Aile HukukuBoşanma Davasında Manevi Tazminat Şartları

Boşanma davalarında manevi tazminat talep edilebilmesi için öncelikle kişilik haklarının ihlal edilmiş olması gerekmektedir. Boşanmaya giden süreçte davacıya uygulanan fiziksel şiddet, hakaret, tehdit, aşağılama  kişilik hakkını zedeleyen unsurlardır. Kişilik hakkının ihlal edildiğini iddia eden tarafın bunu dava dilekçesinde örnek olaylarla açıklaması ve iddialarını delillerle ispat etmesi gerekir. Davacı taraf örneğin bu iddialarını bu hususa ilişkin tanıklarını dinleterek kişilik haklarının ihlal edildiğini ispatlayabilir.

Bununla birlikte

1-Kişilik haklarının ihlalinde davalının kusurlu olması

2- Davacının  meydana gelen olaylarda en azından diğer taraftan daha az kusurlu olması gerekmektedir.

Aynı durum maddi tazminat açısından da geçerlidir. Tazminatın en önemli şartı karşı tarafın kusurunun bulunmasıdır. Tehdit, hakaret, aşağılama, küçük düşürme gibi olaylarda davalının kusurunun bulunduğu açıktır ancak bu olayların ispatlanması tazminatın elde edilebilmesi açısından önemlidir.

-Kişilik Hakkı İhlalinin Varlığı Gerekmektedir.

Boşanma davalarında manevi taminatta maddi tazminattan ayrı olarak kişinin kişilik haklarına da zarar gelmesi gerekir.

Manevi Tazminatın Ödenmesi

Açılan davada Hakim talebi haklı bulursa kişilik hakların saldırıyla orantılı bir manevi tazminata hükmeder. Tazminat bir seferde ödenmek üzere kararlaştırılabilir, taksit taksit ödenmesinin kararlaştırılması mümkün değildir. Manevi tazminatın kesinleşmesiyle birlikte karşı taraftan tahsili talep edilebilir. Tazminatın ödenmemesi halinde icra takibi başlatılarak ilamların icrası yoluyla tazminatın tahsilini gerçekleştirmek mümkündür.

Boşanma Davasında Maddi Tazminat

Boşanma davasında maddi tazminat talep edilebilmesi için tazminat talep edilen tarafın mevcut ya da beklenen bir menfaatinin zedelenmiş olması gerekmektedir. Örneğin evlenme ya da evlilik sırasında yapılan masraflar kadının kaybettiği nafaka, mal rejiminden kaynaklanan hakların kaybı,  evlenme dolayısıyla verilen hediyeler, boşanma yüzünden kaybedilen miras hakları maddi tazminat kapsamında sayılmaktadır.

Maddi tazminat talebinde bulunan eşin maddi tazminat isteğinin kabul edilebilmesi için öncelikle karşı tarafın kusurlu olması gerekmektedir. Bu aynı zamanda boşanmaya karar verilmesinin de şartıdır. Açılan boşanma davasında karşı tarafın kusursuz olduğu veya dava açandan daha az kusurlu olduğu anlaşılırsa davanın reddine karar verilmektedir.

Maddi Tazminatın Ödenmesi

Mahkeme boşanma kararıyla birlikte maddi tazminat talebini de karara bağlar. Eğer talebin kabulüne karar vermişse tazminat miktarını da  hükümde belirtir. Kararın istinaf veya temyiz yargı yoluna gitmesi halinde kararın kesinleşmesi beklenir. Kararın kesinleşmesi ile birlikte tazminat hükmü icra edilebilir hale gelmiş demektir. Bu arada tazminat davasının boşanma davası ile birlikte açılması şartı bulunmamaktadır. Boşanma davasından ayrı bir dava ile de maddi tazminat talebinde bulunmak mümkündür.

Boşanma Davasında Tazminat Ödenmeme durumunda

Tazminat ödenmezse karşı taraf aleyhinize icra takibi başlatabilir. İcra takibi başlatıldığında icra masrafları, faiz ve avukatlık vekalet ücreti de ekleneceğinden ödeme gereken miktar otomatik olarak artacaktır. Bu nedenle icra takibi başlatılmadan tazminat ödenilmesi daha mantıklıdır.