Gayrimenkul HukukuKİRA ARTIŞ ORANI 2024

İÇİNDEKİLER

KİRA ARTIŞ ORANI 2024

Kira artış oranı, kira sözleşmesinin sonuna gelindikten sonra yeni kira sözleşmesinde uygulanacak olan kira miktarının belirlenmesinde kullanılan bir ifadedir. Son dönemlerde gündemden düşmeyen kira artış oranı kiracı ve ev sahipleri arasında birtakım problemlere yol açmaktadır.

Zira kira artış miktarına yapılan zamlar sebebiyle adliyelerdeki dava oranları hızla artmış, buna bir çözüm olarak da 1 Eylül 2023’ten itibaren kira uyuşmazlıklarındaki bu tür sorunların çözümü için zorunlu arabuluculuk müessesi getirilmiştir. Buna göre kira uyuşmazlıklarında önce arabulucuya gidilecek, burada çözüm bulunamadığı takdirde dava açma yoluna gidilebilecektir. Bu uygulamanın getirilmesinin nedeni adliyelerdeki kira artış oranı ile ilgili davaların sayısının azaltılması olduğu ise aşikardır. Ve iş yeri kira artış oranını hakkında da yukarıdaki adımlar uygulanır.

KİRA ARTIŞI

Kira artış oranı, kira sözleşmesinin sonuna gelindikten sonra yeni kira sözleşmesinde uygulanacak olan kira miktarının belirlenmesinde kullanılan bir ifadedir. Gerek ihtiyaçların artması gerekse birtakım ekonomik durumlardan ötürü genelde ev sahipleri sözleşme bitiminin sonunca kira artışı yapmak istemektedirler. Ancak bu konuda uyuşmazlık çıkması da olasıdır. Bu nedenle devlet yüzde 25 kira artış oranını kabul  ederek bu uyuşmazlıkları azaltmayı amaçlamıştır. Ve iş yeri kira artış oranını hakkında da yukarıdaki adımlar uygulanır.

KİRA ARTIŞ ORANI NEDİR?

Kira artış miktarı, kira sözleşmesinin sonuna gelindikten sonra yeni kira sözleşmesinde uygulanacak olan kira miktarının belirlenmesinde kullanılan bir ifadedir. Zira, belirli süreli konut ve çatılı işyeri kira sözleşmeleri, kiraya veren tarafından sürenin bitimine dayanılmak suretiyle sona erdirilemez. Yani kiracı sona erdirme hakkını kullanılmadıkça kira sözleşmesi sürenin bitiminde sona ermez. Yeni kira döneminde uygulanacak olan kira bedeli ise, kira artış oranı kadar artırılmak suretiyle belirlenmektedir. Ve iş yeri kira artış oranını hakkında da yukarıdaki adımlar uygulanır.

İstanbul kira avukatı iletişim

KİRA ARTIŞI NEYE GÖRE BELİRLENİR?

Kira artışı oranı belirlenirken öncelikle bakılacak yer taraflar arasındaki sözleşmedir. Kira artışı miktarı belirlenirken bakılacak diğer husus ise yasal düzenlemelerdir. Standart kira sözleşmelerinde kiralanan mülklerin kira bedelin artışı genelde yılda bir kez olarak uygulanır. Buradaki kira artışının belirlenmesinde önceki senenin kira tutarı baz alınarak bir hesaplama yapılır. Bu değerle birlikte TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) de hesaplanır.

Bu hususlar Borçlar Kanunu’nun 344. Maddesi’nde şu şekilde düzenlenmiştir: Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir. Her beş yıldan sonraki kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fıkralarda yer alan ilkelere göre değiştirilebilir.  Ve iş yeri kira artış oranını hakkında da yukarıdaki adımlar uygulanır.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış miktarı hesaplanması TÜFE değerlerine bakılarak yapılır. Mevcutta ödenen kira ile TÜFE oranı çarpılır ve çıkan sonuç 100’e bölünür. Bu şekilde kira artış miktarı  hesaplanır. Örneğin; kira 10.000 TL ise ve TÜFE ortalaması %15 ise uygulanacak zam artışı 1500 TL olacaktır. Yeni kira bedeli ise 11.500 TL olacaktır.  İş yeri kira artış oranını hakkında da yukarıdaki adımlar uygulanır. Ve iş yeri kira artış miktarını hakkında da yukarıdaki adımlar uygulanır.

2024 YILI YASAL KİRA ARTIŞ ORANI NEDİR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 Ocak ayı itibariyle Tüketici Fiyat Endeksi ‘nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması %54,72 arttı. Normalde yasal oran olan %54,72 olmasına rağmen çıkan yeni düzenleme ile 11 Haziran 2022 ila 01.07.2024 tarihleri arasında yapılacak kira artışları %25’i geçemeyecek. Yani 2024 yılı kira artış oranı yüzde 25 kira artış oranı olacaktır. İş yeri kira artış miktarını hakkında da yukarıdaki adımlar uygulanır. Ve iş yeri kira artış miktarı hakkında da yukarıdaki adımlar uygulanır.

KONUT KİRALARINDA 2024 YILI KİRA ARTIŞ ORANI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 Ocak ayı itibariyle Tüketici Fiyat Endeksi ‘nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması %54,72 arttı. Normalde kira artış miktarı olan %54,72 olmasına rağmen çıkan yeni düzenleme ile 11 Haziran 2022 ila 01.07.2024 tarihleri arasında yapılacak kira artış miktarı yüzde 25 kira artış oranını geçemeyecek.

TEFE TÜFE KİRA ARTIŞI NEDİR?

TEFE, Toptan Eşya Fiyat Endeksi’nin bir kısaltmasıdır. Yurt içinde imal edilen mal gruplarından oluşan kümenin üretim zincirindeki tüm fiyat değişimlerini belirlemek için kullanılan bir terimdir. TEFE oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hesaplanır. Ayrıca aylık ya da yıllık enflasyon oranının tespit edilmesinde de TEFE oranından yararlanılır .TÜFE ise, Tüketici Fiyat Endeksi anlamına gelir. Tüketici Fiyat Endeksi, belirli bir zaman diliminde bireylerin ortalama tüketim alışkanlıklarını yansıtmak için seçilmiş bir mal ve hizmet sepetinin fiyatlarındaki değişimi ölçen bir kavramdır.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun hesapladığı TÜFE değişim oranı, perakende fiyatlarındaki değişimi gösteren bir enflasyondur. Kira artışının hesaplanması TÜFE değerlerine bakılarak yapılır. Mevcutta ödenen kira ile TÜFE oranı çarpılır ve çıkan sonuç 100’e bölünür. Bu şekilde kira artış miktarı hesaplanır.

İŞ YERİ KİRALARINDA 2024 YILI KİRA ARTIŞ ORANI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 Ocak ayı itibariyle Tüketici Fiyat Endeksi ‘nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması %54,72 arttı. Normalde iş yeri kira artış miktarı yasal oran olan %54,72 olmasına rağmen çıkan yeni düzenleme ile 11 Haziran 2022 ila 01.07.2024 tarihleri arasında yapılacak iş yeri kira artış miktarı yüzde 25 kira artış oranını geçemeyecektir.

KİRADA YÜZDE 25 SINIRLAMASI SÜRÜYOR

Kirada artış miktarına yüzde 25 kira artış oranı yapılması düzenlemesi 01.07.2024 tarihine kadar sürecektir. Normalde yasal oran olan %54,72 olmasına rağmen çıkan yeni düzenleme ile 11 Haziran 2022 ila 01.07.2024 tarihleri arasında yapılacak kira artış oranı  %25’i geçemeyecek. Bu tarihten sonra ise kira artış oranı olan yüzde 25 kira artış oranı sınırlaması artık uygulama alanı bulamayacaktır. Ve iş yeri kira artış oranını hakkında da yukarıdaki adımlar uygulanır.

2024 KİRA ARTIŞ ORANI İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEME

2024 kira artış miktarı Borçlar Kanunu’nun geçici 2. Maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir: Konut kiraları bakımından 2/7/2023 ilâ 1/7/2024 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde yirmi beşini geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde yirmi beşin altında kalması halinde değişim oranı geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersizdir. Bu fıkra hükmü, 344’üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca hâkim tarafından verilecek kararlar bakımından da uygulanır. Ve iş yeri kira artış oranını hakkında da yukarıdaki adımlar uygulanır.

Yani, Kira artış oranında yüzde 25 kira artış miktarı yapılması düzenlemesi 01.07.2024 tarihine kadar sürecektir. Normalde kira artış oranı  %54,72 olmasına rağmen çıkan yeni düzenleme ile 11 Haziran 2022 ila 01.07.2024 tarihleri arasında yapılacak kira artış miktarı %25’i geçemeyecek. Bu tarihten sonra ise kira artış oranı yüzde 25 kira artış miktarı sınırlaması artık uygulama alanı bulamayacaktır.

YÜZDE 25 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Kira artış oranı olan yüzde 25 kira artış miktarının yapılması düzenlemesi 01.07.2024 tarihine kadar sürecektir. Normalde yasal oran olan %54,72 olmasına rağmen çıkan yeni düzenleme ile 11 Haziran 2022 ila 01.07.2024 tarihleri arasında yapılacak kira artışları %25’i geçemeyecek. Bu tarihten sonra ise yüzde 25 kira artış miktarı sınırlaması artık uygulama alanı bulamayacaktır. İş yeri kira artış miktarını hakkında da yukarıdaki adımlar uygulanır.

AYLARA GÖRE KİRA ARTIŞ ORANI

Aylara göre kira artış miktarı aşağıdaki gibidir:

Aylar                                           12 aylık      Önceki

                                                     Ortalama  ayın aynı

                                                                       ayına göre

Ocak 2023 %72,45 %57,68
Şubat 2023 %71,83 %55,18
Mart 2023 %70,20 %50,51
Nisan 2023 %67,20 %43,68
Mayıs 2023 %63,72 %39,59
Haziran 2023 %59,95 %38,21
Temmuz 2023 %57,45 %47,83
Ağustos 2023 %56,28 %58,94
Eylül 2023 %55,30 %61,53
Ekim 2023 %54,26 %61,36
Kasım 2023 %53,40 %61,98
Aralık 2023
%53,86 %64,77

 

YILLARA GÖRE KİRA ARTIŞ MİKTARI

İş yeri kira artış miktarı TÜİK verilerine göre şöyledir:

 

2022 KASIM AYI KİRA ARTIŞ MİKTARI  %70,36

 

 

2022 HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ MİKTARI : %44,54

 

 

2022 MAYIS AYI KİRA ARTIŞ MİKTARI : %39,33

 

2022 NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI : %34,46

 

2022 MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI : %29,88

 

Ev kiralarında kira artış miktarı TÜİK verilerine göre şöyledir:

 

2022 NİSAN AYI KİRA ARTIŞ MİKTARI : %29,88
 

2022 MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI : %25,98

 

2022 ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ MİKTARI : %22,58

 

2022 ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI : %22,58

2022 OCAK AYI KİRA ARTIŞ MİKTARI : %19,60

 

5 YILIN SONUNDA KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

Ev sahibi 5 yıl sonunda kira artışının tespiti için kira tespit davası açabilir. Ev sahibi kira tespit davası açmaz ise 5. yıl sonunda kira artışını kanuni sınır olan kira bedelinin %25’i oranında yapabilir. Kirada yüzde 25 artış oranının yapılması düzenlemesi 01.07.2024 tarihine kadar sürecektir. Normalde yasal oran olan %54,72 olmasına rağmen çıkan yeni düzenleme ile 11 Haziran 2022 ila 01.07.2024 tarihleri arasında yapılacak kira artışları yüzde 25 kira artış oranını geçemeyecek. Bu tarihten sonra ise yüzde 25 kira artış oranı sınırlaması artık uygulama alanı bulamayacaktır. İş yeri kira artış oranını hakkında da yukarıdaki adımlar uygulanır.

10 YILIN SONUNDA KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

Ev sahibi 10 yıl sonunda kira artışının tespiti için kira tespit davası açabilir. Ev sahibi kira tespit davası açmaz ise 10. yıl sonunda kira artışını kanuni sınır olan kira bedelinin %25’i oranında yapabilir. Kirada yüzde 25 artış oranı yapılması düzenlemesi 01.07.2024 tarihine kadar sürecektir. Normalde yasal oran olan %54,72 olmasına rağmen çıkan yeni düzenleme ile 11 Haziran 2022 ila 01.07.2024 tarihleri arasında yapılacak kira artışları yüzde 25 kira artış oranını geçemeyecek. Bu tarihten sonra ise yüzde 25 sınırlaması artık uygulama alanı bulamayacaktır. İş yeri kira artış oranını hakkında da yukarıdaki adımlar uygulanır.

10 Yılını Dolduran Kiracının Tahliyesi Ve Şartları

KİRA TESPİT DAVASI

Kira tespit davasıkiraya veren veya kiracı tarafından açılabilen, mevcut kira bedelinin artışının veya azaltılmasının talep edildiği bir dava türüdür. Kira sözleşmesi yapılırken taraflar kira bedelini serbestçe belirleyebilirler. Ancak yeni kira döneminde bu kira bedelinde değişiklik yapılması çoğu zaman taraflarca istenebilir. Gerek ihtiyaçların artması gerekse birtakım ekonomik durumlardan ötürü genelde kiraya veren sözleşme bitiminin sonunca kira artışı yapmak istemektedirler. Bu kira tespit davasına göre yeni dönemde kira artış oranı belirlenecektir. İş yeri kira artış oranını hakkında da yukarıdaki adımlar uygulanır.

KİRA ARTIŞ ORANI 2024

KİRA ARTIŞ ORANI 2024

HARBİYE HUKUK BÜROSU KİRA AVUKATI HİZMETLERİMİZ

2024 yılı kira artış miktarı hakkındaki her türlü sorularınız ve sorunlarınız için bize ulaşın!

Harbiye Hukuk Bürosu avukatları müvekkillerinin haklarını tam anlamıyla koruyan onlara her konuda destek veren bir hukuk bürosudur. Harbiye Hukuk bürosuna güvenerek haklarınızın güvenle korunduğundan emin olabilirsiniz. Zira Harbiye Hukuk Bürosu her alanda olduğu gibi bu alanında da uzman avukatlarla beraber müvekkillerine en iyi ve kaliteli hizmeti sunmaktadır. Siz de Harbiye Hukuk sayfasında bulunan iletişim sütununa tıklayarak bu hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Harbiye Hukuk bürosu alanında uzman kadrosuyla, çözüm odaklı, hızlı ve etkili çözümleriyle sizlere hizmet vermeye her zaman hazırdır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

EV SAHİBİ YASAL KİRA ARTIŞ ORANINDAN DAHA FAZLA ZAM YAPMAK İSTERSE NE YAPILIR?

Kira sözleşmesinde artış miktarı belirlenmemiş ve kiraya veren yeni dönemde yasal kira artış oranından daha fazlasını talep ediyorsa bu durumda kiracı, Türk Borçlar Kanunu ilgili maddesi gereğince kira tespit davası açabilir.

12 AYLIK TÜFE ARTIŞI NE KADAR?

TÜFE değişim oranları aşağıdaki gibidir:

Aralık 2022 Aralık 2021 Aralık 2020
Bir önceki aya göre değişim oranı 1,18 13,58 1,25
Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı 64,27 36,08 14,60
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 64,27 36,08 14,60
On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı 72,31 19,60 12,28

YÜZDE 25 KİRA ARTIŞI HANGİ KİRACILARI KAPSAR?

Normalde yasal oran olan %54,72 olmasına rağmen çıkan yeni düzenleme ile 11 Haziran 2022 ila 01.07.2024 tarihleri arasında yapılacak kira artışları yüzde 25 kira artış oranını geçemeyecek. Bu düzenleme 01.07.2024 yılına kadar kiracı olacak kiracıları kapsar. İş yeri kira artış miktarı hakkında da yukarıdaki adımlar uygulanır.

KİRADA YÜZDE 25 NASIL HESAPLANLIR?

Kira artışının hesaplanması TÜFE değerlerine bakılarak yapılır. Mevcutta ödenen kira ile TÜFE oranı çarpılır ve çıkan sonuç 100’e bölünür. Bu şekilde artış miktarı hesaplanır. Örneğin; kira 10.000 TL ise ve TÜFE ortalaması %25 ise uygulanacak zam artışı 2500 TL olacaktır. Yeni kira bedeli ise 12.500 TL olarak belirlenecektir. İş yeri kira artış oranını hakkında da yukarıdaki adımlar uygulanır.

KİRA SÖZLEŞMESİNDE KİRA ARTIŞ ORANI NASIL YAZILIR?

Kira artışı miktarı belirlenirken öncelikle bakılacak yer taraflar arasındaki sözleşmedir. Kira sözleşmesinde bu sözleşmenin bitiminden sonra ne kadar kira artışı uygulanacağı ile ilgili sözleşmeye madde konularak bu oran belirlenebilir.

EV SAHİBİ %100 ZAM YAPABİLİR Mİ?

Normalde yasal oran olan %54,72 olmasına rağmen çıkan yeni düzenleme ile 11 Haziran 2022 ila 01.07.2024 tarihleri arasında yapılacak kira artışları yüzde 25 kira artış oranını geçemeyecek. Sınırın üstündeki artışı kanunen yapamazlar. Bu nedenle ev sahibi %100 zam kiraya yapamaz.

EV SAHİBİ TÜFE ORANINDAN FAZLA ZAM YAPABİLİR Mİ?

Konut kiralarında, kira artış miktarı normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanmaktadır. Normalde yasal oran olan %54,72 olmasına rağmen çıkan yeni düzenleme ile 11 Haziran 2022 ila 01.07.2024 tarihleri arasında yapılacak kira artışları %25’i geçemeyecek. Bu tarihten sonra ise yüzde 25 kira artış oranı sınırlaması artık uygulama alanı bulamayacaktır. Yani ev sahibi yüzde 25 kira artış oranı üzerinde kira artışı yapamayacaktır. Dolayısı ile ev sahibi TÜFE oranından fazla zam yapamaz.

KİRACI KİRA ARTIŞINI KABUL ETMEZSE NE OLUR?

Kiracının kira artışını kabul etmediği takdirde, ev sahibi kiracıya yazılı bir ihtarname göndermelidir. İhtarname ile kiracıya kira artışının yapılması ve belirli bir süre içinde ödenmesi gerektiği açıkça bildirilir. Kiracı bu talebe uymazsa, ev sahibi tahliye davası açabilir ve mahkeme kararıyla kiracı tahliye edilebilir.

FAHİŞ KİRA ARTIŞI NEREYE ŞİKAYET EDİLİR?

Alo 175 veya CIMER’E fahiş kira artışı hakkında bireyler şikâyette bulunabilirler. Bu zam  iş yeri kira artış oranını artıranlar hakkında da uygulanır.

YÜKSEK ZAM YAPAN EV SAHİBİ NEREYE ŞİKAYET EDİLİR?

Alo 175 veya CIMER’E yüksek kira artışı hakkında bireyler şikayette bulunabilirler. Bu zam  iş yeri kira artış oranını artıranlar hakkında da uygulanır.

1 YILLIK KİRA SÖZLEŞMESİ BİTİNCE EV SAHİBİ KİRACIYI ÇIKARABİLİR Mİ?

Belirli süreli kira sözleşmelerinde, kiralayan sırf kira sözleşmesinin bittiğinden bahisle kiracıyı çıkaramaz.  Dolayısı ile 1 yıllık kira sözleşmesi bitince ev sahibi kiracıyı çıkaramaz.

FAZLA KİRA ARTIŞI CEZASI 2024

Türk Ceza Kanunu’nda yapılan değişiklikle piyasa ortalamasının üzerinde fahiş kira artışıyla haksız kazanç sağlayanlara bir ila üç yıl hapis cezası verilecektir. Bu oran üzerinden iş yeri kira artış oranı ve konut kirasında fahiş kira hapis cezası ile cezalandırılacaktır.

İŞ YERİ KİRA ARTIŞ MİKTARI 2024 NE KADAR?

2024 iş yeri kira artış miktarı %54,72 olarak belirlenmiştir. Bu oran üzerinden iş yeri kira artış oranı hesaplanması yapılmalıdır.

OCAK AYI İŞ YERİ KİRA ARTIŞ MİKTARI NE KADAR?

2024 Ocak iş yeri kira artış oranı %54,72 olarak belirlenmiştir. Bu oran üzerinden iş yeri kira artış oranı hesaplanması yapılmalıdır.

TÜİK İŞ YERİ KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR 2024 NEDİR?

TÜİK iş yeri kira artış miktarı %54,72 olarak belirlenmiştir. Bu oran üzerinden iş yeri kira artış oranı hesaplanması yapılmalıdır.

KONTRAT BİTTİ KİRACI ÇIKMIYOR NE YAPMALIYIM?

Bu durumda belirsiz süreli kira sözleşmesi söz konusu olur ve kira sözleşmesi sona ermeden 1 ay önce kiracıya evden çıkacağına ilişkin fesih bildiriminde bulunulması gerekir. Bildirime rağmen, kiracı kiralanandan çıkmazsa tahliye davası açılabilir.

5.YIL SONUNDA KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

Ev sahibi 5 yıl sonunda kira artışının tespiti için kira tespit davası açabilir. Ev sahibi kira tespit davası açmaz ise 5. yıl sonunda kira artışını kanuni sınır olan kira bedelinin %25’i oranında yapabilir. Yüzde 25 kira artış oranı yapılması düzenlemesi 01.07.2024 tarihine kadar sürecektir. Normalde yasal oran olan %54,72 olmasına rağmen çıkan yeni düzenleme ile 11 Haziran 2022 ila 01.07.2024 tarihleri arasında yapılacak kira artışları %25’i geçemeyecek. Bu tarihten sonra ise yüzde 25 kira artış oranı sınırlaması artık uygulama alanı bulamayacaktır. Bu oran iş yeri kira artış oranında da geçerli olacaktır.

2024 yılı kira artış oranı hakkındaki her türlü sorularınız ve sorunlarınız için bize ulaşın!

Harbiye Hukuk Bürosu avukatları müvekkillerinin haklarını tam anlamıyla koruyan onlara her konuda destek veren bir hukuk bürosudur. Harbiye Hukuk bürosuna güvenerek haklarınızın güvenle korunduğundan emin olabilirsiniz. Zira Harbiye Hukuk Bürosu her alanda olduğu gibi bu alanında da uzman avukatlarla beraber müvekkillerine en iyi ve kaliteli hizmeti sunmaktadır. Siz de Harbiye Hukuk sayfasında bulunan iletişim sütununa tıklayarak bu hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Harbiye Hukuk bürosu alanında uzman kadrosuyla, çözüm odaklı, hızlı ve etkili çözümleriyle sizlere hizmet vermeye her zaman hazırdır.

                                                                                                      NİSANUR CEBECİ

KİRA UYARLAMA DAVASI VE ŞARTLARI

KİRAYA VERENİN HAKLARI

KİRACI NASIL ÇIKARILIR? (KİRACI TAHLİYESİ YOLLARI)

10 Yılını Dolduran Kiracının Tahliyesi Ve Şartları

KİRACI TAHLİYE DAVASI NE KADAR SÜRER?

YENİ EV SAHİBİNİN KİRACIYI TAHLİYESİ VE ŞARTLARI

1 Yorum

  1. merhabalar,

    Benim ev sahibim 2023 Ocak ayında %125 zam yaptı ve ödedim, 2024 Ocak ayında da %100 zammı şart koştu, 3 aydır ödüyorum ama artık kanuni şart olan %25i ödemek istiyorum. 2023teki fahiş zammın üzerine %25 ekleyerek daha sonra da bu rakamın üstüne bir %25 ekleyerek kira ödemelerini zamanında yapmaya devam edersem ne olur acaba?

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap