Ceza HukukuCEZA AVUKATI İSTANBUL

Ceza avukatı İstanbul, Kamu Hukukunun bir alt dalı olan Ceza hukuku alanında uzmanlaşmış, ceza davası sürecinde şüpheli (soruşturma aşamasında suç şüphesi altında bulunan kişi), sanık (yargılama sürecinden hükmün açıklanmasına kadar suç şüphesi altında bulunan kişi) veya müştekinin (suçtan etkilenen mağdur) savunmasını yapan Avukattır. Ceza avukatı, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında müvekkilinin haklarını ve menfaati korumak amacıyla yargının savunma makamında bulunur.

CEZA AVUKATI İSTANBUL

Ceza hukukunda şüpheli ve sanığın savunması için hazır bulunan Ceza avukatı Müdafi, müştekinin savunması için hazır bulunan Ceza avukatı ise Vekil denmektedir. Vekaletname çıkartılarak tayin edilen Avukat, soruşturma ve kovuşturma aşamasında tüm celselerde müvekkilinin tüm hak ve menfaatlerini müvekkili olmadan dahi onun lehine savunmaktadır.

HARBİYE HUKUK BÜROSU CEZA AVUKATI İSTANBUL HİZMETİ

Harbiye Hukuk Bürosu Ceza Avukatları, ceza hukuku alanında müvekkillere soruşturma ve kovuşturma sürecinde her aşamada hukuki hizmet vermektedir.

CEZA AVUKATI İSTANBUL İLETİŞİM BİLGİLERİ

Harbiye Hukuk Bürosu Ceza Avukatları, ceza davalarında müvekkillerine hukuki hizmet ve danışmanlık vermektedir. Harbiye Hukuk Bürosu Ceza Avukatlarına site üzerindeki iletişim bilgilerinden ve belirtilen adresten ulaşarak ceza hukuku alanında sorularınızı iletebilirsiniz.

CEZA AVUKATININ GÖREVLERİ

Ceza avukatının başlıca görevi şüpheli, sanık veya mağdurun ceza davası sürecinde müvekkilinin tüm hak ve menfaatlerini koruması amacıyla savunma yapmasıdır.

Ceza avukatı İstanbul, Türk Ceza Kanunu’nda yer verilen genellikle aşağıda örnek verilen suç konusu davalara bakmaktadır;

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVALAR HANGİLERİDİR?

Asliye Ceza Mahkemeleri; Türk Ceza Kanunu’nda, 10 yıl ve daha aşağısı hapis cezası içeren suçların yargılamasını yapan, ülkenin her il ve ilçesinde en az bir tane kurulmuş bulunan tek hakimli mahkemelerdir.  Asliye Ceza Mahkemesinin görev alanına giren başlıca dava konuları;

 • Kasten ve Taksirle Yaralama Suçları
 • Cinsel Taciz Suçu
 • Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu
 • Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu
 • Israrlı Takip Suçu
 • Haberleşmenin Engellenmesi Suçu
 • Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu
 • Hakaret Suçu

Türk Ceza Kanunda üst sınırı 10 yıl ve daha aşağı diğer suç konusu dava ve işler de Asliye Ceza Mahkemesinin görev alanına girmektedir.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVALAR HANGİLERİDİR?

Türk Ceza Kanunu’nda 10 yıldan fazla hapis cezası ön görülen dava ve işlere 3 hâkimden oluşan Ağır Ceza Mahkemesi, heyet halinde inceler ve karara bağlar.

SULH CEZA HAKİMLİĞİ TARAFINDAN VERİLEN KARARLAR

Sulh Ceza Hakimliği/Mahkemesi, soruşturma aşamasındaki bazı işlemlere bakmakla görevli mahkemedir. Kovuşturma aşamasına kadar olan süreçte örneğin;

 • Tutuklama Kararı Verilmesi,
 • Cumhuriyet Savcılığı Tarafından Verilen “Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararlara” Karşı Yapılan İtirazları İnceler,
 • Cumhuriyet Savcıları Tarafından Verilen “Kamu Davasının Açılmasına Yer Olmadığına Dair Kararlara” Karşı Yapılan İtirazları İnceler,
 • Adli Arama Kararının Verilmesi,
 • Gözlem Altına Alma Kararının Verilmesi

Sulh Ceza Mahkemesi Hâkimi tarafından incelenir ve karar verilir.

2024 YILI CEZA AVUKATI İSTANBUL ÜCRETLERİ TARİFESİ

Ceza Mahkemelerinde Görülen Davalarda 2024 Yılı Avukatlık Ücretleri

1- Ağır/Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi

 • Sanık Müdafiliği 135.000,00 TL
 • Mağdur/Katılan Vekilliği 87.000,00 TL

2- Asliye Ceza / Çocuk Mahkemesi

 • Sanık/SSÇ Müdafiliği 90.000,00 TL
 • Mağdur/Katılan Vekilliği 60.000,00 TL

3- Sulh Ceza ve İnfaz Hakimliği 39.000,00 TL

4- Disiplin Mahkemesi 42.000,00 TL

CEZA DAVALARINDA NASIL AVUKAT TALEP EDİLİR?

Alt sınırı 5 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmalarda, şüpheli veya sanığın çocuk, kendisini savunamayacak derecede malul veya sağır ve dilsiz olması hallerinde şüpheli veya sanıkların istemi olmaksızın kendilerine baro tarafından Ceza avukatı İstanbul (müdafi) tayin edilir. Şüpheli veya sanığın, kendisine müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan etmesi durumunda Ceza avukatı İstanbul tayini baro tarafından şüpheli veya sanığın istemi ile atanır. Bunun dışındaki durumlarda vatandaşlar, kendi isteğiyle kendisini savunması için Ceza avukatı İstanbul tayin edebilir.

Şüpheli veya sanık, soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında bir veya birden fazla Ceza avukatı İstanbul (müdafi) yardımından yararlanabilir. Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar bakımından yürütülen kovuşturmalarda, duruşmada en çok üç Ceza avukatı İstanbul (müdafi) hazır bulunabilir. Soruşturma evresinde, ifade almada ise en çok üç Ceza avukatı İstanbul (müdafi) hazır bulunabilir.

CEZA DAVALARI NE KADAR SÜRER?

Ceza davalarının sonuçlanması; davadaki sanık sayısı, bilirkişi incelemesinin sonuçlanması, tanık beyanları, mahkemenin yoğunluğu gibi çeşitli nedenlerle uzamakta ve değişmektedir. Adil yargılanma hakkı kapsamında “Soruşturma, Kovuşturma veya Yargılama Hedef Sürelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” hükümlerinde öngörülen usullere göre hedef süreler belirlenmiştir. Buna göre Adalet Bakanlığı tarafından ceza davalarında soruşturma ve kovuşturma evrelerinin hedef sürede tamamlanması amaçlanmıştır.

Belirlenen hedef süreler, 01.01.2019 tarihinden itibaren soruşturmanın ve davanın taraflarına yönetmelikte yer verilen usullere uygun olarak bildirilmektedir. Bu sayede taraflar da soruşturmanın, davanın ya da yargılamanın ne kadar sürede tamamlanabileceğini öğrenebilecektir. Ancak belirtilen bu hedef süreler, amaçlanan sürelerdir. Belirlenen bu süreler içerisinde soruşturma veya kovuşturmanın tamamlanacağı kesin olarak söylenemez. Adalet Bakanlığı tarafından ceza davalarının tamamı için 10-13 aylık süreler belirlenerek bu süreler içerisinde ceza davalarının tamamlanması hedeflenmiştir.

TECRÜBELİ CEZA AVUKATI İSTANBUL

Ceza Avukatları ve diğer tüm Avukatlar; müvekkillerinin hak ve menfaatlerini sağlamak, müvekkillerinin özel alanına dair bilgi sahibi olmasından dolayı sır saklama yükümlülüğü içerisine giren, meslek unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun bir biçimde hareket edip avukatlık mesleğine uygun olmayan tutum ve davranışlardan kendini uzak tutan, mesleğini dürüstlük içerisinde yürüten hukuk insanlarıdır. Tecrübeli Ceza avukatı İstanbul veya mesleğinin henüz başında olan Ceza avukatı İstanbul; Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Kanunu, Anayasa başta olmak üzere diğer kanunlar ve yönetmeliklere hakim olup müvekkili menfaatine süreci onun adına yürütecektir.

EN İYİ CEZA AVUKATI İSTANBUL

En iyi Ceza avukatı İstanbul, mesleğinin güvenilirliğine ve onuruna uygun hareket etmenin dışında, Ceza Hukuku alanına ilgi duyarak ilgili kanun ve yönetmeliklere hakim olup, yorumlayabilen yüksek mahkeme içtihatlarını ve ilgili konularda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını takip eden, İç hukuktaki kanun hükümlerini özellikle Almanya, Fransa, İtalya, İsviçre Hukuklarıyla mukayese edebilecek yeteneğe ve ceza hukuku bilgisine sahip olan Avukattır. Vatandaşlar, haklarında bir kamu davası açıldığı zaman genellikle internette en iyi Ceza avukatı İstanbul başlığı ile arama yapmaktadır.

En iyi Ceza avukatı İstanbul kimdir? Sorusunun cevabı, müvekkiller hukuk bilgisine sahip olmadığı için ceza hukuku alanında Avukatların hukuki bilgi ve birikimini mukayese edemeyecektir.  Müvekkiller, haklarında bir kamu davasının açıldığını öğrendikleri zaman korku ve panik içerisine girebilirler. Yargılama sürecinin nasıl işleyeceği, ceza davasının ne kadar sürede sonuçlanacağı, hakkında hapis cezası verilip verilmeyeceği soruları dava boyunca müvekkillerin Ceza Avukatlarına en sık sordukları sorulardır. Müvekkiller için en iyi Ceza avukatı İstanbul, kendisinin en iyi hissetmesini sağlayan Ceza avukatıdır. Somut olayın sonucunu ve dava sürecini hukuki bilgi ve birikimi ile öngörebilen, müvekkilini sağduyulu şekilde aydınlatan Ceza avukatı İstanbul, aslında müvekkil için en iyi İstanbul Ceza avukatıdır.

CEZA AVUKATI İSTANBUL

CEZA AVUKATI İSTANBUL

CEZA AVUKATI İSTANBUL TAVSİYE

Haklarında yürütülen bir soruşturma veya ceza davasının varlığı halinde müvekkiller, İstanbul Ceza avukatına danışmak isterler. Bunun için müvekkiller çevrelerinden başlayarak Ceza avukatı İstanbul tavsiyesi almak isterler. Müvekkiller, ceza soruşturma ve kovuşturma aşamalarında kendileri için zorlu bir sürece girdikleri için bu süreçte kendilerini en huzurlu, en güvende hissedecekleri ve mesleki tecrübesine inandıkları İstanbul Ceza Avukatlarından kendilerini savunmalarını isterler.

Konu ile alakalı yeri gelmişken İngiltere eski Başbakanı Winston Churchill, “Doktoruma ne ödüyorsam, Avukatıma iki katını öderim. Çünkü; doktoruma ne anlatırsam, doktor bana reçete yazar ve gider. Ağrıyı, sızıyı tek başıma çekerim. Oysa Avukatıma ne anlatırsam onun yanından rahatlamış şekilde çıkarken, anlattığım dert, tasa onun olur.” Diyerek aslında Avukatların özellikle de Ceza Avukatlarının; müvekkillerine sadece hukuki hizmet sunmadığı, müvekkiller için yıpratıcı bir süreci verdikleri güven ve özenle mesleki tecrübesi ile sonuçlandırabilecekleri fikrini müvekkillerine yansıtarak müvekkillerinin bu süreçte kendilerini güvende hissetmelerini sağlarlar.

CEZA DAVASINDA AVUKATIN ÖNEMİ

Avukatlar, soruşturma ve kovuşturma aşamasında müvekkillerin menfaat ve haklarını savunmak için onların yanında olarak müvekkillerin hukuki bilgiye sahip olmadığı için yaşayabileceği hak kayıplarının ve aleyhlerine yapılacak her türlü iş ve eylemlerin önüne geçen savunma makamıdır. Bu nedenle ceza yargılaması veya soruşturma sürecinde Ceza Avukatları ile savunma yapmak müvekkiller için çok önemlidir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

1- Ceza avukatı Tutmak Zorunda Mıyım?

Ceza davalarında kanunda aşağıda sayılan hallerde şüpheli veya sanığın kendini Ceza avukatı İstanbul (müdafi) ile savunması zorunludur. Diğer durumlarda böyle bir zorunluluk yoktur, ihtiyaç vardır.

 • Alt sınırı 5 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmalarda,
 • şüpheli veya sanığın çocuk, kendisini savunamayacak derecede malul veya sağır ve dilsiz olması

hallerinde şüpheli veya sanığın istemi aranmaksızın baro tarafından kendisine Ceza avukatı (müdafi) atanır.

2- Ceza Avukatları, Vekaletname Olmaksızın Ceza Dosyasını Takip Edebilir Mi?

Ceza Avukatları, vekaletname olmadan, müvekkil adına dava ve dosyayı takip edemez.

3- Ceza Davalarında Avukat Ücretini Kim Öder?

Karşı tarafın vekalet ücreti, mahkeme harcı ve yargılama giderleri davayı kaybeden tarafın üzerine kalır.

4- Ceza Davasında İlk Duruşmada Ne Olur?

(1) Sanığın ve müdafinin hazır bulunup bulunmadığı, çağrılmış tanık ve

bilirkişilerin gelip gelmedikleri saptanarak duruşmaya başlanır. Sanık, duruşmaya bağsız

olarak alınır. Mahkeme başkanı veya hâkim, duruşmanın başladığını, iddianamenin kabulü

kararını okuyarak açıklar.

(2) Tanıklar duruşma salonundan dışarı çıkarılırlar.

(3) Duruşmada, sırasıyla;

 1.    a) Sanığın açık kimliği saptanır, kişisel ve ekonomik durumu hakkında kendisinden

bilgi alınır,

 1.    b) İddianame veya iddianame yerine geçen

belgede yer alan suçlamanın dayanağını oluşturan eylemler ve deliller ile suçlamanın hukuki

nitelendirmesi anlatılır,

 1.    c) Sanığa, yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanunî hakkı olduğu ve

147 nci maddede belirtilen diğer hakları bildirilir,

 1.    d) Sanık açıklamada bulunmaya hazır olduğunu bildirdiğinde, usulüne göre sorgusu

yapılır.

5- Ceza Davası Dosyası Kaç Duruşmada Biter?

Ceza davasının kaç duruşmada biteceği her dava özelinde değişmektedir.

6- Ceza Davası En Fazla Ne Kadar Sürer?

Ceza davasının ne kadar süreceği her davada farklılık gösterir. Ancak dava zamanaşımı veya ceza zamanaşımı süresi dolması ile ceza dava dosyası kesin olarak kapatılacak sanık hakkında ceza verilmeyecektir.

 • Ceza Zamanaşımı: Mahkumiyet hükmü kesinleşip sanığın ceza almasına rağmen mahkumiyet hükmünün kesinleşmesinden itibaren belli sürelerin geçmesiyle hükmün infaz edilmesinden vazgeçilmesidir.
 • Dava Zamanaşımı: Suçun işlendiği tarihten itibaren belli sürelerin geçmesi buna rağmen dava açılmaması ya da açılmış olmasına rağmen sonuçlandırılamamışsa cezalandırmadan vazgeçilmesidir.

7- Ağır Ceza Avukat Ücretleri Ne Kadar?

Ağır/Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi

 • Sanık Müdafiliği 135.000,00 TL
 • Mağdur/Katılan Vekilliği 87.000,00 TL

8- Ceza avukatı Benim Yerime Savunma Yapabilir Mi?

Ceza avukatı, müvekkili adına onun yokluğunda savunmasını yapar. Bu nedenle özellikle ceza davalarında uzun süren yargılama aşamalarında müvekkil duruşmaya gitmeden, onun adına Ceza avukatı (müdafi) yargılama aşamasında savunma yapabilir.

TALHA AVCI

KAYNAKÇA

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5237&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5271.pdf

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap