İdare HukukuPOLİS NASIL OLUNUR POLİSLİK BAŞVURUSU ŞARTLARI

Ülkemizde polislik başvurusu yapabilmenin kanundan doğan belli başlı şartları vardır. Polislik başvurusu yapan aday, daha önce suç işlememiş olmalı, polislik sağlık şartlarını karşılamalı ve polislik başvurusu yapmış olan aday, polislik sınavı için yeterli puanı almalıdır. Yazımızda polislik başvurusu yapmış olan adayın hangi süreçlere tabi tutulacağını detaylıca ele alacağız.

İdare Hukuku Avukatı

TÜRKİYE’DE POLİS NASIL OLUNUR?

Polislik başvurusu yapmak isteyen aday, öncelikle herhangi bir ön lisans (2 yıllık üniversite) ya da lisans (4 yıllık üniversite) mezunu olmalıdır. Daha sonrasında polislik başvurusu yapmak isteyen aday, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) İçişleri Bakanlığı’nın belirlediği taban puanı alabilen her aday, kanunda sayılan şartların da adayda mevcut olması halinde Polis Meslek Eğitim Merkezi’ne (POMEM) polislik başvurusu yaparak, polis olabilmektedir.

POLİSLİK BAŞVURU ŞARTLARI 2024

Polislik başvurusu yapmak isteyen aday, belirli başlı şartları karşılamak zorundadır. Bu şartların en az birinin varlığı halinde, polislik başvurusu yapan aday, polis olamaz. Bu şartlar şunlardır:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Lise, ön lisans ya da lisans mezunu olmak
 • Polislik başvurusu yapmış olan aday, eğer yurtdışından herhangi bir okuldan mezun ise denklik belgesi
 • KPSS baraj puanını geçmek
 • 18-30 yaş aralığında olmak
 • Silah taşımaya engel bir durumu bulunmamak

POMEM, PAEM, PMYO NEDİR?

 • POMEM: Polis Meslek Eğitim Merkezi ya da kısaltılmış haliyle POMEM, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere, polis adaylarına meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır.
 • PAEM: Polis Amirleri Eğitim Merkezi ya da kısaltılmış haliyle PAEM, Polis Akademisinin 2015 yılında kapatılmasının ardından ortaya çıkmıştır. PAEM, lisans mezunu komiser yardımcısı almayı amaçlayan bir kurumdur.
 • PMYO: Polis Meslek Yüksekokulu ya da kısaltılmış haliyle PMYO, TYT sınavı ile her yıl farklı puanlama ile alım yapan 2 yıllık ön lisans seviyesinde, çok dilli ve çok uluslu bir yapıyla, polislik başvurusunu tamamlamış adaylara eğitim vermektedir.

POMEM NASIL BAŞVURULUR?

POMEM, her sene İçişleri Bakanlığı’nın belirlediği bir taban puanla KPSS’ye giren adayların, yeterli puanı almasıyla polislik başvurusu yapması halinde, polislik başvurusu yapan adayın başvurusunu değerlendirerek alım yapan bir kurumdur. POMEM Giriş Yönetmeliği’nin 5.maddesine göre yalnızca ön lisans ya da lisans mezunu polislik başvurusu yapmış adaylar, POMEM’e başvurabilir.

POMEM Giriş Yönetmeliğince Polislik başvurusu yapan adaylarda bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlar:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Ön lisans ya da lisans mezunu olmak veya bunlara denk yurtdışında bir okuldan mezun olup, denklik belgesi almış olmak.
 • İçişleri Bakanlığınca belirlenen KPSS taban puanını veya daha fazlasını almak.
 • Şehit ya da gazilerin eş veyahut çocukları için; KPSS taban puanının en az %80’ini almış olmak.
 • 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak.
 • Erkekler için en az 167 cm, kadınlar için ise en az 162 cm Her iki cinsiyet için de vücut kitle endeksi 18-27 arasında olmak
 • Silah taşımak için herhangi hukuki bir engeli bulunmamak.
 • Polislik sağlık şartları yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirlenen şartları taşımak.
 • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile polislik başvurusu yapan adayın kendisinin ya da evli ise eşinin:
 • Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
 • Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
 • Genelev, randevuevi gibi yerlerde çalışmamış, aracılık etmemiş genel ahlaka aykırı halde her türlü yazılı, sesli veya görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek, satmak veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde sebebiyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle herhangi bir hüküm giymemiş olmak.
 • Geçici kayıt tarihi itibariyle herhangi bir siyasi parti üyesi olmamak ya da herhangi bir siyasi parti faaliyetlerinde yer almamak. Buna dair yazılı beyan sunmak.
 • Alkol, uyuşturucu gibi uyarıcı maddelere bağımlı olmamak, bunlarla ilgili tedavi görmüyor olmak ve geçmişte bunlarla ilgili herhangi bir tedavi görmemiş olmak.
 • Kamu haklarından yoksun bırakılmamış olmak.
 • Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması temiz olmak.

PMYO HANGİ SINAVLA GİRİLİR? PMYO TABAN PUANI KAÇ?

PMYO’ya girebilmek için, öncelikle Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) girilmesi gerekir. TYT’den en az 260 puan alınması gerekir. Polislik başvurusu yapmış olan aday, TYT’den yeterli puanı alırsa, fiziksel yeterlilik testine girmesi gerekir. Bu sınav, adayın fiziksel olarak polis olup olamayacağını ölçen bir sınavdır. Bu sınavdan geçebilmek için 100 üzerinden 60 alınması şarttır.

PMYO GİRDİKTEN SONRAKİ SÜREÇ NASILDIR?

PMYO, lise ve dengi okullardan mezun olan ve polislik başvurusunda bulunarak PMYO bünyesinde eğitim görmeye başlayan 18-26 yaş arasındaki öğrencilere 2 yıl eğitim verilmektedir. Bu eğitim sonucunda başarılı olan öğrenciler PMYO’dan mezun olarak polis memuru olarak görevlerine atanmaktadır.

POLİSLİK BAŞVURUSU SAĞLIK RAPORU ŞARTI NEDİR?

Polis başvurusunda bulunan adayların, sağlık durumlarının nasıl olması gerektiği ‘’Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nin’’ ek-3’ünde açıklanmıştır. Aşağıdaki başlıkta, polis başvurusunda bulunan adayların hangi polikliniklerde muayenelere girmeleri gerektiği açıklanmıştır. Kısaca, Polis memurlarının iyi görebilmeleri, iyi duyabilmeleri, kalıtsal hastalıklarının olmaması gerekmektedir.

POLİSLİK BAŞVURUSU SAĞLIK RAPORUNDA YER ALMASI GEREKEN MUAYENE VE TESTLER NELERDİR?

Polislik başvurusunda polislik sağlık şartı, adaylar için son derece önemli bir husustur. Polislik başvurusunda bulunan adaylar, polislik sağlık şartından bir ya da birkaçını karşılamaması durumunda, polis olmaya hak kazanamazlar. Polislik başvurusunda bulunan adayların muayene olması gerektiği poliklinikler:

 • Endokrinoloji.
 • Nefroloji.
 • Hematoloji.
 • Gastroenteroloji.
 • Romatoloji.
 • Enfeksiyon Hastalıkları.
 • Kardiyoloji.
 • Göğüs Hastalıkları.
 • Genel Cerrahi.
 • Kulak Burun Boğaz Hastalıkları.
 • Ağız ve Diş Sağlığı.
 • Göz Hastalıkları.
 • Üroloji.
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum.
 • Ortopedi ve Travmatoloji.
 • Nöroloji.
 • Psikiyatri.
 • Dermatoloji.
 • Hastane sağlık kurulunun gerekli göreceği diğer branş muayeneleri.

Polislik başvurusunda bulunan adayların polislik sağlık şartı hususunda giriş raporunda bulunması zorunlu olan görüntüleme ve fonksiyon tespit yöntemleri;

 • PA akciğer grafisi.
 • Tüm batın USG.
 • Genital USG (Bayan adaylar için).
 • Ekokardiografi (EKO).
 • Elektrokardiografi (EKG).
 • Solunum Fonksiyon Testi.

Polislik başvurusuna giriş raporunda bulunması gereken laboratuvar testleri;

 • AKŞ, TSH.
 • İdrar Biyokimyası/Mikroskopisi, Cre, Üre.
 • Tam Kan Sayımı.
 • ALT, AST, GGT, HBsAg, HBV DNA (HBsAg(+) ise), Anti HCV, HCV RNA (Anti HCV(+) ise), Anti HİV I-II.
 • Kanda β-hCG.

Polislik başvurusuna giriş raporunun usule uygun olması için;

 • Adayı hastaneye sevk eden kurumun, raporda onayı bulunmalıdır.
 • Adayı hastaneye sevk eden kurum tarafından onaylanmış olan, son 6 ay içinde çekilmiş fotoğraf bulunmalıdır.
 • Polislik başvurusu yapmış adayın kimlik bilgileri bulunmalıdır.
 • Raporun tarihi ve sayısı bulunmalıdır.
 • Her branş için tarih ve sayı, muayene bulguları ve sonuçları, ilgili uzman doktorların kaşeleri ve imzaları, hastane sağlık kurulunun kaşeleri ve imzaları bulunmalıdır.
 • Her branş için belirlenmiş olan laboratuvar testlerinin, görüntüleme yöntemlerinin ve fonksiyon tespit yöntemlerinin sonuçları eksiksiz şekilde doldurulur, boş bırakılamaz.
 • Teşhis ve karar haneleri ile rapordaki diğer tüm haneler eksiksiz şekilde doldurulur, boş bırakılamaz.
 • Giriş raporunda bulunan Hastane Sağlık Kurulu onay kısmında hangi branş hekimlerinin onayının bulunacağı Hastane Sağlık Kurulu veya Hastane Yönetimi tarafından belirlenir.

POLİSLİK BAŞVURUSU SAĞLIK RAPORU NEREDEN ALINIR?

PMYO ve POMEM Müdürlüklerince polis başvurusunda bulunan öğrencilere sağlık kurulu raporları okulun eğitim/öğretim merkezlerinin denetiminde ve tam teşekküllü bir hastaneden aldırılır.

POLİSLİK BAŞVURUSU SAĞLIK RAPORU ALINDIKTAN SONRAKİ SÜREÇ NASIL İŞLER?

Ön sağlık muayenesinden sonra fiziki yeterlilik ve mülakat sınavına girmeyi hak eden adayların girdikleri sınavları başarıyla sonuçlandırmalarının ardından kesin başarı listesine göre planlanmış adayların geçici kayıtları tamamlanır. Geçici kayıtları tamamlanan adayların sağlık kurulu raporları incelenmek üzere Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı’na iletilir. İlgili daire başkanlığı, inceleme sonucuna göre raporunda eksiklik fark edilen adayların eksikliklerini tamamlamasını ister. Gerekirse polislik başvurusu yapmış adayı yeniden muayene edebilir ya da ettirebilir. Muayeneyi geçmesi durumunda, polislik başvurusu yapan adayın raporları, Başkanlığa iletilir.

POLİSLİK BAŞVURUSU SAĞLIK RAPORUNU KİM, NASIL DEĞERLENDİRİR?

Sağlık Yönetmeliği’ne göre yüksekokul öğrencisi olup olamayacağına ilişkin kararını Başkanlığa bildirir. Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığınca “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” veya “Yüksekokul Öğrencisi Olamaz” kararı verilen adayların ilişikleri, Başkanlık onayı ile kesilir ve eğitim merkezlerine gereği yapılmak üzere bildirilir.

POLİSLİK BAŞVURUSU SAĞLIK RAPORUNDA SAĞLIK SORUNU ÇIKARSA NE OLUR?

İlk olarak belirtmemiz gereken husus, okula girdiğiniz zaman “Öğrenci Olur” raporu almış fakat herhangi bir teşhis konulmuşsa Emniyet Sağlık Dairesi Başkanlığı sizi Ankara’da danışman hastanelerden birine sevk etmek durumundadır. Ankara’da bu konuda Numune, Ankara Hastanesi, Atatürk Hastanesi ve Gazi Hastanesi danışman hastane konumundadır. Bu kurumların herhangi birinden “Öğrenci Olur” raporu alınırsa aday, öğrenciliğe devam edilir. Aksi yönde karar verilirse 3. Heyet hastaneye sevkiniz sağlanır. 3. Heyet hastanenin vereceği rapor doğrultusunda karar verilir ve bu rapor nihai rapordur ve bu rapora itiraz edilemez.

POLİSLİK BAŞVURUSU SAĞLIK ENGELİ NEDİR?

 • Polislik başvurusu ön sağlık muayenesinde, kişilerin yüzlerinde beş metre uzaklıktan bakıldığında belli olacak şekilde kalıcı izi olanlar elenmektedir.
 • Seyrek ya da çok açık olmayan saçlı adaylar kabul edilir. Ancak kellik olması halinde adaylar elenmektedir.
 • Kısmi ya da tam renk körlüğü olan adaylar ön sağlık muayenesinden geçemez. Buna ek olarak şaşılık, göz kapaklığı düşüklüğü, göz kapağında ameliyat izi, gözlerin farklı renkte olması gibi durumlar polis olmaya engel durumlardır.
 • Kulaktaki şekil bozuklukları da elenme sebebidir.
 • Kekeme olan adaylar, konuşma güçlüğü çeken kişiler elenmektedir.
 • Eksiklikleri dental implant uygulaması veya sabit protez ile rehabilite edilmemiş durumlarda ön grup dışındaki adaylar beşten az diş eksiklikleri varsa kabul edilir. Dişlerde beş veya beşten fazla eksiği olan adayların başvurusu kabul edilmez. Üçüncü büyük azı dişlerin olmaması eksiklik olarak değerlendirilmez, buna ek olarak okluzyonda ve fonksiyonda olmayan gömülü dişlerle tedavi edilmemiş ilgili diş kökleri eksik diş kabul edilmektedir.
 • Solunum yollarında ya da boyunda ameliyat izi olan adaylar ve dışarıdan bakıldığında bu izler görülenler elenmektedir.
 • Sırt, göğüs ve kollarda adayın kendi kendine zarar vermesi nedeni ile kesik izi olanlar, şekil çizmek için gerçekleştirilen izler elenme sebebidir.
 • Kambur olan adaylar elenmektedir. Ayrıca göğüs kafesinde gözle görünecek biçimde bozukluğu bulunanlar da elenir.
 • Parmak, kol ve bileklerde şekil bozukluğu, fonksiyon veya uzuv kaybı olan adaylar da elenmektedir. Uzuvlarında fazla uzunluk ya da çok kısalık olanlar da elenmektedir.
 • Tırnak yeme alışkanlığı olan adaylar da elenir.
 • Kol bölümünde jilet izi, ciddi kesik olanlar adaylar da elenir.
 • Yazlık kısa kollu üniforma giyildiği zaman belli olacak, beş metre uzaklıktan fark edilecek her çeşit yara izi olan adaylar elenir. Piercing, çivi gibi materyalleri vücudunda taşıyan kişiler elenir.
 • Ayak, uyluk, bacak ve dizlerde adayın kendisine zarar vermek maksatlı olan çeşitli izler ve şekiller elenme sebebidir.
 • Yazlık üniforma giyildiği zaman, belli olan dövmesi bulunan adaylar da elenir.
 • El testi yapılır ve el titremesi olan adaylar da elenir.
 • Düz tabanı belli bir derecenin üstünde olan adaylar da ön sağlık muayenesinden geçemez.

POLİSLİK BAŞVURUSUNDA DÜZELTİLEBİLİR SAĞLIK ENGELİ POLİSLİĞE ENGEL MİDİR?

Hastanelerde aday, mevcut sağlık durumu ile değerlendirilir. Tedavi veya operasyonla düzelebilen patolojilerin, polis öğrenci adaylığından önce düzeltilmiş olması gerekmektedir. Bu tür tedavi ve operasyonlar için muayene tarihinden sonra süre verilememektedir.

POLİSLİK BAŞVURUSU SAĞLIK ENGELİ NEDENİYLE REDDEDİLENLER NE YAPABİLİR?

POMEM sağlık raporu sonucunda elenen adayların yapması gereken şey, hukuki yollara başvurmaktır. Bu konuda memur davalarına bakan avukatlardan ya da idare hukuku avukatlarından hukuki destek alınması önemle tavsiye edilir çünkü idari yargı, komplikedir ve sağlık engeli nedeniyle reddedilen kendi başına hareket ederse mağdur olabilir. Hastane sağlık kurulu raporunda “POMEM öğrencisi olamaz” yönünde kurul raporu bulunan adayların, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’ne göre işlemleri sonlandırılmakta ve Anayasa’nın vermiş olduğu yetkiye dayanarak dava açma hakları doğmaktadır.

POLİSLİK BAŞVURUSU SAĞLIK ENGELİ NEDENİYLE REDDEDİLENLERİN AÇABİLECEKLERİ DAVALAR

Polislik başvurusu, sağlık nedeniyle reddedilen aday, idare mahkemesine yürütmeyi durdurma talepli dava açmalıdır. Bu dava, adayın elendiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde açılmalıdır.

POMEM DAVALARI VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI

POMEM sağlık davalarında yürütme durdurma talebi İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. Maddesine göre yapılmaktadır. 27.maddeye göre, yürütme durdurma kararı verilebilmesi için açık bir hukuka aykırılık ve telafisi güç ya da imkansız zararların birlikte gerçekleşmesi şarttır. Ancak bu gibi davalarda mahkeme, İYUK madde 27 gereği davalı idarenin sonradan savunmasının alınması ve sonradan değerlendirilmesi şartıyla önceden de yürütme durdurma kararı verebilir ve kişilerin mağduriyetinin büyümesinin önüne geçebilir. Yürütme durdurma kararlarına karşı Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz edilebilir. İtiraz 7 gün içinde yapılmalıdır. İtiraz üzerine Bölge İdare Mahkemesi’nin verdiği karar kesindir.

POMEM DAVALARINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME NERESİDİR?

POMEM DAVALARINDA, bir idari işlem söz konusu olduğundan dolayı görevli mahkeme idare mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise, İYUK 32/1 uyarınca idari işlemi tesis eden idarenin bulunduğu yerdeki mahkemedir. Yani, adayın mülakata girip elendiği şehirdeki  idare mahkemesi, yetkili mahkemedir.

HARBİYE HUKUK BÜROSU POMEM HUKUK DAVALARI HİZMETLERİMİZ

POMEM’den dolayı doğan uyuşmazlıklar, idare hukuku alanında çözümlenebilir. Harbiye Hukuk Bürosu İdare Hukuku Avukatı uzman kadromuz ile 2004 yılından itibaren müvekkillerimizi idare mahkemelerinde görülen iptal davası ve tam yargı davalarında bu alandaki tecrübe ve içtihat bilgimiz ile en iyi şekilde temsil etmekteyiz. İdare Hukuku Avukatı kadromuz sadece idare mahkemesinde görülen davalarda değil kamu kurum ve kuruluşlarındaki başvuru, itiraz, memur disiplin hukuku savunma süreci, kamu ihale hukuku katılım ve takip süreci, idari yaptırımlar başta olmak üzere birçok idare hukuku sürecinde idare avukatı olarak müvekkillerimizin iş ve işlemlerini onların menfaatine en hızlı şekilde sonuçlandırmak üzere hizmet vermekteyiz

POLİS NASIL OLUNUR POLİSLİK BAŞVURUSU ŞARTLARI

POLİS NASIL OLUNUR POLİSLİK BAŞVURUSU ŞARTLARI

SIKÇA SORULAN SORULAR

Polis Olmak İçin Ne Yapmak Lazım?

Polis olmak için, POMEM, PAEM ya da PMYO okullarından birinde eğitim görme hakkı kazanıp, bu okulların sadece birinden mezun olmak yeterlidir. POMEM’e girebilmek için KPSS’den yeterli puanı almak, PAEM’in kendine has çoktan seçmeli yazılı sınavından yeterli puanı almak, PMYO için ise TYT’den baraj puanın üzerinde puan almak gerekmektedir. Bu okullara sadece yazılı sınav ile girebilmek mümkün değildir. Ön sağlık muayenesi gibi belli başlı prosedürleri mevcuttur.

PMYO Nasıl Girilir?

 Polis Meslek Yüksekokulu ya da kısaltılmış haliyle PMYO, TYT sınavı ile her yıl farklı puanlama ile alım yapan 2 yıllık ön lisans seviyesinde, çok dilli ve çok uluslu bir yapıyla, polislik başvurusunu tamamlamış adaylara eğitim vermektedir. Adaylar, TYT sınavından yeterli puanlı alırlarsa, ön sağlık muayenesine ve mülakata tabi tutulurlar. Ön sağlık muayenesini ve mülakatı başarıyla tamamlamış aday, PMYO’ya girmeye hak kazanır.

Polislikte Yara İzi Kaç Cm Olmalı?

Yazlık kısa kollu üniforma giyildiği zaman belli olacak, beş metre yakından görülen yara izi olan adaylar elenir.

Polis Yıllık İzin Kaç Gün?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 102. maddesi gereğince, meslekte 1 ila 10 yıl bulunmuş polislere 20 gün, 10 yıldan fazla bulunmuş polislere ise 30 gün yıllık izin verilir.

Polis Ne Kadar Maaş Alır?

Polis memuru, 2024 yılının başında yapılan zamlarla ortalama 44.292, başkomiserler ise ortalama 48.920 lira aylık maaş alırlar.

Polis İlk Görev Yeri Kaç Yıl?

Polisler, ortalama 3-5 yıl aralığında tayin görürler. İlk görevine batıda başlamışsa, 3-5 yıl aralığında şark görevine gitmesi muhtemeldir.

Polislikte Neler Yasak?

Polislikte nelerin yasak olduğu Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü’nün 8.maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre:

 • Polis, görev esnasında vatandaşa karşı herhangi bir sebepten ötürü pozitif ya da negatif bir ayrımcılık yapamaz
 • Göreve çıkmamak için, meslektaşlarına propaganda yapamaz
 • Amirlerinin emirlerine karşı çıkamaz
 • Hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, irtikap, rüşvet, zimmet, ihtilas, ırza geçme, sahtecilik, kalpazanlık, kasten adam öldürme veya bu suçları işlemeye teşebbüs etmek, emniyeti, suiistimal, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin veya iftira suçunu işlemesi halinde görevinden ihraç edilir
 • Görevi kötüye kullanamaz
 • Dosyaları yetkisiz kişiye teslim edemez
 • Korumak ya da götürmekle görevli olduğu sanığın kaçmasına göz yumamaz.
 • Polis, kendi işinden başka herhangi bir iş yapamaz (örneğin ticaret yasağı)
 • Polis, herhangi bir siyasi parti üyesi olamaz veya siyasi partilerin faaliyetlerinde rol alamaz.

Bu ve bunun gibi polislere yasaklanan davranışların tamamına Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü’nün 8.maddesinden erişebilirsiniz.

POMEM Davaları Hangi Yargı Kolunda Açılır?

Pomem davaları, idari yargı kolunda açılır. Çünkü Pomem davalarına yol açan işlemler, idari işlemdir. İdare tarafından yapılan işlemlere, idari yargı kolunda çözüm aranır. İdari yargıda 1.derece mahkeme, İdare Mahkemeleridir. Yani, aday eğer hukuki yola başvurmak isterse, elendiği şehrin idare mahkemesine dava açmalıdır. 2.derece mahkeme yani istinaf mahkemesi ise, Bölge İdare Mahkemesi’dir. Pomem davalarında Bölge İdare Mahkemesi’nin verdiği kararlar kesindir.

POMEM Davaları Ne Kadar Sürer?

Savunma alınmadan verilen yürütme durdurma kararı davanın açılmasından itibaren 5-10 gün içinde çıkan hızlı bir karardır. Savunma alındıktan sonra verilecek yürütme durdurma kararı ise yine davanın açılmasından itibaren 2-3 ayı bulmaktadır.

POMEM Davaları Avukatlık Ücretleri 2024

Avukatlık ücretleri, her yıl yayımlanan avukatlık ücret tarifesine göre belirlenmektedir. Avukattan avukata değişiklik göstermekle beraber güncel tarifeye ilk derece idare mahkemelerinde görülen bir dava ücreti ortalama 16500 TL’dir.

POMEM Sağlık Raporuna İtiraz

Sağlık Giriş raporu beklediği gibi gelmeyen ya da usuli hatalar olduğunu fark eden adayın söz konusu rapora itiraz için 60 gün içerisinde İdare Mahkemesine “Yürütme Durdurma Talepli” İptal Davası açma hakkı vardır.         

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap