altında olmamak kaydıyla avukat tarafından belirlenen Boşanma Avukat ücretlerine %10 KDV’nin de eklenerek müvekkiller tarafından ödeme yapılması gerekmektedir.

2024 YILI RESİMLİ NOTER BOŞANMA VEKALET ÜCRETİ 2024

Boşanma dolayısıyla Noterde vekaletname düzenlenebilmesi için müvekkilin 2 adet vesikalık fotoğrafı gerekli olup 2024 yılı itibarıyla Noter boşanma vekaletname ücreti yaklaşık olarak 900 TL tutarındadır. Şayet bu tutar noterliklere göre ve vekil sayısına göre değişebilmektedir.

Vekaletname Nedir? Avukata Vekaletname Nasıl Verilir

BOŞANMA DAVASINDA KARŞI TARAF AVUKATI ÜCRETİ

Yukarıda açıklamış olduğumuz harç ve masraflara, dava sonucunda davayı kaybeden taraf aleyhinde karşı vekalet ücreti de eklenmektedir. Bu ücret, davayı kaybeden tarafın, davayı kazanan tarafın avukatına yaptığı ödeme şeklinde açıklanabilir.

Karşı vekalet ücreti maktu olup 2024 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca Boşanma Davaları için karşı taraf avukatı ücreti asgari 17.900-TL’dir. Buna %10 oranındaki Katma Değer Vergisi de eklenince toplam ödenmesi gereken ücret 19.690 TL olmaktadır.

BOŞANMA DAVASI AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ NASIL YAPILIR?

Boşanma Davası Avukatlık Sözleşmesi, müvekkil ile avukat arasında yapılan müvekkilin uyuşmazlık konusu olan Boşanmanın niteliğine göre değişkenlik gösterebilen ve esaslı unsur olarak Boşanma Avukat Ücretinin yazılı olduğu bir Vekalet Sözleşmesidir.

Dolayısıyla, Boşanma Avukat Ücretleri sabit olmayıp yukarıda açıklanan hususlara göre de değişkenlik gösterebildiğinden TBB tarafından yayımlanan Avukatlık Ücret Tarifesi’nden az olmamak kaydıyla ve dosya içeriği de nazara alınarak Avukat tarafından toplam Boşanma Avukat ücreti meblağı belirlenmesi suretiyle işbu Sözleşme akdedilmektedir.

ÜCRETSİZ BOŞANMA AVUKATI DESTEĞİ NEDİR? NASIL BAŞVURULUR?

Boşanma Avukat ücretlerini ödeme gücü bulunmayan kişiler, Baroların adli yardım merkezlerinden davalarında kendilerini daha iyi savunabilmek adına avukat talep edebilirler.

Söz konusu bu avukat talebi, genel anlamda Adli yardım talebi olup Boşanma Davası açılmadan önce ilgili Baro ’ya ve yargılamanın görüleceği Mahkemeye, dava açıldıktan sonra ise yine ilgili Baro ’ya ve asıl talep veya işin karara bağlanacağı Mahkemeye, adli yardım başvuru formu çıktısının doldurulması suretiyle yapılmaktadır. Kanun Yollarına başvuru sırasında ise yani istinaf veya temyiz safhalarında, Bölge Adliye Mahkemesi’ne veya Yargıtay’a başvurulması gerekmektedir. Mahkeme, söz konusu avukat talebini içerir adli yardımın koşullarının oluşup oluşmadığını değerlendirecek ve talebin kısmen veya tamamen kabulüne ya da reddine ilişkin karar verecektir. Adli yardım, hükmün kesinleşmesine kadar devam edecektir.

İlgili Baro’dan ücretsiz boşanma avukatı talebinde bulunan kişi;

 1. Avukat talebi hizmetin görüleceği yer adli yardım bürosuna ve temsilciliklerine iletir.
 2. Adli yardım bürosu ve temsilcilikleri, talep sahibinden üzerine kayıtlı taşınır ve taşınmaz mal bilgileri, aylık kazancı, ailevi durumu, bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı gibi gerekli bilgi ve belgeleri ister.
 3. Adli yardım bürosu ve temsilcilikleri, ücretsiz avukat talebini baroya ileten başvurucunun talebinin haklılığı konusunda araştırma yaparak kararını verecektir.
 4. Mahkemelerce adli yardım talebi konusunda verilen kararlara karşı, tebliğinden itibaren 1 hafta içerisindekararı veren Mahkeme’ye dilekçe vermek suretiyle itiraz edilebilir. İtiraz incelemesi neticesinde verilen kararlar ise kesindir.
 5. Adli yardım talebi reddedilirse, ödeme gücünde sonradan gerçekleşen ciddi bir azalmaya dayanılarak da tekrar talepte bulunulabilir.

Adli yardım talebine ilişkin evrak, her türlü harç ve vergiden muaf bulunmaktadır. Mahkemenin, adli yardım talebi hakkında duruşma yapmaksızın karar verebilmesine bşr engel bulunmamaktadır. Ancak, talep halinde inceleme duruşmalı olarak yapılacaktır.

Adli yardımdan yararlanan kişinin mali durumu hakkında kasten veya ağır kusuru sonucu yanlış bilgi verdiği ortaya çıkar veya sonradan mali durumunun yeteri derecede iyileştiği anlaşılırsa adli yardım kararı kaldırılacaktır.

İstanbul Barosu’nun Adli Yardım Büroları da ücretsiz avukat desteği sağlamakta olup başvuru sırasında bazı belgelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlar;

 1. Muhtardan alınacak fakirlik belgesi,
 2. Muhtardan alınacak ikametgah belgesi,
 3. Nüfus cüzdan fotokopisi,
 4. Dava için gerekli belgelerin fotokopisi

Tüm bu belgelerle birlikte Başvuru Formu’nun doldurularak İstanbul Adli Yardım Bürolarına başvurulması gerekmektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BOŞANMA AVUKAT ÜCRETİNİ KİM ÖDER?

Boşanma Davası Avukat Ücreti 2 türdür;

 1. Müvekkil ile avukat arasındakiavukatlık ücreti 

Söz konusu ücret, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin altında kalmamak şartıyla Avukat tarafından serbestçe kararlaştırılır ve Boşanma Davası avukat ücreti genellikle dava başında müvekkil tarafından peşin olarak ödenmektedir.

 1. Avukat ile karşı taraf arasındaki karşı vekalet ücreti

Karşı vekalet ücreti ise dava sonucunda davayı kaybeden tarafın, diğer taraf vekiline ödediği ücret olup mahkemeden talep halinde verilebilir ancak dava başında talep edilirse Mahkeme, dava sonucunda bu ücretin ne kadar ve kimin tarafından ödeneceğine karar verecektir.

Dolayısıyla boşanma avukat ücretlerini kim öder sorusunun cevabı, avukat ücretinin özel vekalet ilişkisi veya karşı vekalet ücreti ilişkisi olacağına göre değişir.

BOŞANMA MASRAFLARINI KİM ÖDER?

Boşanma Davasında harç, avans ve masraflar; davayı davacı açtığı için davacı tarafından ödenmektedir. Boşanma Davası sonucunda ise masraflar haksız çıkan tarafa ödetilmektedir.

Şayet, davacı haksız çıkarsa ödediği masraflar kendi üzerinde kalacak, davalıdan söz konusu masrafları ödemesi talep edilemeyecektir.

AVUKATSIZ BOŞANMA DAVASI AÇMA MASRAFLARI NE KADAR?

Avukatsız Boşanma Davası açılması durumunda, yargılama gideri sayılan harç ve masraflar yine davanın açılması sırasında davacı tarafından karşılanacaktır. Davacılar sadece Mahkeme’ye ödenecek harç ve masraflardan sorumlu olacak herhangi bir Boşanma Davası Avukat Ücreti ödemeyecektir.

Bu kapsamda 2024 yılı için harç ve masraflar;

 • Başvurma Harcı: 427,60-TL
 • Peşin Harç:427,60-TL
 • Gider Avansı:120,00-TL

olmak üzere toplamda 1.975,20-TL’nin davacılar tarafından dava açılması sırasında Mahkeme veznesine yatırılması gerekmektedir.

ÜCRETSİZ BOŞANMA DAVASI AÇILABİLİR Mİ?

Evet, Ücretsiz Boşanma Davası açılabilir. Ancak açılabilmesi için Baroların Adli Yardım Merkezlerine müracaat edilmesi gereklidir.

Ödeme gücü bulunmayan davacılar, Boşanma Davası harç ve masraflarından muaf tutulabilmek için ilgili Baro’nun Adli Yardım Merkezi’ne, ödeme güçsüzlüğünde olduğunu dolayısıyla dava harç ve masraflarından muaf tutulması talebiyle başvuru formunu doldurarak başvurusunu yapabilmektedir.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BOŞANMA DAVASI AÇILABİLİR Mİ?

Evet, E-Devlet üzerinde Boşanma Davası açılabilir. Bunun için vatandaşlar tarafından, e devlet üzerinden ya da doğrudan “UYAP Vatandaş Portalı”na girilerek daha önce UYAP doküman Editörü ile hazırlanmış ve E-İmza ile imzalanmış bir boşanma dilekçesi ile UYAP entegrasyonu üzerinden dava açılabilir.

Ancak bu şekilde açılan Boşanma Davası’nda UYAP entegrasyonu üzerinden ödenecek dava harç ve masrafları için vatandaşların Vakıfbank hesabının da bulunması gerekmektedir.

Boşanma Davası’nın açılması akabinde sonraki aşamalar da E-Devlet üzerinden takip edilebilecektir.

BOŞANMAK İÇİN HARÇ PARASI NE KADAR?

Boşanma Davası açmak için gereken masraf, matbu yani belirli olup bu harçlar;

 • Başvurma harcı,
 • Peşin harç,
 • Gider avansı,
 • Vekalet Harcı,
 • Vekalet Pulu

olarak toplam 2.132 TL’dir. Boşanma Davası sırasında ziynet, mehir gibi talepler halinde ise talep miktarı ne kadar ise o kadar da nispi harç ödenecektir.

BOŞANMA DAVASI İÇİN YATIRILAN HARÇ GERİ ALINIR MI?

Boşanma Davası için yatırılan harçlar, dava sonucunda, davayı kazanan tarafça karşı taraftan geri alınabilir. Somut olaya göre değişkenlik gösterebilecek bu hususu takdir yetkisi Hakimde’dir.

BOŞANMA MAHKEME MASRAFI NE KADAR?

Boşanma Davası Mahkeme masrafları tüm harç ve giderler ile 2.132-TL’dir.

Bununla birlikte yargılama safhasında Bilirkişi talep edilmesi halinde, ortalama 1500-TL bilirkişi masrafı ve nispi harca tabi bir talebin de olması durumunda dava değerinin %11,38’inin ¼’ü avansın da ödenmesi gerekecektir.

BUSE DİZ

BOŞANMA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER?

BOŞANMA DAVASINDA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır? Şartları, Dilekçesi

BOŞANMADA KUSUR SAYILAN HALLER

ZİNA NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI (ALDATMA)

BOŞANMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR-2024

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap