Harbiye Hukuk Bürosu olarak tecrübeli ve uzman avukat kadromuzla müvekkillerimize Büyükçekmece iş hukuku avukatı olarak her türlü konuda işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkları en hızlı şekilde sonuçlandırmak, müvekkillerin menfaatlerini korumak bizim önceliğimizdir. Hukuk büromuzda aynı zamanda arabulucu olan tecrübeli iş hukuku avukatlarımız, iş hukuku uyuşmazlıklarında dava şartı olan arabuluculuk hizmeti vermekte, arabuluculuğun sonuçsuz kaldığı noktada dava yoluna gidip iş ve dava takibi yapmaktadır.

Kıdem tazminatınızı hesaplamak için buraya tıklayın.

Büyükçekmece İş hukuku avukatı olarak vermiş olduğumuz hizmetleri sıralayacak olursak;

Her bir dava farklı koşullar, yasal düzenlemeler ve belirli prosedürlerle ilgili olabilir. İş hukuku alanında, söz konusu taleplerin haklılığı, kanıtlanabilirliği ve yasal dayanakları incelenerek mahkemeye taşınır. Her bir durum, olayın özelliklerine ve yerel yasalara göre farklılık gösterir. Bu konuda alanında uzman bir  Büyükçekmece iş hukuku avukatından yardım almanız faydalı olacaktır.

İşçi Hakları ve İşveren Hakları konusunda Harbiye Hukuk Büromuza Ulaşabilirsiniz. Büyükçekmece’de faaliyet gösteren Harbiye Hukuk Bürosu alanında uzman kadrosu ile iş hukuku ve işçi hakları ile ilgili tüm uyuşmazlık konularında işçi ve işveren arasında arabuluculuk ve danışmanlık yapmaktadır.

BÜYÜKÇEKMECE İŞ HUKUKU AVUKATI İLETİŞİM BİLGİLERİ

✅ Büyükçekmece İş Hukuku Avukatı Avukat Haşim ELMAS
✅ Telefon : 05074330000
✅ Adres: Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Caddesi No:29/1 Kağıthane İSTANBUL
✅ Mail: [email protected]
 Hizmet Alanları: İş Hukuku Davaları

BÜYÜKÇEKMECE İŞ HUKUKU AVUKATI ÜCRETİ

Avukatlık ücretleri, her yıl Türkiye Barolar Birliği’nin yayınladığı tebliğ ile belirlenir. Bu tebliğ, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi olarak nitelendirilir. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, avukatlık hizmetleri karşılığında ödenmesi gereken minimum tutarı belirler. Hiçbir avukat bu ücretlerin altında bir ücret kararlaştırması yapamaz.

Ancak, avukatlık ücretleri yerel barolar ve avukatların mesleki tecrübe ve niteliklerine göre değişebilmektedir. Her avukat, asgari tarife üzerinden kendi avukatlık ücretini belirleyebilir. İş Hukuku davalarında avukatlık ücreti dava konusuna, davanın taraflarına, davanın içeriğine, avukatın kıdemine, bilgisine, tecrübesine, uzmanlığına ve tarafın ekonomik durumuna göre değişebilmektedir. Güncel Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine bakarak İstanbul İş Hukuku avukatı ücretleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

BÜYÜKÇEKMECE İŞ HUKUKU AVUKATI NE İŞ YAPAR?

İş hukuku davaları, iş hukukunun ağır basan teknik özellikleri nedeniyle uzmanlık ve tecrübe gerektiren kritik davalardır. Büyükçekmece İş hukuku Avukatı, iş hukukuna dair dava ve işlerin takibini yapan, işçinin ya da işverenin haklarını gözeten ve bunları hukuki yollarla koruma altına almayı amaçlayan ve iş hukukunun her alanında hizmet veren avukatlardır. Büyükçekmece iş hukuku avukatları, iş hukuku mevzuatına hâkim, iş hukuku davalarında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip kişilerdir.

KIDEM TAZMİNATI DAVASI

Büyükçekmece iş hukuku avukatı ekibimiz hem işveren vekili hem de haklarını alamamış işçi müvekkillerimizin haklarını savunmaktadır. Kıdem tazminatı, İş Kanunu, Deniz İş Kanunu ve Basın İş Kanunu’nda yer alan ve iş sözleşmesinin sona ermesinin en önemli sonuçlarından biridir. Kıdem tazminatı “iş sözleşmesi belirli hallerde sona eren işçiye veya onun mirasçılarına duruma göre aynı veya farklı işverenler nezdindeki hizmet süreleri dikkate alınarak ödenmesi gereken bir miktar para” demektir. Kıdem tazminatı kendine özgü bir tazminattır.

Kıdem tazminatına nasıl hak kazanılır? Kıdem tazminatına hak kazanmanın belli bazı koşulları vardır. Bu koşullar şunlardır:

 • 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi bir iş sözleşmesiyle çalışıyor olmak,
 • İş yerinde en az bir yıl çalışmış olmak,
 • İş sözleşmesinin kıdem tazminatı gerektirecek biçimde sona erecek, yani sözleşme ya kendiliğinden sona erecek ya da geçerli fesih hallerinden biriyle sona erecek.

İHBAR TAZMİNATI DAVASI

Büyükçekmece iş hukuku avukatı ekibimiz hem işveren vekili hem de haklarını alamamış işçi müvekkillerimizin haklarını savunmaktadır. İş sözleşmesi feshedilirken, sözleşmeyi fesheden taraf sözleşmeyi feshettiğini karşı tarafa belirli sürelerde bildirmek zorundadır. Eğer sözleşmeyi fesheden taraf bu bildirim süre ve usullerine uymadan bir fesih yaparsa bu durumda uyulması gereken bildirimlere uymadığı için karşı tarafa bir tazminat ödemek zorunda kalır. Bu tazminata ihbar tazminatı denir. İhbar tazminatının borçlusu sözleşmeyi haksız veya usulsüz fesheden taraf kimse odur, eğer işçi feshetmişse işverene ihbar tazminatı öder; işveren feshetmişse işçiye ihbar tazminatı öder.

Uyulmadığı takdirde ihbar tazminatını gerekli kılan fesih bildirim süreleri ise şu şekildedir:

 • Eğer işçi işyerinde altı aydan daha az çalışmışsa, işçiye veya işverene en az iki hafta önceden fesih bildiriminde bulunulması gerekir.
 • Eğer işçi işyerinde 6 ay ve 1,5 yıl arası bir süre çalışmışsa, işçiye veya işverene 4 hafta önceden fesih bildiriminde bulunulması gerekir,
 • Eğer işçi 1,5 yıl ve 3 yıl arası bir süre çalışmışsa, bu durumda karşı tarafa en az 6 hafta önceden fesih bildiriminde bulunulması gerekir
 • Eğer işçi işyerinde 3 yıldan fazla süredir çalışıyorsa, işçi veya işverene en az 8 hafta önceden fesih bildiriminde bulunulması gerekir.

Görüldüğü üzere ihbar tazminatına hak kazanmak için, işverenin bu sürelere uymadan işçiyi işten çıkarması ya da işçinin bu sürelere uymadan işten çıkmış olması gerekir. İhbar tazminatı miktarı, uyulmayan bildirim sürelerince hesaplanır. Yani 6 aydan az çalışmış biri için iki haftalık, 3 yıldan fazla çalışmış biri için 8 haftalık ücret hesaplaması yapılır. İhbar tazminatı da kıdem tazminatı gibi brüt aylık ücretin bir güne karşılık gelen kısmı üzerinden hesaplanır. İhbar tazminatına ilişkin daha fazla bilgi ve hesaplama için Büyükçekmece İş Hukuku Avukatına danışabilirsiniz.

İŞ KAZASI DAVASI

Büyükçekmece iş hukuku avukatı ekibimiz hem işveren vekili hem de haklarını alamamış işçi müvekkillerimizin haklarını savunmaktadır. Türkiye’de iş kazası oranları yıllara göre bir artış göstermektedir. Maalesef her yıl yüzlerce işçi iş kazası geçirmekte, bunların bir kısmı da ölümle neticelenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan istatiksel verilere göre, 2022 yılında 442.906 işçi iş kazası geçirmiş, 1541 işçi bu kazalar neticesinde hayatını kaybetmiştir. İş kazaları hem temel insan hakları hem de iş hukuku açısından önemi yüksek bir konu olup, işçilerin bu konudaki haklarını ve hukuki imkanlarını bilmeleri de aynı derecede öneme sahip olmaktadır.

İş kazası kavramı, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda tanımlanmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu m.3/-g’ye göre, “İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olay” iş kazasıdır.

Kaza hangi koşullarda gerçekleşirse iş kazası kapmasına girer sorusu iş kazalarında sıklıkla rastlanan bir konudur. İş kazalarının kapsamı, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu m. 13’te tanımlanıp açıklanmıştır. Buna göre;

 • “Sigortalı işçinin işyerinde bulunduğu esnada gerçekleşen kazalar,
 • İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle gerçekleşen kazalar,
 • Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda gerçekleşen kazalar,
 • Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda gerçekleşen kazalar
 • Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında” gerçekleşen kazalar,

sigortalıyı hemen veya daha sonra bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaylar iş kazası olarak nitelendirilir.

İŞE İADE DAVASI NEDİR?

Büyükçekmece iş hukuku avukatı ekibimiz hem işveren vekili hem de haklarını alamamış işçi müvekkillerimizin haklarını savunmaktadır. İş hukukunun amacı, işveren karşısında zayıf konumda olan işçiyi korumak ve işçi ile işveren arasındaki ilişkiyi dengede tutup düzenlemektir. Bu amacı gerçekleştirmek için, 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan düzenlemelerle işçi ile işveren arasındaki ilişkinin sürekliliği sağlanmaya çalışmıştır. Bu doğrultuda, işçiye, işçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesine dayalı iş ilişkisinin devamlılığını sağlamak için işçinin işveren tarafından iş sözleşmesinin haksız feshedilmesine karşı koyma imkânı tanınmıştır. Halk arasında ve öğretide buna işe iade davası denmektedir.

İşe iade davası, iş sözleşmesi işveren tarafından haksız şekilde feshedilen işçinin, iş sözleşmesinin feshedilme nedeninin haksız olduğunun tespit edilmesini ve bu sebeple işe iade edilmesinin eğer işe dönmezse de tazminat verilmesini talep ettiği bir iş hukuku davasıdır. İşe iade davalarında, sözleşmenin feshinin hakkı bir sebebe dayandığını ispat etme yükümlülüğü işverene aittir.

İşe iade davalarında seri muhakeme usulü uygulanmaktaydı fakat yeni 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda seri yargılama usulüne yer verilmediğinden, her ne kadar İş Kanunu ve İş Mahkemeleri Kanununda seri ve şifahi yargılama ifadeleri geçse de artık işe iade davalarında basit yargılama usulü uygulanmaktadır.

BÜYÜKÇEKMECE İŞ HUKUKU AVUKATI İÇİN BİZE ULAŞIN

Harbiye Hukuk Bürosu işçi müvekkillerimiz adına ihbar tazminatı davasıkıdem tazminatı davasısendikal tazminat davasıiş kazası tazminat davalarıişe iade davasıkötü niyet tazminatı davasıişten çıkarılan işçinin hakları, işçinin evlilikölüm izin hakları ve işçi hakları konusunda hukuki destek sağlamaktadır. İşveren müvekkiller için ise iş hizmet sözleşmesinin hazırlanması, iş sözleşmesinin fesih bildirimi hazırlanması ve yasal mevzuata uygunluğu, işe iade, kötü niyet, işçinin ihbar ve kıdem tazminatı, iş kazasından kaynaklı tazminat ve ceza davalarının takibi, İşçi ve iş yeri güvenliği konusunda yasal mevzuata uygunluk gibi kısacası İş Kanunu kaynaklı tüm uyuşmazlıklarda işverenlere destek sağlanması ve işveren temsilcisi olarak iş davalarının takibi ve sonuçlandırılması süreçlerinde her türlü hukuki desteği sağlamaktadır.

2000 yılından bugüne çalışmalarına devam eden hukuk ve arabuluculuk büromuza ve Büyükçekmece iş hukuku avukatı kadromuza  İletişim  sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte ofise gelmeden iş mahkemesi avukatı ile istediğiniz yerden görüntülü ve farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için Online Danışmanlık Sistemimizden randevu alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap